niedziela, 6 września 2015

Jakie podłoże na plac zabaw?

Jakie podłoże na plac zabaw?


Autor: Tomasz S.


Zamawiając budowę placu zabaw należy uwzględnić to na jakim podłożu ma on się znajdować. Jest to ważna kwestia ze względu na bezpieczeństwo dzieci gdyż podłoże na placu zabaw musi pełnić określone funkcje związane z amortyzacją upadku. Kwestia ta jest również określona w normie dotyczącej placów zabaw PN-EN 1176 – 2009r.


Place zabaw dla dzieciPlace zabaw budowane wiele lat temu niezależnie od wielkości zazwyczaj znajdowały się na trawie, która z czasem została wydeptana wskutek użytkowania urządzeń i pozostała zbita gleba. Raczej mało spotykanym przypadkiem jest również uzupełnianie ubytków trawy przy urządzeniach. Administratorzy i osoby odpowiedzialne za utrzymanie i bezpieczeństwo placów zabaw zdają się nie zwracać uwagi na tą kwestię lub po prostu nie zdają sobie sprawy z niezgodności jakie występują. Zazwyczaj firmy, które specjalizują się w budowie placu zabaw nie zajmują się jednocześnie powierzchnią pod plac zabaw choć mają obowiązek w dokumentacji produktu określić jakie podłoże jest dopuszczalne a jakie nie do montowanych urządzeń zabawowych. Rodzaj dopuszczalnego podłoża na plac zabaw jest określony w normie PN-EN 1176 z 2009 roku i jest uzależniony od krytycznej wysokości upadku z urządzenia. W zależności od tej wysokości plac zabaw może znajdować się na powierzchni trawiastej lub glebowej, piaskowej, żwirowej, korowej, wiórowej oraz innych materiałów zgodnych z wymogami normy m.in. sztuczna nawierzchnia gumowa. Przez krytyczną wysokość upadku należy rozumieć maksymalną wysokość z jakiej dziecko może spaść a nie wysokość całego placu zabaw. Przykładowo zestaw zabawowy składający się z wieży z dachem, podestu ze zjeżdżalnią oraz wejścia na ten podest posiada krytyczną wysokość upadku równą wysokości górnej krawędzi podestu a nie wysokości daszku, który nie stanowi elementu służącego do zabawy.

Nawierzchnię trawiastą oraz glebową można stosować jeśli krytyczna wysokość upadku z urządzenia jest równa bądź mniejsza niż 1m. Nawierzchnia trawiasta posiada wystarczające właściwości amortyzujące upadek dla niewielkich urządzeń zabawowych. Zazwyczaj wystarcza dla takich urządzeń jak bujaki na sprężynie czy huśtawki wagowe oraz zjeżdżalni, których część startowa znajduje się poniżej 1m. Tak jak wspomniałem wyżej nawierzchnia trawiasta ma to do siebie, że wraz z zwiększeniem intensywności użytkowania urządzenia wydeptuje się i należy nieużytki uzupełniać lecz posiada również wiele zalet. Zazwyczaj łatwo zauważyć i usunąć z jej powierzchni zanieczyszczenia, bawiące się dzieci nie brudzą się tak jak w przypadku nawierzchni sypkich oraz zadbana trawa prezentuje się estetycznie. W przypadku trawy po ulewnych deszczach woda nie stanowi problemu, gdyż bez przeszkód wsiąka i nie występuję błoto.

