poniedziałek, 9 grudnia 2013

Śruby młoteczkowe

Śruby młoteczkowe


Autor: Grzegorz Malinowski


Śruby młoteczkowe zawdzięczają swoją nazwę kształtowi łba, który w ich przypadku jest prostopadłościenny, lub – używając nazewnictwa profesjonalnego – prostokątny, bez gniazda.


Śruby młoteczkowe zawdzięczają swoją nazwę kształtowi łba, który w ich przypadku jest prostopadłościenny, lub – używając nazewnictwa profesjonalnego – prostokątny, bez gniazda. Do podziału śrub młoteczkowych zastosować można wiele różnych kryteriów, ale podstawowym z nich jest kryterium zastosowania, które determinuje pozostałe kryteria podziału. I tak śruby młoteczkowe dzielić można ze względu na specyfikę materiału, z których są wykonane. W ramach tego kryterium wyróżnić można, na przykład śruby młoteczkowe ze stali A1, czy śruby młoteczkowe ze stali A2. Ze względu na kryterium użycia substancji powlekającej śruby te podzielić można na „czarne” (niepowlekane) oraz ocynkowane (galwaniczne i ogniwo). Ze względu na kryterium powierzchni gwintu śruby młoteczkowe dzielimy na śruby o gwincie na całej długości, oraz śruby o gwincie na długości częściowej. Ze względu na zgodność z normami DIN lub ISO, przyjmując za podstawę podziału mieszczenie się danej śruby w standardzie – wyróżnia się śruby standardowe i niestandardowe – wykonywane z rysunku na specjalne zamówienie.

Kolejne kryteria podziału śrub młoteczkowych, to podział na klasy wytrzymałości i zakres. Jeśli chodzi o pierwsze kryterium, to śruby młoteczkowe produkuje się standardowo w klasach od 4,8 do 8,8. Jeśli chodzi o drugie to za wymiary typowe śrub młoteczkowych uznaje się wymiary od M10 do M30.Zastosowanie śrub młoteczkowych

Śruby młoteczkowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Począwszy od przemysłu ciężkiego, gdzie stosowane są w hutnictwie, przemyśle maszynowym i wydobywczym , poprzez przemysł lekki i motoryzacyjny, aż po przemysł ultralekki, drzewny i meblarski. Typowe zastosowanie tego rodzaju śrub obserwuje się także w okrętownictwie i szkutnictwie – przy produkcji żaglówek, jachtów i drewnianych łodzi wiosłowych.

Oczywistą zaletą śrub młoteczkowych jest to, iż z uwagi na stosunkową łatwość montażu i specyficzny kształt łba ich zastosowanie w dużej mierze zależy od inwencji twórczej danego konstruktora. Niecodzienne zastosowanie śrub młoteczkowych obserwuje się na przykład w robotyce, oraz przy produkcji zaawansowanych technicznie automatów, w ramach przemysłu precyzyjnego.

Śruby - http://www.srubynakretki.pl Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz