piątek, 26 grudnia 2014

Budowa domu – część II

Budowa domu – część II


Autor: Irena Zobniów


W pierwszej części artykułu dowiedzieliśmy się, jak wybrać oraz zakupić grunt pod budowę naszego domu. W drugiej części zajmiemy się omówieniem projektu budowlanego, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęciem prac.


Projekt budowlany

Kolejnym etapem w planowaniu budowy domu jest projekt budowlany. Ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów przygotowania do budowy domu, warto zlecić wykonanie projektu firmie, która profesjonalnie wykonuje projekty architektoniczne, w tym projekty budowlane.

Od projektu budowlanego zależeć będzie, jakie w przyszłości będziemy ponosić koszty, związane z utrzymaniem domu, możliwości wprowadzania zmian w architekturze domu poprzez jego rozbudowę, a także komfort mieszkania. Najważniejszym jednak powodem, dla którego musimy posiadać projekt budowlany jest konieczność dołączenia go do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę domu.

Na projekt budowlany składają się następujące elementy:

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany na aktualnej mapie, określający granice działki oraz jej usytuowanie względem sąsiadujących budynków i innych obiektów lub planowanych inwestycji, wraz z zaznaczeniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych itp.

2. Projekt architektoniczno-budowlany, określający szczegółowo funkcję oraz konstrukcję planowanego obiektu z uwzględnieniem relacji z otoczeniem, budynkami użyteczności publicznej i zabudowaniami mieszkalnymi.

3. Oświadczenie właściwych jednostek organizacyjnych, zapewniające dostawę energii, gazu, wody i ciepła oraz potwierdzające możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, czy telekomunikacyjnych.

Rodzaje projektów budowlanych

Mamy do wyboru dwa rodzaje projektów budowlanych:

Gotowy – tzw. typowy, który możemy wybrać z katalogów firm, gdzie mamy możliwość obejrzenia wizualizacji naszego przyszłego domu. Wśród korzyści zakupu gotowego projektu można wymienić przede wszystkim szybką dostępność oraz stosunkowo niską cenę, a także możliwość zasięgnięcia opinii od kogoś, kto skorzystał z tego samego projektu.

Wadą takiego rozwiązania jest jednak konieczność zaadoptowania projektu pod zakupioną przez nas działkę, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Często również w gotowym projekcie będziemy musieli dokonać wielu zmian, aby dostosować go do własnych potrzeb, jak przesunięcie okien, drzwi, a czasem nawet ścian zewnętrznych, co będzie skutkowało wykonaniem dodatkowych projektów.

Indywidualny – to projekt domu stworzony pod nasze indywidualne potrzeby. Jego główną zaletą jest możliwość stworzenia oryginalnej, niepowtarzalnej architektury domu, w której mamy wpływ na wygląd oraz położenie wszystkich jego elementów. Możemy zatem dowolnie rozplanować ścianki działowe wewnątrz domu, instalacje grzewcze, wentylacyjne a także rozlokowanie wszystkich pomieszczeń. Jednak minusem indywidualnego projektu jest jego wysoka cena, a także dłuższy czas oczekiwania na jego wykonanie.

Należy pamiętać, iż projekt budowlany musi być wykonany przez architekta posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów RP. Architekt powinien sporządzić oświadczenie o wykonaniu projektu według obowiązujących przepisów.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, które poprzedzone jest złożeniem stosownego wniosku w wydziale nadzoru architektoniczno-budowlanego urzędu samorządowego, pod który podlega zakupiona działka. Dodatkowo należy dołączyć do wniosku projekt budowlany wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw do dyspozycji daną nieruchomością na cele budowlane. Pozwolenie na budowę wydawane jest przez Starostę, przy czym należy pamiętać, iż może ona wygasnąć, jeśli w okresie trzech lat od jej wydania, nie rozpoczęliśmy budowy lub przerwaliśmy ją na okres dłuższy niż trzy lata.

Rozpoczęcie budowy

Po załatwieniu formalności związanych z wydaniem pozwolenia na budowę, nadszedł czas rozpoczęcia robót. Przepisy Prawa Budowlanego zaznaczają, iż do zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych konieczne jest dołączenie zgłoszenia o uczestnictwa kierownika lub inspektora nadzoru na placu budowy.

Należy pamiętać, iż minimum 7 dni przed planowaną budową konieczne jest zgłoszenie terminu rozpoczęcia prac staroście. Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie kierownika budowy o przejęciu nadzoru nad pracami, które zawiera również dokument stwierdzający sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Następnie w inspektoracie otrzymujemy dziennik budowy, będący urzędowym dokumentem zawierającym opis przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich wydarzeń im towarzyszących, a za jego zawartość odpowiedzialność ponosi kierownik budowy.

Po upływie 7 dni od daty zgłoszenia możemy rozpocząć budowę naszego wymarzonego domu.

Pamiętajmy, aby na każdym etapie przygotowań do budowy w miarę możliwości korzystać z pomocy i konsultacji specjalistów. Popularnym sposobem znalezienia zarówno architekta, jak i firmy, której zlecimy budowę domu jest złożenie zapytania ofertowego przez internet. Specjaliści sami prześlą nam swoje oferty wraz z referencjami oraz przykładami dotychczasowych realizacji, co pozwoli nam wybrać ekipę, która spełni nasze oczekiwania.

Dzięki zleceniu budowy domu firmie cieszącej się dużym zaufaniem klientów oraz posiadającej wieloletnie doświadczenie będziemy mieć pewność, iż nasz dom posłuży nam na lata, zapewniając komfort i bezpieczeństwo całej rodziny.

W kolejnej części cyklu „Budowa domu” podpowiemy, jak wybrać ekipę budowlaną oraz opiszemy, jakie są etapy prac na placu budowy.


Irena Zobniów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Budowa domu – część I

Budowa domu – część I


Autor: Irena Zobniów


Budowa domu to marzenie niemal każdego z nas. Ponieważ zwykle jest to inwestycja na całe życie, warto z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować poszczególne etapy prac. Poniżej podpowiemy, od czego powinniśmy zacząć, jeśli decydujemy się na wybudowanie domu.


Zakup działki budowlanej

Pierwszą rzeczą, od której powinniśmy zacząć planowanie to zakup działki budowlanej. Jest to niezwykle istotne, gdyż od tego zależeć będą dalsze etapy związane z wybudowaniem domu.

Decydując się na zakup działki, powinniśmy kierować się przede wszystkim użytecznością terenu, przez którą rozumiemy bliskość sieci elektrycznej lub gazowej, kanalizacji oraz sieci wodociągowej do której będziemy mieli możliwość podłączenia naszego domu.

Należy pamiętać, aby wielkość działki odpowiadała naszym potrzebom związanym z postawieniem domu, a także zagospodarowaniem terenu wokół niego. Jeśli w przyszłości będziemy chcieli wykonać ogrodzenie wokół domu, warto już wcześniej zadbać o to, aby nasza działka nie graniczyła bezpośrednio ze ścianą innego budynku. Z kolei brama wjazdowa na posesję powinna zostać zaplanowana w taki sposób, aby nie utrudniała dostępu do innych budynków lub urządzeń technicznych znajdujących się przy drodze.

Ponadto teren pod zabudowę powinien być płaski, a grunt stabilny. W przeciwnym razie budowa domu będzie dużo bardziej kosztowna, gdyż może się okazać, iż konieczne będzie doprowadzenie ziemi do stanu, który umożliwi postawienie fundamentów.

Pamiętajmy też o okolicy, w której ma stanąć nasz przyszły dom. Unikajmy terenów, gdzie w pobliżu zlokalizowane są zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, wysypiska, a także miejsc o wysokiej emisji hałasu i spalin.

Przed zakupem działki należy zaznajomić się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie inwestycje są planowane w pobliżu gruntu, który zamierzamy nabyć, aby uniknąć sytuacji, że za kilka lat obok naszego domu staną zakłady chemiczne lub autostrada. W planie zagospodarowania przestrzennego sprawdzimy również, czy nasz dom jednorodzinny będzie współgrał z okolicą pod względem architektonicznym oraz funkcjonalnym.

Uwaga! Zanim kupimy działkę, konieczne należy zgłosić się do Sądu Rejonowego, aby uzyskać informację, czy dany teren nie został oddany w użytkowanie wieczyste, co oznacza, iż otrzymujemy prawo dysponowania nieruchomością, będąca własnością Skarbu Państwa, które posiada prawo pierwokupu. Takie użytkowanie gruntu jest przyznawane na określony czas i wynosi przeważnie 99 lat. Ponadto użytkowanie wieczyste wiąże się z ograniczeniem co do terminu oraz sposobu zagospodarowania gruntu oraz z wymaga wniesienia tzw. pierwszej opłaty oraz opłat corocznych.

Umowa kupna-sprzedaży

Aby nabyć nieruchomość budowlaną konieczne jest zawarcie umowy kupna - sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego przy udziale obydwu stron transakcji (kupującego i sprzedającego), przy czym przed spisaniem umowy właściciel gruntu jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający jego prawo własności do danej działki. Następnie, po podpisaniu umowy, każda ze stron otrzymuje odpis aktu notarialnego podpisanego i opieczętowanego przez notariusza.

Przed zakupem działki budowlanej warto skorzystać z usług pośrednika, który za ustaloną kwotę wynagrodzenia, stanowiącą zwykle procent od wartości nieruchomości, zajmie się nie tylko znalezieniem odpowiedniej działki, ale także przeprowadzi nas przez wszelkie zawiłości prawne związane z jej nabyciem.

Mając już zakupioną działkę pod budowę domu można przejść do kolejnego etapu, jakim jest przygotowanie projektu budowlanego, co wymagać to będzie dużego wkładu pracy, zarówno od nas, jak i od architekta, któremu zlecimy wykonanie usługi.

W drugiej części artykułu „ Budowa domu” zajmiemy się dalszymi etapami, czyli przygotowaniem projektu budowlanego, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęciem budowy.


Irena Zobniów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wykonanie elewacji domu

Wykonanie elewacji domu


Autor: Irena Zobniów


Elewacja jest niezwykle ważnym elementem domu nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim jako zabezpieczenie ścian przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Warto zatem szczególnie zadbać o dobór właściwych materiałów niezbędnych do wykonania elewacji.


Kiedy planować wykonanie elewacji?

Należy pamiętać, iż elewacja jest częścią ściany i sposób jej wykończenia może być uzależniony od tego, w jakiej technologii została ona wykonana. Zarówno docieplenie budunku, jak i wykonanie elewacji powinno być planowane w trakcie tworzenia projektu domu. Ważne jest również, aby elewacje domów były dopasowane do formy oraz stylu domu oraz harmonizowały z otoczeniem.

