poniedziałek, 9 grudnia 2013

Budownictwo

Budownictwo


Autor: Grzegorz Malinowski


Budownictwo to zakres działalności technicznej człowieka obejmująca projektowanie oraz wszelkie techniki i technologie budowania obiektów budowlanych, budynków oraz ich konserwacji i rozbiórki. Budownictwo obejmuje również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących.


Budowa domu to ogromne przedsięwzięcie. Wiele przepisów i formalności które trzeba spełnić sprawia, że wiele osób rezygnuje z marzeń o budowie domu z ogródkiem dla całej rodziny. W poradnikach budowlanych staramy się jednak pokazać, że te wszystkie trudności są do przejścia, a budowa domu nie musi być wieloletnim koszmarem.

Budowla to zgodnie z ustawą Prawo budowlane wszystkie obiekty budowlany nie będący budynkiem ani obiektem małej architektury. Budowlami są, lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne &

Prawo budowlane akt normatywny stanowiący zbiór norm (przepisów) prawnych regulujących aktywność obejmującą sprawy planowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Określenie prawo budowlane nie jest równoznaczne. Można mu nadawać sens większy (kompleks przepisów prawnych dotyczących sfery budownictwa) lub wąski (odnoszony tylko do tekstu ustawy pod takim tytułem). Określenie wykorzystywane bywa jednak najczęściej dla oznaczenia zespołu aktów prawnych normujących prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, w szczególności zaś ustawy Prawo budowlane i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.Ustawa przedmiotowa reguluje także formalności związane z ochroną środowiska w trakcie działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, konstruowania nowych obiektów i ich utrzymania, miejscem wykonania inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę, oddawania obiektów budowlanych do używania, prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową prawami i obowiązkami członkom procesu budowlanego postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Budownictwo to zakres działalności technicznej człowieka obejmująca projektowanie oraz wszelkie techniki i technologie budowania obiektów budowlanych, budynków oraz ich konserwacji i rozbiórki. Budownictwo obejmuje również przebudową, odbudową, modernizacją i konserwacją obiektów już istniejących. Budownictwo to również element gospodarki oraz dziedzina nauki. ogólnie budownictwo można podzielić na lądowe i wodne. W zależności od zastosowanych materiałów i technologii rozróżnia się budownictwo np. drewniane, ceglane, kamienne, betonowe lub stalowe. W przypadkach koniecznych budownictwo zajmuje się także rozbiórką obiektów, które nie spełniają wymogów technicznych (np. bezpieczeństwa) albo z innych powodów muszą zostać usunięte z zajmowanej działki (np. wznoszenie innego obiektu na tym samym terenie). Waga budownictwa dla postępu we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego, zarówno życia zbiorowego, jak i zaspakajania potrzeb indywidualnych, nie trzeba udowadniać. Jest ono dostrzegane, bądź odczuwane na co dzień. Jest jakoby naturalne i powszechnie znane. Budownictwo jest jednym z zasadniczych problemów współczesnego państwa, społeczeństwa i indywidualnego człowieka. Jednocześnie jest problemem niezwykle złożonym i niełatwym do obiektywnie prawidłowego opanowania.


www budowlane24h.pl - portal budowlany Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Bramy garażowe - wygoda i nowoczesność

Bramy garażowe - wygoda i nowoczesność


Autor: Agata Rutowicz


Bramy segmentowe to nie tylko bramy przemysłowe, ale także te przeznaczone dla indywidualnego klienta. Bramy garażowe segmentowe, to nie tylko komfort, ale przede wszystkim innowacyjne rozwiązania i nowoczesny design.


Bezpieczeństwo użytkownika bramy garażowej jest przedmiotem największej troski każdej firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją tego typu bram. Każde bramy , także bramy przemysłowe powinny spełniać wszystkie wymogi normy Unii Europejskiej. Praktycznie wszystkie bramy oferowane przez firmy są wyposażone w różne systemy ochrony. Zamontowany czujnik powoduje iż brama, gdy podczas zamykania trafi na przeszkodę cofa się, ponownie otwiera. Brama segmentowa zbudowana jest z segmentów, które zachodzą na siebie w taki sposób, iż nie ma możliwości włożenia między nie palców - ani z zewnątrz, ani do wewnątrz, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Bramy garażowe segmentowe to idealne rozwiązanie dla tych, którzy stawiają na bezpieczeństwo, jakość, komfort i elegancję.

Wiele firm oferuje kilka kolorów RAL do wyboru w standardzie. Dodatkową opcją może być wybór innego koloru RAL lub deseniu.

Podczas otwierania, segmenty bramy przesuwają się ku górze po prowadnicach umieszczonych wzdłuż ściany, a następnie wzdłuż sufitu, dzięki czemu nie potrzeba dodatkowego miejsca przed budynkiem. Pozwala to na zaparkowanie pojazdu tuże przed garażem z możliwością jednoczesnego otwierania lub zamykania.

Wszystkie bramy segmentowe standardowo wyposażone są w uchwyt, najczęściej umieszczany jest od wewnętrznej strony bramy, który oprócz estetycznego wyglądu jest bardzo funkcjonalny.

Dzięki doskonałemu wyważeniu ciężaru blatów bramy przez sprężyny, w obsłudze ręcznej bramy segmentowe otwierają się lekko, sprawnie i cicho. Opcjonalnie bramy można wyposażyć w napęd elektryczny, obsługiwany przez mały, poręczny pilot dwukanałowy, który można zintegrować z innymi urządzeniami.

Bramy garażowe oprócz swojej funkcjonalności i elegancji zapewniają także bezpieczeństwo. W bramach garażowych można zamontować zamek z wkładką patentową, który zabezpieczy garaż przed złodziejami. Napędy elektryczne stosowane w bramach segmentowych mogą posiadać także w standardzie wyłącznik przeciążeniowy, który zabezpiecza przed zgnieceniem podczas zamykania bramy.


Bramy przemysłowe i systemy przeładunkowe Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Hale stalowe - projekty dla przemysłu

Hale stalowe - projekty dla przemysłu


Autor: Kazimiera Częstowojna


Konstrukcje stalowe, w tym hale stalowe, to projekty użytkowe przeznaczone głównie dla przemysłu. Wykorzystuje się je do różnych celów, jako magazyny, hale handlowe, targowe, lecz również sportowe.


Jak widać hale stalowe spełniają wiele funkcji, dlatego ich budowa tylko pozornie jest taka sama. Pomimo że konstrukcje stalowe powstają według tych samych reguł, są projektowane dla każdego klienta indywidualnie, ze szczegółowym uwzględnieniem jego potrzeb.

Konstrukcje stalowe, a co to takiego?

Dziś hale stalowe stały jednym z podstawowych elementów krajobrazu przemysłowego. Usługi, handel, logistyka to tylko niektóre z branż, gdzie na szeroką skalę stosuje się konstrukcje stalowe. Aby docenić zalety jakie dają nam nowoczesne hale, należy spojrzeć w przeszłość, tę bliższą i tę trochę dalszą. Jeśli chodzi o historię najnowszą, tutaj przez długi czas, jako magazyny lub hale produkcyjne, wykorzystywano ciężkie, masywne budynki z cegły, bądź innych materiałów o zbliżonej trwałości. Niektórych nie stać było na taki luksus, więc budowali konstrukcje drewniane. Lekkie hale stalowe, a co to takiego? Można je zbudować w 30 dni? Przestań pan marzyć, tak się nie da - powiedziałby wówczas niejeden budowniczy. Tymczasem dzisiaj podstawowe konstrukcje stalowe bez żadnego problemu powstają w około miesiąc.

Kiedy hale stalowe nie istniały

Cofnijmy się jednak jeszcze dalej w przeszłość, gdy transport, logistyka, hale stalowe nie istniały w świadomości ludzi. Jak sobie wtedy radzono? Otóż powstawały „magazyny" oraz „hale" budowane przez ludzi przy użyciu naturalnych materiałów. Żywność przechowywano zakopując ją w ziemi, produkowane przedmioty, a także hodowane zwierzęta trzymano w specjalnych konstrukcjach z piasku, gliny oraz drzewa. Wszystkie te budowle były niedopracowane i nietrwałe. To krótkie spojrzenie w minione epoki chyba każdemu, choć trochę, uświadomiło jak użyteczne są lekkie, ale wytrzymałe konstrukcje stalowe.


Hale stalowe - projekty dla przemysłu Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Współczesne budownictwo

Współczesne budownictwo:


Autor: Ulryk Wilk


Budownictwo jest jednym z najszybciej rozwijających się działań człowieka będących elementem inżynierii lądowej. Na przestrzeni lat techniki stawiania budynków, ich modernizacji, a także style budowlane, maszyny, i materiały zmieniły się.


Budownictwo jest jednym z najszybciej rozwijających się działań człowieka będących elementem inżynierii lądowej. Na przestrzeni lat techniki stawiania budynków, ich remontowania i modernizacji, a także style budowlane, maszyny, urządzenia i materiały bardzo się zmieniły i wyewoluowały. Rozwój budownictwa, podobnie jak rozwój innych działalności służących człowiekowi ma na celu coraz lepsze zaspokajanie jego potrzeb bytowych. Współczesne budynki są coraz większe i wyższe, a także bardziej nieregularne w kształtach.

Maszyny budowlane

Wraz ze zmieniającymi się trendami w budownictwie zmieniają się również techniki budowlane. Stawienie dużych i wysokich budowli jest w dużym stopniu zmechanizowana. Wykorzystanie jedynie pracy człowieka nie pozwoliło by na realizację większości tego typu projektów. Praca człowieka pozostaje jednak w dalszym ciągu bardzo ważnym elementem. Jego rola sprowadza się do lżejszych prac takich jak montowanie elementów, wykończenie budynku, kontrola przebiegu procesu a przede wszystkim obsługa maszyn budowlanych.

Dzięki stosowaniu coraz to nowszych maszyn budowlanych możliwa jest realizacja coraz cięższych i trudniejszych zadań. Dodatkowo konkretne potrzeby budowlane przyczyniają się do udoskonalania urządzeń, a także powstawania ich nowych skuteczniejszych rodzajów. Jako jeden z wielu przykładów różnorodności rodzajów maszyn budowlanych można wymienić dźwigi budowlane. Generalnie rzecz biorąc zadaniem dźwigów jest podnoszenie i przemieszczanie różnych ładunków pomiędzy określonymi poziomami. Może to być więc przemieszczanie dużych i ciężkich elementów z jednego do drugiego punktu placu budowlanego a także podnoszenie ich na znaczne wysokości. Różnorodność potrzeb budowlanych sprawiła, że dźwigi to bardzo rozbudowana grupa urządzeń budowlanych. Zasady i cel ich zastosowania są takie same jednak. Różnica pomiędzy poszczególnymi typami dźwigów jest widoczna w poszczególnych ich aspektach technicznych. Dźwigi różnego rodzaju różnią się od siebie wysokością, konstrukcją, udźwigiem, wyciągiem ramienia oraz wielkością. Taka różnorodność pozwala dostosować konkretny typ urządzenia do potrzeb danego projektu budowlanego.

Łatwiejsze i szybsze wykonywanie prac budowlanych możliwe jest również dzięki wzajemnemu łączeniu ze sobą zalet i funkcji różnych urządzeń. Przykładem może być popularne urządzenie przeznaczone do robót ziemnych, jakim jest koparko- ładowarka. Jak sama nazwa wskazuje łączy ona w sobie funkcjonalność tradycyjnej koparki i ładowarki. Umożliwia ona zarówno wydobywanie, nabieranie, transport i rozładunek urobku przez co eliminuje konieczność wykorzystania w tym miejscu dwóch odrębnych urządzeń. Dzięki temu znacznie łatwiejsze i płynniejsze jest manewrowanie po placu budowy a praca przebiega znacznie sprawniej i szybciej.

