piątek, 10 lutego 2012

Styropian czy wełna

Styropian czy wełna

Autorem artykułu jest Waldemar MulhsteinDylemat niejednego inwestora. Rozpatrzmy pokrótce właściwości obu materiałów, mając na uwadze, że pochodzą od sprawdzonego producenta. Ma to duże znaczenie szczególnie przy styropianie, gdyż jego produkcja nie jest aż tak wymagająca technologicznie, jak w przypadku wełny.
Dylemat niejednego inwestora. Rozpatrzmy pokrótce właściwości obu materiałów, mając na uwadze, że pochodzą od sprawdzonego producenta. Ma to duże znaczenie szczególnie przy styropianie, gdyż jego produkcja nie jest aż tak wymagająca technologicznie, jak w przypadku wełny.

Oba produkty przy tej samej grubości mają podobne właściwości termiczne.
Styropian jest prawie dziesięciokrotnie lżejszy od wełny fasadowej, nie ma więc obawy, że konstrukcja ściany zostanie nadmiernie obciążona. Jest też tańszy i co za tym idzie tańsze są łączniki do jego mocowania (dla wełny muszą być łączniki z trzpieniem metalowym). Jest produktem ropopochodnym. Płyty styropianowe są łatwiejsze w obróbce (cięcie, szlifowanie). Nie nasiąka wodą. Jest niestety nieodporny na większość rozpuszczalników organicznych. Nie tłumi hałasu. Nie stanowi skutecznej ochrony przed ogniem i ma również niski współczynnik przepuszczalności pary wodnej. Materiał ten musi być wysezonowany przez producenta, by nie zmieniał np. wymiarów na obiekcie.

Wełna mineralna powstaje w wyniku stopienia i rozwarstwienia skały bazaltowej. Jest nasiąkliwa, dlatego musi być dodatkowo zabezpieczana np. w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych. Ma doskonałe właściwości tłumiące hałas. Jest niepalna i chroni konstrukcję przed przegrzaniem. Płyty z wełny można wyginać, co jest ważne np. przy ocieplaniu budynków o pewnej krzywiźnie. W fazie obróbki może pylić. Ma dobry współczynnik paroprzepuszczalności i dużą odporność na rozpuszczalniki.

Oba materiały doskonale nadają się na ocieplenia. Każdy z nich posiada pewne wady i zalety, które należy rozpatrywać pod kątem funkcji jaką spełnia lub będzie spełniał docieplany budynek. Chemia budowlana dla obu systemów różni się nieznacznie, ale jest uwarunkowana zastosowanym materiałem inzolacyjnym. Systemy BSO na wełnie są droższe, ale ich wybór warunkuje głównie bezpieczeństwo pożarowe. Dlatego w obiektach wysokich (maks. wysokość obiektów, które można ocieplać systemami klasyfikowanymi jako NRO – czyli na styropianie, wynosi do 25 m), budynków o wyższej kategorii zagrożenia ludzi (np. szpitale, szkoły, hale widowiskowe i inne obiekty użyteczności publicznej), jak i magazynów materiałów palnych – należy stosować systemy oparte na wełnie mineralnej.
Wybór należy do inwestora.

Więcej na temat różnic możesz przeczytać na www.chemiabudowlana.info

Waldemar Mulhstein
---

Portal wiedzy na temat chemii budowlanej - chemia budowlana .INFO


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Autorem artykułu jest Dawid WolaMieszkania budowane w systemie Towarzystw Budownictwa Społecznego cieszą się w ostatnich latach dużą, stale rosnącą popularnością. Gwałtownie rosnące ceny mieszkań rynkowych, oraz trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego to powody, dla których dla wielu osób alternatywą jest więc najem mieszkań w zasobach TBS.
Mieszkania budowane w systemie TBS cieszą się w ostatnich latach dużą, stale rosnącą popularnością. Gwałtownie rosnące ceny mieszkań rynkowych, oraz trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego to powody, dla których dla wielu osób alternatywą jest więc najem mieszkań w zasobach TBS. Mieszkania budowane przez TBS mają pomóc młodym, średnio zamożnym rodzinom na szybkie zdobycie wymarzonych czterech kątów. Do lokalu można się bowiem wprowadzić po wpłaceniu 30 proc. ceny, choć minusem jest wyższy niż gdzie indziej czynsz.
W założeniu TBS-y mają budować mieszkania dla niezamożnych rodzin, korzystając w tym celu z dotowanego przez budżet państwa kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Lokatorzy płacą czynsz, który z reguły jest wyższy niż w czynszówkach komunalnych (bo z tego czynszu spłacany jest kredyt), ale niższy od rynkowego.
Żeby dostać do niego klucze, trzeba spełnić kilka warunków. Część z nich jest zapisana w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Inne warunki są w statutach poszczególnych TBS-ów albo w ich umowach założycielskich.
Warunki ustawowe:
- Nie można zbyt dużo zarabiać. Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, a jeśli ktoś mieszka sam - o więcej niż 20 proc.. W przypadku gospodarstw dwuosobowych dopuszczalna jest nawet 80-proc. nadwyżka. Zaś rodziny liczniejsze dostają kolejne 40 proc. na każdą osobę (np. dziecko).
- Nie można mieć innego mieszkania (ani lokatorskiego, ani własnościowego) w tej samej miejscowości, w której będzie budował TBS.
- Trzeba wpłacić do TBS-u pieniądze. W grę wchodzi kaucja w wysokości 10 proc. wartości mieszkania, ale nie więcej niż 12-krotność miesięcznego czynszu (płacisz przy odbiorze kluczy). Przy wyprowadzce, TBS zwróci kaucję zwaloryzowaną o wskaźnik inflacji.
Ponadto oprócz kaucji większość TBS-ów żąda tzw. partycypacji. Wpłaty sięgają nawet 30 proc. wartości mieszkania, np. w Warszawie jest to przeważnie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli się wyprowadzisz, odzyskasz te pieniądze. Partycypantami mogą też zostać pracodawcy, którzy chcą uzyskać mieszkania dla swoich pracowników, oraz gminy.
W statucie TBS może określić inne warunki, np. dotyczące dochodów najemców. Niektóre TBS-y wymagają tzw. minimalnego progu zarobków. Chodzi o to, żeby najemca był w stanie płacić czynsz i jeszcze miał za co żyć. Opłaty za mieszkanie nie mogą przekroczyć 25-30 proc. domowego budżetu.
Trzeba się też liczyć z tym, że jeśli chętnych na mieszkania jest bardzo wielu, TBS przyzna je w pierwszej kolejności tym, którzy np. zwolnią mieszkania komunalne, mieszkają w budynku przeznaczonym do wyburzenia albo grozi im eksmisja z prywatnej kamienicy. Czasem preferowane są też osoby o "kwalifikacjach niezbędnych dla gminy", np. lekarze czy nauczyciele języków obcych.
---

TBS


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Gwinty calowe - kiedy jakie stosujemy?

Gwinty calowe - kiedy jakie stosujemy?

Autorem artykułu jest Karol TrzeciakPodstawowy podział gwintów calowych oraz zastosowania dla poszczególnych szeregów. Artykuł wyjaśniający spotykane oznaczenia gwintów calowych.
Gwinty calowe

Szeregi gwintów calowych

Średnice gwintów calowych i związane z nimi podziałki są ułożone w szeregi (grupy skojarzeń średnica/podziałka). W normie PN-ISO 263 wymieniono trzy szeregi z podziałką stopniowaną („szereg zwykły”, „szereg drobnozwojny” i „szereg bardzo drobnozwojny”) i osiem szeregów z podziałką stałą (jednakową). Szereg zwykły i drobnozwojny są szeregami uprzywilejowanymi, przeznaczonymi do stosowania w pierwszej kolejności w ogólnych zastosowaniach technicznych i są one wybranymi szeregami wykorzystywanymi w masowej produkcji śrub, wkrętów i nakrętek.

Zastosowanie poszczególnych szeregów gwintów

· Szereg zwykły (oznaczenie: UNC).
Gwinty tego szeregu o średnicach do 4 cali są wykorzystywane w masowej produkcji śrub, wkrętów i nakrętek oraz w innych ogólnych zastosowaniach technicznych. Gwinty te są odpowiednie w przypadku konieczności szybkiego skręcania lub rozkręcania oraz w przypadku wystąpienia korozji lub drobnych uszkodzeń.
· Szereg drobnozwojny (oznaczenie: UNF).
Gwinty tego szeregu, o średnicach do 1 ½ cala, są odpowiednie w produkcji wkrętów, śrub i nakrętek oraz w innych zastosowaniach, w których nie można użyć gwintów szeregu zwykłego. Gwinty zewnętrzne mają większą wytrzymałość na rozciąganie niż porównywalne gwinty szeregu zwykłego. Stosuję się je także, gdy długość skręcania jest mała, gdy potrzebny jest mniejszy kąt wzniosu linii śrubowej lub, gdy mała grubość ścianki tulejki (rurki) wymusza małą podziałkę.
· Szereg bardzo drobnozwojny (oznaczenie: UNEF).
Gwinty tego szeregu, o średnicach do 1 11/16 cala, można stosować tam, gdzie nawet gwint drobnozwojny jest niepożądany ze względu na zbyt małą długość skręcania, w cienkościennych rurach, nakrętkach, króćcach i złączkach.
· Szeregi o podziałce stałej (jednakowej) (oznaczenie: UN).
Szeregi te stosuje się w tych przypadkach, w których szeregi gwintów: zwykły, drobnozwojny i bardzo drobnozwojny nie spełniają wymagań konstrukcyjnych. Wybierając gwint o podziałce stałej należy w pierwszej kolejności wybierać gwint z szeregów z 8,12, 16 podziałkami na cal.


Przykłady oznaczania gwintów calowych
· Szereg zwykły: oznaczenie UNC:
przykłady:
o 3/8-16 UNC (gwint o średnicy 3/8 cala, o podziałce 16 zwoi na cal, szereg zwykły),
o No. 6-32 UNC (gwint nr 6, o podziałce 32 zwoje na cal, szereg zwykły)
· Szereg drobnozwojny: oznaczenie UNF:

przykłady:
o 3/8-24 UNF (gwint o średnicy 3/8 cala, o podziałce 24 zwoje na cal, szereg drobnozwojny),
o No. 6-40 UNF (gwint nr 6, o podziałce 40 zwoi na cal, szereg drobnozwojny)
· Szereg bardzo drobnozwojny: oznaczenie UNEF:
przykład:
o 3/8-32 UNEF (gwint o średnicy 3/8 cala, o podziałce 32 zwoje na cal, szereg bardzo drobnozwojny)
· Szeregi z podziałką stałą: oznaczenie UN:
przykład:
o 7/8-16 UN (gwint o średnicy 7/8 cala, o podziałce 16 zwoi na cal, szereg z podziałką stałą).
---

wkręty


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Czym sa kratki ściekowe i do czego sie je wykorzystuje?