Wykonanie elewacji zewnętrznej

Aby elewacja naszego domu była estetyczna, a zarazem trwała, konieczne jest właściwe dobranie materiału. Jeśli nie mamy doświadczenia w kupowaniu tego typu materiałów budowlanych, najlepiej poprosić o pomoc fachowca lub doradcę, który jest obecny w każdym większym składzie budowlanym. Do wykonania elewacji domu najczęściej stosuje się następujące materiały:

1. Tynk

Jest najpopularniejszym materiałem do wykonania elewacji. Do ścian jedno- i dwuwarstwowych stosuje się tradycyjne tynki cementowo-wapienne o grubości ok. 1,5-2 cm, które nakłada się bezpośrednio na mur. Do ścian trzywarstwowych używa się najczęściej tynki cienkowarstwowe o grubości ok. 2-10mm, które ze względu na swą lekkość mogą być bezpośrednio wykonane na warstwie dociepleniowej.

Wśród tynków cienkowarstwowych można wyróżnić następujące ich rodzaje:

tynki krylowe: są łatwe w nakładaniu oraz dość szybko się zawiązują,

tynki mineralne: ich główną zaletą jest dobra paroprzepuszczalność, dzięki czemu można je łączyć z materiałami termoizolacyjnymi, jak np. z wełną mineralną. Trudno jednak utrzymać je w czystości, zwłaszcza, iż występują tylko w jasnych - beżowych lub pastelowych - odcieniach, na których brud jest szczególnie widoczny,

tynki silikatowe: przeznaczone są przede wszystkim do pokrycia elewacji o wysokim ryzyku zagrzybienia, porośnięcia glonami oraz o dużej wilgotności, a także w miejscach o intensywnej emisji spalin,

tynki silikonowe: należą do najdroższych tynków elewacyjnych na rynku, jednak odznaczają się wysoką odpornością na zabrudzenia oraz występują w wielu wersjach kolorystycznych, długo utrzymujących trwałość barw.

Zaletą tynków jako materiału na elewacje jest ich uniwersalność. Doskonale nadają się one do pokrycia ścian domów klasycznych, jak i nowoczesnych o zróżnicowanych kształtach. Można również kupić tynki zarówno wielokolorowe, jak i o różnej fakturze, dzięki czemu można uzyskać oryginalny wygląd elewacji naszego domu.

2. Cegła

Jest doskonałym materiałem elewacyjnym do każdego rodzaju ścian. Decydując się na wykonanie elewacji ceglanej, należy wziąć pod uwagę, iż materiał ten jest droższy niż np. tynk. Warto jednak pamiętać, iż cegła charakteryzuje się wysoką trwałością oraz odpornością na warunki atmosferyczne, czy niskie temperatury. Jest także odporna na nasiąkanie oraz działanie ognia.

Do wykonania elewacji najczęściej stosowana jest cegła klinkierowa lub licowa o różnej powierzchni – chropowatej, gładkiej bądź polerowanej.

3. Drewno

Drewniane elewacje domów najczęściej wykonuje się ze świerku lub sosny. Stosowane są one zwykle w przypadku domków letniskowych, czy altanek oraz jako wykończenia gzymsów bądź wystających z elewacji elementów, zwanych wykuszami. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się domy z bali, w przypadku których nie tylko elewacja wykonana jest z drewna, ale również cała konstrukcja budynku.

4. Kamień

Elewacje z kamienia są doskonałym sposobem na stworzenie gustownego wyglądu ścian. Zaletą stosowania kamienia jako materiału elewacyjnego są jego duże możliwości obróbki poprzez szlifowanie, piaskowanie, czy polerowanie. Kamień jest bardzo odporny na zniszczenie, toteż stosuje się go zazwyczaj do wykończenia cokołów i narożników. Warto dodać, iż kamienna elewacja nie wymaga częstej konserwacji oraz w łatwy i szybki sposób można wymienić ewentualne ubytki lub naprawić uszkodzenia.

Kiedy najlepiej wykonać elewacje domu?

Prace związane z remontem elewacji powinny być wykonywane wtedy, gdy na zewnątrz występują umiarkowane temperatury zarówno w dzień, jak i w nocy. Warto zaplanować wykonanie elewacji w okresach między majem a czerwcem oraz między wrześniem a październikiem. Wtedy wilgotność powietrza jest duża, dzięki czemu zaprawa będzie równomiernie twardnieć, natomiast umiarkowane nasłonecznienie nie będzie powodowało zbytniego odparowania wody. W przypadku, gdy nie mamy możliwości wykonania elewacji w tych okresach, należy pamiętać, by temperatura powietrza w czasie trwania prac nie spadła poniżej 5 stopni oraz aby osłaniać ścianę przed zbyt dużym nasłonecznieniem.

Jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy na temat wykonania elewacji w naszym domu, warto zasięgnąć rady fachowca, który nie tylko pomoże nam dobrać odpowiedni materiał elewacyjny, ale także wykona prace, z którymi moglibyśmy sobie nie poradzić.

W ostatnim czasie duża popularnością cieszą się internetowe zlecania wykonania elewacji za pomocą zapytania ofertowego. Jest to ogromna oszczędność czasu, a zarazem duża wygoda, bowiem nie musimy tracić czasu na żmudne poszukiwania profesjonalnej ekipy, gdyż wystarczy jedynie wypełnić formularz zapytania i przesłać go do bazy firm, a one same skontaktują się z nami w celu przedstawienia swojej oferty cenowej.

Warto zadbać, aby zapytanie ofertowe na wykonanie elewacji zawierało wszystkie potrzebne do wyceny parametry, jak powierzchnia i rodzaj ścian, styl, w jakim został zbudowany dom, czy w zakres usług wchodzi również, preferowany materiał elewacyjny oraz jego kolor, jeśli oferta ma również obejmować zakup surowca.

Dzięki temu będziemy mieć pewność, że firmy, które zainteresowały nasze zlecenia remontowe będą w stanie prawidłowo wycenić usługę oraz przygotować ofertę, która sprosta naszym oczekiwaniom.


Irena Zobniów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Instalacje centralnego ogrzewania z miedzi

Instalacje centralnego ogrzewania z miedzi


Autor: Mikee


Niektórzy się czasem zastanawiają, czy byliby w stanie zrobić instalację centralnego ogrzewania samemu? Okazuje się, że jeśli masz szczegółowy projekt instalacji C.O. - wykonanie jej nie musi być aż tak trudne. Należy tylko opanować jedną z technik instalatorskich.


Obecnie bardzo popularne są instalacje centralnego ogrzewania wykonywane z twardej miedzi. Okazuje się, że mając podstawową wiedzę, taką instalację z powodzeniem można wykonać samemu, bez pomocy hydraulika. Co będzie potrzebne do pracy?

Oczywiście należy zadbać o odpowiedni materiał, czyli rury, kształtki, zawory. Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania będziemy też rzecz jasna potrzebować palnika - najlepiej, żeby był to palnik przeznaczony do tak zwanego miękkiego lutowania. Potrzebny jeszcze będzie czyścik do miedzi, lut, specjalna pasta do lutowania miedzi oraz mokra szmatka.

Pracę zaczynamy od czyszczenia powierzchni, które będziemy chcieli ze sobą połączyć za pomocą lutu. Nie należy z tym przesadzać - wystarczy zetrzeć lakier z powierzchni kształtki, czy rury oraz zniwelować ewentualne zarysowania. Następnie należy pokryć lutowane części pastą, która chemicznie oczyszcza powierzchnie a także służy jako katalizator w reakcji chemicznej. Składamy części tak jak chcemy i przystępujemy do lutowania.

Połączenie należy tak podgrzać palnikiem, aby temperatura była na nim rozłożona równomiernie (dzięki temu nie stworzy nam się tak zwany zimny lut). Gdy zauważymy pojawianie się wokół kształtki zielonego płomienia, przytykamy lut do spojenia. Lut powinien zostać wtedy wręcz wciągnięty w przestrzeń pomiędzy miedzianymi ściankami. Wyłączamy palnik i powoli schładzamy połączenie wilgotną szmatką.

Jeśli będziemy postępować wg tych wskazówek hydraulikiem może nagle się nie staniemy, ale na pewno uda nam się samemu wykonać połączenia w miedzianej instalacji centralnego ogrzewania.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Palniki gazowe

Palniki gazowe


Autor: Mikee


Wbrew pozorom palniki gazowe są powszechnie stosowane w życiu codziennym. Urządzenia te wykorzystuje się nie tylko w technice grzewczej, ale także w gospodarstwie domowym oraz w rozmaitych zakładach rzemieślniczych.


Palniki gazowe najczęściej są stosowane w kuchenkach gazowych oraz w gazowych kotłach grzewczych.

Mają one pozornie bardzo prostą budowę. Elementem, który ma w tych urządzeniach największe znaczenie jest dysza. Jest to (znacznie upraszczając sprawę) rodzaj przewodu hydraulicznego, który zwęża się ku wylotowi. Dzięki temu uzyskuje się spadek ciśnienia cieczy lub gazu przez nią płynącego, a zwiększa się jego prędkość i koncentrację strumienia. Dysze stosowane w palnikach gazowych nieprzypadkowo są wykonane z mosiądzu (celem jest zapobiegnięcie iskrzeniu). Dysza oczywiście jest zamontowana w jakimś dostosowanym do całego urządzenia module.Gaz jest doprowadzony specjalnie do tego przeznaczonym przewodem. W skład obecnie stosowanych palników wchodzi też oczywiście zawór regulacyjny - odcinający.

Być może ktoś zapyta: "Jak to możliwe, że płomień palnika nie cofa się do zasobnika z gazem?". Problem ten rozwiązuje się zwiększając ciśnienie gazu. W ten sposób zwiększa się także temperaturę płomienia. Używając palnika gazowego do celów rzemieślniczych, czyli na przykład do lutowania, czy spawania należy pamiętać, że najwyższą temperaturę płomień osiąga nie przy samym wylocie, ale w pewnej odległości. Łatwo rozpoznać to po kolorze płomienia, mianowicie mieszanka gazu i powietrza ma najwyższą temperaturę spalania wtedy, gdy płomień ma kolor jasnoniebieski.

Uważa się, że pierwszy palnik gazowy został wykonany przez Roberta Bunsena. Był on wykorzystywany już w roku 1850 w jego laboratorium. Obecnie palnik ten jest wykorzystywany między innymi do lutowania miedzi.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zalety hal namiotowych

Zalety hal namiotowych


Autor: Jacenty


Hale namiotowe w porównaniu z budowlami trwałymi, posiadają wiele zalet, na które warto zwrócić uwagę. W dalszej części artykułu opisane są najważniejsze czynniki świadczące o atrakcyjności konstrukcji lekkich.


Łatwość budowy:

Hale są konstrukcjami lekkimi, o stelażu wykonanym z aluminium lub stali, pokryte są wytrzymałą powłoką z tworzywa sztucznego. Dzięki temu można je dużo szybciej „zbudować” niż obiekty z cegły, betonu itp. Dodatkowo, w razie potrzeby można je relatywnie szybko rozmontować i wykorzystać w innym miejscu, co jest niemożliwe w przypadku konstrukcji realizowanych inną metodą. Poza tym, chyba nie trzeba nikomu przypominać, że koszty zmontowania hali są kilkakrotnie niższe niż wybudowanie obiektu.

Jakość wykonania:

Hale namiotowe są konstrukcjami budowlanymi, w pełnym znaczeniu tego słowa więc muszą spełniać odpowiednie wymagania zgodne z prawem budowlanym. Wielu producentów namiotów przemysłowych posiada międzynarodowe atesty na wykonywane czynności: spawanie, łączenie plandek itp. W branży jest duża konkurencja, która pozytywnie wpływa na jakość oferowanych konstrukcji.

Uniwersalność konstrukcji:

Wspomniane hale mogą spełniać różnorodne funkcje. Najczęściej wykorzystywane są jako magazyny trwałe lub tymczasowe. Inne zastosowania to hale produkcyjne lub ochraniające od czynników zewnętrznych obiekty sportowe: korty, lodowiska itp.

Projekty na indywidualne zamówienie:

Największą zaletą hal jest możliwość wykonania konstrukcji pod indywidualne zamówienie. Ma to szczególne znaczenie przy imprezach tego typu co wesela, targi, czy pokazy mody. Hale mogą mieć nieregularne kształty, mogą posiadać dodatkowe wyposażenie, a kolorystyka i grafika plandek może bezpośrednio nawiązywać (reklamować) właściciela namiotu.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kotły na eko-groszek

Kotły na eko-groszek


Autor: Mikee


Wśród użytkowników kotłów centralnego ogrzewania kotły na tak zwany "eko-groszek" stają się coraz bardziej popularne. Firmy produkujące urządzenia grzewcze opracowują kolejne modele tych urządzeń. Dlaczego?


Ponieważ w Polsce jest sporo lasów, a duża część obywateli naszego państwa zamieszkuje tereny nie do końca miejskie - zawsze największym popytem cieszyły się kotły na paliwa stałe. Tylko nieliczni mogli sobie pozwolić na komfort ogrzewania w postaci zaprogramowanego na cały tydzień kotła na gaz lub olej, który nie absorbował ani czasu, ani uwagi.

Kotły na eko-groszek pozwalają przy niewielkich kosztach ogrzewania osiągnąć podobny komfort. Jest to możliwe dzięki temu, że są przystosowane do spalania węgla o znormalizowanej wielkości (od 5 - 25mm średnicy) - jest to tak zwany eko-groszek. Razem z kotłem montuje się zasobnik połączony podajnikiem ślimakowym z komorą spalania. Tam natomiast jest zamontowany specjalny palnik retortowy (czyli bez zamontowanego w komorze rusztu). W co lepszych modelach tych urządzeń palnik jest modulowany mniej więcej w zakresie od 30 - 100% co zapewnia bardziej ekonomiczne ogrzewanie. Cały mechanizm jest sterowany za pomocą programatora (w wielu modelach jest także możliwość sterowania z uwzględnieniem temperatury na zewnątrz). Eko-groszek dla wygody klientów jest pakowany w worki (zazwyczaj po 25 kg), co dodatkowo poprawia komfort użytkowania. Podsumowując kotły na eko-groszek dają taki sam komfort jak kotły gazowe czy olejowe - należy tylko co jakieś dwie doby dosypać do zasobnika kilka worków węgla. Bardzo sprytnie to ktoś wymyślił :)

Chociaż więc sam węgiel o znormalizowanej wielkości jako paliwo jest trochę droższy od też bardzo popularnego na naszym rynku miału, to jednak wziąwszy pod uwagę komfort użytkowania i tak bardzo dużo osób decyduje się na kotły na eko - groszek.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne


Autor: krzysiekjanowo


Kurtyny powietrzne mają szerokie zastosowanie we współczesnym budownictwie. Jako element wykończeniowy pozwalają właścicielom budynków, które są często uczęszczane przez ludzi na zachowanie odpowiedniej temperatury w budynku.


Kurtyny powietrzne, inaczej nazywane zasłonami powietrznymi to urządzenia które mają blokować przepływające powietrze. Urządzenie to montowane jest zazwyczaj w okolicach drzwi. Dzięki temu łatwo tworzy się ową zasłonę. Kurtyny powietrzne zazwyczaj zbudowane są z wentylatorów, który pracują na obiegowym powietrzu oraz wymienników ciepła, jednak nie wszystkie kurtyny posiadają owe wymienniki. Kurtyny powietrzne możemy podzielić ze względu na zabudowę oraz temperaturę powietrza jaką nawiewają. Ze względu na zabudowę dzielimy na pionowe- montowane przy drzwiach lub w ich okolicy oraz poziome, które montuje się zazwyczaj nad drzwiami. Istnieje także podział z uwagi na nawiewaną temperaturę powietrza. Są to kurtyny powietrzne ciepłe oraz zimne. Ciepłe montowane są w miejscach gdzie stara się nie dopuścić do nawiewania zimnego powietrza, natomiast zimne mają zapobiegać ciepłemu powietrzu (na przykład ochrona chłodni przed ciepła temperaturą). Kurtyny powietrzne instaluje się najczęściej w budynkach, w których drzwi otwiera się nadzwyczaj często. Patrząc na najbliższy przykład czyli markety spożywcze. Drzwi automatycznie otwierane są w ruchy non stop, od zamknięcia do otwarcia. By niechciane powietrze z dworu nie dostawało się do środka właśnie tam owe kurtyny powietrzne mają najczęstsze zastosowanie. Nie dopuszczają zimna podczas zimowych miesięcy i odwrotnie latem nie pozwalają na dostanie się do środka ciepłego powietrza. Oczywiście inną kwestią jest wybór odpowiedniej kurtyny powietrznej. Tutaj sami właściciele lokali i pomieszczeń powinni wiedzieć jaka będzie najlepiej wydajna, a dodatkowo jej koszty eksploatacji nie będą zbyt wysokie.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Masz prawo do bezpieczeństwa

Masz prawo do bezpieczeństwa


Autor: ARETE J. Paruch Sp. J


Coraz więcej wypadków przy pracy. O blisko 90% wzrosła liczba wypadków śmiertelnych. Polscy pracownicy giną tragicznie, ponieważ bagatelizowana jest kwestia bezpieczeństwa.


Ryzyko jest towarzyszem każdej profesji. Nie istnieje zawód wolny od zagrożeń. Fachowo określane jako zdarzenia niepożądane, mogą owocować różnie – począwszy od drobnych urazów fizycznych, aż na zgonach kończąc. I wbrew pozorom w większości przypadków i jednym, i drugim można zaradzić. Wystarczy wiedza i świadomość na temat zawodowego ryzyka, których wynikiem jest używanie odpowiedniego, atestowanego sprzętu. Jak się okazuje, drabina drabinie nie jest równa. Może mieć tyle samo szczebli, ale różny poziom bezpieczeństwa.

Tendencja zwyżkowa

- W I kwartale 2010 roku o blisko 60% wzrosła liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy - alarmuje Główny Urząd Statystyczny w opublikowanym niedawno raporcie. Przyczyną ponad połowy, tak jak w latach ubiegłych, było nieprawidłowe zachowanie się pracownika. Tuż za nim znalazła się organizacja pracy, jej stanowiska oraz niewłaściwy stan czynnika materialnego. Łącznie, przez okres pierwszych trzech 3 miesięcy 2010, wypadkom uległo 18 139 pracowników, co oznacza wzrost o 59,4 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku 2009. O blisko 90% zwiększyła się liczba wypadków śmiertelnych. Od stycznia do marca tego roku zginęło 86 osób. Dla porównania w poprzednim roku w tym okresie zginęło 46 osób. Nieco inne dane na ten temat posiada Państwowa Inspekcja Pracy, do której, przynajmniej w teorii, wszystkie zdarzenia powinni zgłaszać pracodawcy. ­- Z danych PIP wynika, że liczba śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy w pierwszym kwartale br. spadła o 8% (ze 108 do 99) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym czasie o jedną czwartą zmalała również ogólna liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, z 519 do 387 – mówi Marian Liwo, zastępca głównego inspektora pracy. Skąd różnica w danych? GUS m.in. podaje w raporcie informacje o poszkodowanych, którymi są pracownicy, ale również pracodawcy i samozatrudnieni. A PIP otrzymuje dane najczęściej od policji tylko o pracownikach. Jeśli pracodawca ulegnie wypadkowi, nie ma obowiązku zgłaszania tego do PIP-u. Jedną z głównych przyczyn jest niedostateczna wiedzy na temat bezpieczeństwa w pracy. - Ryzyko zawodowe zmniejszają m.in. prawidłowe szkolenia BHP, do których przeprowadzenia zobowiązany jest każdy pracodawca – wyjaśnia Marian Liwo, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. -Trudno przestrzegać norm, gdy się ich nie zna. A brak wiedzy nie jest usprawiedliwieniem do łamania prawa w Polsce – dodaje. Jak podkreśla Marian Liwo, każdy pracownik musi znać ryzyko zawodowe, wynikające z pracy na danym stanowisku. - Pamiętajmy, że obowiązuje nas tzw. świadomość prawna – to coś więcej niż tylko znajomość przepisów. To także umiejętność ich interpretacji i poszanowania – zaznacza inspektor.

Znajomość norm BHP

obowiązuje nie tylko pracownika, ale także pracodawcę. - To, czy przepisy są w firmie przestrzegane, w dużej mierze zależy od pracodawcy - od jego podejścia, niebagatelizowania nakazów oraz nietraktowania ich jak zło konieczne – uważa Zastępca Głównego Inspektora Pracy. - Natura ludzka jest przekorna – robimy coś, mimo, że wiemy, że jest zabronione. W obowiązku pracodawcy leży egzekwowanie przestrzegania prawa przez jego pracowników – podkreśla Marian Liwo. Ale nie tylko. Zwierzchnik musi także zadbać o warunki na stanowisku pracy. - Kluczową rolę odgrywa organizacja pracy. Ład i porządek na stanowisku, odpowiednio dobrany sprzęt – maszyny i urządzenia zabezpieczające przed urazem, działaniem niebezpiecznych substancji, porażeniem prądem elektrycznym, itp. - wyjaśnia Marian Liwo. - Takie wyposażenie bezwzględnie musi spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności wg. obowiązujących przepisów. Prawem zatrudnionych jest praca na bezpiecznym sprzęcie – zwraca uwagę inspektor. Zgadza się z nim Wojciech Łękawa, doradca techniczno - handlowy firmy KRAUSE ze Świdnicy na Dolnym Śląsku, producenta drabin i rusztowań z przeznaczeniem do użytku przemysłowego i indywidualnego. - Bezpieczeństwo pracowników zależy między innymi od firmy dostarczającej sprzęt, na którym pracują – wyjaśnia, dodając, że pracownik powinien więc mieć zaufanie do producenta. Gwarantem tego są m.in. znaki certyfikatów umieszczone na produktach przeznaczonych do prac w niebezpiecznych warunkach.

Nasze życie zależy od sprzętu

- Zawód strażaka jest specyficzny, przez to nie możemy odstąpić od zasad powszechnie uznanych za bezpieczne. Mimo to regularnie przechodzimy szkolenia BHP, dotyczące sprzętu, którego używamy podczas służby – mówi sekcyjny Rafał Migas z Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Także on zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywa wyposażenie. - Przy nowoczesnym sprzęcie można skupić się na działaniu, a nie na tym, czy np. auto odpali – obrazowo przedstawia sprawę strażak. Transformacje jakościowe strażackiego sprzętu można zaobserwować na przykładzie aparatu oddechowego. Dzisiejszy jest lżejszy o blisko 15 kg, ma lepiej wyprofilowane szelki, które nie wrzynają się boleśnie w plecy i maskę, w której podciśnienie nie jest wymuszane oddechem. Najważniejszą kwestią jest dostosowanie wyposażenia ściśle do potrzeb danego zawodu, szczególnie jeśli chodzi o profesje o podwyższonym ryzyku. W szczególnym przypadku dotyczy to pracy na wysokościach, gdzie każdy ruch jest niebezpieczny. Używanie bezpiecznego sprzętu jest więc tutaj ubezpieczeniem, a nie kosztem – jak do tego niestety czasami podchodzą inwestorzy. – Obowiązują nas bardzo restrykcyjne procedury, jeśli chodzi o produkcję drabin specjalistycznych. Dowodem tego jest m.in. fakt, że certyfikaty przyznawane drabinom otrzymujemy zawsze tylko na 5 lat, potem się o nie ponownie staramy. Oznacza to, że musimy być na bieżąco z aktualnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa– mówi przedstawiciel KRAUSE. Oprócz certyfikatów i atestów, o jakości sprzętu zaświadcza opinia samych użytkowników. – Kilka miesięcy temu przekazaliśmy nowy model drabiny strażakom z lokalnej komendy. To sprzęt nie tyle pomocny przy pożarach, ale przy skomplikowanych akcjach ratowniczych np. przy rozcinaniu wraków podczas wypadków samochodowych – mówi Wojciech Łękawa. Model drabiny MultiMatic, jaki otrzymali od nas strażacy, jest dodatkowo wyposażony w podest, który zapobiega wpadaniu stóp pomiędzy szczeble, zwłaszcza pod naciskiem ciężkiego sprzętu. Świdniccy strażacy to docenili i w ich samochodach gaśniczo-ratowniczych już znajdują się takie drabiny – dodaje przedstawiciel KRAUSE. Opinia ważna jest o tyle, że jak mówi wprost Rafał Migas: - Tak naprawdę nasze życie zależy od sprzętu, na którym pracujemy.

Mądrzy po szkodzie

Jeśli chodzi o społeczną świadomość ryzyka, to rośnie ona wprost proporcjonalnie do ilości wypadków przy pracy. I choć po raz kolejny sprawdza się powiedzenie o „Polaku mądrym dopiero po szkodzie”, specjaliści są dobrej myśli. –Sprzedaż drabin specjalistycznych rośnie, co dowodzi, że społeczeństwo staje się bardziej świadome – uważa przedstawiciel KRAUSE, Wojciech Łękawa. – Nasi partnerzy coraz większą uwagę zwracają na niezbędne atesty i certyfikaty, sami domagają się ich przedstawienia. Producent na podstawie certyfikatów wystawia deklarację zgodności na każdą produkowaną drabinę i rusztowanie – dodaje przedstawiciel jednego z głównych producentów drabin w Polsce. - Kiedy 8 lat temu wstępowałem do służby, średnia wieku samochodów wynosiła 20 lat. Teraz najstarsze z naszych aut ma 6 lat – tłumaczy sekcyjny Rafał Migas z Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Jak się okazuje, dobre prognozy powinny cieszyć całe społeczeństwo. Wzrost liczby wypadków pociąga za sobą więcej dni niezdolności do pracy. Według Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu ubiegłego kwartału kształtowały się one w ilości 505 tysięcy (wzrost o 54,9% w stosunku do roku ubiegłego), co na jednego poszkodowanego daje 28 dni niezdolności do pracy (wzrost o 28,8%). - Przestrzeganie przepisów BHP leży przecież w społecznym interesie – zauważa Zastępca Głównego Inspektora Pracy Marian Liwo. -Pamiętajmy, że skutki ponosi nie tylko poszkodowany i jego rodzina, ale całe społeczeństwo, które w istocie pokrywa koszty finansowych świadczeń.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

wtorek, 23 grudnia 2014

Dlaczego wybieramy osiedla w zatłoczonych miastach?

Dlaczego wybieramy osiedla w zatłoczonych miastach ?


Autor: Tomasz R.


Jak pokazują najnowsze badania dla Polaków chcących zainwestować w nowobudowane osiedla w dużych miastach coraz większe znaczenie ma otoczenie samego osiedla.


Plac zabaw, parking, często podziemny, ławki przed mieszkaniami to już praktycznie standard w ofertach przygotowywanych przez deweloperów. Jednak wymagania stawiane wobec deweloperów są coraz wyższe. Poza takimi wymienionymi udogodnieniami jak plac zabaw, coraz częściej inwestorzy zwracają uwagę na takie elementy jak. Odległość od przedszkola, czy szkoły, czy w okolicy znajduje się basen, najbliższa siłownia, czy sprzęt outdoor fitness etc.
Z tego też powodu deweloperzy coraz częściej stawiają nowoczesne osiedla, obok tych już istniejących, gdzie istnieje już rozbudowana infrastruktura, oraz wiele budynków, czy placówkę, które zdecydowanie polepszają komfort życia.
Wiadomym jest, że deweloper nie może zagwarantować np. Zbudowania przychodni na nowym osiedlu. Czasem takie takie obiekty nigdy w okolicy nie powstają, a innym razem taka inwestycja pojawia się dopiero po kilku latach. Z tego powodu właśnie inwestycję „przypięte” do istniejącego osiedla, czy dzielnicy cieszą się coraz większym powodzeniem swobodnie konkurując z osiedlami nowymi osiedlami budowanymi na obrzeżach miast, których największym plusem jest cisza i przestrzeń.

Zmiana w gustach planujących kupić mieszkanie związana jest przede wszystkim ze zmianami w potrzebach i coraz młodszymi pokoleniami, które zamierzają inwestować. Teraz poza spokojem ważniejsza jest jak największa ilość wygospodarowanego wolnego czasu. Poza tym, dzisiejsi 40-latkowie dalej lubią się bawić w pubach, dyskotekach, chodzić na basen, czy siłownię, dlatego wolą zamieszkać tam gdzie mają bliżej do takich miejsc. Jeżeli dodać do tego, że niemalże na każdym nowym osiedlu jest nowoczesny plac zabaw i do tego ochrona pilnująca bezpieczeństwa również dzieci, to rzeczywiście wydaje się, deweloperzy mają coraz więcej do zaoferowania także całym rodzinom.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kotły C.O. - klasyfikacja

Kotły C.O. - klasyfikacja


Autor: Mikee


Kotłów centralnego ogrzewania jest już tyle rodzajów, że niektórym może być ciężko wszystkie ogarnąć. Warto więc zapoznać się z klasyfikacją kotłów centralnego ogrzewania.


Ludzie używali kotłów już w czasach bardzo nam odległych. Przecież metale wytapiano z rud za pomocą pieców do wytopu metali. Od bardzo dawna na bardzo dużą skalę używano także pieców chlebowych oraz pieców kaflowych do ogrzewania komnat (choć na posiadanie tych ostatnich stać było tylko nielicznych).

W miarę rozwoju techniki olbrzymie koncerny opracowywały rozmaite kotły grzewcze. Urządzenia te miały na celu podgrzać jakiś płyn grzewczy(zazwyczaj wodę), który następnie był transportowany za pomocą rur do urządzeń oddających ciepło(przy szarych początkach rozwoju techniki grzewczej były to grzejniki żeliwne - zaczęto je produkować na początku XX wieku).

Kotły grzewcze można podzielić według różnych kryteriów. Można je sklasyfikować według: wielkości, materiałów, z których został zrobiony, pod względem technologii w nim zastosowanych oraz ze względu na rodzaj paliwa, które spalają. My zajmiemy się tym ostatnim kryterium.

Pierwsze kotły centralnego to oczywiście kotły na paliwa stałe. Obecnie za pojęciem "paliwa stałe" wiele się kryje. Może to być zwykłe drewno, ale może też być dobrze wysuszone drewno zgazowane - tzw. "Holzgaz". Kotły na paliwa stałe to także kotły węglowe - także na tzw węgiel o znormalizowanej wielkości - "eko-groszek". Wśród kotłów na paliwa stałe są jeszcze kotły na miał oraz na pellet.

W drugiej kolejności wynaleziono kotły olejowe. Oczywiście te stosowane obecnie są już o wiele bardziej ergonomiczne i przede wszystkiem EKOLOGICZNE.

Jeszcze inne paliwa, które obecnie wykorzystuje się do ogrzewania to gaz(różne rodzaje) oraz oczywiście prąd. Spotykamy się jeszcze z kotłami parowymi, ale w ogrzewaniu domów jednorodzinnych nie mają one zastosowania.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Co to jest świadectwo energetyczne?

Co to jest świadectwo energetyczne?


Autor: Dorota Sadowska


Jeżeli budujesz dom koniecznie przeczytaj!Od 1 stycznia 2009 r. powstał obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej w formie świadectwa dla budynku lub lokalu oddawanego do użytkowania lub podlegającego zbyciu czy też wynajmowi.


Prawa i obowiązki podmiotów na rynku nieruchomości -Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Kiedy? Dlaczego? Co zyskujemy? Kto wystawia?

Czym jest świadectwo?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który wskazuje wielkość potrzebnej energii, która jest niezbędna do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, to znaczy energii na potrzeby zasilania ogrzewania, przygotowania ciepłej wody oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji. Dla budynków użyteczności publicznej dodatkowo analizowana jest instalacja oświetlenia.
W świadectwie ocenia się i wskazuje wielkość zapotrzebowania na energię wynikającą z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, tj. na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii. Bazą do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej jest charakterystyka energetyczna budynku, zawarta w dokumentacji technicznej dla budynku istniejącego. Jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej - wyznaczana ona jest w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka energetyczna to zbiór danych i zestaw wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię, na zasilanie i eksploatację instalacji ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, oraz ewentualnie oświetlenia. Świadectwo ważne jest 10 lat, chyba że w wyniku przebudowy obiektu zmieni się jego charakterystyka energetyczna (np. zmiany systemu ogrzewania, zmiany konstrukcyjne zewnętrznej osłony budynku, itp.)

Kiedy jest konieczne?

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika bezpośrednio z zapisów prawa europejskiego. Zobowiązania państw członkowskich Unii Europejskiej w tym zakresie zostały zapisane w dyrektywie nr 2002/91/WE a w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zostały wprowadzone na grunt polskiego prawa wskutek nowelizacji ustawy „Prawo Budowlane". Zasadniczym celem wprowadzenia obowiązku sporządzania i posiadania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie oraz zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a co za tym idzie koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Od 1 stycznia 2009 r. powstał obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej w formie świadectwa dla budynku lub lokalu oddawanego do użytkowania lub podlegającego zbyciu czy też wynajmowi, zatem:

-Inwestor realizujący obiekt jest obowiązany DOŁĄCZYĆ świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy - Prawo Budowlane).

- W przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy właściciel PRZEKAZUJE świadectwo charakterystyki energetycznej (zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy).

Dla jakich obiektów jest sporządzane świadectwo?

Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej w formie świadectwa jest dla:

budynku lub lokalu oddawanego do użytkowania - obiekty nowe budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi - obiekty w obrocie na rynku wtórnyma także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Wyłączeniu podlegają jedynie obiekty:

podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej;przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;niemieszkalne służące gospodarce rolnej;przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2*rok); mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2 .

Co zyskujemy?

Świadectwo charakterystyki, a w szczególności jego wyniki ostateczne należy traktować jako dodatkowy atrybut, dodatkowe źródło informacji, które pozwoli nam w pewien sposób przybliżyć jak pod względem energochłonności prezentuje się dany obiekt. Taka informacja pozwoli zapewne na budowanie świadomości wśród społeczeństwa w aspekcie globalnego zużycia energii nieodnawialnej - tematu w dzisiejszych czasach bardzo istotnego. Po drugie atrybut ten może stać się jednym z ważniejszych czynników przy prezentacji budynku, lokalu potencjalnemu klientowi. Niższa wartość współczynników obrazujących zużycie energii świadczy o ekonomiczniejszej eksploatacji obiektu. Taka cecha może determinować potencjalnych nabywców.

Reasumując, w obrocie na rynku wtórnym kupujący lub najemca ma prawo otrzymać od właściciela świadectwo charakterystyki energetycznej. Sprzedający lub wynajmujący ma przywilej, aby dzięki świadectwu promować swój obiekt w zakresie energooszczędności, a co za tym idzie ekonomiczności.

Zatem każda ze stron powinna korzystać ze swoich praw stosując jednocześnie przepisy obowiązującego prawa.

Kto sporządza świadectwa?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może być sporządzone przez osobę uprawnioną zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Ustawa określa katalog osób, które otrzymują uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali. Ważna uwaga: na rynku pojawiły się oferty usług w zakresie wystawiania świadectw bardzo tanich, często nawet bez oglądnięcia nieruchomości. Należy pamiętać że świadectwo jest w pewnym stopniu ekspertyzą zatem wymaga starannego przeanalizowania zarówno dokumentacji jak również wizji lokalnej na nieruchomości.

Z praktycznego punktu widzenia pragnę zauważyć że aby świadectwo było wykonane rzetelnie i poprawnie osoba je wykonująca powinna co najmniej obejrzeć obiekt, dla którego będzie ono wystawione. Sama analiza projektu nie daje pewności że obiekt w rzeczywistości posiada wskazane w nim parametry. Jako osoba uprawniona zawsze w procesie sporządzanie świadectwa dokonuję oględzin nieruchomości aby potwierdzić jej parametry istotne ze względu na charakterystykę energetyczną.

mgr inż. Krzysztof Olchawa

Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Rozmowa przeprowadzona przez redaktora serwisu www.domwmalopolsce.pl z Właścicielem firmy Świadectwa energetyczne Krzysztof Olchawa - jednej z pierwszych jednostek, które w Nowym Sączu uzyskały uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nadane przez Ministra Infrastruktury w wyniku pozytywnie zakończonego postępowania egzaminacyjnego w trybie ustawy Prawo Budowlane (nr uprawnień: MI/ŚE/361/2009).


Dorota Sadowska

właściciel serwisu www.domwmalopolsce.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zakup klimatyzatora do domu lub biura

Zakup klimatyzatora do domu lub biura


Autor: Irena Zobniów


Fale letnich upałów sprawiają, że wielu z nas odczuwa ogromny dyskomfort z powodu wysokich temperatur, co często prowadzi do problemów zdrowotnych związanych z przegrzaniem organizmu.


Warto wówczas zainwestować w klimatyzację, która odpowiednio schłodzi pomieszczenie, w którym przebywasz, co z pewnością pozytywnie wpłynie na Twoje samopoczucie oraz jakość pracy.

Przenośne wentylatory, które można nabyć w każdym hipermarkecie, często nie spełniają swojej funkcji chłodzenia pomieszczenia, a otwieranie okien w celu wywołania przeciągu, powoduje wpuszczenie gorącego powietrza z zewnątrz. Najkorzystniejszym, a często jedynym skutecznym, rozwiązaniem jest zakup klimatyzatora

Czym jest klimatyzator

Klimatyzator jest urządzeniem służącym do regulacji temperatury powietrza, którego podstawą jest odpowiednia wentylacja Jego działanie polega na pobraniu ciepłego powietrza, a następnie jego schłodzeniu i oddaniu z powrotem do pomieszczenia.

Typy klimatyzatorów

Producenci klimatyzatorów oferują wiele rodzajów urządzeń, które różnią się między sobą wieloma parametrami. Podstawowy podział wyróżnia klimatyzatory:

kompaktowe, inaczej zwane monoblokowymi,co oznacza, iż całe urządzenie znajduje się w jednej obudowie. Mają zastosowanie w przypadku lokali o wielu pomieszczeniach, gdyż można je łatwo i szybko przenosić.

typu split, czyli rozdzielone, składające się z dwóch osobnych urządzeń - zewnętrznego i wewnętrznego. Doskonale nadają się do montażu w pomieszczeniach biurowych oraz mieszkaniach. Najnowsze modele posiadają systemy filtracji powietrza.

Klimatyzatory typu split występują również w formie przenośnej, przy czym jednostka zewnętrzna połączona jest z wewnętrzną za pomocą kilkumetrowego przewodu.

W zależności od miejsca montażu, wyróżnia się następujące rodzaje klimatyzatorów:

Klimatyzator ścienny

Montowany jest na ścianie w odległości około 20 - 30 cm od sufitu. Typ ten jest popularny w biurach i mieszkaniach z uwagi na łatwą obsługę za pomocą bezprzewodowego pilota. Zaletą urządzenia ściennego jest jego estetyczny wygląd, który ładnie komponuje się z otoczeniem.

Klimatyzator kanałowy

Jest urządzeniem składającym się z centralnej jednostki, która dystrybuuje powietrze do innych pomieszczeń za pomocą specjalnych kanałów. Klimatyzator ten oblicza średnią temperaturę wszystkich pomieszczeń, dzięki czemu nie ma konieczności ustawiania osobnych parametrów dla każdego miejsca.

Klimatyzator kasetonowy

Urządzenie to instalowane jest w podwieszanej przestrzeni sufitowej i świetnie spełnia swą funkcję w biurach o dużych powierzchniach. Jego zaletą jest równomierne rozprowadzenie powietrza po całym pomieszczeniu.

Klimatyzator podłogowy

Ten rodzaj urządzenia składa się jednostki wewnętrznej, zamontowanej na podłodze w bezpośrednim sąsiedztwie ściany zewnętrznej, za którą znajduje się druga część urządzenia. Klimatyzator podłogowy montuje się zwykle na strychach oraz we wnękach podokiennych, dzięki czemu jest mało widoczny.

Zanim zlecimy montaż klimatyzatora

Z pewnością wielu z nas, decydując się na montaż klimatyzacji w domu, mieszkaniu, czy biurze, nie zdaje sobie sprawy, iż dobór odpowiedniego urządzenia nie jest sprawą prostą. Aby dokonać trafnego zakupu klimatyzatora, warto skorzystać z fachowej pomocy.

Większość firm, zajmujących się sprzedażą urządzeń chłodniczych, wykonuje również montaz i serwis klimatyzacji. Dzięki wiedzy i doświadczeniu specjalistów, nie musimy zgłębiać obszernej wiedzy na temat rodzajów klimatyzacji, czy parametrów technicznych. Fachowcy sami dopasują urządzenie do naszych potrzeb.

Zamiast odwiedzać liczne sklepy zajmujące się sprzedażą systemów klimatyzacji, można rozważyć zakup klimatyzatora przez Internet. Sukces transakcji zależeć będzie od tego, jakie informacje przekażemy w zapytaniu ofertowym, skierowanym do firmy.

Kryteria doboru urządzenia

Dobór odpowiedniego urządzenia klimatyzującego opiera się na określeniu mocy grzewczej. Zadanie to nie należy do prostych, dlatego warto powierzyć to zadanie specjaliście.

Składając zapytanie ofertowe na zakup i montaż klimatyzatora, należy uwzględnić w treści następujące elementy:

1. Powierzchnia i ilość pomieszczeń.

Wymiary pomieszczenia mają istotny wpływ na prawidłowe określenie mocy grzewczej, a tym samym na efektywność działania klimatyzatora. W tym celu postaraj się jak najdokładniej obliczyć kubaturę pomieszczenia, w którym chcesz zamontować urządzenie.

Ważne jest również, aby w zapytaniu ofertowym podać ilość pomieszczeń, która ma być klimatyzowana, dzięki czemu możliwe będzie dobranie odpowiedniego typu klimatyzatora.

2. Liczba osób przebywających w pomieszczeniu.

Kolejnym, ważnym elementem zapytania ofertowego jest oszacowanie liczby osób, które na stałe przebywają w pomieszczeniu. Pomoże to firmom określić stopień zanieczyszczenia powietrza oraz poziomu emisji ciepła, co bezpośrednio wpływa na dobór mocy grzewczej oraz odpowiednich filtrów.

3. Dodatkowe źródła ciepła.

Aby prawidłowo dopasować moc grzewczą urządzenia, niezbędne jest podanie ilości urządzeń zasilanych energią elektryczną. Tego typu sprzęty to dodatkowe źródło emisji ciepła i mogą mieć istotny wpływ na dobór właściwych parametrów klimatyzatora.

4. Funkcja pomieszczenia.

Warto również określić, jakie jest przeznaczenie pomieszczenia, w którym chcemy zamontować klimatyzację, gdyż ma to wpływ na dobór odpowiedniego typu urządzenia.

Dlatego ważne jest, aby w zapytaniu ofertowym zawrzeć informację, jaką funkcje pełni pomieszczenie, w którym będzie montowany system (np. biuro, sklep, pokój dzienny, sypialnia).

5. Położenie budynku.

Parametr ten ma istotne znaczenie w trakcie doboru odpowiedniej mocy klimatyzatora. Ciepło przedostaje się do wewnątrz przez ściany, dach oraz okna znajdujące się w pomieszczeniach. Ważne jest, aby wskazać, jakie jest położenie budynku względem stron świata, dzięki czemu możliwe będzie określenie ilości światła przedostającego się przez przeszklenia.

W celu dokładnego obliczenia ilości ciepła przedostającego się z zewnątrz, należy również wskazać położenie lokalu w samym budynku, a w szczególności lokalizacje względem dachu i ścian o orientacji południowej, przez które przedostaje się najwięcej ciepła.

6. Dodatkowe funkcje klimatyzatora.

Określenie powyższych parametrów jest kluczowe w momencie doboru mocy grzewczej klimatyzatora. Jednak podejmując decyzję o zakupie urządzenia, powinniśmy kierować się własnymi potrzebami i oczekiwaniami. Dlatego ważne jest, abyśmy poinformowali w zapytaniu, jakie dodatkowe parametry urządzenia są dla Ciebie istotne:

Funkcja grzania i chłodzenia

Zastanów się, czy klimatyzator będzie używany jedynie do chłodzenia pomieszczeń, czy zależy Ci również na funkcji dogrzewania powietrza w chłodniejsze dni. Pamiętaj jednak, iż tryb grzania nie może być traktowany jako główne źródło ciepła, a jedynie jako doraźny sposób podniesienia temperatury otoczenia.

Filtry powietrza

Obecne na rynku klimatyzatory wyposażone są w różnego rodzaju filtry o rozmaitych funkcjach. W zależności od zastosowanej technologii, mogą one:

- eliminować nieprzyjemną woń, w tym zapach tytoniu,

- usuwać bakterie, wirusy, zarodki pleśni,

- oczyszczać powietrze z obecnych w nim cząstek alergenów,

- osuszać i jonizować powietrze, wydzielając przy tym niewielkie ilości ozonu, który wpływa na dobre samopoczucie.

Opisz w zapytaniu ofertowym, czy zależy Ci na którymś z powyższych systemów filtracji w Twoim klimatyzatorze.

Komfort użytkowania

Określając Twoje oczekiwania względem klimatyzatora, napisz, czy istotna jest dla Ciebie cicha praca urządzenia, bądź wysoka automatyzacja obsługi. Pamiętaj jednak, iż zakup klimatyzatora o cichym trybie pracy wiąże się z większymi kosztami.

Decydując się na złożenie zapytania ofertowego na zakup klimatyzatora, warto stosować się do powyższych zaleceń. Dzięki temu firmy, którym zlecisz montaż urządzenia, będą w stanie precyzyjnie dobrać sprzęt do Twoich potrzeb, a Ty będziesz cieszyć się przyjemnym chłodem w najbardziej upalne dni.


Irena Zobniów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Technologia ICF czyli niedrogi i energooszczędny dom.

Technologia ICF czyli niedrogi i energooszczędny dom.


Autor: Paweł Makuszko


Czym jest technika budowy domu ICF? Jest to istniejący od około dwudziestu lat produkt umożliwiający szybką budowę solidnego, a przede wszystkim energooszczędnego...


Czym jest technika budowy domu ICF? Jest to istniejący od około dwudziestu lat produkt umożliwiający szybką budowę solidnego, a przede wszystkim energooszczędnego domu.


Do budowania techniką ICF wykorzystuje się najwyższej jakości komponenty, dzięki którym dostajemy dom, który spełni wszystkie nasze oczekiwania. Jestem przekonany, że po zapoznaniu korzyściami płynących z tej techniki niejedna osoba zdecyduje się na budowę domu przy użyciu techniki ICF .


Należałoby zwrócić uwagę na fakt, iż aktualnie elementy technologii ICF wykonane są z neoporu. Jest to zaawansowana nanotechnologia dająca nam ogromne oszczędności, wytrzymałość i przede wszystkim jest ona tania. To za pomocą tej technologii budowa domu staje się szybsza niż dotychczas.
Daje ci do myślenia zapewne czy warto pokusić się o wybudowanie domu w technice ICF. Zatem przedstawię ci wszystkie mocne strony, a ty zdecydujesz czy jest to godne uwagi. Rozpoczniemy od energooszczędności. Jest ona na lata, raz, a prawidłowo ocieplony dom przynosi korzyści przez lata. Ocieplając dom techniką ICF zyskujemy obniżenie wydatków na energię grzewczą nawet do pięćdziesięciu procent.


Idąc dalej zastanówmy się nad trwałością. Dom zbudowany w tej technice cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, jak również solidnością wykonania wskutek betonowym, albo żelbetonowym ścianom.


Dzięki możliwości wykonania ław, jest on nadzwyczaj szybki w budowie. Czy budowa budynku technologią ICF jest tańsza od tradycyjnej? Okazuje się że tak.


Mieszkania budowane w tej technice są tańsze w budowie głównie za sprawą:
* Zmniejszenia ceny transportu, rozładunku i składowania materiałów.
* Zmniejszenia ceny budowy za pośrednictwem techniki pozwalającej na ogromne oszczędności w kosztach prac budowlanych.
* Zmniejszenia ilości resztek wywożonych z placu budowy dzięki możliwości precyzyjnego wyliczenia potrzebnej do budowy ilości kształtek.
* Zmniejszenia zużycia drewna i ilości odpadów na placu budowy. Dzięki temu możemy w prosty sposób obliczyć, że cały system jest opłacalny.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czy odśnieżanie dachów jest ważne?

Czy odśnieżanie dachów jest ważne?


Autor: matrus2


Zawieram moje osobiste spostrzeżenia dotyczące korzyści i zagrożeń wynikających z odśnieżania dachu. Wydaje się, że artykuł jest przeznaczony głównie dla małych przedsiębiorstw, jak i zwykłych gospodarstw domowych.


Odśnieżanie dachuW trakcie zimy możemy zauważyć, że bezpośrednio na dachu pod śniegiem tworzy się lód. Dzieje się tak przez różnicę temperatur oraz uciekanie ciepła do góry. Lód ten może powodować uszkodzenia w pokryciu dachowym np. pękanie dachówek oraz zniszczenie rynien (odśnieżanie dachów poznań).

Wyżej wymieniona sytuacja generuje koszty wymiany zepsutych elementów. Z jednej strony zakup samego elementu nie jest wysoki to koszt zlecenia naprawy firmie, w zależności od usługodawcy przestawia się różnie. Kolejnym wyjściem jest wymiana na własny rachunek w tej sytuacji jednak narażamy własne zdrowie i życie. Zagrożenie powoduje rodzaj pokrycia dachowego, jak i kąt dachu. Wyobraźmy sobie chodzenie po skośnym dachu wykonanego z dachówki ceramicznej. Z jednej strony możemy połamać sobie nogi, a z drugiej uszkodzić bardziej dach. Sytuacja jest jeszcze bardziej groźniejsza, kiedy mamy zamiar wykonać odśnieżanie.

Regularne odśnieżanie dachów, a także usuwanie sopli uchroni przed ponoszeniem wysokich kosztów. Kierując się zasadą, że im dłużej zalega śnieg tym więcej lodu powstaje na powierzchni dachu. Największym zagrożeniem nie odśnieżania dachów, a co za tym idzie jego obciążania jest możliwość zawalenia konstrukcji (hala w Katowicach). Prawo bhp jasno określa, że pokrywa powyżej 30cm jest zagrożeniem. Przepis ten dotyczy głównie firm posiadających budynki użyteczności publicznej. Dotyczy on także instytucji, takich jak sądy, szkoły itp.

Największym jednak zagrożeniem jest nie dostrzeganie sedna problemu. Wypada jednak spytać się znajomego fachowca.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wózki widlowe. Właściwy wybór.

Wózki widlowe. Właściwy wybór.


Autor: Olga Woronkowa


Istnieje do 60 technicznych parametrów wózków widłowych. Wybór przede wszystkim zależy od tego, do czego wózek będzie służył.


Przy wyborze tego rodzaju techniki należy brać pod uwagę następujące elementy:

Wózki widlowe. Właściwy wybór.
Warunki eksploatacji. Należy zastanowić się, czy będzie wózek pracował na zewnątrz czy w pomieszczeniu, w jaką porę roku, w jakich warunkach drogowych. Od tych czynników będzie zależał typ silnika, wmontowanego do pojazdu. Wiadomo, że jest to najważniejsza część machizmu, którego charakteryzuje ciąg ważnych parametrów. Najważniejszymi są stopień szumów, ekonomiczność, ekologiczność, objętość silnika, nominalna moc i nominalny moment obrotowy.
Trasa przewozu. Uwzględniamy długość trasy, czy są ostre podjazdy, skręty, rampy, szerokość przejścia, rozmiar półek, przedmioty w przejściu (lampy, konstrukcje) i inne. Analiza trasy w połączeniu z warunkami wykonywanej pracy podpowie, czy są potrzebne inne opcje, zazwyczaj dodatkowo opłacane.
Wysokość podnoszenia ładunku. Jest to podstawowa charakterystyka podczas wyboru podnośnika.
Powierzchnia podłogi. Jeżeli podłoga jest w erozjach, nierównościach, progach najlepiej jest stosować technikę na oponach pneumatycznych - lepiej znoszą uderzenia, a do tego są dość tanie. Jeżeli wózki widłowe mają pracować w warunkach, kiedy na podłodze mogą zostać wióry metalowe, resztki metalu, druty, gwoździ, bite szkło lepiej jest zaopatrzyć się w opony elastyczne. Takie opony nie są napełnione powietrzem, a w całości wykonane z elastycznego materiału, który jest twardy, chociaż chroni przed wibracją.
Intensywność prac. Wózki można stosować w jedną, dwie albo trzy zmiany. Podczas prac intensywnych należy zwrócić uwagę na takie charakterystyki wózka, jak manewrowość (minimalny promień obrotu, gabaryty przemieszczenia (z ładunkiem i bez), szybkość podnoszenia-opuszczenia ładunku, średnia wydajność za zmianę.
Również trzeba brać pod uwagę bezpieczeństwo, wygodność, cenę i producenta.


Olga Woronkowa

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Ogrzewanie kiedyś i teraz

Ogrzewanie kiedyś i teraz


Autor: kristoferion


Umiejętność rozpalenia i utrzyma nia ognia od najdawniejszych cza sów była człowiekowi niezbędna - ogień dawał ciepło, światło, które chroniło przed wieloma niebezpieczeństwami, a tak że możliwość gotowania wody i pożywienia.


Murowany piec z kominem i kanałami dymowymi rozwinął się z pierwotnego pa­leniska umieszczonego bezpośrednio na podłodze, w średniowieczu zastąpiły go le­pione z gliny piece kopułowe. Od XIV wie­ku weszły do użytku piece kaflowe, które w Skandynawii stały się charakterystycz­nym elementem wystroju wnętrz. Decydu­jący wpływ na ukształtowanie i sposób eks­ploatacji pieca miał rodzaj budulca (glina, kamień, żelazo) oraz dostępny opał.

Od wieków wszyscy domownicy podczas chłodnych miesięcy sypiali w największym pomieszczeniu chaty, które jako jedyne było ogrzewane i wyposażone w łóżka lub długie ławy do spania. Także mniejszym zwierzę­tom gospodarskim oraz psom pozwalano chronić się przed deszczem i mrozem w izbie mieszkalnej.

Gdy zapadał zmrok, w największej izbie zbierali się wszyscy członkowie rodziny, a piec promieniował ciepłem i oświetlał wnętrze. W ścianie komina starych pieców znajdowała się nawet specjalna nisza, w której przez cały rok utrzymywano nie­wielki ogień, aby mieć źródło światła. Nazy­wano ją „światłem pieca" lub ..małą latar­nią". Domownicy rzadko byli bez zajęcia, wokół pieca toczyło się też życie towarzy­skie. Kobiety przędły, szyły lub tkały, męż­czyźni naprawiali narzędzia lub wykonywa­li sprzęty domowe i gospodarskie. Biegłość w danym rzemiośle decydowała o pozycji zajmowanej w lokalnej społeczności. Mieszkańcy dawnej wsi szwedzkiej pro­wadzili życie odosobnione, dalej niż do są­siedniej wsi podróżowano bardzo rzadko.

Społeczność wiejska była konserwatywna i uparcie trzymała się utartych zwyczajów. Domy budowano z drewna albo — głównie w najbardziej na południe wysuniętej części kraju - w konstrukcji szkieletowej z wypeł­nieniem ścian gliną. Mimo że w południo­wej Szwecji dostęp do lasów był ograniczony, paleniska pieców rozwiązywano w sposób, który uniemożliwiał oszczędne gospodaro­wanie opalem, natomiast otwarte kominki pożerały olbrzymie ilości drewna. Po­wierzchnia przekroju kominów była duża. co w połączeniu z wielkością palenisk powo­dowało, że ogrzane w pomieszczeniu powie­trze ulegało szybkiemu schłodzeniu. Spraw­ność cieplna takich pieców była niska, a ciepło rozchodziło się głównie przez pro­mieniowanie - gdy ogień się wypalił, piec przestawał pełnić rolę grzejnika.

Przygotowanie dużej ilości opału było czynnością bardzo pracochłonną, dlatego cięcie, rąbanie i układanie drewna w stosy gospodarz najczęściej zlecał parobkom lub robotnikom sezonowym. Ponieważ korzy­stanie z zasobów leśnych było łatwe i prak­tycznie nieograniczone, konstrukcja paleni­ska nie zmieniała się przez wieki.

Początkowo palenisko i komin budowano z kamienia naturalnego - bloki granitu, gnejsu, piaskowca czy wapienia spajano i po­krywano wyprawą z mieszaniny piasku, gliny lub wapna. Często konstrukcję uzupeł­niano ceramicznym albo drewnianym oka­pem. Zasuwę dymową lub stalowy szyber kominowy wprowadzono znacznie później.

Dawne piece wymagały utrzymania przez całą noc niewielkiej ilości żaru. od którego za pomocą skrawków kory brzozowej lub drzazg smolaka rozpalano ogień ra­no. Zapałki nie były wówczas znane, stoso­wano hubkę, krzemień i krzesiwo, zwykle stalowe. Ponieważ palono codziennie, naj­bardziej funkcjonalny był ogromny, ważący często kilka ton trzon kuchenny z dużym kominem i piecem chlebowym, który najle­piej spełniał rolę magazynu ciepła. Duży piec nagrzewał się wolno, ale za to długo oddawał później ciepło do otoczenia.

Bardzo wczesną formą pieca była sterta ułożonych w stożek kamieni polnych, które ogrzewano w ognisku rano i wieczorem (można uznać je za wzór dla znacznie póź­niejszych pieców do ogrzewania i wytwa­rzania pary w saunie). Duże domy w wielu rejonach Szwecji wyposażono w masywne piece chlebowe z dodatkowym paleniskiem służącym do ogrzewania pomieszczeń. Pod­czas pieczenia chleba, które odbywało się regularnie, nagrzewały się również kamien­ne elementy całej konstrukcji — w domu był więc zawsze świeży chleb i dużo ciepła. Najstarsi domownicy większość czasu spę­dzali za piecem, czyli na zapiecku, gdzie rzadko docierał chłód. Miejsce to nazywano ..półką starych".


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wózki widłowe. Charakterystyka.

Wózki widłowe. Charakterystyka.


Autor: Olga Woronkowa


Kompaktowe i szybkie wózki widłowe są niezdębnymi pomocnikami człowieka w budownictwie i pracy magazynowej. Na co warto zwracać uwagę przy wyborze?


Charakterystyki techniczne wózka widłowego
Wózek widłowe charakteryzuje się nie tylko ładownością, lecz również wysokością i typem masztu, maksymalnym rozmiarem podnoszonego ładunku. Maszty mogą być kilku typów:
• Duplex z dwoma sekcjami
• Duplex ze swobodnym wejściem. Dzięki dodatkowej trzeciej cylindrze powiększa się wysokość podnoszenia ładunku
• Triplex - maszt z trzema sekcjami
Najwyżej można podnieść ładunek za pomocą maszty typu triplex. Chociaż trzeba liczyć się z wagą ładunku: im cięższy ładunek, tym na mniejszą wysokość może go podnieść wózek. Dla każdego podnośnika istnieje swoja zależność wagi od długości maszt.
Rozmieszczenie centrum wagi ładunku na widłach
Przy zakupie techniki również trzeba brać pod uwagę rozmiary podnoszonego ładunku: gdzie konkretnie znajduje się centrum ciężkości (dystans do karetki). Im dalej znajduje się centrum, tym jest mniejsza ładowność wózku.
Opony dla wózka widłowego

Przy wynajęciu lub kupnie podnośnika warto zwrócić szczególną uwagę na opony. Istnieje dwa podstawowych rodzaje opon:
• super elastyczne
• pneumatyczne
Super elastyczne opony są jednorodne, stałe. Pneumatyczne są odpowiednikiem opon samochodowych. Pierwszy rodzaj jest droższy, za to służy o wiele dłużej, niż pneumatyczne. Przy stosunku ceny i jakości większość nabywców wolą opony super elastyczne. Te opony są idealne do powierzchni równych (asfalt, pomieszczenie), z kolei pneumatyczne opony są stosowane na nierównych powierzchni (na ulicach). Specjalnie dla prac magazynowych istnieją białe opony, które nie zostawiają po sobie śladów na podłodze.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zakupy w sklepie budowlanym

Zakupy w sklepie budowlanym


Autor: Tomasz Galicki


Każdy, kto buduje albo remontuje dom doskonale orientuje się w ofertach miejscowych składów i hurtowni budowlanych. Szczególnie jeśli inwestor chce budować dom systemem gospodarskim wszelkie promocje i obniżki cen są przez niego oczekiwane.


Co więcej, będą stałym klientem firm zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych i wykończeniowych można liczyć na spore zniżki i upusty. Najczęściej hurtownie i składy budowlane oferują również w ramach zakupu bezpłatny transport. Oczywiście jeśli docelowe miejsce dowozu zakupionego towaru znajduje się poza obszarem miasta zwykle klient musi zapłacić za transport. Co innego, gdy dom buduje wynajęta ekipa, która zająć ma się wszystkim od A do Z. Może się okazać wbrew pozorom, że zakup materiałów budowlanych przez firmę budowlaną będzie tańszy w kosztach, bo z reguły firmy takie jako stali klienci mają naprawdę spore upusty.

Nie wspomniałem jeszcze tutaj o sklepach budowlanych. Sklep budowlany jeszcze jakiś czas temu był nowością w Polsce. Podchodziliśmy do tego typu miejsc z nieufnością, gdyż wydawało nam się, że jeśli sklep oferuje towar w niższej cenie, to może się okazać, że nie jest on dobrej jakości. Powoli jednak przekonaliśmy się, że towary oferowane przez typowy sklep budowlany są pełnowartościowe. Co więcej, w ramach promocji, a czasem i wyprzedaży kupić tutaj można naprawdę dobrej jakości produkty po niezwykle atrakcyjnej cenie. Markety budowlane w Polsce to najczęściej sklepy znanych w całej Europie sieci. Pod jednym dachem zgromadzone są chyba wszystkie materiały, narzędzia i urządzenia służące budowie, wykończeniu i remontowi domu albo mieszkania.

Wielu klientów sklepów budowlanych chwali sobie zwłaszcza możliwość zasięgnięcia opinii wykwalifikowanych pracowników sklepu, którzy doradzą odpowiedni wybór.
W większości sklepów budowlanych można również na miejscu skorzystać z bezpłatnej usługi zaprojektowania kuchni albo łazienki. Nie mówiąc o tym, że w sklepach tych można już nawet kupować meble. Jeśli chodzi o projekt łazienki to pracownik sklepu - fachowiec, nie tylko pomoże obliczyć odpowiednią ilość płytek na podłogę i ściany w łazience, ale i pomoże w doborze odpowiedniej armatury i ceramiki łazienkowej.

Sklep budowlany to również oferta skierowana do miłośników ogrodów. I w tej kwestii możemy liczyć na profesjonalne doradztwo, co zwłaszcza dla początkujących ogrodników, od niedawana zajmujących się pielęgnacją ogrodu, jest szczególnie ważne. Dobór roślin, ich pielęgnacja, środki do zwalczania szkodników, urządzenia, dzięki którym uprawianie ogrodu jest znacznie prostsze - to wszystko znajdziemy na półkach sklepów budowlanych.
Sklep budowlany może się więc okazać miejscem odwiedzanym przez nas na najróżniejszych etapach budowy i wykańczania domu. Odwiedzamy go również wtedy, gdy mamy ochotę zmienić coś w mieszkaniu albo przyszedł nam do głowy ciekawy pomysł dotyczący aranżacji wnętrz.

Bogata oferta sklepów budowlanych sprawia, że Polacy coraz chętniej je odwiedzają i robią tutaj zakupy. Nie oznacza to, że składy i hurtownie budowlane cieszą się mniejszą popularnością, ale wszystko zależy od tego, jak ciekawa jest oferta skierowana do klientów.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dom rodzinny

Dom rodzinny


Autor: Dagmaraaaaaaa


Obecnie mamy do dyspozycji dużo gotowych projektów domów małych i dużych. Szybko podejmujemy decyzję zaczynając inwestycję, która z czasem może się okazać drogą przez mękę. Zastanówmy się dokładnie, jaki dom chcemy posiadać.


Bardzo często decyzja kupna gotowego projektu jest podyktowana pośpiechem, brakiem czasu, dlatego późniejsze zmiany w trakcie budowy pochłaniając więcej czasu i pieniędzy niż byśmy przypuszczali. Powinniśmy zastanowić się przez chwilę lub zasięgnąć odpowiedniej porady, ponieważ dom budujemy na lata, dlatego jego część użytkowa powinna być dokładnie przemyślana. Najważniejsza dla każdego użytkownika domu powinna być jego wygoda. Gdzie i w którym miejscu domu będą znajdowały się pomieszczenia, które posiadają swoją odmienną funkcję? Czy aranżacja domu jest przystosowana do warunków rodziny, która w każdej chwili może się powiększyć? Oczywiście w momencie wybierania stosownego projektu mamy mgliste pojęcie o tym jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Każdy z nas wkraczając w dorosłe życie planuje założenie rodziny trzy lub cztero osobowej, lecz nikt nie może przewidzieć jak długo syn lub córka będzie mieszkała razem z rodzicami. Problem narasta wówczas, gdy jedno z nich chce założyć własną rodzinę, lecz z braku możliwości oddzielnego mieszkania pozostanie w domu. Tutaj ukazuje się już pierwszy problem, ponieważ pojawienie się nowego członka rodziny powoduje sytuację, że wspomniana wcześniej funkcjonalność domu pryska jak bańka mydlana. Bardzo często dom w którym miały mieszkać cztery osoby musi zostać przebudowany co niesie za sobą spore koszty. Mając jednak taki scenariusz życia na uwadze możemy dokonać właściwego wyboru projektu, który by zakładał rozbudowę domu. Pozwoli to w przyszłości na dobudowę i powiększenie domu w zależności od okoliczności w jakich się znajdziemy. Wybierając projekt domu powinniśmy również uwzględnić najkorzystniejsze rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń uwzględniając ich charakter. Dajmy na to sypialnia w domu, której okna będą wychodziły na warsztat sąsiada lub ruchliwą ulicę okaże się męczarnią w okresie letnim. Hałas, który będzie się wdzierał do wnętrza sypialni po otwarciu okna będzie nie do zniesienia a o wdzierających się wyziewach spalin nie wspomnę. Dom to nie mieszkanie przy wyborze, którego ograniczeni jesteśmy do wyboru powierzchni lub lokalizacji osiedla. Dom budujemy raz na całe życie, dlatego zastanówmy się na chwilę, jaki powinien być. Tak samo kuchnia umieszczona od strony południowej lub zachodniej domu będzie męczarnią dla osoby, która przyrządza posiłek, ponieważ jak wiemy są to najgorętsze miejsca domu. Aranżacja domu który znajduje się w mieście warszawa powinna być przemyślana, ponieważ wnętrza otwarte łatwiej jest w późniejszym okresie zamieszkania przebudować niż w przypadku pomieszczenia zamkniętego.

Przeglądając projekty domów powinniśmy również pamiętać o naszym własnym trybie życia i wykonywanej pracy. Najczęściej projekt domu jest wybierany na podstawie wizualnego odbioru jego architektury, dlatego w trakcie budowy dokonywane są liczne przebudowy i poprawki do projektu. Są to dodatkowe koszta, których wcześniej nie uwzględniliśmy a można było ich uniknąć gdybyśmy wspólnie z rodziną zastanowili się nad jego funkcjonalnością. To, dlatego jest sporo domów, których budowa utknęła na etapie stanu „surowego” Przed zakupem gotowego projektu powinniśmy również sprawdzić czy będzie możliwość naniesienia poprawek do projektu a także, jaki będzie ich koszt.

Aranżacja wnętrz z uwzględnieniem upodobań i wygody użytkowników.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Materiały Budowlane na nowy dom

Materiały Budowlane na nowy dom


Autor: miwa


Jeżeli posiadamy piękną działkę budowlaną w malowniczej scenerii, to dlaczego by nie wybudować na niej wymarzonego domu? Gdy już posiadamy odpowiednie dokumenty, to możemy zabrać się za budowę.


Mamy tu dwie opcje. Otóż możemy zlecić wykonanie domu firmie zewnętrznej lub też sami to zrobić. Co będzie nam potrzebne? Przede wszystkim materiały budowlane, narzędzia i trochę wiedzy o murarce. Zakupu niezbędnych materiałów budowlanych jak cement, wszelkiego typu pustaki, cegły czy druty do zbrojenia znajdziemy w dobrych marketach budowlanych. Wiele z nich może zaoferować nam korzystne rabaty przy dosyć dużym zamówieniu.

Warto by się o to zapytać przed dokonaniem wyboru odpowiedniej dla nas firmy budowlanej. Nim jednak zdecydujemy się na zakupienie materiałów budowlanych przejdźmy się po wszystkich marketach budowlanych. Przyjrzyjmy się im z bliska. Szczególnie ważne jest to w przypadku takich miejscowości jak Gniezno, gdzie wybór dostawcy jest znacznie mniejszy niż w większym mieście. Porównajmy ceny, bo to właśnie one mają decydujący wpływ na podjęte przez nas decyzje.

Dlaczego? Przy większym zamówieniu towaru koszt jego jest znacznie wyższy przez co różnica między dwoma wybranymi marketami może być ogromną. Niemniej jednaj należy zwrócić uwagę także na jakość surowca, bo w końcu jak już budujemy nasz wymarzony dom to zróbmy to porządnie. Poza tym doinformujmy się też w kwestii transportu, gdyż mimo zagwarantowanego transportu naszych materiałów budowlanych nie oznacza to ich wyładunku. Dlatego lepiej zawczasu się o to zapytać by nie okazało się przypadkiem, iż musimy sami sobie z tym poradzić.


Właścicielem tekstu jest dział Budownictwo Gniezno

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Remont łazienki - co brać pod uwagę zamawiając towar w sieci

Remont łazienki - co brać pod uwagę zamawiając towar w sieci


Autor: Michał Mietliński


Remont łazienki to zwykle duży wydatek, często więc dążymy do jak największych oszczędności zamawiając płytki, czy inne elementy. Kiedy należy powiedzieć jednak stop oszczędnościom, na rzecz innych warunków zakupu?


Istnieje kilka wyznaczników udanych zakupów, pierwszym który przychodzi na myśl, jest cena. Chcemy kupować produkty jak najtaniej, a jednocześnie zbyt niska cena, sugeruje nam gorszą jakość. Są więc klienci zainteresowani możliwie najniższą ceną, inni płacą dużo - oczekując jakości, często też wybieramy złoty środek - dążymy do jak najlepszego stosunku ceny do jakości produktu.

Drugim więc czynnikiem jest jakość produktu. Wybór opieramy na producencie, opiniach w internecie, oraz rekomendacjach znajomych. To czy wybierzemy daną a nie inną markę, stanowi istotną decyzję, dlatego często określamy producenta, zanim zaczniemy przeszukiwać oferty poszczególnych sklepów.

Trzeci ważny czynnik określający dobre zakupy to warunki dostawy. Ponieważ o efekcie końcowym - dobrym lub złym produkcie, decydują także warunki przewozu, jakość obsługi ma duże znaczenie - szczególnie przy zakupie delikatnych elementów. Płytki ceramiczne są doskonałym przykładem takiego produktu - ich wysyłka musi być profesjonalnie obsłużona aby zagwarantować bezpieczeństwo towaru. Oczywiście zawsze wymagane jest sprawdzenie paczki i w razie uszkodzeń spisanie protokołu, dzięki temu nawet w przypadku niefortunnego uszkodzenia towaru - otrzymamy nowy bez komplikacji.

Kolejny element zakupowej układanki, to jakość obsługi w sklepie internetowym. Dobra obsługa, pozwala zaoszczędzić wiele stresu. Zamawiając w sprawdzonym sklepie internetowym, mamy większe szanse na bezproblemowe zamówienie. Warto sprawdzić opinie o sklepie przed zakupem.
Można to zrobić w porównywarkach i serwisach typu opineo. Dzięki temu wiemy, czego spodziewać się po obsłudze sklepu i jak wygląda zwykle realizacja zamówień.


Podsumowując, warto brać pod uwagę więcej niż jeden czynnik w przypadku zakupów w sieci. Cena - choć istotna, nie powinna być jedynym wyznacznikiem, jeśli jej kosztem ucierpi jakość produktu, sposób przesyłki, lub komfort obsługi, może warto poszukać trochę droższego, ale lepszego rozwiązania.


Opracowane w oparciu o: Sklep modna łazienka

Polecam również: Marketing, promocja, internet

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.