Materiały budowlane i rozwiązania konstrukcyjne

Zmiany w trendach budowlanych są również przyczyną tworzenia nowych materiałów budowlanych, a także rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych. W opracowywaniu nowych materiałów dąży się do tego, aby możliwe było znacznie efektywniejsza ich użycie przy jednoczesnym korzyściom zarówno dla człowieka jak również dla środowiska naturalnego. Przykładowo w celu oszczędności energii cieplnej stosuje się takie rozwiązania jak szczelniejsze okna i drzwi, mniej przepuszczalne mury a także skuteczniejszą izolację zewnętrzną budynków. Niektóre rozwiązania bardzo często adaptowane są z innych dziedzin. Nowoczesne substancje do izolacji cieplnej takie jak aerożele zostały zapożyczone z technologii kosmicznej, natomiast urządzenia takie jak wymienniki powietrza z przemysłu metalurgicznego.

Współczesne rozwiązania techniczne powalają nie tylko na lepszą funkcjonalność, ale również na estetykę budynków. W znacznym stopniu wykorzystuje się obecnie szkło. Dzięki rozwojowi w jego produkcji, formowaniu czy też technikach montażu możliwe jest zastosowanie go w niemalże każdej konstrukcji. Zastosowanie coraz to nowych rozwiązań technicznych i materiałów budowlanych pozwala przede wszystkim na oszczędność, ale również umożliwia stworzenie warunków idealnych do życia i pracy człowieka przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko naturalne.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dom i jego budowa

Dom i jego budowa


Autor: Karol Stopka


Artykuł kierowany do osób zainteresowanych tematem budownictwa, a w szczególności dla tych którzy planują w najbliższym czasie budowę domu. Z artykułu dowiesz się w jaki sposób dobrać odpowiednią działkę pod budowę oraz jak przygotować projekt domu.


W ostatnich miesiącach ceny gruntów spadły o kilka procent. Dużo osób chcących wybudować dom stanęło przed dylematem, czy już kupować działkę pod budowę domu, czy poczekać w nadziei, że ceny gruntów będą nadal spadać.

W niektórych miejscowościach jak np. w okolicach Warszawy budowa domów jest utrudniona, ponieważ większość działek została już wykupiona. Z tego względu ceny działek na przedmieściach stolicy są bardzo wysokie. Podobnie jest również w przypadku innych większych polskich miast. Te ceny sprawiają że budowa domów jest obecnie droga. Aby wybudować dom musimy w tym celu wydać ok. 700 tys. zł. Zatem osoby wahające się czy budować teraz, czy poczekać mają nie lada dylemat, tym bardziej że nawet specjaliści nie są w stanie przewidzieć czy ceny gruntów w najbliższym czasie będą malały czy rosły. W tej kwestii ich zdania są podzielone. Wszyscy jednak są zgodni, że jeśli ceny mieszkań pójdą w dół, to ceny gruntów powinny również spaść.

Budowa domów

Decydując się na budowę domu musisz podjąć również decyzję o sposobie budowy. Możesz zabrać się za budowę sam lub zlecić to firmie deweloperskiej która zajmie się kupnem gruntu oraz budową całego domu. Każda z tych opcji ma zarówno spore plusy jak i duże minusy. Mniej pieniędzy wydasz decydując się na budowę samemu, będziesz miał także większą swobodę oraz wpływ na wygląd i wykonanie całości. Jednak musisz liczyć się z tym, że cała inwestycja pochłonie bardzo dużo Twojego czasu. Natomiast decydując się na dewelopera musimy liczyć się z tym, że wydamy więcej pieniędzy i będziemy mieli mało wpływu na projekty domów i dobór materiału, a także na czas ukończenia przedsięwzięcia.

Projekty domów

Budowa domów to bardzo czasochłonne i męczące zajęcie. Po długich poszukiwaniach odpowiedniej działki następnym krokiem jest przygotowanie projektu domu. Najtańszym sposobem jest zwrócenie się do firmy tworzącej projekty domów i wykupienie już gotowego projektu. Jednak należy się liczyć z tym, że podobny dom już został gdzieś wybudowany. Dodatkowo oferta gotowych projektów jest stosunkowo uboga.

Lepszym, ale oczywiście droższym rozwiązaniem jest zlecenie firmie tworzącej projekty domów, stworzenia projektu indywidualnego. Będziemy mieli wtedy duży wpływ na to jak będzie ostatecznie wyglądał nasz dom. W takim wypadku trzeba dobrze przemyśleć jakie mamy oczekiwania i jak chcielibyśmy aby wyglądał dom. Musimy zdecydować o jego wielkości, ilości kondygnacji, liczbie i rozmieszczeniu pokojów, a także musimy dokonać wyboru materiałów z których ma zostać wykonany. Bardzo ważną decyzją jest wybór sposobu ogrzewania domu. Od tej decyzji zależeć będzie wysokość przyszłych rachunków. Warto jest wydać więcej pieniędzy na lepsze materiały, bo w przypadku wybrania gorszych późniejsza konieczność remontu może okazać się bardzo kosztowna. Chcąc jednak zaoszczędzić na budowie, staraj się aby kształt domu i dachu był prosty, miał niewiele kondygnacji i nie posiadał piwnicy. Złym pomysłem jest aby budować dom na raty.
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Podbitka dachowa na lata

Podbitka dachowa na lata


Autor: Dariusz Włodarczyk


Artykuł o podbitce dachowej zawierający nieco informacji na temat zastosowania paneli pvc jako podbitki, paneli wentylacyjnych podbitki.


Dzięki podbitce dachowej możemy w estetyczny sposób obudować spodnią część dachu wystającą poza obrys domu, czyli okap. Ta część dachu nie musi być obudowana, jednak podbitka dachowa wpływa na estetyczne walory okapu, które można znacznie uatrakcyjnić montując dodatkowe oświetlenie wokół domu. Podsufitka również zapobiegnie zakładaniu gniazd przez ptaki pod naszym dachem.

Jednym z ważniejszych elementów o jakich trzeba pamiętać podczas montowania podbitki to wentylacja. Podbitka musi być zamontowana w taki sposób, aby nie blokowała przepływu powietrza potrzebnego do wentylacji dachu.

Wentylacje dachu zapewnia się poprzez otwory wlotowe w okapie i wylotowe w kalenicy. Panele z otworami bądź listwy wentylacyjne montowane razem z podbitką dachową, pozwolą nam zabezpieczyć dach przed zawilgoceniem, które z biegiem czasu może zagrozić konstrukcji dachowej i zmniejszeniem strat ciepła. Otwory, w których nie zamontowano ani paneli, ani listew, należy osłonić siatką, by nie przedostawały się przez nie gryzonie czy owady.

Panel wraz z listwą wentylacyjną firmy Westpan tworzy kompletny system podbitkowy i jest to jedyny na rynku produkt posiadający innowacyjny system łączenia zatrzask, zwiększony nosek do 10mm oraz zwiększoną ilość komór (6 zamiast tradycyjnych 4-5).
Produkt wytwarzany jest na bazie surowców (granulatów) PVC pochodzących od czołowych producentów europejskich, a proces wytwarzania prowadzony jest na nowoczesnych liniach technologicznych. Podbitka dachowa docinana jest pod indywidualne oczekiwania klienta. Panele na podbicia dachowe produkowane przez Westpan kolorystyką dostosowane są do najpopularniejszych kolorów pokryć dachowych.

Panele pakowane są po 10 sztuk w estetyczne opakowanie foliowe z etykietą zakończone tekturowymi kapturkami. Opakowanie umożliwia transport i dostarczenie produktu na miejsce montażu w stanie nienaruszonym. W kompleksowej ofercie podbitki dachowej występuje listwa wentylacyjna, która wraz z panelami komorowymi z zatrzaskiem stanowi nowoczesny system podbitki dachowej.
Jest to nowoczesny produkt dostosowany w pełni do wysokich wymogów związanych z montażem konstrukcji dachowych:
- stabilny montaż
- posiada zwiększoną odporność na działanie czynników atmosferycznych
- odporność na uszkodzenia mechaniczne

Ze względu na specyfikę materiału PVC konstrukcja podbitkowa jest trwała, wykonana na dziesięciolecia więc nie występują takie zjawiska jak gnicie, rdza, charakterystyczne dla tradycyjnych materiałów. Różni się jednak powtarzalnością jakości w poszczególnych partiach produktu, jednorodną gładką powierzchnią, wysoką stabilnością kolorów (brak różnic między poszczególnymi partiami produkcyjnymi, wysoka odporność na zmiany kolorów pod wpływem działania światła słonecznego).

Panel podbitkowy umożliwia wykonania kompletnej konstrukcji podbitkowej z zastosowaniem profesjonalnego systemu wentylacyjnego. Półwypukły profil listwy umożliwia lepszą cyrkulację powietrza.
Budowa domu Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Bramy przemysłowe szybkobieżne z PCV

Bramy przemysłowe szybkobieżne z PCV


Autor: Agata Rutowicz


Zastosowanie bramy szybkobieżnej wpływa na redukcję wymiany i utraty ciepła oraz powstawanie przeciągów. Powoduje to zmniejszenie kosztów ogrzewania i liczbę zachorowań pracowników.


Zastosowanie bramy szybkobieżnej wpływa na redukcję wymiany i utraty ciepła oraz powstawanie przeciągów. Powoduje to zmniejszenie kosztów ogrzewania i liczbę zachorowań pracowników.
Dzięki otwieraniu skrzydeł bramy na boki, czas otwierania zmniejsza się o połowę, dodatkowo mamy natychmiastowy dostęp do pełnej wysokości przejazdu. Przejrzysta i przemyślana konstrukcja bramy przemysłowej szybkobieżnej pozwala na oszczędność czasu i kosztów przy pracach serwisowych i konserwacyjnych.
W stosunku do bram pionowego otwierania bramy przemysłowe szybkobieżne poziome działają w czasie o połowę krótszym, a przezroczysty pas na wysokości oczu umożliwia ciągły kontakt wzrokowy i stanowi dodatkowy element zabezpieczający.
Płaszcz bramy wykonany jest z PCV. Grubość jest zależna od indywidualnych potrzeb i zastosowania bramy. Brama szybkobieżna jest wykonywana z dokładnością do jednego milimetra.
Mała ilość miejsca potrzebna do montażu bramy i samonośna konstrukcja umożliwiają łatwy i bezproblemowy montaż, także w utrudnionych warunkach montażowych. Możliwy jest także montaż bramy przemysłowej szybkobieżnej w otworach komunikacyjnych z torem suwnicowym przy zastosowaniu wycięć w skrzydłach bramy. Dodatkowo można zastosować oddzielne otwieranie skrzydeł bramy, a także wykonanie niektórych elementów ze stali szlachetnej.
Na rynku dostępne są także bramy przemysłowe szybkobieżne ze wzmocnionego PCV z dodatkową tkaniną pomiędzy warstwami płaszcza. Dodatkowo poprzecznie wzmocnione, przede wszystkim w przypadku bram wielkogabarytowych mogą być wykorzystywane na zewnątrz budynków. W ofercie niewielu firm na rynku są bramy przemysłowe szybkobieżne dodatkowo poprzecznie wzmocnione specjalną techniką, która sprawia, że brama wytrzyma opór powietrza nawet do 7 w skali Beauforta.

Bramy przemysłowe i systemy przeładunkowe. Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Systemy przeładunkowe zewnętrzne i wewnętrzne

Systemy przeładunkowe zewnętrzne i wewnętrzne.


Autor: Agata Rutowicz


Systemy przeładunkowe są elementami konstrukcji budynku. Mają na celu usprawnienie przeładunku towarów pomiędzy magazynem, a pojazdem dostawczym. Wyróżniamy doki zewnętrzne lub wewnętrzne. W przeciwieństwie do standardowych doków przeładunkowych będących integralną częścią konstrukcji pomieszczenia składowania, zewnętrzny ...


Systemy przeładunkowe są elementami konstrukcji budynku. Mają na celu usprawnienie przeładunku towarów pomiędzy magazynem, a pojazdem dostawczym. Wyróżniamy doki zewnętrzne lub wewnętrzne. W przeciwieństwie do standardowych doków przeładunkowych będących integralną częścią konstrukcji pomieszczenia składowania, zewnętrzny dok stanowi element konstrukcji wyprowadzony poza obręb powierzchni użytkowej hali lub magazynu.
Doki przeładunkowe zapewniają izolację od zewnętrznych warunków temperaturowych oraz negatywnego wpływu wiatru, deszczu czy kurzu na przeładowywane towary. Pozwala to na prowadzenie wydajnej i bezpiecznej pracy podczas załadunku i rozładunku materiałów z pojazdu.
Bramy przemysłowe systemów przeładunkowych zewnętrznych jak i wewnętrznych umieszczone zostają w tym samym miejscu, jednak w przypadku zewnętrznego cały proces przeładunku zostaje przeniesiony na zewnątrz obiektu.
Dodatkową zaletą systemu zewnętrznego jest oszczędność miejsca użytkowego. Wyprowadzenie całego systemu poza obręb rzeczywistego pomieszczenia składowania sprawia, że użytkownik hali lub magazynu ma pozostawioną większą powierzchnię do dyspozycji. Pozwala to na składowanie w takiej samej hali większej ilości towarów a co za tym idzie wymierne korzyści finansowe.
Ze względu na indywidualne potrzeby użytkowników systemów logistycznych istnieje możliwość ustawienia doku pod różnym kątem względem ściany pomieszczenia składowania.
Zastosowanie innego ustawienia doków przeładunkowych związane jest m.in. z możliwościami dojazdu i zaparkowania wielkogabarytowych samochodów transportowych.
Konstrukcja doku przeładunkowego stanowi połączenie konstrukcji rampy, uszczelnienia oraz w przypadku doku zewnętrznego właściwej konstrukcji tzw. Domku przeładunkowego. Rampa zastosowana w doku zewnętrznym ustawiona jest na betonowych podporach.
By bardziej usprawnić proces przeładunku i zapewnić wygodę jak i bezpieczeństwo użytkownikom dostępne systemy przeładunkowe można dodatkowo wyposażyć w , m.in.:
oświetlenie wewnątrz doku,
zabezpieczenia przeciwuderzeniowe wewnątrz doku,
dodatkowe zabezpieczenie przed spływaniem wody z dachu doku,
uszczelnienia,
naprowadzacie,
klapy przeładunkowe bądź rampy.


Bramy przemysłowe i systemy przeładunkowe. Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Niezwykłe bramy przemysłowe z włókna szklanego

Niezwykłe bramy przemysłowe z włókna szklanego.


Autor: Agata Rutowicz


Z pośród wielu oferowanych bram przemysłowych, które można spotkać na rynku jedne wyróżniają się szczególnie. Bramy z włókna szklanego. Do wypełnienia szkieletu bramy używane jest włókno szklane, wytwarzane w zaprojektowanej przez Niemiecką firmę technologii. Poza stabilnością, długotrwałością i wytrzymałością na obciążenie włókno....


Z pośród wielu oferowanych bram przemysłowych, które można spotkać na rynku jedne wyróżniają się szczególnie. Bramy z włókna szklanego. Do wypełnienia szkieletu bramy używane jest włókno szklane, wytwarzane w zaprojektowanej przez Niemiecką firmę technologii. Poza stabilnością, długotrwałością i wytrzymałością na obciążenie włókno szklane przekonuje przede wszystkim bardzo wysoką przepuszczalnością światła do wnętrza hali, w której są zamontowane. W taki sposób powstaję hale wypełnione światłem słonecznym. Dzięki temu nie ma konieczności włączania sztucznego oświetlenia, a ponadto bramy te tworzą przyjemną atmosferę wewnątrz pomieszczenia. Tafle z włókna szklanego pochłaniają także całkowicie promieniowanie ultrafioletowe, które jest bardzo szkodliwe.
Komorowa struktura elementów z włókna szklanego to doskonała izolacja cieplna. Dodatkowe uszczelnienia bramy zapobiegają niepotrzebnym stratom energii i nie doprowadza do powstawania przeciągów we wnętrzu hali.
Brama z włókna szklanego jest niezwykle lekka, dzięki temu można ją wykorzystać także w miejscu gdzie konstrukcje nośne obiektu nie pozwalają na zastosowanie ciężkich bram. Dodatkowym atutem bramy jest to, iż nie odbija ona promieni radarowych.
Bramy przemysłowe charakteryzują się dużą odpornością na korozję i warunki atmosferyczne, co sprawia, że można je zastosować a agresywnych środowiskach takich jak np.: hale z urządzeniami do odzysku ołowiu.
Kolejną zaletą bramy przemysłowej z włókna szklanego są małe wymogi konserwacyjne. Wszystkie elementy, które mają wpływ na funkcjonowanie są zabezpieczone poprzez umieszczenie ich w prowadnicach bramy.
Bramę z włókna szklanego jak w przypadku wielu oferowanych bram przez firmy można dopasować do indywidualnych potrzeb klienta. Bramy przemysłowe z włókna szklanego dostępne są w trzech kolorach, a mianowicie: szmaragd, szafir i brylant. Ponadto bramy dostarczane są w różnych rozmiarach, od małych bram stosowanym w garażach, halach produkcyjnych po wielkie bramy do hal, hangarów i obiektów przemysłowych o dużych otworach komunikacyjnych. Dzięki swojej różnorodności doskonale nadają się nie tylko do budowy, a również do modernizacji obiektów przemysłowych, które często charakteryzują się ograniczonymi możliwościami statycznymi.
Bramy przemysłowe nadają także obiektom przemysłowym nowoczesnego wyglądu. Ponadto iż dostępne są w różnych kolorach można także umieścić motywy graficzne, lub lakierowane płyty z włókna szklanego w kombinacji z barwnymi profilami. Pasma okienne w dowolnych układach dodatkowo powiększają różnorodność kształtów.

Bramy przemysłowe i systemy przeładunkowe. Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Najlepsze metody ogrzewania domu

Najlepsze metody ogrzewania domu


Autor: Miłosz Gądziak


Czym ogrzewać dom? Wybór jest ogromny dlatego warto zapoznać się z najlepszymi systemami grzewczymi lub spytać o radę dobrego fachowca z odpowiednimi kwalifikacjami.


Sposoby na - Ogrzewanie domu

Ogrzewanie podłogowe – coraz popularniejsza forma ogrzewania domu. Sposób działania podłogówki jest bardzo prosty, woda ogrzana przez dowolne źródło ciepła przepływa przez instalacje rur znajdujących się pod posadzką. Rozgrzana posadzka oddaje ciepło na pomieszczenia. Podłogówka to jeden wielka płyta grzewcza i oddaje równomiernie ciepło na całe pomieszczenie.

Ogrzewanie grzejnikami – grzejniki to standardowe rozwiązanie, podobnie jak w przypadku ogrzewania podłogowego woda musi być podgrzana przez źródło ciepła a następnie dostarczona rurami do grzejnika. Grzejnik jednak oddaje ciepło nierównomiernie. Maksymalne ciepło jest blisko grzejnika następnie ciepło wędruje ku górze i wraca zimne przy posadzce pod grzejnik (cyrkulacja powietrza).

Ogrzewanie nadmuchowe – ogrzewanie ciepłym powietrzem ma wielu zwolenników i jest coraz chętniej stosowane. Ten typ ogrzewania polega na ogrzaniu powietrza i dostarczeniu go kanałami wentylacyjnymi do wszystkich pomieszczeń. Kanały wentylacyjne mogą być połączone z kominkiem oraz klimatyzacją. Ogrzanie domu powietrzem następuje błyskawicznie, ale również ciepło szybko ucieka, ponieważ powietrze nie absorbuje ciepła.

Kominek – działanie podobne do ogrzewania nadmuchowego. Do ogrzania domu potrzebujemy systemu kanałów wentylacyjnych, jednak w przeciwieństwie do ogrzewania nadmuchowego jaki paliwo nie służy już prąd tylko o wiele tańsze drewno. Na rynku popularne są również kominki z płaszczem wodnym, które można łączyć z instalacja c.o..

Ekologiczne źródła ciepła – czyli zielone ogrzewanie domu. Ekologia staje się modą oraz rozsądnym krokiem do oszczędnego ogrzewania. Ten rodzaj ogrzewania na początku wymaga sporej inwestycji, ale po kilku latach eksploatacji koszy zwracają się, ponieważ energia pochodzi ze słońca, wiatru, wody itp.

Do wyboru mamy o wiele więcej metod ogrzewania, ale powyżej przystawiłem najczęściej stosowane oraz najpraktyczniejsze sposoby.


Miłosz Gądziak Nowoczesne ogrzewanie domu Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Materiały na posadzkę dla ogrzewania podłogowego

Materiały na posadzkę dla ogrzewanie podłogowego.


Autor: Miłosz Gądziak


Jakie warunki powinny spełni materiały, którymi chcemy pokryć posadzkę z instalacją ogrzewania podłogowego. Z pewnością ich współczynnik przewodzenia ciepła powinien być korzystny.


Odpowiednie materiały na posadzkę dla ogrzewanie podłogowego

Ogrzewanie podłogowe polega na ogrzewaniu domu przez instalacje rur polietylenowych umieszczonych w posadzce. W rurach płynie woda, która jest podgrzewana poprzez źródło ciepła (np. kocioł gazowy). Ogrzana woda w rurach rozgrzewa posadzkę, która daje ciepło na pomieszczenia.

Ale jaka posadzka nadaje się na ogrzewanie podłogowe?

Materiały na posadzkę dla ogrzewania podłogowego muszą spełniać pewne warunki.
Z pewnością muszą mieć niski współczynnik przenikania ciepła co oznacza, że taka posadzka szybko się nagrzeje i nasze stopy będą czuły się komfortowo.
Do takich posadzek zalicza się płytki ceramiczne i kamienie.

Drugim warunkiem jest odporność na działanie wysokich temperatur. Nie wolno na posadzkę kłaść płyt OSB oraz paneli i wykładzin, które nie posiadają specjalnych oznaczeń. Jeśli już położymy tego typu materiały to musimy się spodziewać, że pod wpływem temperatury mogą się z nich wydobywać trujące związki chemiczne. Jeśli znajdziemy panel lub wykładziny przystosowane do działania wysokiej temperatury to i tak nie możemy spodziewać się, że efekty grzewcze będą równie dobre jak w przypadku płytek ceramicznych

Gdy zdecydujemy się na płytki ceramiczne lub kamień musimy wiedzieć, że do fugowania należy użyć fugi o sprężystych właściwościach w innym przypadku mogą się pojawić pęknięcia w spoinach. Kleje oraz silikony też koniecznie muszą mieć takie właściwości oraz muszą być przystosowane do warunków wysokotemperaturowych.

Kierując się powyższymi warunkami ogrzewanie domu będzie o wiele tańsze i efektywniejsze.


Miłosz Gądziak Nowoczesne ogrzewanie domu Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jakie grzanie takie spanie

Jakie grzanie takie spanie


Autor: Miłosz Gądziak


Jakie grzanie takie spanie czyli o tym jakie ogrzewanie poprawi nam poranne wstawanie i zmniejszy kosz eksploatacji.
Jak ogrzewać dom, aby domownicy czuli się w dobrej kondycji już od samego rana.


Już wiele lat wcześniej wiadomo było, że to z jakim samopoczuciem się budzimy nie zależało tylko od naszego łóżka ale również od tego jakie mamy ogrzewanie domu.

Z doświadczenia wiem, że jeśli wieczorem jest bardzo gorąco i duszno to nasze poranne wstawanie na pewno nie będzie łatwe i jestem pewien, że dotyczy to każdego z nas.
Wcale nie lepszym rozwiązaniem będzie, jeśli wstaniemy i poczujemy się jak w iglo…
W takim razie, co zrobić, żeby było nam odpowiednio ciepło? Czy wieczne bieganie do pieca w celu gaszenia lub zwiększania temperatury to dobre rozwiązanie? Na pewno nie na tym polega ogrzewanie domu.

Współczesne techniki ogrzewanie domu są na poziomie, który pozwala na całkowite zautomatyzowanie systemu grzewczego. Niestety temat jest bardzo obszerny, dlatego podam najlepsze rozwiązanie.

Jako kocioł grzewczy może nam posłużyć kocioł na gaz, który ma dwie funkcje.
Funkcje podgrzewania wody bieżącej oraz wody krążącej w instalacji grzewczej. Z kotłem gazowym najlepiej sprawdza się wodne ogrzewanie podłogowe.

Wodne ogrzewanie podłogowe jest systemem grzewczym akumulacyjnym oznacza to, że woda zebrana w rurach przez pewien czas ogrzewa dom bez potrzeby podgrzewania, co oznacza, że kocioł gazowy nie musi w tej chwili podgrzewać wody.

Węże od ogrzewania podłogowego są rozprowadzone do każdego pokoju z osobna. Dzięki temu w każdym pokoju mogą być zainstalowane czujnik, które odpowiednio ustawione dla temperatury, która nam odpowiada regulują dopływ ciepłej wody ogrzewającej nasz pokój.

Ten sposób instalacji jest świetnym rozwiązaniem. Mamy temperaturę taką jaka nam odpowiada i do tego możemy oszczędzić około 10 procent na ogrzewaniu domu.


Miłosz Gądziak Nowoczesne ogrzewanie domu Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kupujemy klamki

Kupujemy klamki


Autor: Jacek Mro


Zanim kupimy klamkę, trzeba się zastanowić jak ma wyglądać mieszkanie, pokój, dom i w jakim stylu chcemy dobierać dodatki takie jak klamki, obrazy, rzeźby itp.Należy pamiętać, że ładna i dobrze dobrana klamka, ozdobi drzwi i nada im wyrazu. Pomieszczenie będzie od razu wyglądało inaczej.


Każdy dom ma drzwi, bo w końcu są one podstawowym elementem mieszkania.Każde drzwi posiadają klamki, a klamki oprócz funkcji praktycznej spełniają również funkcję dekoracyjną. Klamki drzwiowe możemy kupić w wielu kolorach, tak by dopasować je do stylu w jakim pokój, dom czy mieszkanie jest urządzone. W Polsce najbardziej popularne są klamki w kształcie dźwigni. Rzadko zdarza się spotkać drzwi do mieszkania z klamką w kształcie gałki.
Takie klamki najczęściej spotykamy w miejscach gdzie drzwi są przez prawie cały czas otwarte - np. sklepy. W USA jest odwrotnie - na porządku dziennym są klamki gałki, klamki dźwignie można spotkać natomiast przy drzwiach samochodu.

Wybierając model klamki do naszego mieszkania musimy wziąć pod uwagę grubość drzwi, materiał z jakiego są wykonane oraz kolor. Powinniśmy kierować się zasadą, że im większe i grubsze drzwi tym klamki powinny być masywniejsze . Coraz częściej zwracamy uwagę na dekoracyjny charakter jaki klamki nadały drzwiom i pomieszczeniom. Niektórzy producenci przy tworzeniu klamek nie ograniczają się tylko do mosiądzu czy stali, używają znacznie ciekawszych materiałów, choćby nawet egzotycznego drzewa, porcelany czy też kryształu. Dzięki znanym stylistom, na rynek trafiają klamki wykończone skórą, kamieniami szlachetnymi i złotem. Trzeba jednak pamiętać, że wygląd klamki nie jest najważniejszy, musimy pamiętać o solidności konstrukcji i wygodzie użytkowania.

Czasami nie zdajemy sobie sprawy ile uroku i nastroju dodają klamki naszemu mieszkaniu... Obecnie klamki możemy kupić w wielu fantazyjnych kształtach. Producenci co chwilę wypuszczają na rynek nowe wzory, kształty, kolory oraz materiały z których mogą zostać wykonane klamki.

Jeżeli kupujesz klamki pamiętaj aby pasowały do wystroju wnętrza, bo nawet najpiękniejsze i najdroższe klamki nie pasujące do wnętrza mogą zepsuć nastrój i oszpecić pomieszczenie. Pamiętaj również, że wygoda w użytkowaniu klamki jest równie ważna co jej znaczenie dekoracyjne. Dlatego warto się zastanowić czy nie lepszym rozwiązaniem są tanie klamki aluminiowe.
www.klamkialuminiowe.pl. Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Więźba dachowa - na co zwrócić uwagę

Więźba dachowa - na co zwrócić uwagę


Autor: Sebastian Wrzesionek


Więźba dachowa to niemały wydatek dlatego zanim wydamy pieniądze warto dowiedzieć się dokładniej na co zwrócić większą uwagę.


Mimo kryzysu, który chyba najbardziej odczuła właśnie branża budowlana wraz z początkiem wiosny i okresu letniego zaczął się sezon na budowanie. Budują się nie tylko domy, których budowa planowana była bardzo długo, ale także mniejsze budowy takie jak przydomowe altany, garaże czy wiaty.

Gdy zaczynamy budowę domu skupiamy się przede wszystkim na jego fundamentach oraz cegłach potrzebnych do postawienia ścian. To one sprawiają, że dom zaczyna być czymś namacalnym. Jenak nie mniej ważna jest więźba dachowa.

Jakie przekroje

Wszystkie przekroje więźby jaką powinniśmy założyć do swojego domu zawarte będą oczywiście w projekcie domu. Jednak czasami ich wartości są znacznie zawyżone przez projektanta, a co za tym idzie droższe. Czasami warto zatem skonsultować się z właścicielem tartaku i zapytać o poradę. Oczywiście powinniśmy zwrócić uwagę na to jakiego rodzaju pokrycie dachowe będziemy zakładać. Jeżeli będzie to dachówka, która jest znacznie cięższa od chociażby blachodachówki powinniśmy zastosować więźbę dachową o większym przekroju.

Wybór tartaku

Zanim pochopnie zdecydujemy gdzie zakupić ową więźbę warto poświęcić trochę czasu aby wybrać odpowiedni tartak, w którym dokonamy zakupu. Podczas podejmowania decyzji powinniśmy zwrócić uwagę na to z jakiej klasy drzewa wycinane są belki oraz czy tartak dba o zachowanie dokładności wszystkich wymiarów, a także czy gotowe już belki nie zawierają skaz w postaci oflisów, dziur spowodowanych próchnieniem drewna itp. Wszystkie czynniki mają wpływ na wytrzymałość więźby dachowej, a także jej trwałość.

Impregnacja

Obecnie tartaki oferują więźbę dachową już zaimpregnowaną jednak przed zakupem takiej więźby warto dowiedzieć się czegoś więcej na temat samej impregnacji. Powinniśmy wiedzieć jakiego środka używa dany tartak oraz jakim sposobem więźba jest impregnowana gdyż ma to znaczny wpływ na wytrzymałość więźby dachowej.
Zapraszam do odwiedzenia strony http://anmar.poznan.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czym sa kratki ściekowe i do czego sie je wykorzystuje?

Czym sa kratki ściekowe i do czego sie je wykorzystuje ?


Autor: Maciej Kaczor


W artykule można znaleźć informacje na temat wpustów czyli kratek ściekowych wykorzystywanych w budownictwie a także przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, sanitarnym do odwodnień powierzchni.


Wpusty nazywane także kratkami ściekowymi lub odwodnieniami punktowymi. Służą do odprowadzania wody z powierzchni przemysłowych do kanalizacji ściekowych lub stanowią odpływ kanału rynnowego lub kanału szczelinowego

Wpusty wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) dzięki czemu zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu spełniając nawet najsurowsze wymogi sanitarne. Każdy element spawany jest w osłonie argonu, a następnie wytrawiany, co zapewnia wysoką jakość spoin.
Elementy wpustu


Korpus - okrągły kształt ogranicza osadzanie się zanieczyszczeń oraz zapewnia łatwe ich usuwanie.
Ruszt - dostępny w różnych kształtach, wymiarach oraz rodzajach wykończenia. Ruszty dobieramy w zależności od obciążenia i miejsca montażu wpustu. Oferujemy następujące rodzaje rusztów: kratowy - antyślizgowy, drabinkowy, płytowy i blaszany - perforowany
Kosz osadczy - zaleca się ich stosowanie w przypadku dużych ilości zanieczyszczeń stałych w odprowadzanych ściekach
Sitko - zaleca się ich stosowanie w przypadku niewielkich ilości zanieczyszczeń stałych w odprowadzanych ściekach
Syfon - charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością i prostą obsługą. Zapewniają łatwy dostęp do rury kanalizacyjnej


--------- KMB STEEL PRODUCT www.kmb-steelproduct.eu Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Gwinty calowe - kiedy jakie stosujemy?

Gwinty calowe - kiedy jakie stosujemy?


Autor: Karol Trzeciak


Podstawowy podział gwintów calowych oraz zastosowania dla poszczególnych szeregów. Artykuł wyjaśniający spotykane oznaczenia gwintów calowych.


Gwinty calowe

Szeregi gwintów calowych

Średnice gwintów calowych i związane z nimi podziałki są ułożone w szeregi (grupy skojarzeń średnica/podziałka). W normie PN-ISO 263 wymieniono trzy szeregi z podziałką stopniowaną („szereg zwykły”, „szereg drobnozwojny” i „szereg bardzo drobnozwojny”) i osiem szeregów z podziałką stałą (jednakową). Szereg zwykły i drobnozwojny są szeregami uprzywilejowanymi, przeznaczonymi do stosowania w pierwszej kolejności w ogólnych zastosowaniach technicznych i są one wybranymi szeregami wykorzystywanymi w masowej produkcji śrub, wkrętów i nakrętek.

Zastosowanie poszczególnych szeregów gwintów

· Szereg zwykły (oznaczenie: UNC).
Gwinty tego szeregu o średnicach do 4 cali są wykorzystywane w masowej produkcji śrub, wkrętów i nakrętek oraz w innych ogólnych zastosowaniach technicznych. Gwinty te są odpowiednie w przypadku konieczności szybkiego skręcania lub rozkręcania oraz w przypadku wystąpienia korozji lub drobnych uszkodzeń.
· Szereg drobnozwojny (oznaczenie: UNF).
Gwinty tego szeregu, o średnicach do 1 ½ cala, są odpowiednie w produkcji wkrętów, śrub i nakrętek oraz w innych zastosowaniach, w których nie można użyć gwintów szeregu zwykłego. Gwinty zewnętrzne mają większą wytrzymałość na rozciąganie niż porównywalne gwinty szeregu zwykłego. Stosuję się je także, gdy długość skręcania jest mała, gdy potrzebny jest mniejszy kąt wzniosu linii śrubowej lub, gdy mała grubość ścianki tulejki (rurki) wymusza małą podziałkę.
· Szereg bardzo drobnozwojny (oznaczenie: UNEF).
Gwinty tego szeregu, o średnicach do 1 11/16 cala, można stosować tam, gdzie nawet gwint drobnozwojny jest niepożądany ze względu na zbyt małą długość skręcania, w cienkościennych rurach, nakrętkach, króćcach i złączkach.
· Szeregi o podziałce stałej (jednakowej) (oznaczenie: UN).
Szeregi te stosuje się w tych przypadkach, w których szeregi gwintów: zwykły, drobnozwojny i bardzo drobnozwojny nie spełniają wymagań konstrukcyjnych. Wybierając gwint o podziałce stałej należy w pierwszej kolejności wybierać gwint z szeregów z 8,12, 16 podziałkami na cal.


Przykłady oznaczania gwintów calowych
· Szereg zwykły: oznaczenie UNC:
przykłady:
o 3/8-16 UNC (gwint o średnicy 3/8 cala, o podziałce 16 zwoi na cal, szereg zwykły),
o No. 6-32 UNC (gwint nr 6, o podziałce 32 zwoje na cal, szereg zwykły)
· Szereg drobnozwojny: oznaczenie UNF:

przykłady:
o 3/8-24 UNF (gwint o średnicy 3/8 cala, o podziałce 24 zwoje na cal, szereg drobnozwojny),
o No. 6-40 UNF (gwint nr 6, o podziałce 40 zwoi na cal, szereg drobnozwojny)
· Szereg bardzo drobnozwojny: oznaczenie UNEF:
przykład:
o 3/8-32 UNEF (gwint o średnicy 3/8 cala, o podziałce 32 zwoje na cal, szereg bardzo drobnozwojny)
· Szeregi z podziałką stałą: oznaczenie UN:
przykład:
o 7/8-16 UN (gwint o średnicy 7/8 cala, o podziałce 16 zwoi na cal, szereg z podziałką stałą).
wkręty Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego


Autor: Dawid Wola


Mieszkania budowane w systemie Towarzystw Budownictwa Społecznego cieszą się w ostatnich latach dużą, stale rosnącą popularnością. Gwałtownie rosnące ceny mieszkań rynkowych, oraz trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego to powody, dla których dla wielu osób alternatywą jest więc najem mieszkań w zasobach TBS.


Mieszkania budowane w systemie TBS cieszą się w ostatnich latach dużą, stale rosnącą popularnością. Gwałtownie rosnące ceny mieszkań rynkowych, oraz trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego to powody, dla których dla wielu osób alternatywą jest więc najem mieszkań w zasobach TBS. Mieszkania budowane przez TBS mają pomóc młodym, średnio zamożnym rodzinom na szybkie zdobycie wymarzonych czterech kątów. Do lokalu można się bowiem wprowadzić po wpłaceniu 30 proc. ceny, choć minusem jest wyższy niż gdzie indziej czynsz.
W założeniu TBS-y mają budować mieszkania dla niezamożnych rodzin, korzystając w tym celu z dotowanego przez budżet państwa kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Lokatorzy płacą czynsz, który z reguły jest wyższy niż w czynszówkach komunalnych (bo z tego czynszu spłacany jest kredyt), ale niższy od rynkowego.
Żeby dostać do niego klucze, trzeba spełnić kilka warunków. Część z nich jest zapisana w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Inne warunki są w statutach poszczególnych TBS-ów albo w ich umowach założycielskich.
Warunki ustawowe:
- Nie można zbyt dużo zarabiać. Dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, a jeśli ktoś mieszka sam - o więcej niż 20 proc.. W przypadku gospodarstw dwuosobowych dopuszczalna jest nawet 80-proc. nadwyżka. Zaś rodziny liczniejsze dostają kolejne 40 proc. na każdą osobę (np. dziecko).
- Nie można mieć innego mieszkania (ani lokatorskiego, ani własnościowego) w tej samej miejscowości, w której będzie budował TBS.
- Trzeba wpłacić do TBS-u pieniądze. W grę wchodzi kaucja w wysokości 10 proc. wartości mieszkania, ale nie więcej niż 12-krotność miesięcznego czynszu (płacisz przy odbiorze kluczy). Przy wyprowadzce, TBS zwróci kaucję zwaloryzowaną o wskaźnik inflacji.
Ponadto oprócz kaucji większość TBS-ów żąda tzw. partycypacji. Wpłaty sięgają nawet 30 proc. wartości mieszkania, np. w Warszawie jest to przeważnie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeśli się wyprowadzisz, odzyskasz te pieniądze. Partycypantami mogą też zostać pracodawcy, którzy chcą uzyskać mieszkania dla swoich pracowników, oraz gminy.
W statucie TBS może określić inne warunki, np. dotyczące dochodów najemców. Niektóre TBS-y wymagają tzw. minimalnego progu zarobków. Chodzi o to, żeby najemca był w stanie płacić czynsz i jeszcze miał za co żyć. Opłaty za mieszkanie nie mogą przekroczyć 25-30 proc. domowego budżetu.
Trzeba się też liczyć z tym, że jeśli chętnych na mieszkania jest bardzo wielu, TBS przyzna je w pierwszej kolejności tym, którzy np. zwolnią mieszkania komunalne, mieszkają w budynku przeznaczonym do wyburzenia albo grozi im eksmisja z prywatnej kamienicy. Czasem preferowane są też osoby o "kwalifikacjach niezbędnych dla gminy", np. lekarze czy nauczyciele języków obcych.
TBS Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Styropian czy wełna

Styropian czy wełna


Autor: Waldemar Mulhstein2


Dylemat niejednego inwestora. Rozpatrzmy pokrótce właściwości obu materiałów, mając na uwadze, że pochodzą od sprawdzonego producenta. Ma to duże znaczenie szczególnie przy styropianie, gdyż jego produkcja nie jest aż tak wymagająca technologicznie, jak w przypadku wełny.


Dylemat niejednego inwestora. Rozpatrzmy pokrótce właściwości obu materiałów, mając na uwadze, że pochodzą od sprawdzonego producenta. Ma to duże znaczenie szczególnie przy styropianie, gdyż jego produkcja nie jest aż tak wymagająca technologicznie, jak w przypadku wełny.

Oba produkty przy tej samej grubości mają podobne właściwości termiczne.
Styropian jest prawie dziesięciokrotnie lżejszy od wełny fasadowej, nie ma więc obawy, że konstrukcja ściany zostanie nadmiernie obciążona. Jest też tańszy i co za tym idzie tańsze są łączniki do jego mocowania (dla wełny muszą być łączniki z trzpieniem metalowym). Jest produktem ropopochodnym. Płyty styropianowe są łatwiejsze w obróbce (cięcie, szlifowanie). Nie nasiąka wodą. Jest niestety nieodporny na większość rozpuszczalników organicznych. Nie tłumi hałasu. Nie stanowi skutecznej ochrony przed ogniem i ma również niski współczynnik przepuszczalności pary wodnej. Materiał ten musi być wysezonowany przez producenta, by nie zmieniał np. wymiarów na obiekcie.

Wełna mineralna powstaje w wyniku stopienia i rozwarstwienia skały bazaltowej. Jest nasiąkliwa, dlatego musi być dodatkowo zabezpieczana np. w pomieszczeniach mokrych lub wilgotnych. Ma doskonałe właściwości tłumiące hałas. Jest niepalna i chroni konstrukcję przed przegrzaniem. Płyty z wełny można wyginać, co jest ważne np. przy ocieplaniu budynków o pewnej krzywiźnie. W fazie obróbki może pylić. Ma dobry współczynnik paroprzepuszczalności i dużą odporność na rozpuszczalniki.

Oba materiały doskonale nadają się na ocieplenia. Każdy z nich posiada pewne wady i zalety, które należy rozpatrywać pod kątem funkcji jaką spełnia lub będzie spełniał docieplany budynek. Chemia budowlana dla obu systemów różni się nieznacznie, ale jest uwarunkowana zastosowanym materiałem izolacyjnym. Systemy BSO na wełnie są droższe, ale ich wybór warunkuje głównie bezpieczeństwo pożarowe. Dlatego w obiektach wysokich (maks. wysokość obiektów, które można ocieplać systemami klasyfikowanymi jako NRO – czyli na styropianie, wynosi do 25 m), budynków o wyższej kategorii zagrożenia ludzi (np. szpitale, szkoły, hale widowiskowe i inne obiekty użyteczności publicznej), jak i magazynów materiałów palnych – należy stosować systemy oparte na wełnie mineralnej.
Wybór należy do inwestora.

Więcej na temat różnic możesz przeczytać na www.chemiabudowlana.info

Waldemar Mulhstein
Portal wiedzy na temat chemii budowlanej - chemia budowlana .INFO Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Mnogość systemów BSO

Mnogość systemów BSO


Autor: Waldemar Mulhstein2


Popularne od kilku lat tzw. docieplanie budynków w systemie BSO (bezspoinowy system ociepleń), dawniej nazywany metoda lekka mokra, to nic innego jak oklejenie budynku materiałem termoizolacyjnym, pokrycie go siatką i otynkowanie.


O konieczności docieplania nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Oszczędność w wydatkach w trakcie użytkowania budynku, wchodzący na rynek budowlany system certyfikacji, ekologia – to chyba najlepiej przekonuje niejednego inwestora.
Większość producentów chemii budowlanej oferuje takie systemy na bazie swoich materiałów (z wyłączeniem materiału termoizolacyjnego). Mnogość oferowanych systemów może przyprawić o zawrót głowy.
Chemia budowlana jest w tym temacie mocno rozbudowana. Każdy z systemodawców oferuje kleje do termoizolacji, (w zależności od rodzaju systemu) proponuje typ termoizolacji, masę do zamocowania siatki, siatkę (lub proponuje jej typ), oraz zależny od wymagań środowiskowych i projektowych rodzaj tynku.
Oferty rynku ogólnie można podzielić na systemy oparte na wełnie mineralnej i styropianie. Wybór odpowiedniego systemu, warunkuje zastosowanie odpowiedniej chemii budowlanej. Wśród oferty systemowej najwięcej jest opcji na bazie styropianu. Uwarunkowane jest to tym, że dla indywidualnego inwestora oferta jest tańsza i łatwiejsza do wykonania. W obiektach użyteczności publicznej oraz co do których są specjalne zalecenia projektanta lub inwestora, montuje się systemy na bazie wełny mineralnej. System jest nieco droższy.
Na jaki system BSO się zdecydować? W czym dokładnie tkwią różnice? Styropian czy wełna? Jakie błędy najczęściej są popełniane przez wykonawców i inwestorów? Na te pytania odpowiem na w kolejnym materiale.
Waldemar Mulhstein

Więcej informacji przeczytasz na stronie: www.chemiabudowlana.info


www.chemiabudowlana.info

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dlaczego okna aluminiowe są lepsze od pozostałych?

Dlaczego okna aluminiowe są lepsze od pozostałych?


Autor: Krzysztof Bieniasz


Budujesz dom? A może nową siedzibę firmy? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się dlaczego warto zainwestować w okna aluminiowe.


Okna to jeden z najważniejszych elementów przy budowie wszelkich obiektów. Powinny zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa, zarówno pod kątem ewentualnych prób włamania jak i przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Drugą ważną cechą okien są ich właściwości termoizolacyjne – w zimie powinny kumulować ciepło, a w lecie odpowiednio izolować pomieszczenia od wysokich temperatur. Kolejnym istotnym czynnikiem, którym należy się kierować przy wyborze odpowiednich okien jest ich trwałość – cóż nam z okien które po kilku latach przestaną funkcjonować należycie – tutaj pozorna oszczędność może szybko przekształcić się w dodatkowe niemałe koszty. Oprócz wyżej wspomnianych zagadnień, pozostaje jeszcze estetyka i możliwość wytworzenia okien dopasowanych do naszego budynku, a nie odwrotnie – dopasowywania konstrukcji budynku do nich.