Czym sa kratki ściekowe i do czego sie je wykorzystuje ?

Autorem artykułu jest Maciej KaczorW artykule można znaleźć informacje na temat wpustów czyli kratek ściekowych wykorzystywanych w budownictwie a także przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, sanitarnym do odwodnień powierzchni.

Wpusty nazywane także kratkami ściekowymi lub odwodnieniami punktowymi. Służą do odprowadzania wody z powierzchni przemysłowych do kanalizacji ściekowych lub stanowią odpływ kanału rynnowego lub kanału szczelinowego

Wpusty wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) dzięki czemu zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu spełniając nawet najsurowsze wymogi sanitarne. Każdy element spawany jest w osłonie argonu, a następnie wytrawiany, co zapewnia wysoką jakość spoin.
Elementy wpustu


Korpus - okrągły kształt ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń oraz zapewnia łatwe ich usuwanie.
Ruszt - dostępny w różnych kształtach, wymiarach oraz rodzajach wykończenia. Ruszty dobieramy w zależności od obciążenia i miejsca montażu wpustu. Oferujemy następujące rodzaje rusztów: kratowy - antyślizgowy, drabinkowy, płytowy i blaszany - perforowany
Kosz osadczy - zaleca się ich stosowanie w przypadku dużych ilości zanieczyszczeń stałych w odprowadzanych ściekach
Sitko - zaleca się ich stosowanie w przypadku niewielkich ilości zanieczyszczeń stałych w odprowadzanych ściekach
Syfon - charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością i prostą obsługą. Zapewniają łatwy dostęp do rury kanalizacyjnej

---

--------- KMB STEEL PRODUCT www.kmb-steelproduct.eu


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Więźba dachowa - na co zwrócić uwagę

Więźba dachowa - na co zwrócić uwagę

Autorem artykułu jest Sebastian WrzesionekWięźba dachowa to niemały wydatek dlatego zanim wydamy pieniądze warto dowiedzieć się dokładniej na co zwrócić większą uwagę.
Mimo kryzysu, który chyba najbardziej odczuła właśnie branża budowlana wraz z początkiem wiosny i okresu letniego zaczął się sezon na budowanie. Budują się nie tylko domy, których budowa planowana była bardzo długo, ale także mniejsze budowy takie jak przydomowe altany, garaże czy wiaty.

Gdy zaczynamy budowę domu skupiamy się przede wszystkim na jego fundamentach oraz cegłach potrzebnych do postawienia ścian. To one sprawiają, że dom zaczyna być czymś namacalnym. Jenak nie mniej ważna jest więźba dachowa.

Jakie przekroje

Wszystkie przekroje więźby jaką powinniśmy założyć do swojego domu zawarte będą oczywiście w projekcie domu. Jednak czasami ich wartości są znacznie zawyżone przez projektanta, a co za tym idzie droższe. Czasami warto zatem skonsultować się z właścicielem tartaku i zapytać o poradę. Oczywiście powinniśmy zwrócić uwagę na to jakiego rodzaju pokrycie dachowe będziemy zakładać. Jeżeli będzie to dachówka, która jest znacznie cięższa od chociażby blachodachówki powinniśmy zastosować więźbę dachową o większym przekroju.

Wybór tartaku

Zanim pochopnie zdecydujemy gdzie zakupić ową więźbę warto poświęcić trochę czasu aby wybrać odpowiedni tartak, w którym dokonamy zakupu. Podczas podejmowania decyzji powinniśmy zwrócić uwagę na to z jakiej klasy drzewa wycinane są belki oraz czy tartak dba o zachowanie dokładności wszystkich wymiarów, a także czy gotowe już belki nie zawierają skaz w postaci oflisów, dziur spowodowanych pruchnieniem drewna itp. Wszystkie czynniki mają wpływ na wytrzymałość więźby dachowej, a także jej trwałość.

Impregnacja

Obecnie tartaki oferują więźbę dachową już zaimpregnowaną jednak przed zakupem takiej więźby warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat samej impregnacji. Powinniśmy wiedzieć jakiego środka używa dany tartak oraz jakim sposobem więźba jest impregnowana gdyż ma to znaczny wpływ na wytrzymałość więźby dachowej.
---

Zapraszam na stronę tartaku ANMAR


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Kupujemy klamki

Kupujemy klamki

Autorem artykułu jest Jacek MroZanim kupimy klamkę, trzeba się zastanowić jak ma wyglądać mieszkanie, pokój, dom i w jakim stylu chcemy dobierać dodatki takie jak klamki, obrazy, rzeźby itp.Należy pamiętać, że ładna i dobrze dobrana klamka, ozdobi drzwi i nada im wyrazu. Pomieszczenie będzie od razu wyglądało inaczej.
Każdy dom ma drzwi, bo w końcu są one podstawowym elementem mieszkania.Każde drzwi posiadają klamki, a klamki oprócz funkcji praktycznej spełniają również funkcję dekoracyjną. Klamki drzwiowe możemy kupić w wielu kolorach, tak by dopasować je do stylu w jakim pokój, dom czy mieszkanie jest urządzone. W Polsce najbardziej popularne są klamki w kształcie dźwigni. Rzadko zdarza się spotkać drzwi do mieszkania z klamką w kształcie gałki.
Takie klamki najczęściej spotykamy w miejscach gdzie drzwi są przez prawie cały czas otwarte - np. sklepy. W USA jest odwrotnie - na porządku dziennym są klamki gałki, klamki dźwignie można spotkać natomiast przy drzwiach samochodu.

Wybierając model klamki do naszego mieszkania musimy wziąć pod uwagę grubość drzwi, materiał z jakiego są wykonane oraz kolor. Powinniśmy kierować się zasadą, że im większe i grubsze drzwi tym klamki powinny być masywniejsze . Coraz częściej zwracamy uwagę na dekoracyjny charakter jaki klamki nadały drzwiom i pomieszczeniom. Niektórzy producenci przy tworzeniu klamek nie ograniczają się tylko do mosiądzu czy stali, używają znacznie ciekawszych materiałów, choćby nawet egzotycznego drzewa, porcelany czy też kryształu. Dzięki znanym stylistom, na rynek trafiają klamki wykończone skórą, kamieniami szlachetnymi i złotem. Trzeba jednak pamiętać, że wygląd klamki nie jest najważniejszy, musimy pamiętać o solidności konstrukcji i wygodzie użytkowania.

Czasami nie zdajemy sobie sprawy ile uroku i nastroju dodają klamki naszemu mieszkaniu... Obecnie klamki możemy kupić w wielu fantazyjnych kształtach. Producenci co chwilę wypuszczają na rynek nowe wzory, kształty, kolory oraz materiały z których mogą zostać wykonane klamki.

Jeżeli kupujesz klamki pamiętaj aby pasowały do wystroju wnętrza, bo nawet najpiękniejsze i najdroższe klamki nie pasujące do wnętrza mogą zepsuć nastrój i oszpecić pomieszczenie. Pamiętaj również, że wygoda w użytkowaniu klamki jest równie ważna co jej znaczenie dekoracyjne. Dlatego warto się zastanowić czy nie lepszym rozwiązaniem są tanie klamki aluminiowe.
---

www.klamkialuminiowe.pl.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Jakie grzanie takie spanie

Jakie grzanie takie spanie

Autorem artykułu jest Miłosz GądziakJakie grzanie takie spanie czyli o tym jakie ogrzewanie poprawi nam poranne wstawanie i zmniejszy kosz eksploatacji.
Jak ogrzewać dom, aby domownicy czuli się w dobrej kondycji juz od samego rana.

Już wiele lat wcześniej wiadomo było, że to z jakim samopoczuciem się budzimy nie zależało tylko od naszego łóżka ale również od tego jakie mamy ogrzewanie domu.

Z doświadczenia wiem, że jeśli wieczorem jest bardzo gorąco i duszno to nasze poranne wstawanie na pewno nie będzie łatwe i jestem pewien, że dotyczy to każdego z nas.
Wcale nie lepszym rozwiązaniem będzie, jeśli wstaniemy i poczujemy się jak w iglo…
W takim razie, co zrobić, żeby było nam odpowiednio ciepło? Czy wieczne bieganie do pieca w celu gaszenia lub zwiększania temperatury to dobre rozwiązanie? Na pewno nie na tym polega ogrzewanie domu.

Współczesne techniki ogrzewanie domu są na poziomie, który pozwala na całkowite zautomatyzowanie systemu grzewczego. Niestety temat jest bardzo obszerny, dlatego podam najlepsze rozwiązanie.

Jako kocioł grzewczy może nam posłużyć kocioł na gaz, który ma dwie funkcje.
Funkcje podgrzewania wody bieżącej oraz wody krążącej w instalacji grzewczej. Z kotłem gazowym najlepiej sprawdza się wodne ogrzewanie podłogowe.

Wodne ogrzewanie podłogowe jest systemem grzewczym akumulacyjnym oznacza to, że woda zebrana w rurach przez pewien czas ogrzewa dom bez potrzeby podgrzewania, co oznacza, że kocioł gazowy nie musi w tej chwili podgrzewać wody.

Węże od ogrzewania podłogowego są rozprowadzone do każdego pokoju z osobna. Dzięki temu w każdym pokoju mogą być zainstalowane czujnik, które odpowiednio ustawione dla temperatury, która nam odpowiada regulują dopływ ciepłej wody ogrzewającej nasz pokój.

Ten sposób instalacji jest świetnym rozwiązaniem. Mamy temperaturę taką jaka nam odpowiada i do tego możemy oszczędzić około 10 procent na ogrzewaniu domu.

---

Miłosz Gądziak
Nowoczesne ogrzewanie domu


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Materiały na posadzkę dla ogrzewanie podłogowego

Materiały na posadzkę dla ogrzewanie podłogowego.

Autorem artykułu jest Miłosz GądziakJakie warunki powinny spełni materiały, którymi chcemy pokryć posadzkę z instalacją ogrzewania podłogowego. Z pewnością ich współczynik przewodzenia ciepła powinien być korzystny.

Odpowiednie materiały na posadzkę dla ogrzewanie podłogowego

Ogrzewanie podłogowe polega na ogrzewaniu domu przez instalacje rur polietylenowych umieszczonych w posadzce. W rurach płynie woda, która jest podgrzewana poprzez źródło ciepła (np. kocioł gazowy). Ogrzana woda w rurach rozgrzewa posadzkę, która daje ciepło na pomieszczenia.

Ale jaka posadzka nadaje się na ogrzewanie podłogowe?

Materiały na posadzkę dla ogrzewania podłogowego muszą spełniać pewne warunki.
Z pewnością muszą mieć niski współczynnik przenikania ciepła co oznacza, że taka posadzka szybko się nagrzeje i nasze stopy będą czuły się komfortowo.
Do takich posadzek zalicza się płytki ceramiczne i kamienie.

Drugim warunkiem jest odporność na działanie wysokich temperatur. Nie wolno na posadzkę kłaść płyt OSB oraz paneli i wykładzin, które nie posiadają specjalnych oznaczeń. Jeśli już położymy tego typu materiały to musimy się spodziewać, że pod wpływem temperatury mogą się z nich wydobywać trujące związki chemiczne. Jeśli znajdziemy panel lub wykładziny przystosowane do działania wysokiej temperatury to i tak nie możemy spodziewać się, że efekty grzewcze będą równie dobre jak w przypadku płytek ceramicznych

Gdy zdecydujemy się na płytki ceramiczne lub kamień musimy wiedzieć, że do fugowania należy użyć fugi o sprężystych właściwościach w innym przypadku mogą się pojawić pęknięcia w spoinach. Kleje oraz silikony też koniecznie muszą mieć takie właściwości oraz muszą być przystosowane do warunków wysokotemperaturowych.

Kierując się powyższymi warunkami ogrzewanie domu będzie o wiele tańsze i efektywniejsze.

---

Miłosz Gądziak
Nowoczesne ogrzewanie domu


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Najlepsze metody ogrzewania domu

Najlepsze metody ogrzewania domu

Autorem artykułu jest Miłosz GądziakCzym ogrzewać dom? Wybór jest ogromny dlatego warto zapoznać się z najlepszymi systemami grzewczymi lub spytać o radę dobrego fachowca z odpowiednimi kwalifikacjami.

Sposoby na - Ogrzewanie domu

Ogrzewanie podłogowe – coraz popularniejsza forma ogrzewania domu. Sposób działania podłogówki jest bardzo prosty, woda ogrzana przez dowolne źródło ciepła przepływa przez instalacje rur znajdujących się pod posadzką. Rozgrzana posadzka oddaje ciepło na pomieszczenia. Podłogówka to jeden wielka płyta grzewcza i oddaje równomiernie ciepło na całe pomieszczenie.

Ogrzewanie grzejnikami – grzejniki to standardowe rozwiązanie, podobnie jak w przypadku ogrzewania podłogowego woda musi być podgrzana przez źródło ciepła a następnie dostarczona rurami do grzejnika. Grzejnik jednak oddaje ciepło nierównomiernie. Maksymalne ciepło jest blisko grzejnika następnie ciepło wędruje ku górze i wraca zimne przy posadzce pod grzejnik (cyrkulacja powietrza).

Ogrzewanie nadmuchowe – ogrzewanie ciepłym powietrzem ma wielu zwolenników i jest coraz chętniej stosowane. Ten typ ogrzewania polega na ogrzaniu powietrza i dostarczeniu go kanałami wentylacyjnymi do wszystkich pomieszczeń. Kanały wentylacyjne mogą być połączone z kominkiem oraz klimatyzacją. Ogrzanie domu powietrzem następuje błyskawicznie, ale również ciepło szybko ucieka, ponieważ powietrze nie absorbuje ciepła.

Kominek – działanie podobne do ogrzewania nadmuchowego. Do ogrzania domu potrzebujemy systemu kanałów wentylacyjnych, jednak w przeciwieństwie do ogrzewania nadmuchowego jaki paliwo nie służy już prąd tylko o wiele tańsze drewno. Na rynku popularne są również kominki z płaszczem wodnym, które można łączyć z instalacja c.o..

Ekologiczne źródła ciepła – czyli zielone ogrzewanie domu. Ekologia staje się modą oraz rozsądnym krokiem do oszczędnego ogrzewania. Ten rodzaj ogrzewania na początku wymaga sporej inwestycji, ale po kilku latach eksploatacji koszy zwracają się, ponieważ energia pochodzi ze słońca, wiatru, wody itp.

Do wyboru mamy o wiele więcej metod ogrzewania, ale powyżej przystawiłem najczęściej stosowane oraz najpraktyczniejsze sposoby.

---

Miłosz Gądziak
Nowoczesne ogrzewanie domu


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Systemy przeładunkowe zewnętrzne i wewnętrzne

Systemy przeładunkowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Autorem artykułu jest Agata RutowiczSystemy przeładunkowe są elementami konstrukcji budynku. Mają na celu usprawnienie przeładunku towarów pomiędzy magazynem, a pojazdem dostawczym. Wyróżniamy doki zewnętrzne lub wewnętrzne. W przeciwieństwie do standardowych doków przeładunkowych będących integralną częścią konstrukcji pomieszczenia składowania, zewnętrzny ...
Systemy przeładunkowe są elementami konstrukcji budynku. Mają na celu usprawnienie przeładunku towarów pomiędzy magazynem, a pojazdem dostawczym. Wyróżniamy doki zewnętrzne lub wewnętrzne. W przeciwieństwie do standardowych doków przeładunkowych będących integralną częścią konstrukcji pomieszczenia składowania, zewnętrzny dok stanowi element konstrukcji wyprowadzony poza obręb powierzchni użytkowej hali lub magazynu.
Doki przeładunkowe zapewniają izolację od zewnętrznych warunków temperaturowych oraz negatywnego wpływu wiatru, deszczu czy kurzu na przeładowywane towary. Pozwala to na prowadzenie wydajnej i bezpiecznej pracy podczas załadunku i rozładunku materiałów z pojazdu.
Bramy przemysłowe systemów przeładunkowych zewnętrznych jak i wewnętrznych umieszczone zostają w tym samym miejscu, jednak w przypadku zewnętrznego cały proces przeładunku zostaje przeniesiony na zewnątrz obiektu.
Dodatkową zaletą systemu zewnętrznego jest oszczędność miejsca użytkowego. Wyprowadzenie całego systemu poza obręb rzeczywistego pomieszczenia składowania sprawia, że użytkownik hali lub magazynu ma pozostawioną większą powierzchnię do dyspozycji. Pozwala to na składowanie w takiej samej hali większej ilości towarów a co za tym idzie wymierne korzyści finansowe.
Ze względu na indywidualne potrzeby użytkowników systemów logistycznych istnieje możliwość ustawienia doku pod różnym kątem względem ściany pomieszczenia składowania.
Zastosowanie innego ustawienia doków przeładunkowych związane jest m.in. z możliwościami dojazdu i zaparkowania wielkogabarytowych samochodów transportowych.
Konstrukcja doku przeładunkowego stanowi połączenie konstrukcji rampy, uszczelnienia oraz w przypadku doku zewnętrznego właściwej konstrukcji tzw. Domku przeładunkowego. Rampa zastosowana w doku zewnętrznym ustawiona jest na betonowych podporach.
By bardziej usprawnić proces przeładunku i zapewnić wygodę jak i bezpieczeństwo użytkownikom dostępne systemy przeładunkowe można dodatkowo wyposażyć w , m.in.:
oświetlenie wewnątrz doku,
zabezpieczenia przeciwuderzeniowe wewnątrz doku,
dodatkowe zabezpieczenie przed spływaniem wody z dachu doku,
uszczelnienia,
naprowadzacie,
klapy przeładunkowe bądź rampy.


---

Bramy przemysłowe i systemy przeładunkowe.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Bramy przemysłowe szybkobieżne z PCV

Bramy przemysłowe szybkobieżne z PCV

Autorem artykułu jest Agata RutowiczZastosowanie bramy szybkobieżnej wpływa na redukcję wymiany i utraty ciepła oraz powstawanie przeciągów. Powoduje to zmniejszenie kosztów ogrzewania i liczbę zachorowań pracowników.
Zastosowanie bramy szybkobieżnej wpływa na redukcję wymiany i utraty ciepła oraz powstawanie przeciągów. Powoduje to zmniejszenie kosztów ogrzewania i liczbę zachorowań pracowników.
Dzięki otwieraniu skrzydeł bramy na boki, czas otwierania zmniejsza się o połowę, dodatkowo mamy natychmiastowy dostęp do pełnej wysokości przejazdu. Przejrzysta i przemyślana konstrukcja bramy przemysłowej szybkobieżnej pozwala na oszczędność czasu i kosztów przy pracach serwisowych i konserwacyjnych.
W stosunku do bram pionowego otwierania bramy przemysłowe szybkobieżne poziome działają w czasie o połowę krótszym, a przezroczysty pas na wysokości oczu umożliwia ciągły kontakt wzrokowy i stanowi dodatkowy element zabezpieczający.
Płaszcz bramy wykonany jest z PCV. Grubość jest zależna od indywidualnych potrzeb i zastosowania bramy. Brama szybkobieżna jest wykonywana z dokładnością do jednego milimetra.
Mała ilość miejsca potrzebna do montażu bramy i samonośna konstrukcja umożliwiają łatwy i bezproblemowy montaż, także w utrudnionych warunkach montażowych. Możliwy jest także montaż bramy przemysłowej szybkobieżnej w otworach komunikacyjnych z torem suwnicowym przy zastosowaniu wycięć w skrzydłach bramy. Dodatkowo można zastosować oddzielne otwieranie skrzydeł bramy, a także wykonanie niektórych elementów ze stali szlachetnej.
Na rynku dostępne są także bramy przemysłowe szybkobieżne ze wzmocnionego PCV z dodatkową tkaniną pomiędzy warstwami płaszcza. Dodatkowo poprzecznie wzmocnione, przede wszystkim w przypadku bram wielkogabarytowych mogą być wykorzystywane na zewnątrz budynków. W ofercie niewielu firm na rynku są bramy przemysłowe szybkobieżne dodatkowo poprzecznie wzmocnione specjalną techniką, która sprawia, że brama wytrzyma opór powietrza nawet do 7 w skali Beauforta.

---

Bramy przemysłowe i systemy przeładunkowe.


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Podbitka dachowa na lata

Podbitka dachowa na lata

Autorem artykułu jest Dariusz WłodarczykArtykuł o podbitce dachowej zawierający nieco informacji na temat zastosowania paneli pvc jako podbitki, paneli wentylacyjnych podbitki.
Dzięki podbitce dachowej możemy w estetyczny sposób obudować spodnią część dachu wystającą poza obrys domu, czyli okap. Ta część dachu nie musi być obudowana, jednak podbitka dachowa wpływa na estetyczne walory okapu, które można znacznie uatrakcyjnić montując dodatkowe oświetlenie wokół domu. Podsufitka również zapobiegnie zakładaniu gniazd przez ptaki pod naszym dachem.

Jednym z ważniejszych elementów o jakich trzeba pamiętać podczas montowania podbitki to wentylacja. Podbitka musi być zamontowana w taki sposób, aby nie blokowała przepływu powietrza potrzebnego do wentylacji dachu.

Wentylacje dachu zapewnia się poprzez otwory wlotowe w okapie i wylotowe w kalenicy. Panele z otworami bądź listwy wentylacyjne montowane razem z podbitką dachową, pozwolą nam zabezpieczyć dach przed zawilgoceniem, które z biegiem czasu może zagrozić konstrukcji dachowej i zmniejszeniem strat ciepła. Otwory, w których nie zamontowano ani paneli, ani listew, należy osłonić siatką, by nie przedostawały się przez nie gryzonie czy owady.

Panel wraz z listwą wentylacyjną firmy Westpan tworzy kompletny system podbitkowy i jest to jedyny na rynku produkt posiadający innowacyjny system łączenia zatrzask, zwiększony nosek do 10mm oraz zwiększoną ilość komór (6 zamiast tradycyjnych 4-5).
Produkt wytwarzany jest na bazie surowców (granulatów) PVC pochodzących od czołowych producentów europejskich, a proces wytwarzania prowadzony jest na nowoczesnych liniach technologicznych. Podbitka dachowa docinana jest pod indywidualne oczekiwania klienta. Panele na podbicia dachowe produkowane przez Westpan kolorystyką dostosowane są do najpopularniejszych kolorów pokryć dachowych.

Panele pakowane są po 10 sztuk w estetyczne opakowanie foliowe z etykietą zakończone tekturowymi kapturkami. Opakowanie umożliwia transport i dostarczenie produktu na miejsce montażu w stanie nienaruszonym. W kompleksowej ofercie podbitki dachowej występuje listwa wentylacyjna, która wraz z panelami komorowymi z zatrzaskiem stanowi nowoczesny system podbitki dachowej.
Jest to nowoczesny produkt dostosowany w pełni do wysokich wymogów związanych z montażem konstrukcji dachowych:
- stabilny montaż
- posiada zwiększoną odporność na działanie czynników atmosferycznych
- odporność na uszkodzenia mechaniczne

Ze względu na specyfikę materiału PVC konstrukcja podbitkowa jest trwała, wykonana na dziesięciolecia więc nie występują takie zjawiska jak gnicie, rdza, charakterystyczne dla tradycyjnych materiałów. Różni się jednak powtarzalnością jakości w poszczególnych partiach produktu, jednorodną gładką powierzchnią, wysoką stabilnością kolorów (brak różnic między poszczególnymi partiami produkcyjnymi, wysoka odporność na zmiany kolorów pod wpływem działania światła słonecznego).

Panel podbitkowy umożliwia wykonania kompletnej konstrukcji podbitkowej z zastosowaniem profesjonalnego systemu wentylacyjnego. Półwypukły profil listwy umożliwia lepszą cyrkulację powietrza.
---

Budowa domu


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Dom i jego budowa

Dom i jego budowa

Autorem artykułu jest Karol StopkaArtykuł kierowany do osób zainteresowanych tematem budownictwa, a w szczególności dla tych którzy planują w najbliższym czasie budowę domu. Z artykułu dowiesz się w jaki sposób dobrać odpowiednią działkę pod budowę oraz jak przygotować projekt domu.
W ostatnich miesiącach ceny gruntów spadły o kilka procent. Dużo osób chcących wybudować dom stanęło przed dylematem, czy już kupować działkę pod budowę domu, czy poczekać w nadziei, że ceny gruntów będą nadal spadać.

W niektórych miejscowościach jak np. w okolicach Warszawy budowa domów jest utrudniona, ponieważ większość działek została już wykupiona. Z tego względu ceny działek na przedmieściach stolicy są bardzo wysokie. Podobnie jest również w przypadku innych większych polskich miast. Te ceny sprawiają że budowa domów jest obecnie droga. Aby wybudować dom musimy w tym celu wydać ok. 700 tys. zł. Zatem osoby wahające się czy budować teraz, czy poczekać mają nie lada dylemat, tym bardziej że nawet specjaliści nie są w stanie przewidzieć czy ceny gruntów w najbliższym czasie będą malały czy rosły. W tej kwestii ich zdania są podzielone. Wszyscy jednak są zgodni, że jeśli ceny mieszkań pójdą w dół, to ceny gruntów powinny również spaść.

Budowa domów

Decydując się na budowę domu musisz podjąć również decyzję o sposobie budowy. Możesz zabrać się za budowę sam lub zlecić to firmie deweloperskiej która zajmie się kupnem gruntu oraz budową całego domu. Każda z tych opcji ma zarówno spore plusy jak i duże minusy. Mniej pieniędzy wydasz decydując się na budowę samemu, będziesz miał także większą swobodę oraz wpływ na wygląd i wykonanie całości. Jednak musisz liczyć się z tym, że cała inwestycja pochłonie bardzo dużo Twojego czasu. Natomiast decydując się na dewelopera musimy liczyć się z tym, że wydamy więcej pieniędzy i będziemy mieli mało wpływu na projekty domów i dobór materiału, a także na czas ukończenia przedsięwzięcia.

Projekty domów

Budowa domów to bardzo czasochłonne i męczące zajęcie. Po długich poszukiwaniach odpowiedniej działki następnym krokiem jest przygotowanie projektu domu. Najtańszym sposobem jest zwrócenie się do firmy tworzącej projekty domów i wykupienie już gotowego projektu. Jedndak należy się liczyć z tym, że podobny dom już został gdzieś wybudowany. Dodatkowo oferta gotowych projektów jest stosunkowo uboga.

Lepszym, ale oczywiście droższym rozwiązaniem jest zlecenie firmie tworzącej projekty domów, stworzenia projektu indywidualnego. Będziemy mieli wtedy duży wpływ na to jak będzie ostatecznie wyglądał nasz dom. W takim wypadku trzeba dobrze przemyśleć jakie mamy oczekiwania i jak chcielibyśmy aby wyglądał dom. Musimy zdecydować o jego wielkości, ilości kondygnacji, liczbie i rozmieszczeniu pokojów, a także musimy dokonać wyboru materiałów z których ma zostać wykonany. Bardzo ważną decyzją jest wybór sposobu ogrzewania domu. Od tej decyzji zależeć będzie wysokość przyszłych rachunków. Warto jest wydać więcej pieniędzy na lepsze materiały, bo w przypadku wybrania gorszych późniejsza konieczność remontu może okazać się bardzo kosztowna. Chcąc jednak zaoszczędzić na budowie, staraj się aby kształt domu i dachu był prosty, miał niewiele kondygnacji i nie posiadał piwnicy. Złym pomysłem jest aby budować dom na raty.
---


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Współczesne budownictwo

Współczesne budownictwo:

Autorem artykułu jest Ulryk WilkBudownictwo jest jednym z najszybciej rozwijających się działań człowieka będących elementem inżynierii lądowej. Na przestrzeni lat techniki stawiania budynków, ich modernizacji, a także style budowlane, maszyny, i materiały zmieniły się.

Budownictwo jest jednym z najszybciej rozwijających się działań człowieka będących elementem inżynierii lądowej. Na przestrzeni lat techniki stawiania budynków, ich remontowania i modernizacji, a także style budowlane, maszyny, urządzenia i materiały bardzo się zmieniły i wyewoluowały. Rozwój budownictwa, podobnie jak rozwój innych działalności służących człowiekowi ma na celu coraz lepsze zaspokajanie jego potrzeb bytowych. Współczesne budynki są coraz większe i wyższe, a także bardziej nieregularne w kształtach.

Maszyny budowlane

Wraz ze zmieniającymi się trendami w budownictwie zmieniają się również techniki budowlane. Stawienie dużych i wysokich budowli jest w dużym stopniu zmechanizowana. Wykorzystanie jedynie pracy człowieka nie pozwoliło by na realizację większości tego typu projektów. Praca człowieka pozostaje jednak w dalszym ciągu bardzo ważnym elementem. Jego rola sprowadza się do lżejszych prac takich jak montowanie elementów, wykończenie budynku, kontrola przebiegu procesu a przede wszystkim obsługa maszyn budowlanych.

Dzięki stosowaniu coraz to nowszych maszyn budowlanych możliwa jest realizacja coraz cięższych i trudniejszych zadań. Dodatkowo konkretne potrzeby budowlane przyczyniają się do udoskonalania urządzeń, a także powstawania ich nowych skuteczniejszych rodzajów. Jako jeden z wielu przykładów różnorodności rodzajów maszyn budowlanych można wymienić dźwigi budowlane. Generalnie rzecz biorąc zadaniem dźwigów jest podnoszenie i przemieszczanie różnych ładunków pomiędzy określonymi poziomami. Może to być więc przemieszczanie dużych i ciężkich elementów z jednego do drugiego punktu placu budowlanego a także podnoszenie ich na znaczne wysokości. Różnorodność potrzeb budowlanych sprawiła, że dźwigi to bardzo rozbudowana grupa urządzeń budowlanych. Zasady i cel ich zastosowania są takie same jednak. Różnica pomiędzy poszczególnymi typami dźwigów jest widoczna w poszczególnych ich aspektach technicznych. Dźwigi różnego rodzaju różnią się od siebie wysokością, konstrukcją, udźwigiem, wyciągiem ramienia oraz wielkością. Taka różnorodność pozwala dostosować konkretny typ urządzenia do potrzeb danego projektu budowlanego.

Łatwiejsze i szybsze wykonywanie prac budowlanych możliwe jest również dzięki wzajemnemu łączeniu ze sobą zalet i funkcji różnych urządzeń. Przykładem może być popularne urządzenie przeznaczone do robót ziemnych, jakim jest koparko- ładowarka. Jak sama nazwa wskazuje łączy ona w sobie funkcjonalność tradycyjnej koparki i ładowarki. Umożliwia ona zarówno wydobywanie, nabieranie, transport i rozładunek urobku przez co eliminuje konieczność wykorzystania w tym miejscu dwóch odrębnych urządzeń. Dzięki temu znacznie łatwiejsze i płynniejsze jest manewrowanie po placu budowy a praca przebiega znacznie sprawniej i szybciej.

Materiały budowlane i rozwiązania konstrukcyjne

Zmiany w trendach budowlanych są również przyczyną tworzenia nowych materiałów budowlanych, a także rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych. W opracowywaniu nowych materiałów dąży się do tego, aby możliwe było znacznie efektywniejsza ich użycie przy jednoczesnym korzyściom zarówno dla człowieka jak również dla środowiska naturalnego. Przykładowo w celu oszczędności energii cieplnej stosuje się takie rozwiązania jak szczelniejsze okna i drzwi, mniej przepuszczalne mury a także skuteczniejszą izolację zewnętrzną budynków. Niektóre rozwiązania bardzo często adaptowane są z innych dziedzin. Nowoczesne substancje do izolacji cieplnej takie jak aerożele zostały zapożyczone z technologii kosmicznej, natomiast urządzenia takie jak wymienniki powietrza z przemysłu metalurgicznego.

Współczesne rozwiązania techniczne powalają nie tylko na lepszą funkcjonalność, ale również na estetykę budynków. W znacznym stopniu wykorzystuje się obecnie szkło. Dzięki rozwojowi w jego produkcji, formowaniu czy też technikach montażu możliwe jest zastosowanie go w niemalże każdej konstrukcji. Zastosowanie coraz to nowych rozwiązań technicznych i materiałów budowlanych pozwala przede wszystkim na oszczędność, ale również umożliwia stworzenie warunków idealnych do życia i pracy człowieka przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Hale stalowe - projekty dla przemysłu

Hale stalowe - projekty dla przemysłu

Autorem artykułu jest Kazimiera CzęstowojnaKonstrukcje stalowe, w tym hale stalowe, to projekty użytkowe przeznaczone głównie dla przemysłu. Wykorzystuje się je do różnych celów, jako magazyny, hale handlowe, targowe, lecz również sportowe.

Jak widać hale stalowe spełniają wiele funkcji, dlatego ich budowa tylko pozornie jest taka sama. Pomimo że konstrukcje stalowe powstają według tych samych reguł, są projektowane dla każdego klienta indywidualnie, ze szczegółowym uwzględnieniem jego potrzeb.

Konstrukcje stalowe, a co to takiego?

Dziś hale stalowe stały jednym z podstawowych elementów krajobrazu przemysłowego. Usługi, handel, logistyka to tylko niektóre z branż, gdzie na szeroką skalę stosuje się konstrukcje stalowe. Aby docenić zalety jakie dają nam nowoczesne hale, należy spojrzeć w przeszłość, tę bliższą i tę trochę dalszą. Jeśli chodzi o historię najnowszą, tutaj przez długi czas, jako magazyny lub hale produkcyjne, wykorzystywano ciężkie, masywne budynki z cegły, bądź innych materiałów o zbliżonej trwałości. Niektórych nie stać było na taki luksus, więc budowali konstrukcje drewniane. Lekkie hale stalowe, a co to takiego? Można je zbudować w 30 dni? Przestań pan marzyć, tak się nie da - powiedziałby wówczas niejeden budowniczy. Tymczasem dzisiaj podstawowe konstrukcje stalowe bez żadnego problemu powstają w około miesiąc.

Kiedy hale stalowe nie istniały

Cofnijmy się jednak jeszcze dalej w przeszłość, gdy transport, logistyka, hale stalowe nie istniały w świadomości ludzi. Jak sobie wtedy radzono? Otóż powstawały „magazyny" oraz „hale" budowane przez ludzi przy użyciu naturalnych materiałów. Żywność przechowywano zakopując ją w ziemi, produkowane przedmioty, a także hodowane zwierzęta trzymano w specjalnych konstrukcjach z piasku, gliny oraz drzewa. Wszystkie te budowle były niedopracowane i nietrwałe. To krótkie spojrzenie w minione epoki chyba każdemu, choć trochę, uświadomiło jak użyteczne są lekkie, ale wytrzymałe konstrukcje stalowe.

---

Hale stalowe - projekty dla przemysłu


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Interpretacja funkcjonowania norm z branży Akustyka w Architekturze

Autorem artykułu jest Jacek DanielewskiNowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia. Warto zatem pokusić się o interpretację ich funkcjonowania.

Nowelizacja Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 marca 2009 r. w zakresie branży Akustyka w Architekturze wprowadza wiele norm w swojej treści oraz odniesień do ich stosowania w kolejnych paragrafach rozporządzenia. Warto zatem pokusić się o interpretację funkcjonowania tych norm w kontekście stosowanych w krajach unijnych zasad korzystania z norm jako źródła wiedzy technicznej do powszechnego stosowania.

Dokumentem, który opisuje relacje między normami a innymi dokumentami, a w szczególności aktami prawnymi krajów członkowskich, jest przewodnik PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 Wzajemne relacje między przepisami i normami - Część 1: Powoływanie się na normy. Główne sposoby stosowania - Część 2: Harmonizacja przepisów i powołań na normy. Dokument ten stanowi podstawę do interpretowania funkcjonowania norm w kolejnych paragrafach wspomnianego rozporządzenia ze względu na fakt, że państwo polskie jest sygnatariuszem umów międzynarodowych oraz członkowskich w ramach UE, w tym jest członkiem takich międzynarodowych organizacji jak CEN i ISO. Należy zatem domniemywać, że funkcjonowanie norm w aktach prawnych wyższego rzędu, ustanowionych przez władzę, odbywa się z pełną świadomością tych zasad. Zawarta w rozporządzeniu lista norm może być uważana przez uczestników procesu inwestycyjnego jako obowiązek lub tylko jako wskazówka, co zależy od treści samego paragrafu rozporządzenia. Wpisanie wielu norm z branży Akustyka w Architekturze, w porównaniu do dotychczasowych zapisów rozporządzenia (wykaz norm w nowelizacji Warunków technicznych z dnia 7 kwietnia 2004 r.), jest przyczynkiem do interpretacji jak te normy będą kreować jakość środowiska zbudowanego oraz wzajemne relacje uczestników procesu budowlanego.

Zgodnie z PKN-CENELEC/GUIDE 3 w przypadku norm mamy dwa podstawowe powołania wykonawcze norm w aktach wyższego rzędu: powołania obowiązujące i powołania wskazujące. Powołanie obowiązujące oznacza, że powołana norma powinna być stosowana dla realizacji przepisu. Powołanie wskazujące oznacza, że powołana norma jest jednym ze sposobów realizacji celu regulacji prawnej, a ustawodawca dopuszcza istnienie innych sposobów już na etapie powstawania aktu prawnego powołującego normę, jak i w przyszłości. To, czy norma jest powołana w sposób obowiązujący, czy wskazujący zależy od jednoznaczności wskazania normy w akcie prawnym w konkretnych paragrafach.

W paragrafie 324 Warunków technicznych mamy pierwsze powołanie norm definiujących wymagania ochrony przed hałasem i drganiami. Powołanie jest w liczbie mnogiej, zatem można się domyślać, że chodzi o normę dotyczącą dopuszczalnych wartości poziomu hałasu i normę dotyczącą dopuszczalnych poziomów drgań. Inna interpretacja jest taka, że ustawodawca dopuszcza powstanie innych norm o podobnym zakresie, które definiują dopuszczalne wartości poziomu dźwięku i drgań w pomieszczeniach. Paragraf ten w swoim „rozmytym" zapisie umożliwia funkcjonowanie norm środowiskowych dotyczących jednego obiektu według jego przeznaczenia (np. obiektów hotelowych) i zdefiniowania w normie obiektowej wymagań dotyczących dopuszczalnych wartości definiujących klimat akustyczny dla użytkowników. Zatem wymienienie w załączniku do Warunków technicznych w punkcie 61 norm można w świetle zapisów przewodnika PKN-CENELEC/GUIDE 3 uznać jako powołanie wskazujące. Tak samo należy traktować powołanie zawarte w ustępie 1 paragrafu 325.

W przypadku ustępu 2 paragrafu 325 mamy jednoznaczne powołanie się na normę dotyczącą izolacyjności akustycznej. Powołanie na normę PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania jest obowiązujące. Powołanie obowiązujące na powyższą normę dla działań w celu wzrostu jakości życia Polaków jest nader niefortunne. W przypadkach obciążenia nieruchomości hałasem lotniczym budynków spełnienie wymagań z paragrafu 324 stoi w konflikcie ze spełnieniem wymagań paragrafu 325 i ustępu 1 paragrafu 326 przy stosowaniu normy wskazanej PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Przyjęcie dopuszczalnej wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniu jako kryterium komfortu akustycznego jest wymaganiem bardziej rygorystycznym względem parametrów akustycznych przegród i wymaga stosowania technologii o wyższej izolacyjności akustycznej. Powołanie na normę PN-B-02151-3:1999, mające charakter obowiązujący, może być w przyszłości przyczynkiem budowy domów tylko częściowo spełniających wymagania uzyskania jakości akustycznej, a sąd będzie musiał rozstrzygnąć, który paragraf jest ważniejszy w sytuacji powstania konfliktów między użytkownikiem a deweloperem.

W ustępie 1 paragrafu 326 mamy powołanie na normę pomiarową. Jednakże ustawodawca w treści tego paragrafu mówi o normach określających metody pomiarów poziomu dźwięku A w liczbie mnogiej. Należy zatem uznać, że ustawodawca, zgodnie ze wskazaniami PKN-CENELEC/GUIDE 3, był świadom istnienia innej normy niż wymieniona w załączniku a przypisana do tego paragrafu. Powołanie wskazujące na normę PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana - Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach jest bardzo słuszne w świetle istnienia normy PN-EN ISO 16032:2006 Akustyka - Pomiar poziomu ciśnienia akustycznego od urządzeń wyposażenia technicznego w budynkach - Metoda dokładna oraz PN-EN ISO 10052:2007 Akustyka - Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego - Metoda uproszczona. Normy te w porównaniu do normy PN-B-02156:1987 pozwalają na skrócenie procesu oceny poziomu dźwięku od wyposażenia technicznego budynku i połączenie procedury pomiarowej z cyklem pracy urządzenia. Dzięki temu można obniżyć koszty prowadzenia pomiarów np. poziomu hałasu w pomieszczeniach od systemu wentylacji, czy urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Dla oceny hałasu dźwigów osobowych stosowanie jednoznacznej procedury pomiarowej podczas pracy urządzenia, z normy PN-EN ISO 16032:2006, pozwala uniknąć problemów z porównaniem wyników pomiarów wykonanych przez dwie różne jednostki.

W paragrafie 326 Warunków technicznych mamy ponownie powołanie obowiązujące na normę PN-B-02151-3:1999 oraz powołanie na normy dotyczące metod oceny izolacyjności akustycznej. W tym powołaniu mamy wskazanie w liczbie mnogiej, które może odnosić się do faktu, że paragraf mówi o ścianach, stropach i podestach. Można jednak interpretować ten zapis następująco: ustawodawca był świadom istnienia innych norm, zatem normy podane w załączniku należy traktować jako powołanie wskazujące. Stosowanie, szczególnie w procesie odbioru budynku, normy PN-EN ISO 10052:2007 jest zgodne z zapisami dyrektywy UE 89/106/EEC, która to w Dokumencie Interpretacyjnym nr 5. Wymagania podstawowe. Ochrona przed hałasem wyraźnie mówi o tym, że do oceny parametrów wyrobów należy stosować metody dokładne, a do oceny budynków metody uproszczone. Dla wykonawców stosowanie procedur z normy PN-EN ISO 10052:2007 to o 60% niższy koszt wykonania pomiarów na obiekcie w stosunku do pomiarów wykonywanych zgodnie z procedurą z normy PN-EN ISO 140-5:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów. Znaczne obniżenie kosztów pomiarów jest celowe dla wprowadzenia zasad zrównoważonego budownictwa i systemów zarządzania środowiskiem, szczególnie w zakresie inwestycji finansowanych ze środków wspólnotowych. Niższy koszt weryfikacji parametrów użytkowych budynku skłania do wynajmowania niezależnych weryfikatorów.

W ustępie 5 paragrafu 326 Warunków technicznych mamy do czynienia z przypadkiem regulacji jakości obiektów poprzez stawianie wymagań względem wyrobu budowlanego. Ustawodawca poprzez powołanie jednej normy dokonał powołania obowiązującego, ale tylko metody wyznaczania parametru wyrobu budowlanego. W paragrafie tym nie dokonano powołania na normę związaną z prezentacją danych w informacjach o wyrobie budowlanym. Jest to o tyle ważne, że przykładowo norma PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka - Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie - Wskaźnik pochłaniania dźwięku pozwala na różne sposoby podawania danych, a zróżnicowanie jest wskazane dla kolejnych etapów realizacji inwestycji, gdzie w procesie programowania, czy koncepcji nie ma potrzeby dokładnie analizować danych w pasmach częstotliwości.

W ustępie 5 paragrafu 336 ustawodawca nie wskazał normy zawierającej metody pomiaru parametrów na obiekcie do rozliczenia się stron procesu budowlanego. Nie powołano się na normę np. PN-EN ISO 3382:2001 Akustyka - Pomiar czasu pogłosu pomieszczenia w powiązaniu z innymi parametrami akustycznymi, a zatem to od decyzji stron będzie zależało, czy będą akceptować wiedzę techniczną w niej zawartą. Brak wskazania normy, czy nawet sugestii w postaci zwrotu "zgodnie z obecnym stanem techniki i wiedzy", daje szerokie pole do wielu sposobów oceny warunków pogłosowych w pomieszczeniach, nie tworząc jednoznacznej platformy wzajemnych relacji pomiędzy zamawiającym budynek a dostawcą tego skomplikowanego produktu.

---

mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski
FABRYKA CISZY
członek KT 253 ds. Akustyki Architektonicznej
i 307 ds. Zrównoważonego Budownictwa


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Bramy garażowe - wygoda i nowoczesność

Bramy garażowe - wygoda i nowoczesność

Autorem artykułu jest Agata RutowiczBramy segmentowe to nie tylko bramy przemysłowe, ale także te przeznaczone dla indywidualnego klienta. Bramy garażowe segmentowe, to nie tylko komfort, ale przedewszystkim innowacyjne rozwiązania i nowoczesny design.

Bezpieczeństwo użytkownika bramy garażowej jest przedmiotem największej troski każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją tego typu bram. Każde bramy , także bramy przemysłowe powinny spełniać wszystkie wymogi normy Unii Europejskiej. Praktycznie wszystkie bramy oferowane przez firmy są wyposażone w różne systemy ochrony. Zamontowany czujnik powoduje iż brama, gdy podczas zamykania trafi na przeszkodę cofa się, ponownie otwiera. Brama segmentowa zbudowana jest z segmentów, które zachodzą na siebie w taki sposób, iż nie ma możliwości włożenia między nie palców - ani z zewnątrz, ani do wewnątrz, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

brama garażowa

Bramy garażowe segmentowe to idealne rozwiązanie dla tych, którzy stawiają na bezpieczeństwo, jakość, komfort i elegancję.

Wiele firm oferuje kilka kolorów RAL do wyboru w standardzie. Dodatkową opcją może być wybór innego koloru RAL lub deseniu.

Podczas otwierania, segmenty bramy przesuwają się ku górze po prowadnicach umieszczonych wzdłuż ściany, a następnie wzdłuż sufitu, dzięki czemu nie potrzeba dodatkowego miejsca przed budynkiem. Pozwala to na zaparkowanie pojazdu tuże przed garażem z możliwością jednoczesnego otwierania lub zamykania.

Wszystkie bramy segmentowe standardowo wyposażone są w uchwyt, najczęściej umieszczany jest od wewnętrznej strony bramy, który oprócz estetycznego wyglądu jest bardzo funkcjonalny.

Dzięki doskonałemu wyważeniu ciężaru blatów bramy przez sprężyny, w obsłudze ręcznej bramy segmentowe otwierają się lekko, sprawnie i cicho. Opcjonalnie bramy można wyposażyć w napęd elektryczny, obsługiwany przez mały, poręczny pilot dwukanałowy, który można zintegrować z innymi urządzeniami.

Bramy garażowe oprócz swojej funkcjonalności i elegancji zapewniają także bezpieczeństwo. W bramach garażowych można zamontować zamek z wkładką patentową, który zabezpieczy garaż przed złodziejami. Napędy elektryczne stosowane w bramach segmentowych mogą posiadać także w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, który zabezpiecza przed zgnieceniem podczas zamykania bramy.

---

Bramy przemysłowe i systemy przeładunkowe


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Budownictwo

Budownictwo

Autorem artykułu jest Grzegorz MalinowskiBudownictwo to zakres działalności technicznej człowieka obejmująca projektowanie oraz wszelkie techniki i technologie budowania obiektów budowlanych, budynków oraz ich konserwacji i rozbiórki. Budownictwo obejmuje również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących.

Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie. Wiele przepisów i formalności które trzeba spełnić sprawia, że wiele osób rezygnuje z marzeń o budowie domu z ogródkiem dla cal|j rodziny. W poradnikach budowlanych staramy się jednak pokazać, że te wszystkie trudności są do przejścia, a budowa domu nie musi być wieloletnim koszmare.

Budowla to zgodnie z ustawą Prawo budowlane wszystkie obiekty budowlany nie będący budynkiem ani obiektem małej architektury. Budowlami są, lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne &

Prawo budowlane akt normatywny stanowiący zbiór norm (przepisów) prawnych regulujących aktywność obejmującą sprawy planowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Określenie prawo budowlane nie jest równoznaczne. Można mu nadawać sens większy (kompleks przepisów prawnych dotyczących sfery budownictwa) lub wąski (odnoszony tylko do tekstu ustawy pod takim tytułem). Określenie wykorzystywane bywa jednak najczęściej dla oznaczenia zespołu aktów prawnych normujących prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, w szczególności zaś ustawy Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.Ustawa przedmiotowa reguluje także formalności związane z ochroną środowiska w trakcie działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, konstruowania nowych obiektów i ich utrzymania, miejscem wykonania inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę, oddawania obiektów budowlanych do używania, prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową prawami i obowiązkami członkom procesu budowlanego postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Budownictwo to zakres działalności technicznej człowieka obejmująca projektowanie oraz wszelkie techniki i technologie budowania obiektów budowlanych, budynków oraz ich konserwacji i rozbiórki. Budownictwo obejmuje również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Budownictwo to również element gospodarki oraz dziedzina nauki. ogólnie budownictwo można podzielić na lądowe i wodne. W zależności od zastosowanych materiałów i technologii rozróżnia się budownictwo np. drewniane, ceglane, kamienne, betonowe lub stalowe. W przypadkach koniecznych budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymogów technicznych (np. bezpieczeństwa) albo z innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki (np. wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie). Waga budownictwa dla postępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, zarówno życia zbiorowego, jak i zaspakajania potrzeb indywidualnych, nie trzeba udowadniać. Jest ono dostrzegane, bądź odczuwane na co dzień. Jest jakoby naturalne i powszechnie znane. Budownictwo jest jednym z zasadniczych problemów współczesnego państwa, społeczeństwa i indywidualnego człowieka. Jednocześnie jest problemem niezwykle złożonym i niełatwym do obiektywnie prawidłowego opanowania.

---

www budowlane24h.pl - portal budowlany


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Organizacja budowy

Organizacja budowy.

Autorem artykułu jest Jan NikodemPoważne inwestycje finansowane są w znacznej części kredytem bankowym. Harmonogram budowy jest częścią większej całości – Biznes Planu, programu finansowania inwestycji. Wymusza to ścisłe przestrzeganie bardzo napiętego harmonogramu realizacji budowy i wiąże się z
wysokimi karami dla wykonawców w przypadku opóźnień. Zatem właściwe planowanie procesu budowy, organizacja placu budowy i współpracy podwykonawców jest bardzo ważnym elementem.

Przy dzisiejszym tempie realizacji inwestycji właściwe zorganizowanie zaplecza budowy jest warunkiem koniecznym prawidłowego przebiegu prac i dotrzymania terminów. W skład zaplecza budowy wchodzą pomieszczenia biurowe dla osób kierujących pracami, pomieszczenia socjalne, szatnie itp.. Zaplecze to buduje się z przenośnych kontenerów wyposażonych w niezbędny sprzęt. Wyspecjalizowane firmy dostarczają kontenery biurowe oraz socjalne na czas budowy na zasadzie dzierżawy. Kontenery te mogą być dostarczone z wyposażeniem lub bez niego.

Kontenery biurowe wyposażone są zazwyczaj w proste mebla o konstrukcji metalowej, szafy do przechowywania dokumentacji, stoły na urządzenia biurowe (fax, kopiarka), krzesła biurowe.

Kontenery socjalne wyposażone są w szafki bhp oraz ławki dla pracowników budowlanych. Ze względu na małą powierzchnię stosuje się szafy bhp, które zajmują jak najmniej miejsca. Najczęściej są to szafki z komorą o szerokości 25 lub 30cm. Stosowane są również szafy z komorą ubraniową w kształci litery L oraz szafy skrytkowe. Ze względu na „ciężkie warunki” oraz „specyficzną kulturę” pracowników budowlanych stosuje się jedynie szafki metalowe. Tylko metalowe szafy bhp mają szanse przetrwać kilka budów w stanie nadającym się do dalszego stosowania.

Pomieszczenia socjalne urządzone w kontenerach powinny umożliwiać odpoczynek pracownikom budowy, ogrzanie się zimą, zjedzenie ciepłego posiłku. Powinny, zatem posiadać niezbędne wyposażenie takie jak: krzesła, stoliki, kącik kuchenny do podgrzania posiłków oraz piec ogrzewający pomieszczenie zimą (najczęściej elektryczny).

---

Niniejsza publikacja może być kopiowana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez autora. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody autora. Zabrania się jej odsprzedaży. Jan Nikodem www.nikodem.com.pl


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Nowoczesne ogrzewanie domu

Nowoczesne ogrzewanie domu

Autorem artykułu jest Anna WoźniakW każdym roku nastaje moment, w którym domownicy zadają sobie pytanie ile będzie kosztowało ogrzewanie domu tej zimy? Wszystko zależy głównie od tego, jakiego systemu grzewczego użyjemy oraz jakich paliw będziemy używać do ogrzewania domu.

Zbliża się zima i temat ogrzewania domu staję się coraz częściej poruszany w polskich domach. Rodziny zadają sobie pytanie ile będzie kosztowało ogrzewanie domu w tym sezonie grzewczym? Jakie paliwo wybrać oraz jakich kotły zastosować, aby nie zabrakło ciepła w domu.

Najczęściej stosowanymi instalacjami grzewczymi w Polsce są nadal grzejniki zasilane kotłami na węgiel. Jednak coraz częściej zamiast grzejników do ogrzewania domu stosuję się ogrzewanie podłogowe.

Ogrzewanie podłogowe jest to jeden duży grzejnik umieszczony pod posadzką. Ten rodzaj ogrzewania domu jest niezwykle skuteczny, ponieważ oddaje równomiernie ciepło na każde pomieszczenie. Takie ogrzewanie domu zwiększa niezwykle samopoczucie mieszkańców oraz wpływa dobrze na zdrowie człowieka, ponieważ posadzka jest ciepła i unika się w ten sposób przeziębień, które bierze się głównie z zmarzniętych nóg. Często spotykane są opinie na temat niezdrowego wpływu elektrycznego ogrzewani domu, są one jednak nie udowodnione naukowo, dlatego nie ma obaw przed ich montowaniem.

Usprawnienie ogrzewania podłogowego polega na dodaniu termoregulatorów w miejscu rozdzielacza wszystkich nici rur rozprowadzających wodę do pomieszczeń. A w każdym pomieszczeniu są termostaty wysyłające sygnał do termoregulatorów, które gdy jest zbyt ciepło zamykają się i otwierają, gdy jest zbyt zimno.

Jest to bez wątpienia skuteczna metoda na ogrzewanie domu jednak jeszcze dość kosztowna. Na szczęście z biegiem czasu postęp idzie do przodu i ogrzewanie domu staję się coraz ekonomiczniejsze a zarazem nowocześniejsze.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Rozbudowa świata

Rozbudowa świata

Autorem artykułu jest Ciekawy PanW dobie rozwoju cywilizacji w dużych miastach zaczyna powoli brakować miejsca na dalszy rozwój i rozbudowę. Władze miasta walczą z tym za pomocą najprostszych rozwiązań.

Takim rozwiązaniem jest zaprzestanie budowy dużych i niskich budynków, a zajęcie się budową wszelakich wieżowców i drapaczy chmur. Do budowy takich budynków nie nadają się zwykłe maszyny budowlane. Większość z nich jest zbyt duża i zbyt ciężka do budowy wysokich i delikatnych na etapie konstrukcji budynkach.

Do budowy wieżowców trzeba używać specjalnie przystosowanych maszyn, które nie zniszczą całej konstrukcji. Najważniejsze podczas całej budowy wydają się specjalne dźwigi i odpowiednie betoniarki. Budowle te są bardzo wysokie więc pojawia się potrzeba wciągania niektórych ciężkich przedmiotów wysoko nad ziemię.

Do tego celu idealne są specjalne żurawie, których wysokość umożliwia pracę przy naprawdę ogromnych wysokościach. Dzięki budowie takich wysokich budynków władze miasta są w stanie lepiej zagospodarować teren i wybudować dużo więcej miejsc pracy jak i mieszkań. Jest to również doskonałe rozwiązanie w miastach, które dopiero się rozwijają, ale nie chcą tracić pieniędzy na późniejsze przebudowy infrastruktury.

Pogoń za chmurami.

We współczesnym świecie ludzie dążą ciągle, by uciec jak najdalej od ziemi. Z tego też powodu często budowane są bardzo wysokie konstrukcje. Coraz częściej ludzie wybierają mieszkanie w wieżowcu i coraz częściej firmy otwierają swoje biura w drapaczach chmur.

Jednak co jest potrzebne do wybudowania takiego budynku? Potrzebne są oczywiście odpowiednie maszyny budowlane, które pozwolą ekipie wybudowanie segmentów budowli na bardzo dużych wysokościach. Wiadomo że muszą one być odpowiednie dostosowane do tego typu budowli, ponieważ na dużych wysokościach trzeba korzystać z lekkiego i mocnego sprzętu. Pamiętać trzeba też o zabezpieczeniach.

Żeby to wszystko dostarczyć na odpowiednią wysokość wystarczą na początek dźwigi, jednak później ich zasięg jest zbyt mały i nie są one w stanie dostarczyć ciężkich części i maszyn na duże wysokości. Co wtedy pozostaje ekipom budowlanym? Oczywiście odpowiednie żurawie, których wysokość i zasięg pozwala pracować na naprawdę ekstremalnych wysokościach. Do takich wysokości trzeba też odpowiednio przeszkolonych ludzi, którzy nie mają lęku wysokości.Tacy robotnicy zarabiają najwięcej, ponieważ pracują w bardzo trudnych i stresujących warunkach.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Business Centre Club (BCC) rekomenduje Budownictwo

Business Centre Club (BCC) rekomenduje Budownictwo

Autorem artykułu jest Iwona Dziedzic - GawryśBusiness Centre Club, elitarny Klub Biznesowy, którego członkiem jest Eniro Polska, objął patronat nad sekcją „Profesjonalne usługi" w katalogu Budownictwo. BCC rekomenduje budowlano - biznesowy produkt jako cenne źródło informacji dla profesjonalistów z branż budowlanych, biznesowych i pokrewnych.

Przynależność Eniro Polska do BCC potwierdza jej rzetelność, wiarygodność, przestrzeganie zasad etyki kupieckiej oraz akceptowanie zasad kodeksu honorowego Klubu. Pozytywna decyzja w stosunku do firmy została podjęta w oparciu o rzetelną dokumentację osiągnięć, referencje zadowolonych klientów oraz poświadczenie innych członków BCC.

- Rekomendacja udzielona przez BCC potwierdza wysoką jakość naszego produktu. Budownictwo (www.budownictwo.pl) stanowi nieodłączny element biznesu, od wielu lat skutecznie łączy kupujących i sprzedających umożliwiając im dokonywanie transakcji. Pozytywna opinia wydana przez BCC z pewnością zostanie dobrze przyjęta przez naszych klientów i użytkowników i zachęci ich do obecności reklamowej i korzystania z naszego produktu - mówi Adriana Misiewicz, Specjalista ds. Produktów w Eniro Polska.

Business Centre Club to prestiżowy klub przedsiębiorców i największa w kraju organizacja indywidualnych pracodawców. Misją BCC jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz budowanie w Polsce konkurencyjnej i otwartej na świat gospodarki rynkowej.

Budownictwo to aktualna baza firm z branż budowlanych i pokrewnych, dostępna non-stop w formie katalogu, serwisu www.budownictwo.pl oraz wyszukiwarki firm na płycie. Ze względu na ogólnopolski zasięg, formy dystrybucji, obecność na prestiżowych targach branżowych oraz zmiany, które każdego roku są wprowadzane w produkcie, Budownictwo zapewnia reklamodawcom możliwość zaprezentowania swojej oferty szerokiemu gronu odbiorców i pozyskaniu nowych klientów.

www.budownictwo.pl

---

Iwona Dziedzic - Gawryś Specjalista ds. Public Relations Eniro Polska Sp.z o.o. ul. Domaniewska 41, bud. Mercury Tel. + 48 22 289 25 63 Fax. + 48 22 289 25 51 Tel. kom. 0 602 509 369 e-mail: i.gawrys@eniro.pl www.pf.pl


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Domy wykonane z drewna

Domy wykonane z drewna

Autorem artykułu jest dywynW dzisiejszych czasach, już nie tylko w krajobrazie wiejskim, coraz częściej spotykane są domy z drewna. Te nietypowe konstrukcje wznoszone są często na peryferiach większych miast, gdzie stopniowo zastępują one tradycyjne budownictwo. Co spowodowało, że domy z drewna stały się tak bardzo popularne?

Do tej pory domy drewniane kojarzyły się raczej z sezonowymi domkami letniskowymi lub altanami w ogrodach. Ich konstrukcja uniemożliwiała mieszkanie w tego typu obiekcie przez cały rok – ogrzewanie takiego budynku nie byłoby ekonomiczne, ani efektywne. Ponadto, domy takie zazwyczaj nie były zbyt duże. Niemniej jednak, ich ciepła i przytulna atmosfera sprawiała, że przebywanie w takim domu było prawdziwą przyjemnością.