Piasek jest również często stosowaną nawierzchnią przy placach zabaw. Jednak trzeba zwrócić uwagę by był to odpowiedni piasek oraz o odpowiednich właściwościach. Wielkość ziaren piasku stosowanego jako podłoże pod placem zabaw powinna się mieścić w przedziale od 0,2 do 2mm. Natomiast minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 20cm dla krytycznej wysokości upadku mniejszej bądź równej 2m oraz odpowiednio 30cm dla wysokości mniejszej bądź równej 3m. Identyczne parametry grubości i wysokości upadku stosuje się w przypadku powierzchni żwirowej, z tym że żwir pod placem zabaw powinien posiadać ziarna w wielkości od 2 do 5mm. Na placu zabaw powierzchnia piaskowa i żwirowa może przysporzyć kłopotów ze względu, że znajdujące się zanieczyszczenia mogą zostać zasypane w podłożu. Nawierzchnie sypkie jak sama nazwa wskazuje rozsypują się i trzeba regularnie kontrolować ich grubość pod urządzeniami zabawowymi. Ponadto dzieci łatwo się brudzą i wnoszą potem żwir i piasek do pomieszczeń a po ulewnych deszczach podłoże zmienia się w błoto. Zaletą jest to, że piasek oraz żwir można stosować do większych placów zabaw.

Nawierzchnie wiórowe oraz korowe są dość rzadko spotykane jednak posiadają wiele zalet jako podłoże pod plac zabaw. Mianowicie nie rozsypują się tak jak piasek i żwir, bawiące się dzieci mniej się brudzą a woda bez przeszkód swobodnie przesiąka przez warstwę podłoża. Wióry oraz korę można stosować do krytycznej wysokości mniejszej bądź równej 2m jeśli ich grubość wynosi przynajmniej 20cm oraz odpowiednio do wysokości mniejszej bądź równej 3m jeśli grubość podłoża wynosi przynajmniej 30cm. Wielkość wiórów powinna się mieścić w przedziale od 5 do 30mm, natomiast kory w przedziale od 20 do 80mm. Taka ziarnistość sprawia też, że zanieczyszczenia łatwiej usunąć z powierzchni podłoża pod placem zabaw. Estetycznie taka forma podłoża prezentuje się znacznie lepiej niż piasek czy żwir. Wióry i kora posiadają odpowiednie właściwości amortyzujące chroniące dzieci przed upadkiem z placu zabaw i można tą formę podłoża stosować do większych urządzeń zabawowych jednak ze względu na wielkość ziaren jest to dość szorstki materiał.

Nawierzchnie sztuczne coraz częściej stosuje się na placach zabaw, szczególnie w programie Radosna Szkoła. W zależności od rodzaju nawierzchni można ja stosować praktycznie do wszelkiego rodzaju placów zabaw. Nawierzchnia gumowa posiada znakomite właściwości amortyzujące upadek. Jeśli posiada odpowiednio wykonany spad nie zatrzymuje się na niej woda. Zaletą jest to, że nie trzeba uzupełniać ubytków jak w przypadku nawierzchni sypkich, kory, wiórów czy nawet trawy. Większe zanieczyszczenia bez problemów można usunąć z powierzchni. Mały problem istnieje, jeśli na powierzchnie gumową wniesie się błoto z obszaru położonego poza placem zabaw gdyż stosunkowo ciężko się czyści podłoże gumowe. Szczególnie jeśli są to jasne kolory nawierzchni ubrudzenia błotem są widoczne i o ile nie stwarza to zagrożenia dla bezpieczeństwa to ma jednak wpływ na estetykę całego placu zabaw. Największą wadą jest jednak cena takiego podłoża a najwyższa jest za kolory pomarańczowy i niebieski, czyli te stosowane w programie Radosna Szkoła. Odpowiednie położenie nawierzchni wymaga wynajęcia odpowiedniej firmy specjalizującej się w tej kwestii a nie zawsze firma, która zajmuje się budową placów zabaw wykonuje jednocześnie nawierzchnię.

Z szeregu dostępnych typów nawierzchni na plac zabaw podczas wyboru najpierw należy określić wielkość upadku z urządzenia zabawowego. Raczej mało spotyka się urządzeń zabawowych z wysokością upadku powyżej 3m, gdzie należy już stosować specjalne nawierzchnie gumowe. Wybierając nawierzchnię na plac zabaw poza wysokością należy uwzględnić również inne czynniki, indywidualnie dla każdego placu zabaw.


ATUT - place zabaw z drewna

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co czeka składy budowlane?

Co czeka składy budowlane?


Autor: Paweł Pierożek


Składy budowlane zarabiają, kiedy ludzie budują, kupują i remontują swoje nieruchomości. Można więc powiedzieć, że od dwóch lat ich szefowie nie mają powodów do zadowolenia. Z drugiej jednak strony nigdy nie jest aż tak źle, jak się wydaje.


W gospodarce, tak jak w życiu, ogląd sprawy zależy od tego, skąd się na nią patrzy. Opinie budowane są na faktach, jednak ich dobór może być bardzo różny. Podobnie jest z branżą materiałów budowlanych. Składy budowlane mogą być zadowolone, mogą też załamywać ręce. Wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia się na nie patrzy.

Przykładowo, jeśli brać ostatnie trzy lata, powodów do zadowolenia jest mało. Składy budowlane cierpią, ponieważ buduje się znacznie mniej niż wcześniej. Jak dużo mniej? Według danych GUS nawet o 20 proc.

W liczbach bezwzględnych oznacza to trzydzieści tysięcy (w ciągu trzech kwartałów, jeśli porównywać cały rok wynik będzie jeszcze gorszy) mniej nowopostawionych mieszkań. O tyle mniej klientów, którzy chcieliby sobie lokale urządzić i wyposażyć. O tyle mniej sprzedanych materiałów niezbędnych do wybudowania tych nieruchomości.

Gdyby jednak za punkt wyjścia przyjąć rok 2004, okaże się, że źle nie jest. Liczba oddawanych w trzech pierwszych kwartałach każdego roku mieszkań wzrosła od tego czasu o 25 proc. Czyli o dwadzieścia tysięcy. Dobrze? Niekoniecznie. Bo jeśli porównać dane z roku 2003, okaże się, że spadek jest jeszcze bardziej dotkliwy niż w przypadku porównania z rokiem 2008. Wówczas oddano do użytkowania 143 tys. mieszkań. O czterdzieści tysięcy więcej niż w 2011 roku.

Składy budowlane mogą też porównywać obecną sytuację z zamierzchłą przeszłością. W latach 90 liczba nowoodawanych mieszkań była nawet dwukrotnie niższa niż dziś. I co? I jakoś szło. Być może więc boom lat 2007-2009 sprawił, że oczekiwania wzrosły ponad miarę? Nie da się tego wykluczyć.

Z drugiej jednak strony można spojrzeć na inny wskaźnik. GUS liczy na przykład produkcję budowlano-montażową sprzedaną w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Oczywiście – w wartościach wyrażonych w złotych.

Od 2005 roku wartość wskaźnika jest coraz wyższa. W ciągu sześciu lat zwiększyła się dwukrotnie. Oznacza to, że dwa razy więcej wydajemy przeciętnie na usługi związane z budowaniem i remontowaniem mieszkań. Co powinno składy budowlane cieszyć.

Czy jednak słusznie? W końcu wartość wyrażona w złotych zależy nie tylko od zachowań konsumentów, ale też od zmian cen. Im więcej trzeba płacić za usługi remontowo-budowlane czy worek cementu, tym jest on wyższy.

Różni się zresztą dość mocno w zależności od regionu. Najwyższy jest oczywiście w województwie mazowieckim, gdzie przekracza 7 tys. zł na osobę (w całej Polsce – 4,2 tys.). Z kolei w lubelskim jego wartość ledwie sięga 2,4 tys. zł.

Nie wszędzie też wzrost jest tak duży, jak w całym kraju. Przykładowo, w warmińsko-mazurskim wartość sprzedanych usług na osobę zwiększyła się 1,5 raza, a na Śląsku 1,4 raza. Co więc powinni robić ci, których interesują składy budowlane i ich los? Wyciągać właściwe wnioski. Samodzielnie.


najlepsze składy budowlane w Krakowie

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Na co zwrócić uwagę zamawiając budowę placu zabaw?

Na co zwrócić uwagę zamawiając budowę placu zabaw?


Autor: Tomasz S.


Place zabaw są przeznaczone dla dzieci, dlatego ważne jest by były to miejsca bezpieczne oraz wykonane w odpowiedniej jakości. Zamawiając wykonanie placu zabaw należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii by mieć pewność że nabywa się produkt odpowiedni.


plac zabawBudowę placu zabaw oferuję wiele firm, które oferują różnorodne urządzenia zabawowe przeznaczone dla różnych grup wiekowych dzieci. Pierwszą kwestią jest właśnie zastanowienie się dla jakiej grupy wiekowej ma służyć plac zabaw. Jeśli plac ma powstać na przedszkolu czy w szkole to łatwo określić grupę wiekową użytkowników. Jeśli jest to miejsce publiczne np. na osiedlu to już sprawa nie jest tak prosta. O Ile w przypadku przedszkoli grupa wiekowa jest zawsze określona tak w przypadku osiedli trzeba przeprowadzić coś w rodzaju analizy wieku potencjalnych użytkowników. W takim przypadku lepiej wybrać urządzenia bardziej uniwersalne, na których mogą się bawić dzieci w różnym przedziale wiekowym albo zamiast jednego dużego urządzenia przeznaczonego dla jednej określonej grupy wiekowej wybrać mniejsze elementy zabawowe przeznaczone dla różnych wiekowo dzieci. Jest to dość istotna kwestia, gdyż pozwala na dobór odpowiednich urządzeń, przykładowo piaskownica stanowi odpowiedni element na plac zabaw w przedszkolu, natomiast niespecjalnie już nadaje się na szkołę podstawową. Odwrotna sytuacja jest z urządzeniami sportowo-sprawnościowymi.

Ważną kwestią jest również wybór nad rodzajem materiału z jakiego ma być wykonany plac zabaw. Do wyboru są urządzenia zabawowe metalowe i drewniane. Place zabaw drewniane są tańsze, lepiej komponują się w miejscach otoczonych zielenią jak np. parki. Place zabaw metalowe są natomiast bardziej odporne na wandalizm, przez co lepiej sprawdzą się na osiedlach. Przy wyborze urządzeń drewnianych warto zwrócić uwagę, czy producent wykonuje je z drewna impregnowanego. Impregnacja sprawia, ze drewno jest odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne a jego żywotność jest znacznie przedłużona.

Bardzo ważne jest czy plac zabaw jest wykonywany zgodnie z normą PN-EN 1176 – 2009. Wykonanie urządzeń zabawowych zgodnie z tą normą daje gwarancje, że plac zabaw jest wykonany z materiałów odpowiedniej jakości oraz że spełnia wymogi bezpieczeństwa. Niestety zdarza się, że producent placu zabaw zapewnia zgodność z tą normą ale odnoszącą się do innego rocznika np. PN-EN 1176 – 2005, czyli zapewnia zgodność z normą już nie obowiązującą. Może również posiadać aktualne certyfikaty zaświadczające o zgodności lecz mimo, ze ważność certyfikatów jest aktualna to norma, do której się odnoszą już nie.

Kolejną ważną kwestią jest czy producent zapewnia dostępność do dokumentacji urządzeń zabawowych. Dostępność do specyfikacji technicznej oraz instrukcji producent powinien zapewnić przed montażem placu zabaw. Warto dokładnie przejrzeć te dokumenty, gdyż jest w nich określone wiele przydatnych informacji dotyczących samych produktów jak i strefy minimalnej, jaką zajmuje element zabawowy. Zamawiając budowę placu zabaw kupujemy określony towar dlatego plac zabaw jak każdy inny towar powinien być odpowiednio oznakowany oraz opatrzony w odpowiednią dokumentację.


ATUT - place zabaw z drewna

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Drewniane czy metalowe place zabaw

Drewniane czy metalowe place zabaw


Autor: Tomasz S.


W przedszkolach, szkołach, na osiedlach powstaje coraz więcej placów zabaw dla dzieci. Wybór na rynku jest duży, montowane urządzenia zabawowe różnią się również pod względem funkcjonalnym i jakościowym. Najogólniej place zabaw można podzielić na te wykonane z drewna i te wykonane z metalu.


Względem tych dwóch rodzajów placów zabaw są różne opinie. Zarówno metalowe jak i drewniane place zabaw posiadają swoich zwolenników i przeciwników. Istnieje ogólne przekonanie, że place zabaw wykonane z metalu są stabilniejsze i bardziej trwałe od tych wykonanych z drewna przez co lepsze. Jest to pojęcie dość mylne, gdyż place zabaw wykonane z drewna posiadają szereg zalet.


Obecnie budowane drewniane place zabaw są wykonane z drewna impregnowanego ciśnieniowo, dzięki temu posiadają wystarczającą odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ponadto budowane są w ten sposób, że słupy drewniane umieszczone są na metalowych kotwach przez co drewno nie ma bezpośredniej styczności z gruntem, czyli miejscem najbardziej narażonym na korozję. Drewniane place zabaw posiadające certyfikaty muszą ponadto posiadać osłony na szczycie słupów pionowych przez co drewno jest zabezpieczone przed bezpośrednim wsiąkaniem wody, która bez przeszkód spływa z urządzenia zabawowego. To wszystko sprawia, że drewniane place zabaw są równie odporne na korozje co te wykonane z metalu.

Place zabaw z drewna ponadto posiadają zaletę estetyczną i ze względu na grubość drewna prezentują się bardziej okazale. Niewątpliwie w parku czy na przedszkolu wśród zieleni lepiej prezentują się drewniane place zabaw. Urządzenia wykonane z drewna komponują się z drzewami co stwarza wrażenie harmonii i ładu. Samo drewno jako materiał sprawia wrażenie cieplejszego i bardziej naturalnego w stosunku do metalu.

Place zabaw wykonane z drewna posiadają jeszcze jedną istotną zaletę, mianowicie ich koszt jest o wiele niższy niż tych wykonanych z metalu.


ATUT - place zabaw z drewna

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czy warto szkolić się na architekta?

Czy warto szkolić się na architekta?


Autor: Paweł Mazur


Po zakończeniu szkoły średniej przed każdym młodym człowiekiem staje wybór kierunku studiów w jakim będzie kontynuował naukę. Podstawowym kryterium jakie zaważa o decyzji na pewno jest możliwość przyszłej pracy w zawodzie. Oprócz tego bardzo pomocne okażą się zainteresowania pokrywające się z kierunkiem danej szkoły.


PlanMłodzi ludzie coraz częściej decydują się na bardzo kreatywne kierunki studiów jak chociażby architektura wnętrz. Zanim jednak podejmie się naukę, warto się dobrze zastanowić nad przyszłą pracą jako architekt. Na samym początku należy zaznaczyć, że dzięki licznym państwowym i niepaństwowym szkołom rynek jest wręcz nasycony konkurencją, którą będzie bardzo trudno prześcignąć. Należy mieć albo ogromne szczęście, albo jeszcze większe znajomości, a najlepiej obydwa te czynniki. Nie należy się jednak poddawać, gdyż bez nich także jest szansa na zaistnienie.

Zawód ten przyciąga przede wszystkim kreatywnych ludzi, którzy lubią podejmować nowe wyzwania jakimi bez wątpliwości są tworzone projekty architektoniczne. Ponadto jak to zwykle bywa bardzo ważnym czynnikiem jest oczywiście wynagrodzenie za takowe usługi, które niekiedy może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Osiągnięcie takiego pułapu nie jest jednak rzeczą łatwą. Należy także zaznaczyć, że kompletne wykonanie jednego zlecenia może trwać nawet kilka miesięcy w przypadku bardzo skomplikowanej budowli.

Dla kogo taki zawód może być dobrym rozwiązaniem i szansą na dobrą przyszłość? Przyszły architekt powinien się przede wszystkim odznaczać znakomitą zdolnością przelewania swoich pomysłów na kartkę papieru oraz tak zwanym myśleniem w trzech wymiarach. W dzisiejszych czasach bardzo pomocna ponadto będzie dobra znajomość programów graficznych, bez których dziś się nie obejdzie. Architektura wymaga także wielu poświęceń czasowych, tak więc dobra organizacja czasu i odporność na stres to bardzo ważne czynniki.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.