Wydawać by się mogło, że okna to okna i niema większej różnicy czy są one drewniane, „plastikowe” czyli z PCV, czy też aluminiowe. Jednak te wszystkie warunki najlepiej spełniają właśnie okna aluminiowe, tak powszechnie stosowane obecnie w budynkach użytkowych (biurach, instytucjach, pomieszczeniach produkcyjnych) oraz coraz częściej w budownictwie mieszkaniowym.

Bezpieczeństwo
Okna aluminiowe są bezpieczne. Aluminium jako surowiec cechuje się sztywnością, wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozję. To z kolei samo w sobie powoduje, że takie konstrukcje są bezpieczniejsze od pozostałych. Ponadto przy produkcji okien istnieje możliwość zastosowania antywłamaniowych okuć, specjalnych wzmocnień czy też szyb o podwyższonej odporności na ewentualne włamania czy uszkodzenia. Dodatkowo właściwości aluminium zapewniają spełnienie wszelkich wymogów przepisów przeciwpożarowych czy antywłamaniowych.

Izolacja
Okna aluminiowe mają doskonałe właściwości termoizolacyjne. Zastosowanie mostków termicznych powoduje, że kiedy trzeba ciepło pozostaje w środku, a kiedy trzeba okna aluminiowe dobrze izolują od wysokich temperatur zewnętrznych. To z kolei przekłada się bezpośrednio na oszczędności w ogrzewaniu i chłodzeniu pomieszczeń, co jest szczególnie ważne w dużych obiektach.

Trwałość
Okna aluminiowe są wyjątkowo trwałe. Aluminium cechuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne – nie straszne mu niskie czy wysokie temperatury, promienie ultrafioletowe czy wilgoć. Dodatkowo nie jest podatne na uszkodzenia mechaniczne, zarysowania i korozję. To zapewnia długotrwałe użytkowanie okien aluminiowych, w pełni sprawnych z zachowaniem ich pierwotnego wyglądu! Jest to szczególnie ważne w budynkach użyteczności publicznej gdzie występuje duża rotacja ludzi, a konstrukcje aluminiowe – w tym wypadku bardziej drzwi czy witryny narażone są na wzmożoną eksploatację. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że okna aluminiowe są bardzo łatwe w utrzymaniu – ich konserwacja sprowadza się do zwykłego mycia.

Wygląd
Okna aluminiowe to szerokie możliwości kreacji wyglądu. Dzięki zastosowaniu aluminium okna mogą przybierać różne kształty - od klasycznych po okrągłe, mogą być stałe bądź otwierane, przesuwne uchylne i inne. Lakierowanie profili (również na drewnopodobne) zapewnia możliwość dostosowania wyglądu okien do elewacji budynku zgodnie z naszymi upodobaniami. Wspomniana wcześniej trwałość takich okien gwarantuje zachowanie wysokich walorów estetycznych na wiele lat.

Podsumowując warto rozważyć inwestycje - zakup okien aluminiowych, również w przypadku budownictwa mieszkaniowego. Zyskamy zdecydowanie na jakości, trwałość zapewni spokojną i bezproblemową eksploatację , a elegancki wygląd przez lata będzie cieszył oko.

-- Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wpływ zanieczyszczeń na budowę wentylatora

Wpływ zanieczyszczeń na budowę wentylatora


Autor: Tomasz Janis


Budowa wentylatora różni się w zależności od wielu czynników. Jednym z najważniejszych są czynniki związane z zanieczyszczeniem pomieszczeń wentylowanych przez wentylatory.


Jeżeli zanieczyszczenia mają własności powodujące korozję, wentylator powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej lub ze stali węglowej pomalowanej wewnątrz lakierem kwasoodpornym. W niektórych przypadkach wentylator może być wyłożony wewnątrz gumą, ebonitem lub ołowiem. Mniejsze wentylatory w takich przypadkach mogą być z winiduru, pod warunkiem, że temperatura gazów będzie się zawierała w granicach od -5 do +60stC.
Jeżeli przez wentylatory przepływa powietrze lub gazy o wysokiej temperaturze, powinien on być wykonany ze stopów odpornych na wysoką temperaturę. Szczególną uwagę należy zwrócić na łożyska, które powinny być odpowiednio izolowane od obudowy, aby umożliwić ich właściwe chłodzenie.
Jeżeli powietrze lub gazy mają temperaturę wyższą niż +120C, wentylatory powiny mieć łożyska ślizgowe chłodzone wodą. Ponadto należy stosować ekrany do osłonięcia łożysk przed promieniowaniem obudowy wentylatora. Wał między ekranem z łożyskami powinien być chłodzony powietrzem.
Jeżeli przez wentylatory ma przepływać powietrze o dużej zawartości wilgoci albo zachodzi obawa, że w obudowie wentylatora będą się gromadziły skropliny, wtedy w części dolnej obudowy wentylatora należy wbudować odwadniacz zaopatrzony w zamknięcie wodne, zapobiegające uchodzeniu powietrza
wentylacja, wentylatory Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Typy szkła używanego w produkcji stolarki aluminiowej: drzwi, okien aluminiowych, witryn i innych.

Typy szkła używanego w produkcji stolarki aluminiowej: drzwi, okien aluminiowych, witryn i innych.


Autor: Krzysztof Bieniasz


Szukasz informacji na temat okien aluminiowych, a może chcesz zrobić sobie ogród zimowy? Przeczytaj, a dowiesz się jakie szkło będzie odpowiednie dla Ciebie. Będziesz wiedział jaka grubość szkła zapewni Ci komfort użytkowania oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa.


Najtańszym i zarazem najpopularniejszym szkłem jest szkło zwyczajne oznaczane jako float, czyli przezroczyste. W konstrukcji okien i drzwi zewnętrznych, gdzie jeden z wymiarów szyby zespolonej nie przekracza 1,5 metra stosuje się zwyczajowo wkład złożony z dwóch tafli o grubości 4mm. Gdy mamy do czynienia ze szkłem pojedynczym to minimalna stosowana grubość szkła to 6mm.

Szkło „bezpieczne”

Jeśli stolarka aluminiowa znajduje swoje przeznaczenie w miejscach użyteczności publicznej (szkoły, urzędy) lub w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak biura, sklepy - czyli wszędzie tam gdzie istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia szkła - stosujemy szybę bezpieczną. Szyba bezpieczna laminowana zwana też „klejonką” a oznaczona w specyfikacjach jako szkło VSG, to nic innego jak dwie szyby o identycznej grubości, pomiędzy które wklejona jest folia. Oczywiście klej jest idealnie przezroczysty i nie ma mowy o tym, aby taka szyba różniła się wizualnie od zwyczajnej (niebezpiecznej) szyby .Większa grubość tafli szkła oraz znajdującej się pomiędzy nimi folii ma też działanie zabezpieczające przed kradzieżą. W takie szklenie wyposażone są antywłamaniowe okna aluminiowe oraz drzwi aluminiowe W zależności od grubości tafli szkła oraz folii pomiędzy nimi, mamy różne klasy odporności na włamanie. Najpopularniejsze klasy bezpieczeństwa to 33,1 , P2A oraz P4A. Co zatem dzieje się z taką szybą, kiedy ktoś niechcący uderzy np. metalowym przedmiotem w drzwi aluminiowe ? Po rozbiciu, pojawia się charakterystyczny „pajączek”, ale szkło pozostaje na folii, nawet jeśli siła uderzenia była tak duża, że wgniotła szkło do wewnątrz. W praktyce szkło P4A wytrzymuje kilkudziesięciokrotne uderzenie siekierą.
O bezpieczeństwie decyduje wtedy stolarka aluminiowa. Jej jakość wykonania, użyte profile oraz okucia: zawiasy i zamki z wkładkami.

Innym rodzajem szkła bezpiecznego jest szyba hartowana oznaczana jako ESG W procesie hartowania termicznego w strukturze szkła mają miejsce naprężenia wewnętrzne, w efekcie, których wzrasta wytrzymałość na zginanie, czyli również uderzenie. Jego rozbicie powoduje rozpad tafli na małe cząstki o nieostrych krawędziach. Wytrzymałość na rozbicie jest prawie pięciokrotnie większa niż szkła niehartownego. Taka szyba jest ponadto o wiele bardziej odporna na pęknięcia powstałe pod wpływem gwałtownych zmian temperatury. W takie szkło wyposażane są dachy ogrodów zimowych oraz fasady aluminiowe.

Każdy z wiodących producentów szkła ma w swojej ofercie wszystkie powyższe rodzaje szkła, barwione przynajmniej na trzy podstawowe kolory: grafitowy, niebieski oraz brązowy. W przypadku szkła bezpiecznego stosuje się także białą folię wewnętrzną, który daje efekt nieprzezierności a zabarwia szkło na kolor mleczny. Szyba bezpieczna mleczna stopniowo wypiera szkło piaskowane gdyż łatwość jej umycia (gładkie z obu stron) predysponuje je do użycia w placówkach zdrowotnych, farmaceutyce, laboratoriach – słowem wszędzie tam gdzie dzięki nakazom norm higienicznych drzwi aluminiowe, ścianki wewnętrzne oraz okna aluminiowe (w tym podawcze) muszą być często myte.


-- Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Śruby nierdzewne - kiedy warto je stosować?

Śruby nierdzewne - kiedy warto je stosować?


Autor: Sebastian Maśka


Śruby nierdzewne odgrywają coraz większą rolę w przemyśle, budownictwie i motoryzacji. Jednak dobrze jest wiedzieć kiedy naprawdę warto je stosować.


Śruby nierdzewne A2, a także śruby kwasoodporne A4 są wykonane ze stali austenicznej chromowo-niklowej wysokostopowej. Struktura austeniczna zapewnia ich kwasoodporność. Wyroby śrubowe wykonane z tych stali są odporne na działanie wody, kwasów, detergentów i innych czynników atmosferycznych.

W języku potocznym przyjęło się mówić na wszystkie rodzaje śrub kwasoodpornych „śruby nierdzewne”. Jest to mylne pojęcie, gdyż każdy rodzaj stali nierdzewnej jest odporny na inne czynniki zewnętrzne.

Śruby nierdzewne A2 czy te wykonane ze stali nierdzewnej DIN 1.4301 i DIN 1.403 są odporne jedynie na działanie wód naturalnych i wilgoci znajdującej się w powietrzu. Śruby kwasoodporne A4 mają już znacznie szerszą paletę zastosowań. Śruby te mogą być wykorzystywane w przemyśle stoczniowym gdzie elementy złączne poddawane są silnemu działaniu słonych wód morskich. Z powodzeniem śruby kwasoodporne można stosować w miejscach, w których następuje ich zetknięcie z środkami czystości, detergentami czy innymi żrącymi substancjami.

W obrębie śrub nierdzewnych A2 i kwasoodpornych A4 można wyodrębnić jeszcze podział ze względu na wytrzymałość mechaniczną. W obu przypadkach występują śruby i nakrętki w klasach 70 i 80. Cóż to oznacza? Otóż śruby nierdzewne o symbolu A2-70 są to śruby zwykłe nierdzewne o normalnej wytrzymałości. Śruby nierdzewne A2-80 oznaczają wyższą wytrzymałość mechaniczną. W przypadku śrub kwasoodpornych jest podobnie A4-70 oznaczą słabsza a A4-80 mocniejszą śrubę kwasoodporną.

śruby, śruby calowe, śruby nierdzewne Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Śruby calowe UNC i UNF – cóż to takiego?

Śruby calowe UNC i UNF – cóż to takiego?


Autor: Sebastian Maśka


Na rynku elementów złącznych można spotkać bardzo dużo różnego typu śrub i nakrętek. Wśród nich pojawiają się takie, które posiadają gwinty calowe. Dowiedz się z jakimi typami możesz się spotkać.


Śruby można podzielić według wielu kryteriów. Wyróżnia się kategorie dzielące śruby według zastosowania na śruby maszynowe i przeznaczone dla przemysłu motoryzacyjnego. Inny podział dotyczy twardości materiału. Możemy spotkać śruby 5.8 lub 8.8 stosowane w miejscach gdzie bardzo duża wytrzymałość nie jest wymagana. Bardziej odporne mechanicznie są śruby w klasie 10.9 i 12.9. Najczęściej spotyka się śruby imbusowe 12,9 lub inaczej (imbusy 12.9). Innym kryterium podziału śrub jest gwint. Śruby mogą posiadać wiele typów gwintów. Wyróżniamy dwa podstawowe i najczęściej stosowane rodzaje: gwint metryczny i gwint calowy.

Gwint metryczny jest podstawowym gwintem objętym normą polską PN. Jedna z największych jego zalet jest spora wytrzymałość spowodowane dużym kontem gwintu. Największą jego wadą jest niska sprawność.

Drugim najczęściej spotykanym gwintem stosowanym w śrubach jest gwint nazywany potocznie gwintem calowym. Gwinty amerykańskie zunifikowane UNC i UNF, bo tak się one nazywają fachowo są odpowiednikami kolejno: UNC gwintu metrycznego normalnego i UNF gwintu metrycznego drobnozwojnego. Gwinty calowe oznaczane są następująco:
1/2 * 14. 1/2 oznacza średnicę gwintu, a 14 oznacza ilość zwojów na jeden cal długości śruby. Można też spotkać zapis 1/2” UNF oznacza, iż śruba ta ma średnicę równą połowie cala i posiada drobny gwint według standardów amerykańskich.

Na rynku można również spotkać nakrętki, pręty gwintowane i różnego rodzaju wkręty z gwintem calowy UNC i UNF. W celu sprawdzenia jaki gwint posiada dana śruba lub nakrętka, należy użyć sprawdzianów do gwintów dostępnych w dobrze zaopatrzonych sklepach technicznych.

Śruby calowe bardzo często można spotkać w przemyśle motoryzacyjnym w szczególności w motocyklach takich jak: Harley-Davidson

śruby Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Hale stalowe jako znak cywilizacji

Hale stalowe jako znak cywilizacji


Autor: Mr.X


Przemysł już w zeszłym stuleciu rozwinął się w stopniu znacząco ingerującym w nasze otoczenie, ale też i tryb pracy wielu z nas. Dawniej królowały niewielkie rodzinne manufaktury, dziś na obrzeżach miast budowane są coraz to nowe ogromne hale stalowe - czy to z przeznaczeniem na halę produkcyjną czy też magazyny.


Czy ta zmiana wyszła nam na dobre, czy złe?
Jednoznacznie na pewno nie da się tego określić. Z jednej strony nie da się ukryć, że wielkie stalowe hale przemysłowe zazwyczaj nie grzeszą pięknem (na Zachodzie jest z tym nieco lepiej, gdyż tam przedsiębiorcy bardziej dbają o wizerunek m.in. też budynków przedsiębiorstwa). Na pewno też praca w takim obiekcie nie należy do zbyt atrakcyjnym - często czujemy się tylko małym trybikiem w wielkiej machinie przedsiębiorstwa.
Jednakże fakt, że ciągle powstają jednak coraz to nowe hale ma swoją przyczynę w niezaprzeczalnych zaletach jakie oferują w konkurencji z przemysłem rozdrobnionym. Skupienie w pojedynczym obiekcie większej grupy pracowników pozwala na lepsze wykorzystanie siły roboczej i efektywniejsze zarządzanie całym przedsiębiorstwem. To właśnie dzięki takiemu podejściu mamy dziś możliwość kupienia relatywnie tanio elektroniki, czy wielu przedmiotów codziennego użytku. W mniejszych firmach często charakter pracy nie pozwoliłbym na podobne obniżenie kosztów produkcji.

Hala stalowa w Kobierzycach

Skąd się w ogóle biorą hale?
Z pozoru zadanie może się wydawać proste niemniej są to bardzo skomplikowane konstrukcje stalowe, dzielące się wg użytych materiałów (stal, tworzywa sztuczne) i przeznaczenia (magazyn, hala produkcyjna, sportowa lub inna).
Z uwagi na skomplikowany tryb budowy i konieczność wykorzystywania specjalistycznych materiałów, budową hal zajmują się wyłącznie duże wyspecjalizowane w tej dziedzinie przedsiębiorstwa - w Polsce są to m.in. Trasko-Stal czy Asenhajmer.
Materiał do budowy hal to najczęściej nie cegła, a specjalnie przygotowane blachy oparte na wytrzymałych rusztowaniach i konstrukcjach wsporczych. Produkcją takich elementów zajmuje się wytwórnia konstrukcji stalowych - często współpracująca z generalnym wykonawcą hal.

Spawanie stali

Dla zwykłego "Kowalskiego" tematy takie jak konstrukcje stalowe czy sama budowa hal mają mniej mniej więcej takie znaczenie jak odległość jego domu od hipermarketu (który nota bene też jest jednym z bardziej wyrafinowanych typów hal), niemniej jeśli wspomnimy niedawną katastrofę budowlaną w katowickiej hali targowej, przestaje być już tak wesoło. Niezwykle ważne jest by konstrukcja była dobrze przemyślana i policzona przez specjalistów, sama budowa też musi być realizowana na wysokim poziomie - każdy błąd może się skończyć tragicznie, a jego skala jest daleko bardziej rozległa niż w przypadku niewielkich obiektów.
Ale nie ma się czego bać - wypadki się zdarzają, ale nie musimy się obawiać że wybierając się do hipermarketu, czy hali sportowej konstrukcja zwali nam się na głowę - wymogi przepisów i wzmożone po ostatniej katastrofie kontrole generalnie wykluczają podobne incydenty w przyszłości.
Korzystajmy więc z dobrodziejstw cywilizacji i nie patrzmy na hale jako obiekty niepożądane - dzięki nim wielu z nas ma pracę, są też często miejscem naszych zakupów i rozrywki!


Bob Budowniczy

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Budowa domów pod klucz

Budowa domów pod klucz


Autor: Sebastian Miśniakiewicz


Wiele osób jest zainteresowanych posiadaniem własnego domu. jednak jak słyszą od znajomych, którzy budowali dom systemem gospodarczym, przez co musieli przechodzić, często rezygnują z marzeń. A to błąd - wystarczy powierzyć budowę domu firmie - najlepiej w ten sposób, aby na budowie pojawić się ... aby odebrać klucze.


Takie rozwiązanie jest znane pod pojęciembudowa domów pod klucz. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które nie dysponują dużą ilością wolnego czasu, z racji pełnionych obowiązków służbowych - a z drugiej strony stać ich na zapłacenie za te czynności firmom specjalizującym się w tego typu usługach. Osoby wybierają takie rozwiązanie, gdy nie są w stanie być na budowie czasem i kilka godzin dziennie, aby podejmować decyzje, związane z budową, wykańczaniem, dobieraniem np. rodzaju styropianu, sposobu położenia kabli elektrycznych itp.
Budowa domu pod klucz polega na tym, że umawiamy się, że firma budowlana zajmie się budową naszego domu, według oczywiście przedłożonego przez nas projektu i w oparciu o wskazówki z naszej strony, od poziomu fundamentów, po przez stan surowy otwarty, zamknięty, instalacje wewnętrzne, tynki, wylewki ... kończąc na pracach związanych z malowaniem, kładzeniem płytek itp. Inaczej mówiąc umawiamy się, że firma, którą wynajmujemy, postawi nam dom w stanie nadającym się do wprowadzenia - z kompletnymi instalacjami, z pomalowanymi pomieszczeniami, z płytkami w łazience i parkietami na podłogach itp.
Owszem, koszty związane z budową domu pod klucz są wyższe z reguły o 20-30% niż w przypadku budynku budowanego samodzielnie. Jednak już wiele tysięcy lat temu ludzie zauważyli, że zdecydowanie bardziej opłaca się wyspecjalizować w jednej dziedzinie i czerpać z tego tytułu profity, płacąc za inne usługi środkami uzyskiwanymi ze sprzedaży wytworzonych przez siebie dóbr czy usług - niż tracić ten czas na "uczenie się" nowych umiejętności. Można nauczyć się kładzenia płytek czy świadczenia usług budowlanych - jednak bardzo często zajmie to tyle czasu, że okaże się, że "gra była niewarta świeczki".
Poza tym - budowa domu to bardziej skomplikowana czynność niż np. malowanie pokoju pędzlem...
Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Mała architektura promocją dla miasta

Mała architektura promocją dla miasta


Autor: Daniel Obrębski


Ładnie wyglądające miasto może przyciągnąć turystów jak również mieszkańcy czują się lepiej mogąc pospacerować wśród ładnych estetycznych uliczek. W dalszej części mojego artykułu pokaże jak można wykorzystać obiekty małej architektury do promocji miasta.


Miasta skłonne są zainwestować dość duże pieniądze na kampanię promocyjną swojego miasta. Oprócz zatrudniania zespołu specjalistów od marketingu miast inwestują oni w obiekty małej architektury.
Inwestowanie w wypromowanie miasta jest dość kosztowne, dlatego miastom opłaca się wyposażyć swoje ulice w elementy małej architektury.Mała architektura to ławki, oświetlenie, kosze na śmieci, wszelkie bariery oraz słupki. Ładne i dopasowane elementy wpływają na znakomity wygląd miast, co przekłada się na zadowolenie ich mieszkańców. Jeśli Twoje miasto nie jest odpowiednio zadbane, nie ma w nim za dużo ławek, namów swój Samorząd na zmiany. Z pewnością, jeśli będziecie chcieli wprowadzić wiele zmian i postawić miasto na nogi, znajdą się przedsiębiorstwa, które wspomogą Was finansowo w zamian za reklamę firmy.
Mała architektura jest to zbiór małych oraz większych obiektów, które celów są instalowane oraz produkowane dla miast. Są one wykorzystywane najczęściej do zagospodarowania najczęściej odwiedzanych terenów miejskich, a także w parkach, ogrodach czy starówkach. W skład obiektów małej architektury wchodzą: ławki, oświetlenia, tablice, słupy ogłoszeniowe, barierki, kosze na śmieci, ogrodzenia miejskie oraz wiele innych.
Taka mała architektura jest oferowana przez określoną liczbę przedsiębiorstw w Polsce. Firmy te prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowszych rozwiązań, które wspaniale prezentują się każdym mieście. Generalnie mała architektura jest elementem wszelkich dużych miast oraz małych miejscowości oraz wszelkich miejsc, które są zamieszkałe przez ludność. Mała architektura wykorzystywana jest przez ludność. Na co dzień nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często użytkujemy małą architekturę.


Pozdrawiam Daniel Obrębski Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Mała architektura promocją dla miasta

Mała architektura promocją dla miasta


Autor: Daniel Obrębski


Ładnie wyglądające miasto może przyciągnąć turystów jak również mieszkańcy czują się lepiej mogąc pospacerować wśród ładnych estetycznych uliczek. W dalszej części mojego artykułu pokaże jak można wykorzystać obiekty małej architektury do promocji miasta.


Miasta skłonne są zainwestować dość duże pieniądze na kampanię promocyjną swojego miasta. Oprócz zatrudniania zespołu specjalistów od marketingu miast inwestują oni w obiekty małej architektury.
Inwestowanie w wypromowanie miasta jest dość kosztowne, dlatego miastom opłaca się wyposażyć swoje ulice w elementy małej architektury.Mała architektura to ławki, oświetlenie, kosze na śmieci, wszelkie bariery oraz słupki. Ładne i dopasowane elementy wpływają na znakomity wygląd miast, co przekłada się na zadowolenie ich mieszkańców. Jeśli Twoje miasto nie jest odpowiednio zadbane, nie ma w nim za dużo ławek, namów swój Samorząd na zmiany. Z pewnością, jeśli będziecie chcieli wprowadzić wiele zmian i postawić miasto na nogi, znajdą się przedsiębiorstwa, które wspomogą Was finansowo w zamian za reklamę firmy.
Mała architektura jest to zbiór małych oraz większych obiektów, które celów są instalowane oraz produkowane dla miast. Są one wykorzystywane najczęściej do zagospodarowania najczęściej odwiedzanych terenów miejskich, a także w parkach, ogrodach czy starówkach. W skład obiektów małej architektury wchodzą: ławki, oświetlenia, tablice, słupy ogłoszeniowe, barierki, kosze na śmieci, ogrodzenia miejskie oraz wiele innych.
Taka mała architektura jest oferowana przez określoną liczbę przedsiębiorstw w Polsce. Firmy te prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowszych rozwiązań, które wspaniale prezentują się każdym mieście. Generalnie mała architektura jest elementem wszelkich dużych miast oraz małych miejscowości oraz wszelkich miejsc, które są zamieszkałe przez ludność. Mała architektura wykorzystywana jest przez ludność. Na co dzień nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często użytkujemy małą architekturę.


Pozdrawiam Daniel Obrębski Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Śruby młoteczkowe

Śruby młoteczkowe


Autor: Grzegorz Malinowski


Śruby młoteczkowe zawdzięczają swoją nazwę kształtowi łba, który w ich przypadku jest prostopadłościenny, lub – używając nazewnictwa profesjonalnego – prostokątny, bez gniazda.


Śruby młoteczkowe zawdzięczają swoją nazwę kształtowi łba, który w ich przypadku jest prostopadłościenny, lub – używając nazewnictwa profesjonalnego – prostokątny, bez gniazda. Do podziału śrub młoteczkowych zastosować można wiele różnych kryteriów, ale podstawowym z nich jest kryterium zastosowania, które determinuje pozostałe kryteria podziału. I tak śruby młoteczkowe dzielić można ze względu na specyfikę materiału, z których są wykonane. W ramach tego kryterium wyróżnić można, na przykład śruby młoteczkowe ze stali A1, czy śruby młoteczkowe ze stali A2. Ze względu na kryterium użycia substancji powlekającej śruby te podzielić można na „czarne” (niepowlekane) oraz ocynkowane (galwaniczne i ogniwo). Ze względu na kryterium powierzchni gwintu śruby młoteczkowe dzielimy na śruby o gwincie na całej długości, oraz śruby o gwincie na długości częściowej. Ze względu na zgodność z normami DIN lub ISO, przyjmując za podstawę podziału mieszczenie się danej śruby w standardzie – wyróżnia się śruby standardowe i niestandardowe – wykonywane z rysunku na specjalne zamówienie.

Kolejne kryteria podziału śrub młoteczkowych, to podział na klasy wytrzymałości i zakres. Jeśli chodzi o pierwsze kryterium, to śruby młoteczkowe produkuje się standardowo w klasach od 4,8 do 8,8. Jeśli chodzi o drugie to za wymiary typowe śrub młoteczkowych uznaje się wymiary od M10 do M30.Zastosowanie śrub młoteczkowych

Śruby młoteczkowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Począwszy od przemysłu ciężkiego, gdzie stosowane są w hutnictwie, przemyśle maszynowym i wydobywczym , poprzez przemysł lekki i motoryzacyjny, aż po przemysł ultralekki, drzewny i meblarski. Typowe zastosowanie tego rodzaju śrub obserwuje się także w okrętownictwie i szkutnictwie – przy produkcji żaglówek, jachtów i drewnianych łodzi wiosłowych.

Oczywistą zaletą śrub młoteczkowych jest to, iż z uwagi na stosunkową łatwość montażu i specyficzny kształt łba ich zastosowanie w dużej mierze zależy od inwencji twórczej danego konstruktora. Niecodzienne zastosowanie śrub młoteczkowych obserwuje się na przykład w robotyce, oraz przy produkcji zaawansowanych technicznie automatów, w ramach przemysłu precyzyjnego.

Śruby - http://www.srubynakretki.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Profesjonalne projektowanie nagrobków w Auto CAD

Profesjonalne projektowanie nagrobków w Auto CAD


Autor: Sławek Burza


W dzisiejszych czasach nawet do projektowania nagrobków używa się wyspecjalizowanych programów Cadowych aby stworzyć wizualizację zamawianego przez klienta nagrobka.


Procedurę zakupu nagrobka należałoby zacząć od tego, iż klient powinien dopilnować, aby grobowiec był jak najmniej długi ( max 250 - jak się da to 230 cm) i szeroki ( max 240 - jak się da to nawet tylko 180 cm). Ważne jest też, aby był mniej więcej równy z gruntem ziemi. Żeby nie wychodził ponad ziemię więcej niż 10 cm.Wszystko to pozwoli potem zaoszczędzić klientom niemałe kwoty, nie będą musieli robić ogromnego grobowca z dużej ilości materiału. Dla oszczędzenia budżetu należy robić groby pojedyncze głębinowe, gdzie można pochować 4 osoby. W takim grobowcu można pochować całe pokolenia rodziny w szczególności, gdy pochówki będą urnowe. Jeżeli zabraknie miejsca na tablicy wystarczy dorabiać tak zwane „poduszki” elementy granitowe 40x30 cm, na których dopisuje się kolejne osoby i taką „poduszkę” można wtedy umieścić gdzieś na nagrobku. Uważamy, że nie należy montować na stałe takiego elementu. Nikt takiej „poduszki” nie ukradnie gdyż z punktu widzenia ewentualnego złodzieja jest bezwartościowa. A dzięki temu, że element nie będzie na stałe przymocowany do nagrobka o wiele łatwiej będzie się sprzątało nagrobek.
Wymiar 120x250 cm – jest odpowiednim wymiarem – zawsze można zrobić dokładny projekt nagrobka W Auto CAD. Wracając do podwójnego nagrobka jest to z reguły grób wielkości 250x230 cm - koszt zależy głównie od użytego materiału. Lepsze materiały jak skandynawskie granity bez żadnych problemów przetrwają i 100 lat natomiast tańsze zawsze mają jakieś wady. Niektóre płowieją, inne pękają, jeszcze inne od razu są popękane i zaszpachlowane. My używamy zazwyczaj albo szwedzkiego granitu Czarny Szwed ( najdroższy granit na rynku) albo kilku innych granitów brązowych, czerwonych itd...
Gwarancja na skandynawskie granity 25 lat.
Ceny tych tańszych nagrobków w wymiarze 250x230 cm to około 8-9 tys.
Ceny skandynawskich to około 18 tys. Szwed Absolute Black to około 23 tys. - może mniej może więcej trzeba policzyć dokładnie znając dokładne wymiary grobowca. Warto też pomyśleć o dodatkach do nagrobków Nagrobek możemy wykonać z każdego materiału ( używanego do nagrobków granitu.)Cena zależy od użytego materiału i wielkości nagrobka.
Czy jest to grób murowany ( piwnica) czy grób ziemny? W przypadku murowanego grobowca należy nagrobek dopasować wymiarami do murowanego grobowca. W przypadku grobu ziemnego, wymiar nagrobka zależy od klienta preferencji. Może on na cmentarzu rozejrzeć się za podwójnym nagrobkiem i znaleźć taki, który odpowiada mu wymiarami. Chodzi o to, aby nagrobek według Pana nie był za mały. Ale wiadomo, że czym większy nagrobek tym droższy, więc należy szukać wymiaru akceptowalnego. Standardowy wymiar to 230x170 cm lub w niektórych regionach kraju 200x170 cm.Do wyceny niezbędny jest wymiar oraz kolor granitu. Granit ogólnie mówiąc, czym ciemniejszy tym droższy. Projektowanie nagrobków - najczęściej zaraz w pierwszej rozmowie załączamy wstępny projekt nagrobka.Czekamy wtedy, na maila od klienta, aby ten nas pokierował, co mamy zmienić.Jeżeli chce, aby grobowiec się otwierał do kolejnych pochówków to należy zrobić nagrobek w tradycyjny sposób z użyciem GRADUSA czyli elementu na, którym stoi cała "kapliczka" Wtedy możemy zdjąć nakrywę do pochówku bez rozbiórki nagrobka i bez demontażu całej "kapliczki" – ewentualnie tablicy nagrobnej. Dzięki projektowi trójwymiarowemu klient dokładnie wie jak będzie wyglądał zamawiany przez niego nagrobek.

Projektowanie nagrobków w Auto CAD oraz realizacja zamówienia - teren całego kraju. Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

E - traktory

E - traktory


Autor: Kazimiera Częstowojna


Traktory z GPS, z wysokiej klasy zestawem car-audio? To przyszłość czy już raczej teraźniejszość?


Nowoczesna technologia wkracza już nie tylko pod strzechy, ale zaczyna panoszyć się w coraz to bardziej zaskakujących miejscach. Nie dziwi nas już lodówka, ekspres do kawy, czy pralka z komputerem. Pomimo to, niemal codziennie, jesteśmy zaskakiwani przez kolejne „skomputeryzowane” wersje prostych dotąd urządzeń.
Traktory, to chyba ostatnie z otaczających nas maszyn, które moglibyśmy kojarzyć z programowaniem. No bo i po co w ciągniku rolniczym komputer?

Traktory a komputer
Jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nowoczesne traktory wyposażone w super wygodne, klimatyzowane kabiny, czy traktory posiadające wysokiej klasy zestaw car-audio, ale traktory z GPS sprzężonym z komputerem – to już przerasta naszą wyobraźnię.
Do czego mógłby służyć w traktorze GPS?
Czyżby rolnik miał kłopoty z trafieniem na własne pole? No bo chyba nie jeździ ciągnikiem na zakupy do miasta.
Tymczasem obecnie sprzedawane traktory (droższe modele) posiadają seryjnie montowany GPS.
Odpowiedź na pytanie „po co traktory wyposażane są w GPS” ułatwi nam sformułowanie „rolnictwo precyzyjne”.

Nowoczesne traktory a rolnictwo precyzyjne
Określenie to wydaje się przesadzone, a nawet zabawne dopóki, nie zrozumiemy, co się pod nim kryje.
Otóż jeżeli mamy nowoczesny kombajn wyposażony w miernik plonu, komputer pokładowy i odbiornik GPS, to możemy sporządzić precyzyjną mapę zasobności gleby. Zasada pomiaru jest oczywista – tam gdzie zboża było więcej, gleba jest bogatsza, a więc potrzebuje mniejszej ilości nawozów. Kartę z tak sporządzoną mapą zasobności, wkładamy następnie do odpowiedniego urządzenia w jakie wyposażone są traktory. To komputer decyduje , jaka ilość nawozów zostanie rozsiana w każdej strefie zasobności.

Czy warto inwestować w takie traktory
Przejazdy planowane przez komputer sprzężony z GPS są bardzo precyzyjne oszczędzamy więc na nawozach i paliwie. Ważne jest też, że gleba dostaje dokładnie taką dawkę nawozów jakiej potrzebuje, nowy sposób jest więc ekologiczny. Automat do dawkowania nawozów wszystko robi sam, nie ma więc miejsca na błędy ludzkie. Słowem, gdzie diabeł nie może...

E-traktory już mamy – teraz czekamy na e-taczki.Używane traktory w serwisie Mascus.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.