środa, 3 lutego 2016

Przeglądy budowlanePrzegląd techniczny budynku to czynność mająca na celu określenie czy kontrolowany obiekt budowlany jest zdatny do dalszego użytkowania i czy nie zagraża życiu i zdrowiu użytkowników. Prawo budowlane określa precyzyjnie jakie budynki i jak często powinny być kontrolowane oraz kto może takie przeglądy przeprowadzać.  Podczas tych okresowych kontroli inspektor nadzoru który przeprowadza kontrolę wszystkie swoje uwagi do stanu technicznego kontrolowanego budynku jest zobowiązany zapisać w protokole przeglądu budowlanego.

Protokół Przeglądu budowlanego

W protokole przeglądu który powstaje podczas kontroli zapisywane są wszelkie uwagi co do poszczególnych elementów nieruchomości wraz zaleceniami co dalej zrobić z zauważonymi nieprawidłowościami. Dobrze wykonany protokół przeglądu zawiera też zdjęcia elementów gdzie występuje usterka bądź  miejsca do którego inspektor chce odnieść uwagę. 

Kto Jest Odpowiedzialny Za Wykonywanie Przeglądów Budynków ?

Protokół przeglądu okresowego budynku inspektor przekazuje zarządcy lun właścicielowi nieruchomości , którzy są odpowiedzialni za terminowe zlecanie wykonania takich kontroli przez uprawnionych inspektorów.

Cena Przeglądu Budowlanego

Cena przeglądu budowlanego jest zależna od wielu czynników tj. rodzaj przeglądu, wielkość budynku, dostępna dokumentacja techniczna itd. Koszy przeglądów budynków ponoszą ich właściciele lub zarządcy. W Polsce najwięcej płaci się za wykonanie kontroli technicznych nieruchomości w Warszawie i woj. mazowieckim a  najtaniej jest w woj. podlaskim.

Książka Obiektu budowlanego

Zarządca lub właściciel jest również zobowiązany do prowadzenie książki obiektu budowlanego do której powinno się wpisywać wszystkie przeprowadzano kontrole budowlane.

8 komentarzy:

 1. Tylko szkoda, że trzeba płacić za taki przegląd :P

  OdpowiedzUsuń
 2. Przydatne informacje. Tylko szkoda, że nie opisano jakie konkretnie budynki wymagają takiego przeglądu - może to pomysł na kolejny wpis.

  OdpowiedzUsuń
 3. Przeglądy są bardzo ważne - trzeba dbać o bezpieczeństwo użytkowników budynków.

  OdpowiedzUsuń
 4. Bezpieczeństwo jest ważne, ale czasami aż za dużo jest tej biurokracji.

  OdpowiedzUsuń