W dzisiejszych czasach nowoczesne domy z drewna w niczym już nie przypominają tamtych konstrukcji sezonowych. Są o wiele bardziej stabilne i wytrzymałe, a przede wszystkim są to domy całoroczne – można w nich mieszkać nie tylko w lato, ale i zimą. Ułatwia to ich specjalna konstrukcja - odpowiednio dobrane i zaimpregnowane drewno posiada właściwości izolacyjne, co chroni budynek przed utratą ciepła. Oprócz tego, drewno takie jest też odporne na innego rodzaju czynniki, takie jak wilgoć, a nawet działanie ognia. Warto przy tym zaznaczyć, że takie właściwości izolacyjne sprawiają, iż mieszkanie w domu drewnianym jest niezwykle ekonomiczne – tego typu budynki charakteryzuje znaczna energooszczędność.

Nie należy przy tym zapominać o istotnych walorach estetycznych domów z drewna. Klimat panujący w tego typu obiektach, sprzyja ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz budowaniu więzi. Taki dom z pewnością można nazwać prawdziwym rodzinnym gniazdkiem. Drewniane elementy wykończeniowe, dzięki swojemu ekologicznemu charakterowi, działają kojąco na psychikę człowieka, pozwalają się uspokoić i zrelaksować. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na stawianie tego typu budynków.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Konstrukcje stalowe chłodni wentylatorowych

Konstrukcje stalowe chłodni wentylatorowych

Autorem artykułu jest tytusabcOd zawsze wiadomo było, że konstrukcje stalowe są konstrukcjami, które są najbardziej solidne oraz najbardziej wytrzymałe na wszelkie czynniki płynące z zewnątrz. W związku z tym zaczęto mnożyć takie konstrukcje stalowe w tym sensie, iż zaczęto je po prostu rozbudowywać do maksymalnych ilości w naszym kraju.

Z pewnością nie była to zła decyzja, ponieważ większość kosztów jakie trzeba było wyłożyć na takie budowy już dawno się zwróciły i teraz tylko takie właśnie konstrukcje stalowe właściwie same zarabiają na siebie poprzez chociażby ich wynajem. To najprostsza droga do tego ażeby te obiekty były maksymalnie rentowne. Dlatego też dziś trzeba mieć także poza pomysłem dobrą strategię jak ten pomysł realizować do końca to znaczy do takiego momentu kiedy już właściwie nie będziemy musieli martwić się o taki budynek wstając z łóżka tylko będziemy mieli pewność, iż jest to kolejny dzień w którym taki obiekt zarobi na siebie sporą ilość pieniędzy. Trochę to kolorowo wygląda co tutaj opisujemy, jednakże obierając dobrą strategię naprawdę może to się urzeczywistnić. Jedynym problemem w tym wszystkim mogą okazać się odpady azbestowe, których się nie wyzbędziemy tak po prostu od zaraz. Odpady azbestowe zawsze były są i z pewnością będą jeszcze w przyszłości zmorą właścicieli budynków na których osadza się taki azbest. Także zawsze trzeba mieć przygotowany tak zwany plan B który będzie wszystkie te dziury łatał mówiąc w przenośni. W związku z tym odpady azbestowe również muszą znaleźć się w tego typu uwzględnieniach, ponieważ na chwilę obecną jest to jeden z groźniejszych przypadków w tym temacie. Wiele rzeczy musi być uwzględniane jeżeli formułujemy dopiero plan działania takich obiektów. Na pewno muszą być uwzględnione chłodnie wentylatorowe. Są one bardzo ważne i bez nich tak naprawdę do użytku nie będzie dopuszczony żaden budynek. Chłodnie wentylatorowe są konieczne ale są też niezwykle drogie i w kupnie i w utrzymaniu. Zatem trzeba się dwa razy zastanowić zanim się podejmie decyzję ażeby kupić takie chłodnie wentylatorowe.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Gotowe projekty = domy błyskawiczne i sprawdzone

Gotowe projekty = domy błyskawiczne i sprawdzone

Autorem artykułu jest papajJeżeli planujecie budowę własnego domu i zastanawiacie się, jak powinien on wyglądać, jaki powinien być duży i ile powinien mieć pokoi, najlepiej zacząć od przeglądania gotowych projektów.

Jeżeli planujecie budowę własnego domu i zastanawiacie się, jak powinien on wyglądać, jaki powinien być duży i ile powinien mieć pokoi, najlepiej zacząć od przeglądania gotowych projektów. W Internecie można znaleźć ich mnóstwo. Oprócz tego, że większość firm oferuje gotowe projekty domy, które na ich bazie powstają, często dostępne są w dwóch technologiach: murowanej i drewnianej. Materiały, których chcemy użyć do budowy naszego domu to po wyborze projektu, druga ważna rzecz, nad którą musicie się Państwo zastanowić.

Wróćmy jednak do wyboru projektu. Zdecydowanie się na gotowy projekt to nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy. Projekty, które oferowane są na stronach firm, są często wynikiem wieloletnich doświadczeń w zakresie budowania domów. Zwykle uwzględniają najczęściej przedstawiane przez klientów uwagi i oczekiwania dotyczące ich przyszłego miejsca zamieszkania.

Jakie jeszcze zalety mają gotowe projekty. Domy, które na ich bazie powstają są zwykle od lat „testowane" przez klientów danej firmy. Jeżeli dalej działa ona na rynku i realizuje zamówienia to znaczy, że większość osób jest zadowolona z wybranych przez siebie projektów. Inaczej firma szybko zyskała by złą sławę i musiałaby bardzo się napracować nad odzyskaniem swojej marki.

Jeżeli jednak gotowe projekty, które znajdziemy na stronie wybranej firmy nie odpowiadają nam, to nie wahajmy się napisać emaila i zapytać, czy jest możliwość przystosowania jakiegoś projektu do naszych potrzeb lub stworzenia zupełnie nowego. Zwykle firmy na swojej stronie zamieszczają projekty spełniające standardowe potrzeby większości osób, ale jeżeli potrzebujemy czegoś innego projektanci na pewno stworzą dopasowany do nas projekt.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Certyfikaty i inne formalności

Certyfikaty i inne formalności

Autorem artykułu jest dywynObowiązek udania się do urzędu w celu załatwienia jakiejś sprawy, zazwyczaj nie kojarzy nam sie zbyt dobrze. Stanie w kolejce i bieganie "od okienka do okienka" to rzeczywiście nic przyjemnego. Procedury, formalności, papiery, dokumenty - nikt tego nie lubi, a jednak rzeczy te są nieuniknione w wielu sytuacjach.

Wielu ludziom różnego rodzaju formalności wydają się zbędne. Musimy je załatwiać przy praktycznie każdej czynności, gdzie mamy do czynienia z urzędnikami państwowymi. Sprawy związane z edukacją, małżeństwem, a nawet budową domu – to wszystko wymaga od nas „biegania” po urzędach i załatwiania różnego rodzaju zaświadczeń, zezwoleń i rozporządzeń. Wielogodzinne wypełnianie podań i wniosków może być naprawdę męczące, dlatego wygodnym rozwiązaniem jest wynajęcie fachowców, którzy zrobią to za nas.

Oczywiście, nie w każdej sytuacji jest możliwe. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach, obecność specjalisty jest nawet konieczne. Jest tak między innymi wtedy, gdy potrzebny jest nam certyfikat energetyczny. Może go bowiem sporządzić tylko osoba do tego uprawniona, a więc posiadająca odpowiednie wykształcenie lub ukończony kurs. Jest to o tyle dobre, że przynajmniej o tę jedną rzecz nie musimy zatroszczyć się samemu. Zatrudniony fachowiec samodzielnie określi i naniesie wszystkie dane niezbędne do tego, by świadectwo energetyczne zostało zaakceptowane przez odpowiedni urząd.

Niektóre formalności mogą rzeczywiście sprawiać wrażenie niezbyt potrzebnych. Jednakże świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane potocznie certyfikatem lub po prostu świadectwem energetycznym, jest niezbędnym dokumentem. Określa bowiem ilość energii, która w ciągu roku zostanie zużyta przez dany budynek. Zanim ta informacja nie zostanie potwierdzona, żaden obiekt nie może zostać oddany do użytkowania. Warto więc zawczasu zająć się najpilniejszymi sprawami, jeśli chcemy uniknąć opóźnień.

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Z czego wykonuje się bramy?

Z czego wykonuje się bramy?

Autorem artykułu jest Kajstek WichuraJakie są podstawowe elementy zabezpieczające nasz dom przed ewentualnymi intruzami? Okna i drzwi - na pewno, rolety zewnętrzne też, ale kluczowym elementem każdego domu musi być brama.

Budując swój dom zawsze musimy liczyć się i z tym, że potrzebna nam będzie do niego brama, i bardzo często są to bramy wjazdowe lub bramy garażowe, które mają bardzo ważną rolę (wręcz kluczową) - zabezpieczają nasz dom i garaż przed złodziejami i włamaniami, o których przecież słyszy się obecnie tak dużo. Z czego wykonuje się dzisiaj bramy, chyba z wszystkiego z czego tylko chcemy. Najczęstszym produktem używanym do naszych bram jest metal oraz drewno, które cieszy się bardzo dużą popularnością w dalszym ciągu. Bramy drewniane zapewne wymagają od nas większej konserwacji, co jakiś okres czasu, gdyż wiadomo jak drewno reaguje na wodę, czy też mrozy. Kupując bramę drewnianą kupujemy ją już odpowiednio zabezpieczoną na deszcz, czy inne warunki pogodowe, jednak za jakiś czas sami będziemy musieli ponownie ją zabezpieczyć. Być może bramy metalowe, które wykonywane i poddawane są dzisiaj odpowiednim technologią mogą okazać się bardziej wytrzymałe pod względem użytkowania. Takie bramy możemy zamówić w odpowiednim wzorze taki jaki nam najlepiej odpowiada, a producent dostarczy nam ją do domu i sam zamontuje, gdyż potrzebna jest do tego odpowiednia ekipa montująca. Taka ekipa bardzo dobrze wie co i jak ma zainstalować, tak aby nasza brama działała bez żadnych przeszkód i żeby cały czas spełaniała wszystkie ostawiane przed nią wymagania.Ostateczny wybór rodzaju bram należy wyłącznie do nas, aczkolwiek akurat w tej kwestii finanse powinny zchodzić na drugi plan...

---

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl