sobota, 10 października 2015

Posadzka polimerowa w piekarni

Posadzka polimerowa w piekarni


Autor: cgmedia


Dobór właściwej podłogi do zakładu piekarniczego nastręcza nie lada problemów. Wynika to z tego, że podłoga poza walorami estetycznymi musi spełniać szereg istotnych warunków związanych ze specyfiką wykonywanej działalności w przemyśle spożywczym. Do najważniejszych z nich należy łatwość czyszczenia powierzchni oraz zachowanie bezpieczeństwa pracy.


Piekarnia to zakład o bardzo charakterystycznej specyfice działalności. Większość z działań ma miejsce w przestrzeni otwartej, a proces technologiczny nie odbywa się na zamkniętej linii produkcyjnej. Ponadto produkt finalny wykonywany jest z wielu produktów składowych, co przyczynia się do zwiększonego ryzyka zabrudzeń i zanieczyszczeń powierzchni podłogowej. Podłoga w piekarni musi więc sprostać tym wymaganiom, by móc zapewnić odpowiedni poziom eksploatacji.

Warunki do spełnienia

Podłoga w piekarni musi wykazywać odporność na ciepło w części produkcyjnej, ale także i na niską temperaturę w dziale magazynowym. Jest to już przyjęty standard przy tego typu realizacjach. Jednocześnie powinna posiadać właściwości antypoślizgowe, gdyż w miejscu tym często dochodzi do rozlania płynów. Wszystko po to, aby zabezpieczyć pracę zespołu piekarniczego przed wypadkami. Ponadto od powłoki podłogowej wymaga się odporności na działanie wszelkiego rodzaju chemii spożywczej, czyli m.in.: olejów, tłuszczy roślinnych oraz zwierzęcych. Wynika z tego także druga cecha, którą jest możliwie łatwe czyszczenie powierzchni. Jednak, co bardzo ważne, nie mogą być przy tym procesie stosowane silne środki czyszczące, gdyż zabraniają tego przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W piekarniach spotkamy także sporej wielkości maszyny i środki transportu. Podczas swojej pracy wywołują one ogromną ilość wibracji oraz wywierają duży nacisk na podłogę, przez co powinna ona również radzić sobie z tego typu oddziaływaniem.

Beton to nie wszystko

Posadzka będąca ważnym, mocno obciążonym i intensywnie eksploatowanym elementem budynku, wymaga specjalnego zabezpieczenia. Powierzchnia podłogi przemysłowej narażona jest nieustannie na ścieranie i ściskanie, musi być odporna na działanie czynników chemicznych, a jednocześnie pełnić rolę ochronną i dekoracyjną. - Najbardziej powszechnym materiałem stosowanym do wykonywania podłóg przemysłowych jest beton. Niezabezpieczona powierzchnia betonu jest jednak narażona na szybką degradację, pylenie, wycieranie i nasiąkanie cieczami - wyjaśnia Janusz Kornaś, ekspert branży budowlanej. Aby uchronić się przed tego typu zjawiskami, najczęściej wśród metod ochrony powierzchni podłóg betonowych stosuje się zatarcie powierzchni betonu materiałem mineralnym oraz zabezpieczenie powierzchni polimerowymi posadzkami przemysłowymi.

Godne uwagi

Wspomniane wcześniej warunki eksploatacyjne, wynikające ze specyfiki pracy w zakładzie piekarniczym, spełniają właśnie posadzki polimerowe. Jest to związane z ich charakterystycznymi właściwościami, do których należą twardość, wytrzymałość mechaniczna i chemiczna, ale także elastyczność. Co ważne, tworzą one szczelną powłokę, dzięki czemu ciecze i tłuszcze nie wnikają do podłoża. Nie ulegają również zabrudzeniom pod wpływem barwników spożywczych czy też cukrów, co ułatwia ich późniejsze ewentualne czyszczenie. Można do tego wykorzystać nawet ogólnie dostępne detergenty i środki czyszczące. Pozwala to zagwarantować czystość w zakładzie oraz to, że podłoga nie będzie stanowiła źródła zarazków i bakterii. Ponadto materiały przeznaczone do wykonywania posadzek polimerowych po całkowitym utwardzeniu są obojętne dla zdrowia i środowiska, co zapewnia brak możliwości wejścia w interakcję z produkowanymi w piekarni wyrobami.

Zróżnicowane, ale równie mocne

Wśród szerokiego wachlarza występujących na rynku posadzek szczególnie dobrze sprawdzają się posadzki żywiczne: epoksydowe, poliuretanowe lub epoksydowo-poliuretanowe. Gdy dołączy się do nich specjalne kruszywo kwarcowe uzyskują dodatkową właściwość – antypoślizgowość. Stopień szorstkości można regulować poprzez dobór odpowiedniej frakcji wspomnianego kruszywa. Cecha ta jest szczególnie istotna w miejscach takich jak piekarnia, gdzie zagrożenie wypadkiem pracownika wskutek poślizgnięcia się jest bardzo duże. Co ważne, kolejną istotną ich zaletą jest brak fug. Zwiększa to izolacyjność powłoki, dzięki czemu do podłoża betonowego nie przecieka woda lub inne substancje, które mogłyby przyspieszyć proces jego degradacji. Także aplikacja posadzek polimerowych nie przysparza tylu problemów co kładzenie płytek, gdyż przy niej nie jest wymagane docinanie poszczególnych elementów. Ponadto płytka ceramiczna ma słabszą wytrzymałość na oddziaływanie mechaniczne, przez co jest bardziej podatna na pęknięcia, wgniecenia i zarysowania. Tego efektem są często spotykane w miejscach ich położenia „mozaiki”, które w perspektywie czasu mogą doprowadzić do całościowego odspojenia i zniszczenia posadzki.

Uwaga na podłoże

Posadzki polimerowe spotykane na rynku są w większości bardzo proste w użyciu. Na początku należy jednak oczyścić powierzchnię betonową z mleczka cementowego, pyłu, zaolejenia, śladów tłuszczu, luźnych, niezwiązanych lub słabo związanych z podłożem fragmentów betonu oraz starych powłok. –Trwałość posadzek polimerowych w znacznym stopniu zależy od odpowiedniego przygotowania podłoża betonowego. Etap ten można wykonać mechanicznie (np. śrutowanie, groszkowanie, frezowanie) lub metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie) – podpowiada Kornaś. Nie należy zapominać o pęknięciach i ubytkach, które należy naprawić przed położeniem posadzki. Podczas aplikacji na nowym betonie lub zaprawach naprawczych trzeba przestrzegać minimalnych czasów dojrzewania betonu oraz materiałów naprawczych. Mając wszystkie te elementy na uwadze, można przejść do aplikowania posadzki.

Szybka aplikacja i gwarancja wytrzymałości

Czas wykonania posadzki uzależniony jest od wielkości powierzchni zakładu piekarniczego, jednak jej położenie sprawnemu wykonawcy zajmuje maksymalnie kilka godzin. Po prawidłowej aplikacji, podłoga jest już gotowa do eksploatacji, dzięki czemu właściciel piekarni nie musi przerywać działalności z powodu długiego okresu remontu. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu, a także eliminuje straty wynikające z przerwy w działaniu zakładu. Dzięki zastosowaniu posadzek oszczędza się również środki finansowe, które w przyszłości trzeba byłoby przeznaczyć na naprawy i remonty. Co najciekawsze, nawet po latach podłogi polimerowe właściwie pielęgnowane i konserwowane w wielu miejscach wyglądają tak, jakby zostały położone dopiero przed momentem.


Zainteresowały Cię posadzki polimerowe - wejdź na www.megachemie.com.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Koniec z wilgocią w budynkach

Koniec z wilgocią w budynkach


Autor: cgmedia


Pojawienie się wilgoci w budynku wiąże się nierzadko z wieloma problemami. Poza niekwestionowanym zagrożeniem dla wytrzymałości konstrukcji ma ona negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie osób przebywającym w danym pomieszczeniu. Dlatego tak istotne jest zabezpieczenie się przed jej pojawieniem.


Pod wpływem wilgoci w budynkach tworzą się pleśnie i grzyby, których obecność na powierzchni ściany lub stropu z czasem doprowadza do pojawienia się uszkodzeń konstrukcji. Większość materiałów budowlanych podlega temu procesowi, czego konsekwencją jest spadek ich wytrzymałości i właściwości izolacyjnych. W następstwie zimą dochodzi do rozsadzania ścian przez zamarzającą w nich wodę. Aby zapobiec tego typu niechcianym zjawiskom należy zastosować izolację przeciwwodną. Jej rodzaj zależy od typu obiektu oraz warunków, na jakie będzie narażony. Na początku najlepiej zacząć od izolacji fundamentów, którą wykonuje się w jednej z trzech opcji.

Rodzaje izolacji fundamentowej

Typ przeciwwodnej izolacji fundamentowej uzależniony jest od istniejących warunków geodezyjnych i wodnych. Stąd też w sytuacji, gdy:

a) woda nie wywiera parcia hydrostatycznego na fundamenty, stosuje się izolację przeciwwodną lekką. Stosuje się ją najczęściej w budynkach znajdujących się ponad poziomem wód gruntowych, na gruntach przepuszczalnych;

b) grunt przepuszczalny ulokowany jest poniżej fundamentów, a ponad nim znajduje się jeszcze warstwa gruntu nieprzepuszczalnego, wykonuje się izolację przeciwwodną średnią;

c) zaś budynek położony jest na gruncie spoistym, w którym woda utrzymuje się przez dłuższy czas wokół fundamentów, stosowana jest izolacja przeciwwodna ciężka. Jej zastosowanie zalecane jest również w sytuacji, gdy wody gruntowe sięgają ponad poziom fundamentów lub mogą ten poziom przewyższać raz na jakiś czas.

Potrzebne wsparcie

Aby dobrać odpowiednią do danego miejsca izolację należy skonsultować się z profesjonalistą w tym zakresie. W tym przypadku najlepiej udać się po wsparcie do inżyniera budowlanego lub specjalisty ds. geotechniki. – Specjalista na podstawie analizy obecnego stanu budynku oraz sytuacji wodno-gruntowej z całą pewnością doradzi odpowiedni rodzaj prac i materiałów wykonawczych – podpowiada Janusz Kornaś, ekspert branży budowlanej. Na pewno pod uwagę będą brane podstawowe elementy, takie jak: kondycja fundamentów, stopień ich zawilgocenia, obecność grzybów i pleśni oraz stan dotychczasowej izolacji, a także rodzaj materiału, który służył jej wykonaniu. Ponadto należy przeanalizować warunki gruntowe oraz przebieg eksploatacji, jaka miała miejsce do tej pory, uwzględniając np. chwilowe i długotrwałe podtopienia oraz zalania. Na tej podstawie trzeba będzie podjąć decyzję o doborze materiału.

Wybór materiału izolacyjnego

Przyszłe pozytywne efekty działania izolacji zależne są od jakości materiałów, z jakich została ona wykonana, a także jakości samego wykonawstwa. Dlatego istotne jest stworzenie przez wspomnianego specjalistę projektu realizacji systemu izolacyjnego. Najważniejszymi jego elementami są:

a) określenie sposobu realizacji izolacji pionowej i poziomej (połączenia);

b) wyróżnienie porządku prac z uwzględnieniem poszczególnych etapów;

c) dobór materiału;

d) w przypadku naprawy określenie połączenia istniejącej izolacji z nową.

- Na tej podstawie dokonuje się wyboru materiału izolacyjnego. Obecnie na rynku istnieje szereg rozwiązań, wśród których można wyróżnić dyspersje asfaltowo-kauczukowe, masy bitumiczne czy też papy zgrzewalne – mówi Kornaś.

Czas na izolację

Gdy planujemy inwestycję w zakresie izolacji fundamentów dla istniejącego już obiektu najlepiej przeprowadzić ją w czasie rozbudowy lub przebudowy budynku. Dzięki temu będziemy mieli większe szanse przeprowadzić ten proces pozytywnie, tak, aby zabezpieczyć cały budynek przed destrukcyjnym wpływem wody. Najlepsze w tym przypadku jest wykonanie wspomnianych już izolacji pionowych i poziomych. Te pierwsze polegają na umieszczeniu powłoki izolacyjnej na całości zewnętrznej strony ścian fundamentowych. Zapobiega to przedostawaniu się wilgoci z wód gruntowych lub opadowych do murów. Zaś drugie ograniczone są do utworzenia takiej powłoki na styku ścian z ławą oraz styku ściany fundamentowej i ściany parteru. Osłania ona mury przed wciąganiem wody i przenoszeniu jej w górę budynku, co nazywamy podciągnięciem kapilarnym.

Wymagania wykonawcze

Wykonując izolację przeciwwodną należy pamiętać o zachowaniu najwyższych standardów technologicznych. Ponadto wymagana jest znaczna dokładność i zachowanie wszelkich założeń projektu oraz instrukcji pochodzących od producenta. – Izolacja musi być położona w sposób zapewniający pełne łączenie elementów i nieprzepuszczalność wody, szczególnie na narożnikach. Wykonawca musi także pamiętać o wszelkich miejscach z ograniczoną dostępnością i załamaniach – radzi Kornaś. Dlatego roboty izolacyjne powinny być wykonywane szczególnie starannie, przez brygady specjalizujące się w wykonywaniu izolacji.


Zainteresowała Cię izolacja przeciwwodna - zapraszamy na www.megachemie.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Kamień naturalny jako materiał budowlany

Kamień naturalny jako materiał budowlany


Autor: Krystyna Kot


Budując dom, często zastanawiamy się, jakich materiałów użyć. Syntetycznych czy naturalnych? Wszystkie mają swoje plusy i minusy.


Jednym z popularnych materiałów budowlanych jest kamień naturalny. Wciąż występuje on obficie na terenie Polski, mimo znacznej skali wydobycia. Licznie występuje między innymi na obszarze województwa dolnośląskiego. Od konkretnego miejsca powstania zależy ubarwienie oraz faktura kamienia naturalnego, dlatego mówić możemy o szalenie dużej różnorodności w ramach tego samego materiału.

Koszty a trwałość

Koszty użycia kamienia naturalnego jako materiału budowlanego mogą się wydawać spore w porównaniu z innymi surowcami. Są to jednak tylko pozory, jeżeli na koszty jego zakupu spojrzymy przez pryzmat trwania. Kamień naturalny należy bowiem do niezwykle trwałych materiałów budowlanych. Mówi się wręcz, że kamień naturalny to materiał na wieki. Taka opinia znajduje potwierdzenie w jego właściwościach. Otóż jest on bardzo odporny na ścieranie oraz kruszenie. Dodatkowo, koszty utrzymania i eksploatacji kamienia naturalnego są relatywnie niskie.

Materiał ekologiczny

Kolejna zaleta kamienia naturalnego to przyjazność środowisku naturalnemu. Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to materiał budowlany, który wymaga produkcji. Energia jest pochłaniana jedynie w procesie jego wydobycia oraz obróbki i nie stanowi przesadnie dużych nakładów. Warto także dodać, że w przeciwieństwie do innych materiałów budowlanych, zwłaszcza tych syntetycznych, kamień naturalny nie zawiera szkodliwych pierwiastków, przez co nie powoduje degradacji otoczenia.

Jak wygląda obróbka?

Obróbka kamienia naturalnego pozwala poszaleć z bogactwem pomysłów na formę. Jest bowiem niezwykle podatny na nadawanie różnych kształtów. Wydobywany w postaci potężnych bloków jest następnie cięty zgodnie z zamówionym kształtem. W zasadzie, bez cienia przesady stwierdzić można, że z kamienia naturalnego wykreować można dowolną formę.


kamień naturalny

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Izolacja termiczna poliuretanowa hal przemysłowych i innych obiektów inżynieryjnych

Izolacja termiczna poliuretanowa hal przemysłowych i innych obiektów inżynieryjnych


Autor: TAGBA


Wykorzystanie nowoczesnego materiału izolacyjnego jakim jest pianka poliuretanowa PUR i PIR do izolacji hal przemysłowych i innych obiektów inżynieryjnych, budowlanych.


Budowane obecnie w Polsce obiekty produkcyjne i magazynowe to najczęściej hale przemysłowe, dystrybucyjne, transportowe, logistyczne itp. o dużej kubaturze. Koszty eksploatacji takich obiektów są bardzo wysokie, a ich optymalizacja jest przedmiotem intensywnych prac wielu osób realizujących proces inwestycyjno-budowlany. Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów eksploatacji, a często także kosztów budowy hal wielkopowierzchniowych, jest zastosowanie jako materiałów izolacyjnych wyrobów z pianek PUR. W halach produkcyjnych i magazynowych wyroby te są wykorzystywane do izolacji termicznej dachów (najczęściej tzw. dachów płaskich), posadzek, ścian, sufitów, fundamentów, instalacji technologicznych. Stosowanie wyrobów z pianek PUR wynika przede wszystkim z doskonałych parametrów izolacyjnych. Deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła („lambda”) może wynosić nawet 0,020 W/m·K. W porównaniu z obecnie stosowanymi materiałami izolacyjnymi (styropian, wełna mineralna) jest to wartość zdecydowanie najniższa, która pozwala na zmniejszenie grubości izolacji prawie o połowę przy zachowaniu tego samego współczynnika przenikania ciepła przegrody („U”). Ma to duże znaczenie praktyczne i pozwala na optymalne wykorzystanie kubatury hali. Dodatkowymi argumentami przemawiającymi za stosowaniem w halach wyrobów izolacyjnych z pianek PUR i PIR są m.in.:

 • mała gęstość, która pozwala na zmniejszenie ciężaru i kosztu dachu oraz poprawia komfort i szybkość rozładunku, transportu i montażu,
 • bardzo dobre właściwości mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie/naprężenie ściskające przy 10-procentowym odkształceniu względnym na poziomie 100-150 kPa, tj. 10000-15000 kg/m2, czyli 10-15T/m2), które znacząco zmniejszają ryzyko odkształcenia lub uszkodzenia izolacji cieplnej i hydroizolacji, a także umożliwiają bezpieczny ruch pieszych oraz transport materiałów i akcesoriów podczas montażu i eksploatacji,
 • mała chłonność wody/odporność na wilgoć – maksymalnie 5%,
 • odporność na grzyby, pleśnie, drobnoustroje, gryzonie,
 • łatwość obróbki,
 • kompatybilność z różnymi membranami wodoszczelnymi i innymi materiałami wykończeniowymi,
 • szeroka oferta produktowa,
 • profesjonalne wsparcie ze strony firm oferujących wyroby z pianek PUR.

www.purizol.pl - informacje o izolacjach poliuretanowych

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Czym naprawić i ochronić betonowe oraz żelbetowe konstrukcje?

Czym naprawić i ochronić betonowe oraz żelbetowe konstrukcje?


Autor: cgmedia


Do najczęściej stosowanych materiałów budowlanych przy różnego rodzaju realizacjach należy beton. Jego powszechność wynika z łatwości i dowolności kształtowania części konstrukcyjnych, a także odporności na wpływ czynników zewnętrznych. Jednak wraz z czasem i on wymaga naprawy, a także ochrony.


Stosunkowo niski koszt, a także dobre właściwości wytrzymałościowe zadecydowały o tym, że beton jest jednym z najczęściej spotykanych materiałów w polskim budownictwie mostowym. Na jego sukces zapracowało również to, że powstałe przy jego wykorzystaniu bardzo efektowne konstrukcje tj. wiadukty, estakady czy mosty.

Zagrożenia

Mimo szeregu zalet, betonowe obiekty narażone są na niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników takich jak:

- chemiczne (dwutlenek węgla, kwasy, siarczany, miękka woda, itp.);

- fizyczne (wahania temperatury, krystalizacja i rozpuszczenie się soli, mróz, itp.)

- mechaniczne (ścieranie, uderzenia, itp.)

Dodatkowy element - woda

Poza wspomnianymi czynnikami zagrażającymi degradacji powierzchni betonowych jest jeszcze jeden, o którym nie można zapomnieć. Jest nim znana wszystkim WODA. Jej destrukcyjne właściwości w zakresie konstrukcji betonowych są bardzo duże. Mimo, że zabezpieczony na wiele sposobów beton, nie jest w stanie w stu procentach uniemożliwić wodzie jego penetracji Wynika to z tego, że jedną z jej właściwości jest przenikanie przez pory w głąb powierzchni mineralnych, dlatego ważnym elementem jest odpowiednie zabezpieczenie przez impregnację betonu lub przez nałożenie warstw ochronnych w postaci powłok , wypraw lub okładzin w zależności od potrzeb – podkreśla Janusz Kornaś, ekspert branży budowlanej. Rosnąca agresywność środowiska spowodowała, że zagadnienie ochrony betonu przed korozją w konstrukcjach mostowych stało się najważniejszym czynnikiem wpływającym na trwałość obiektu.

Środki naprawy i ochrony betonu

Wraz z zapotrzebowaniem producenci wypuszczają na rynek szereg preparatów służących do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych. Jeśli chodzi o tę pierwszą to najczęściej spotykamy:

- zaprawy naprawcze służące do uzupełnienia ubytków w betonie lub reprofilacji elementów konstrukcyjnych, wśród których wyróżnia się:

- zaprawy drobnoziarniste;

- zaprawy gruboziarniste;

- betony drobnoziarniste;

- zaprawy szybkosprawne stosowane w wypadkach, gdy jest konieczne bardzo szybkie obciążenie naprawianego elementu – zaprawy naprawcze o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości;

- zaprawy szpachlowe które wykorzystuje się do wyrównywania i wygładzania nowych oraz naprawianych powierzchni betonowych;

- zaprawy specjalne stosowane w naprawach do specjalnych zastosowań, wymagających dodatkowego zabezpieczenia, np.: ogniotrwałego, ciepłochronnego.

W sytuacji, gdy powierzchnia betonowa już zostanie naprawiona, należy przeprowadzić zabezpieczenie takiej konstrukcji. Stosuje się do tego m.in. następujące rozwiązania:

- materiały hydrofobizujące powierzchnie betonu, czyli takie, które nadają im właściwości odpychające wodę, uniemożliwiając jej wnikanie do wnętrza;

- powłoki ochronne, które chronią przed czynnikami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi;

- izolacjo-nawierzchnie chodników i jezdni, które łączą w sobie możliwości zabezpieczenia przed ścieraniem oraz stanowią doskonałą izolacyjność przed wnikaniem cieczy;

- materiały impregnujące powierzchnie betonu, czyli materiały zmniejszające porowatość podłoże betonowego oraz wzmacniające jego warstwę powierzchniową

- powłoki specjalne – ich zastosowanie uzależnione jest od dodatkowych wymagań danego obszaru zastosowania materiału.

Postaw na ochronę, by nie naprawiać.

Tak, w ogromnym skrócie, najłatwiej byłoby opisać zadania jakie stoją przed wykonawcami obiektów betonowych. Wynika to z tego, że odpowiednio przeprowadzona naprawa pozwala ustrzec się w przyszłości przed ponownymi usterkami, a właściwie zastosowane środki ochrony dają możliwość uzyskania bardzo wysokiej efektywności, jeśli chodzi o ograniczenie potencjalnych napraw. Jest to tak istotne, gdyż naprawa konstrukcji takiej jak np. most betonowy jest zadaniem wymagającym i bardzo kosztownym. - Szczególnie stanowi to problem, gdy uszkodzenia dotyczą dużych obiektów, a zniszczenia dotyczą sporej ich części – przypomina Kornaś. Rozpoczynając proces naprawy należy wziąć pod uwagę całościowe koszty przeprowadzenia napraw, a także czas jej realizowania. Jest to bardzo ważne, gdyż okres, w którym dany obiekt jest wyłączony z eksploatacji, generuje dodatkowe straty ekonomiczno-społeczne. Co ważne, są one nierzadko dużo większe niż bezpośrednie koszty poniesione na przeprowadzenie robót budowlanych. Dlatego dobierając odpowiednie rozwiązania naprawcze trzeba uwzględnić ich skuteczność, trwałość oraz wytrzymałość. Gdyż to te trzy cechy będą decydowały o tym, jak długo dana konstrukcja będzie sprawna i dostępna dla społeczności lokalnej, a co za tym idzie jak długo nie będą ponoszone dodatkowe koszty na kolejne potencjalne prace naprawcze.


Zainteresowała cię naprawa betonu - wejdź na www.megachemie.com.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Pomijanie szczelności izolacji budynku i związane z tym faktem konsekwencje

Pomijanie szczelności izolacji budynku i związane z tym faktem konsekwencje.


Autor: TAGBA


Pomijanie szczelności izolacji termicznej budynku jest najczęściej popełnianym błędem podczas budowy domu. Błąd ten może generować ogromne straty podczas ogrzewania budynku, w związku z czym generowane straty odbijają się na naszych portfelach.


Niska szczelność powietrzna obudowy budynku prowadzi do niekontrolowanego przepływu powietrza przez szczeliny i pęknięcia w przegrodach. Przenikanie ciepłego, wilgotnego powietrza (na zewnątrz) przez konstrukcję budynku może prowadzić do międzywarstwowej kondensacji pary wodnej, spowodować pogorszenie izolacyjności cieplnej i trwałości przegrody (konstrukcji).

Niekontrolowane przenikanie powietrza do wewnątrz obniża jakość środowiska wewnętrznego powodując lokalne przeciągi i zwiększa straty ciepła na podgrzanie powietrza infiltrującego. Dodatkowe straty ciepła mają znaczący wpływ na charakterystykę energetyczną budynków. Jeszcze większego znaczenia nabierają w budynkach o niskim zapotrzebowaniu na energię, gdzie wszystkie rodzaje strat ciepła powinny być ograniczone do minimum. W niektórych sytuacjach osiągnięcie oczekiwanego standardu energetycznego bez szczelnej obudowy jest niemożliwe, pomimo że budynek jest wyposażony w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami podanymi w WT 2008 „W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza miedzy przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.” W tych miejscach trzeba zastosować rozwiązania gwarantujące trwałe szczelne połączenia, które są jednocześnie proste do wykonania. Najlepsze efekty uzyskuje się poprzez natrysk izolacji poliuretanowych, które tworzą jednorodną warstwę izolacji bez zbytecznych połączeń, przez które infiltracja powietrza jest największa. Ponadto budynki, których przegrody nie są szczelne powietrznie, są dużo bardziej narażone na szkody budowlane związane z negatywnym oddziaływaniem wilgoci na budynek.

szczelnosc


www.purizol.pl - informacje o izolacjach poliuretanowych

www.drewnar.mazowsze.info - informacje o budowaniu domów drewnianych

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Cienka parkingowa linia, czyli jak namalować linie parkingowe

Cienka parkingowa linia, czyli jak namalować linie parkingowe


Autor: cgmedia


Obecnie w biznesie ważne jest, aby umieć się odpowiednio wyróżnić na tle konkurencji oraz dać się zapamiętać jako profesjonalista w każdym calu. Dotyczy to także utrzymania posesji wokół firmy, której bardzo ważnym elementem jest parking. Dlatego warto także zadbać o jego wygląd, tak by był wizytówką naszej firmy.


Parking to pierwsze miejsce, w którym klienci i goście spotykają się z firmą. To bardzo często na jego podstawie wyrabiają sobie opinię na temat danej marki. Dlatego warto zadbać o to, aby ta opinia była jak najlepsza. Właściwym rozwiązaniem w tym zakresie jest odpowiednio przeprowadzone malowanie linii parkingowych, których jakość i widoczność potwierdzają to, że właścicielowi parkingu zależy na bezpieczeństwu oraz komforcie parkujących.

Zarządzanie przestrzenią

Nie raz można spotkać się z parkingami, które mimo, że są doszczętnie zapełnione bez problemu pomieściłyby jeszcze kilka samochodów. Sytuacja taka powstaje wtedy, gdy brakuje na placu właśnie poprawnie wymalowanych linii. Załóżmy, że dotyczy ona restauracji, która posiada 10 miejsc parkingowych. Jednak przez brak linii na parkingu zmieściło się tylko 7 aut. Oznacza to więc znaczne straty dla właściciela, których mógłby się ustrzec, zlecając wcześniej ich wykonanie, co pozwoli odpowiednio zarządzać przestrzenią parkingową, a przy okazji, jak widać, może zadbać o przychody przedsiębiorstwa. Tym samym kiedy już zdecydujemy się na rozpoczęcie malowania linii parkingowych to pierwszą rzeczą, od której powinnyśmy zacząć jest podjęcie decyzji o tym czy linie wykonujemy we własnym zakresie czy też poprzez firmę wykonawczą. – Wymalowanie można wykonać samemu. Należy jedynie pamiętać o aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, według podanej instrukcji oraz zapisów znajdujących się w Karcie Technicznej produktu – sugeruje Kornaś, eksperta branży budowlanej.

Spełnione wymagania

Malowanie linii parkingowych wymaga spełniania kilku podstawowych warunków. Pierwszy z nich dotyczy pogody, gdyż może ono przebiegać tylko w cieplejsze i słoneczne dni, gdy nawierzchnia jest całkowicie sucha. Drugim warunkiem, który należy spełnić jest stan podłoża. – Powierzchnia podłoża bitumicznego i betonowego powinna być mocna, sucha, czysta, równa, lekko chropowata. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu, luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty oraz stare powłoki należy usunąć – zaznacza Kornaś. Czyszczenie podłoża betonowego najlepiej przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie) lub mechanicznie (np. śrutowanie, groszkowanie, frezowanie). Nie można także zapomnieć o pęknięciach i ubytkach, które powinno się wypełnić, przed wymalowaniem oznakowania. Podczas aplikacji na nowym betonie lub zaprawach naprawczych należy przestrzegać minimalnych czasów dojrzewania betonu oraz materiałów naprawczych.

Malowanie czas zacząć

Po odpowiednim przygotowaniu podłoża możemy przejść do etapu ostatecznego, czyli malowania. Najpierw jednak powinno się przygotować materiał zgodnie z sugestiami producenta zawartymi w Karcie Technicznej produktu. Zazwyczaj materiał dostarczany jest gotowy do użycia, wymaga jednak wymieszania przed aplikacją. Mieszanie najlepiej prowadzić za pomocą wolnoobrotowego mieszadła mechanicznego (300÷400 obr./min) przez ok. 3 min, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji i barwy. Należy pamiętać o wymieszaniu materiału także przy ściankach i dnie pojemnika. W określonych przypadkach materiał można rozcieńczyć dodatkiem rozcieńczalnika. Jeżeli powierzchnia jest już przygotowana, a materiał odpowiednio wymieszany, produkt nakładamy małymi porcjami, rozprowadzając równomiernie wałkiem lub pędzlem aż do uzyskania jednolitej, ciągłej powłoki o żądanej grubości. Należy przy tym unikać nakładania jednorazowo zbyt grubej warstwy materiału. Tego typu farbami można wykonać następujące wymalowania:

- znakowanie poziome (strzałki, linie);

- oznaczenia miejsc dla inwalidów itp.;

- numerowanie miejsc parkingowych;

- znakowanie ostrzegawcze oraz

- oznakowanie miejsc wyłączonych z ruchu.

Po przeprowadzeniu aplikacji narzędzia trzeba oczyścić przy pomocy rozpuszczalnika, natomiast utwardzone części materiału usunąć mechanicznie. Proces malowania powinno się wykonywać średnio raz na ok. dwa lata przy dużym natężeniu ruchu, przy niskim zaś co trzy. Dzięki temu uzyskujemy pewność, że nasz parking będzie zawsze świecił przykładem i stanowił doskonałą wizytówkę firmy.


Zainteresowało Cię malowanie linii parkingowych? Wejdź na www.betondur.com.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jest alternatywa dla płytek w garażu

Jest alternatywa dla płytek w garażu


Autor: cgmedia


Smary czy oleje to nie wszystkie czynniki, na których działanie musi być odporna posadzka garażowa. Należy zatem zadbać o jej jakość, tak samo jak dba się o jakość np. kuchni. Już więc w fazie projektowania należy skupić uwagę na jej wytrzymałości. Najczęściej stosowanym sposobem, aby to zrobić jest położenie płytek, jednak są już na rynku alternatywne rozwiązania.


Cechy poszukiwane

Zanim zacznie się przeszukiwać strony producentów materiałów budowlanych lub też półki sklepowe należy najpierw przeanalizować kilka aspektów, które dotyczyć będą przyszłej posadzki garażowej. Gdyż solidną posadzkę uzyskamy tylko wtedy, gdy odpowiemy sobie na kilka następujących pytań:

- Na jakim podłożu ma zostać wykonana posadzka?

- Jakie są jej przypuszczalne rozmiary?

- Jak mocno będzie obciążona?

- Ile aut będzie na niej stało?

- Jak duże będzie natężenie ruchu?

- Czy poza autem znajdować się na niej będą jakieś meble lub maszyny?

- Do czego poza przechowywaniem auta będzie służył jeszcze garaż?

Ponadto należy określić potencjalny maksymalny budżet realizacji, bo nie oszukujmy się, ale to ten element jest najczęściej kluczowy. Po przeanalizowaniu całej sytuacji możemy spokojnie przejść do etapu poszukiwania odpowiedniego materiału, który posłuży już za chwilę jako posadzka w naszym garażu. Branża budowlana w tym zakresie daje nam bardzo duże pole wyboru. Dlatego wspólnie prześledźmy, co możemy znaleźć na obecnym rynku.

obraz1

Foto: megatechnologie.pl

Jeden garaż, a tyle rozwiązań

Poza znanymi wszystkim płytkami ceramicznymi, których wytrzymałość na działanie czynników zewnętrznych nie jest za wysoka, w sklepach natkniemy się na kilka interesujących propozycji.

Pierwszą godną uwagi są farby do betonu. Można nimi bez problemu pomalować podkład betonowy, dzięki czemu uzyska on zwiększoną odporność na zarysowania i ścieranie. Farby występują w pełnej palecie barw, toteż nawet najbardziej wyszukane projekty, mają z nimi szansę realizacji.

Są bardzo proste w użyciu. Do aplikacji wymagany jest jedynie wałek lub pędzel. Schną do 1,5 godziny. Posadzkę pomalowaną farbą do betonu łatwo utrzymuje się w czystości, gdyż większość zabrudzeń można zmyć za pomocą wody z detergentem. Co ważne, wykonane zgodnie z zaleceniami producenta uzyskują także właściwości antypoślizgowe.

Kolejny to żywice polimerowe (materiały dwuskładnikowe). Standardowo spotyka się je w budynkach przemysłowych albo w magazynach, jednak i w garażu przydomowym sprawdzą się bez dwóch zdań. Poprzez ich zastosowanie uzyskuje się bardzo trwałą i wytrzymałą powłokę, która chroni beton przed szkodliwym działaniem wody i środków chemicznych. Również i one występują w bardzo szerokiej kolorystyce, zgodnej z paletą RAL. Przy ich zastosowaniu warto pamiętać o tym, że podłoże musi być odpowiednio oczyszczone, tzn. pozbawione wszelkiego rodzaju tłuszczy, mleczka cementowego i luźnych fragmentów. Poprzez dodanie do nich piasku kwarcowego uzyskują jeszcze lepsze wyniki, jeśli chodzi o wytrzymałość. Stosując tego typu rozwiązania można uzyskać fakturę gładką (łatwą w utrzymaniu w czystości) lub szorstką o właściwościach antypoślizgowych.

Mniej skutecznym rozwiązaniem jest posadzka z gotowej mieszanki. Stosuje się ją właśnie wtedy, gdy w planie nie ma się położenia płytek. Jest ona dosyć wytrzymała na ścieranie i ściskanie. Ogranicza też w dobrym stopniu wsiąkanie płynów w podłoże. Poprzez jej zastosowanie uzyskuje się posadzkę w pełni gotową do dalszych robót w stosunkowo krótkim czasie.

Jeśli zaś nie zależy nam na aspekcie dekoracyjnym posadzki, można zastosować wylewkę z cementu. Uzyskujemy wtedy w miarę wytrzymałą oraz słabo nasiąkliwą powłokę. Jednocześnie decydując się na to rozwiązanie, należy sprawdzić czy dany cement można wykorzystać jako posadzkę. To szczególnie ważne, gdyż nie każdy dostępny na rynku ma taką właściwość. Uzyskaną w ten sposób posadzkę trzeba niestety jeszcze dodatkowo zaimpregnować, gdyż bez tego jej czyszczenie będzie utrudnione.

Ostatnim i najmniej polecanym rozwiązaniem jest posadzka betonowa. Pochodzi ona z mieszkanki wytworzonej na budowie, dzięki czemu jest bardzo tania. Jest to właściwie jej jedyna zaleta. Taka posadzka ma niską wytrzymałość na działanie zewnętrzne, przez co nie posiada gwarancji długiej żywotności. Ponadto łatwo ulega zabrudzeniom, co niestety także przemawia na jej niekorzyść. Najważniejszym problemem jednak jest jej wysoka ścieralność, stąd też w garażu pojawiają się pyły, których sprzątanie jest po prostu trudne.

Jak widać wybór jest bardzo szeroki. – Decyzję odnośnie wyboru posadzki powinniśmy podjąć po konsultacji ze specjalistą. Warto także porównać karty techniczne produktów, gdyż to bardzo często na nich znajdziemy wiele cennych informacji, które pozwolą wybrać najlepsze możliwe rozwiązanie – sugeruje Janusz Kornaś, ekspert branży budowlanej.

Przechodząc do wykonania

Mając już wybrany odpowiedni produkt, można przejść do etapu realizacji. Ważne aby nie zlekceważyć zaleceń producenta, gdyż nieprawidłowo wykonana posadzka nie będzie posiadać odpowiednich parametrów wytrzymałościowych. W konsekwencji czego może dojść do jej pęknięć, a nawet zapadnięcia. Przez co garaż przestanie być nie tylko estetyczny, ale także i zdatny do wykorzystania. – Warto chronić swój majątek przed niepotrzebnymi, ale za to bardzo kosztownymi naprawami. Dlatego już na początku inwestycji powinno się podjąć decyzję o rozwiązaniu, które może i jest bardziej kosztowne na starcie, jednak w końcowym rozrachunku przynosi lepsze efekty – podpowiada Kornaś. Stąd nie oszczędzajmy zbytnio na wykonaniu posadzki garażowej po to, by później niepotrzebnie się nie denerwować nadszarpniętym przez naprawy budżetem domowym.


Zainteresowały Cię farby do betonu - zapraszamy do odwiedzenia strony www.betondur.com.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Bezpieczne rusztowania

Bezpieczne rusztowania


Autor: Wiktoria Woźniak


Bezpieczeństwo pracy na wysokościach to jedna z podstawowych kwestii, o jaką zadbać musi organizator budowy bądź innych działań, do których przeprowadzenia potrzebne są rusztowania.


Statystyki wypadków związanych z wykonywaniem pracy są niestety zatrważające. Co roku w trakcie pracy giną około dwa miliony osób. Kolejny milion zostaje ranny. W wielu przypadkach wypadki te kończą się trwałym kalectwem. Bez wątpienia jednym z rodzajów pracy, który najbardziej naraża na niebezpieczeństwo, jest praca na wysokościach. Znów potwierdzają to statystyki. Według danych GUS-u najwięcej wypadków na budowach ma związek z nieprawidłowym montażem lub eksploatacją rusztowań. Przyczyną tych wypadków najczęściej jest nieodpowiedni stan wiedzy, czy to na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, czy to na temat zasad użytkowania rusztowań. Problemem są także wadliwe konstrukcje (za czym także kryje się brak stosownej wiedzy).

Truizmem zatem będzie powiedzenie, że przed postawieniem rusztowania należy wnikliwie zapoznać się z treścią obowiązujących przepisów na temat zasad bezpieczeństwa. Są one dość szczegółowe. Normują każdy etap stawiania rusztowań, włącznie z fazą przedmontażową. Pamiętać zatem należy, że rusztowanie może być używane tylko w jednej strefie obciążenia wiatrem, a jego wszystkie elementy muszą być sprawdzone pod kątem technicznej sprawności. Montażu rusztowań nie można też powierzyć osobie przypadkowej. Zawód montera jest bowiem zawodem zakwalifikowanym do grupy robotników przemysłowych i rzemieślników i do jego wykonywania wymagane są stosowne uprawnienia. Podmiot odpowiedzialny za rusztowanie pamiętać musi także o zabezpieczeniu konstrukcji piorunochronem. Jeżeli rusztowanie znajduje się przy ścianie, która posiada instalację piorunochronną, wówczas możliwe jest połączenie rusztowania ze zwodem pionowym piorunochronu.

Oczywiście lista zasad związanych z bezpieczeństwem konstrukcji przeznaczonych do prac na wysokościach jest szersza. Bezwzględnie należy się z nimi zapoznać, nie tylko z powodu obowiązującego prawa, ale także z czysto ludzkiej odpowiedzialności za drugiego człowieka.


konstrukcje aluminiowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

piątek, 9 października 2015

5 głównych zasad aplikacji posadzek epoksydowych

5 głównych zasad aplikacji posadzek epoksydowych


Autor: cgmedia


Posadzki epoksydowe należą do bardzo skutecznych rozwiązań, jeśli chodzi o ochronę betonu. Ich wykonawcy, w celu osiągnięcia odpowiedniego efektu, powinni jednak zachować najwyższe standardy pracy. Jednak nawet i doświadczony wykonawca popełnia czasem błędy.


Pośpiech, duża ilość zleceń, a czasem zwykłe ludzkie niedbalstwo – to najczęściej spotykane przyczyny błędnie wykonanych posadzek epoksydowych. Aby jednak do takich sytuacji nie dochodziło, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów. Oto i one:

1. Odpowiednie parametry podłoża

Jeszcze w fazie planowania położenia posadzek epoksydowych należy zwrócić uwagę na to, jakim podłożem dysponujemy w danym pomieszczeniu. Szczególnie istotne jest, aby podłoże betonowe, na którym chcemy zastosować posadzki żywiczne, było wykonane zgodnie z normami budowlanymi i posiadało odpowiednią wytrzymałość (szczególnie na ściskanie - beton klasy nie niższej niż C20/25). Dodatkowo warto sprawdzić powierzchniową wytrzymałość betonu na odrywanie (średnia wartość próby pull-off - powinna wynosić minimum 1,5 MPa).

fot-Megachemie-2

Foto: megadur.com

2. Prawidłowe przygotowanie powierzchni

Przed rozpoczęciem nakładania warstw żywicznych wymagane jest odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego, co przekłada się na jakość, trwałość oraz końcowy efekt wykonanych prac. Powierzchnia betonowa, na której chcemy wykonać posadzkę żywiczną, powinna być mocna, sucha, równa, czysta, lekko chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu, luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty betonu oraz stare powłoki - należy usunąć. - Wymagane spadki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym, natomiast nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować, a ubytki naprawić – radzi Janusz Kornaś, ekspert branży budowlanej. Czyszczenie podłoża betonowego najlepiej przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną (piaskowanie) lub mechanicznie (np. śrutowanie, groszkowanie, frezowanie). Przed aplikacją materiałów podłoże betonowe należy dokładnie odpylić i odkurzyć.

3. Warunki panujące podczas nakładania warstw żywicznych

Aby posadzka epoksydowa właściwie przylegała do podłoża, musi być położona w odpowiednich warunkach. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nanoszenia żywic powinna wynosić minimum +5°C (zalecane +10°C) temperatura maksymalna +30°C (w przypadku niektórych materiałów dopuszczalna jest temperatura +35°C), przy czym temperatura podłoża musi być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy. Maksymalna wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 5%, a wilgotność względna powietrza ≤ 80%. Należy również przestrzegać wymaganych czasów dojrzewania betonu (okres dojrzewania betonu min. 28 dni) oraz materiałów naprawczych.

4. Właściwie dobrany materiał gruntujący

Zupełny brak lub zastosowanie nieodpowiedniego materiału gruntującego może spowodować odspajanie się kolejnych warstw posadzki, dlatego szczególnie istotny jest odpowiedni dobór i właściwe wykonanie warstwy gruntującej. Zwykle stosuje się dwuskładnikowy grunt epoksydowy, bardzo dobrze penetrujący podłoża mineralne oraz zwiększający przyczepność kolejnych warstw.

5. Prawidłowe przygotowanie żywicy

Prawidłowo wykonana powłoka żywiczna nie pozostaje po zakończonej realizacji lepka ani miękka, nie wykazuje także przebarwień. Wszystko dlatego, że została prawidłowo - zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta w Kartach Technicznych produktu - przygotowana. Jeśli jest inaczej, to przyczyny należy poszukiwać przede wszystkim w wadliwym wymieszaniu żywicy z utwardzaczem (np. źle dobrane proporcje składników, zastosowanie innego niż wymagany utwardzacza). - Taki błąd może zupełnie uniemożliwić utwardzenie wykonanej warstwy lub spowodować wystąpienie nieutwardzonych miejsc, przebarwienia (w postaci smug) a także powstanie innych wad – zaznacza Kornaś.

Powyższe zasady stanowią o jakości posadzek epoksydowych stosowanych nie tylko w pomieszczeniach przemysłowych, ale także i w lokalach użytkowych czy mieszkalnych. Przestrzegając tych kilku podstawowych, wymienionych powyżej reguł, unikniemy niepotrzebnych błędów. Dzięki temu oszczędzimy swój czas oraz środki finansowe.


Zainteresowały Cię posadzki epoksydowe? Wejdź na www.megachemie.com.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Postaw na wytrzymałość, czyli betonowe ogrodzenie posesji

Postaw na wytrzymałość, czyli betonowe ogrodzenie posesji


Autor: cgmedia


Betonowe ogrodzenia są nadal bardzo popularne nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także wokół domów jednorodzinnych. Za ich sukcesem stoi stosunkowo niska cena, a także efekt, który można uzyskać dzięki znacznemu zwiększeniu asortymentu oraz estetyki betonowych elementów ogrodzeń.


Najczęściej spotykamy tego typu ogrodzenia w formie prefabrykowanych paneli, różnego rodzaju bloczków, kształtek, a także zbrojonego betonu. Poza standardowymi prefabrykatami można także spotkać takie o bardziej fantazyjnych kształtach. Mogą one przyjmować postać nawiązującą do kamieni, bloków skalnych, a nawet nadgryzionych zębem czasu cegieł. Co ciekawe, korzystając z tego typu materiału nie trzeba wykonywać dodatkowych obróbek, a ich montaż jest stosunkowo prosty. Pozwala to na dopasowanie ogrodzenia do elewacji budynku oraz projektu ogrodu.

Nie tylko wokół domu

Ogrodzenia betonowe najczęściej kojarzone są z ogrodzeniem wokół domów. Jednak mają one o wiele szersze zastosowanie. Stosuje się je w miejscach, których ochrona wymaga szczególnego zabezpieczenia. Są to np. szpitale, budynki administracyjne i szkoły. Spotyka je się także na osiedlach monitorowanych oraz wokół rezydencji osób publicznych. Ponadto znalazły one również zastosowanie w przemyśle, gdzie osłaniają hale produkcyjne, magazyny czy też centra logistyczne. Stosowane są również z bardzo pozytywnym skutkiem wokół centrów rekreacyjnych i sportowych. Jak widać ogrodzenia betonowe otaczają nas dosłownie z każdej strony.

Wielość zalet

Najważniejszą cechą ogrodzeń betonowych, na którą powinno zwrócić się uwagę, dokonując wyboru tego materiału jest jego trwałość oraz wytrzymałość. Jednak to nie wszystkie jego zalety. Bardzo wiele osób zapomina o innych właściwościach, wśród których należy wymienić: funkcjonalność, solidność, estetykę, bogactwo wzornictwa, odporność na czynniki zewnętrzne oraz co bardzo ważne, możliwość malowania na dowolny kolor. Wszystkie one umożliwiają osiągnąć ciekawy efekt wizualny, który będzie idealnie współgrał z otoczeniem. Aby był on jeszcze lepszy i cieszył oko przez długie lata warto przeprowadzić prosty, ale bardzo skuteczny proces, którym jest pomalowanie takiego ogrodzenia.

Ogrodzić, a potem pomalować

Malowanie to podstawowa forma konserwacji ogrodzenia betonowego, która pozwoli nam zabezpieczyć beton przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych takich jak promieniowanie UV, wnikanie zanieczyszczeń, karbonatyzacja czy też opady. Dobór farby uzależniony jest od standardu realizacji ogrodzenia. – Ogrodzenie wykonane w prawidłowy sposób można bez większych problemów malować farbami akrylowymi lub akrylowo-silikonowymi , które są ogólnie dostępne w większości sklepów budowlanych – radzi Janusz Kornaś, ekspert branży budowlanej

Betondur-ogrodzenia

Foto: BETONDUR OGRODZENIA

Po wyborze odpowiedniej farby, można przejść do malowania. Należy przy tym pamiętać, że beton musi być odpowiednio do tego przygotowany, tzn. musi być czysty i gładki. Nie mogą znajdować się na nim również żadne rysy. Starą powłokę, jeśli jest w złym stanie, powinno się dokładnie usunąć. - Przed samym malowaniem podłoże trzeba dokładnie odpylić i osuszyć – przypomina ponadto Kornaś. Następnie na wcześniej zagruntowany beton nakładamy warstwę farby. Najlepiej zrobić to dwukrotnie za pomocą wałką lub natryskiem, zachowując wskazane przez producenta odstępy czasowe. Tak przygotowane ogrodzenia pozostawiamy do wyschnięcia.

By cieszyło latami

Ogrodzenie betonowe jest rozwiązaniem na długie lata, dlatego należałoby jego realizację dobrze przenalizować. Wybierając betonowe ogrodzenie trzeba pamiętać o powstającym wraz z nim ograniczeniu światła. Wraz z jego powstaniem pewne części ogrodu mogą zostać zacienione. Wypada także przemyśleć dobór bramy, gdyż nie każda dopasuje się technicznie i stylistycznie do całości realizacji.

Zalecany jest także brak oszczędności na całości projektu. Wszystko po to by nie martwić się później częstymi niepotrzebnymi naprawami. Co konieczne, przy jego realizacji należy skonsultować się z geodetą oraz prawnikiem, tak aby nie wejść w niepotrzebny konflikt z sąsiadem lub gminą. Zadbajmy więc o każdy najmniejszy szczegół takiej realizacji. Wszystkie te działania mają jeden cel – zadowolenia właściciela, które ma trwać latami.


Więcej na temat farb do betonu: www.betondur.com.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Chlor i kauczuk w służbie antykorozji

Chlor i kauczuk w służbie antykorozji


Autor: cgmedia


Korozja metalu to zjawisko bardzo powszechne. Można by nawet rzec, że powszednie, gdyż ma miejsce każdego dnia wszędzie świecie. Co należy zrobić, aby jej skutecznie zapobiec i uniemożliwić wystąpienie? Najlepszym rozwiązaniem są farby antykorozyjne, wśród których znaleźć można i farby chlorokauczukowe.


Źródłosłów polskiego słowa korozja najlepiej oddaje to czym jest to zjawisko. Wynika to z tego, że łacińskie słowo corrosio oznacza ni mniej, ni więcej tylko zżeranie. Oczywiście chodzi tutaj o zżeranie metalu. Rozwijając ten temat to korozja jest zjawiskiem polegającym na sukcesywnej degradacji materiałów wykonanych z metalu, ale i także z innych materiałów, takich jak: beton, żelbeton czy tworzywa sztuczne. Korozja zachodzi na styku powierzchni metalowej konstrukcji ze środowiskiem, które daną powierzchnię otacza. Takim środowiskiem może być ciecz, roztwór albo powietrze. Wszystkie one mogą przyczynić się do powstania korozji. Stąd też korozję dzielimy w przypadku metali na chemiczną i elektrochemiczną. Aby móc ograniczyć jej działanie stosuje się specjalne rozwiązania. Wśród nich należy wymienić farby antykorozyjne poliuretanowe, epoksydowe i chlorokauczukowe, za pomocą których wykonuje się specjalne wymalowania ochronne. Dziś szczególnie chcielibyśmy przedstawić wam te ostatnie.

Rodowód

Zgodnie z nazwą farby chlorokauczukowe zawdzięczają swoje właściwości połączeniu chloru z kauczukiem. Ich powstawanie wiąże się z chlorowaniem kauczuku. Dawniej wspomniany kauczuk był najczęściej pochodzenia naturalnego (tzw. izopren), dzisiaj zaś, wraz z rozwojem technologii, jesteśmy już w stanie uzyskiwać kauczuk z ropy naftowej. Ma to miejsce podczas przeróbki wspomnianej kopaliny, w której efekcie powstają m.in. tzw. sztuczne izopreny.

Chlorokauczuki są bardzo rozpowszechnione. Stosowane są szeroko jako pokrycia służące ochronie przed degradacyjnym działaniem korozji. Dotyczy to konstrukcji stalowych, ale także i betonowych.

Cechy charakterystyczne

Zalety:

- dobra odporność na działanie wody;

- niska przepuszczalność pary wodnej;

- wysoka odporność na działanie środków chemicznych – kwasów, zasad i substancji nieorganicznych;

- relatywnie wytrzymałe na działanie czynników atmosferycznych.

Wady:

- duża skłonność do żółknięcia i kredowania – spowodowana obecnością chloru w składzie;

- niska odporność na działanie substancji pochodzenia organicznego, takich jak np.: oleje, tłuszcze (zwierzęce i roślinne);

- niska wytrzymałość na działanie rozpuszczalników;

- gdy podlegają działaniu wysokiej temperatury – palenie, spawanie - może dojść do powstania kwasu chlorowodorowego (kwas solny), który jest silnie żrący.

Na tle konkurencji

Farby te podobne są do odpowiedników rynkowych – poliwinyle, akryle i farby bitumiczne - pod względem schnięcia. U wszystkich wspomnianych zaobserwowano schnięcie poprzez odparowanie rozpuszczalnika.

Cechą, na którą warto zwrócić uwagę planując użycie chlorokauczukowych farb antykorozyjnych jest ich niska elastyczność. Dlatego aby uzyskać odpowiednią powłokę należy dodać do nich tzw. plastyfikator. Obecnie jest to właściwie już robione obowiązkowo.

Coś co jeszcze wyróżnia na pewno chlorokauczuki od pozostałych farb to termoplastyczność. Polega ona na tym, że farby chlorokauczukowe pod wpływem wysokich temperatur po prostu miękną.

Jako środek ochrony antykorozyjnej są polecane przez specjalistów, jednak praktyka wykazuje, że lepiej w tym zakresie sprawdzają się farby antykorozyjne poliuretanowe.


Farby antykorozyjne dostępne na: www.megachemie.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Niezastąpione hale stalowe

Niezastąpione hale stalowe


Autor: Ala


Tradycyjne budownictwo powoli odchodzi w zapomnienie. Dzisiaj stal i szkło zastępują cegłę, przynajmniej w budownictwie przemysłowym. Jest to proces nieodwracalny, choćby z powodu niższych kosztów i krótszych terminów realizacji.


Nowoczesne budynki ze stali: hale, magazyny, budynki fabryczne i inne potrzebują odpowiedniego doboru tego metalu. Gatunki, jak i klasy stali dostępne są na rynku w szerokiej gamie. Decyzja, który gatunek zastosować do wybranego projektu powinna być przemyślana i rozważona przed podjęciem ostatecznego stanowiska. Rozwój produkcji elementów stalowych i związana z tym większa możliwość i dostępność stali sprawia, że projektant w pierwszej fazie projektowania konstrukcji decyduje, która stal spełni oczekiwania jego oraz inwestora (jak najmniejsze koszty).

Główną wadą konstrukcji stalowych jest jej niska odporność na działanie korozji oraz ognia. Zabezpieczanie powierzchni kształtowników wymaga dużych nakładów finansowych, na zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa. Żeby nie pokrywać ogromnych kosztów wydawanych na zabezpieczenia za pośrednictwem farb epoksydowych (farby antykorozyjnych), powinniśmy zainwestować kapitał w gatunek stali nierdzewnej lub trudno rdzewiejącej. Oczywiście koszt takiej stali jest wyższy od tradycyjnej, jednak w przypadku dużych inwestycji wybór ten może okazać się uzasadniony ekonomicznie. Widzimy więc, że dobranie odpowiedniej stali uzależnia nas od środowiska, a te od składu chemicznego stali.

Nowoczesne rozwiązania to dążenie przede wszystkim do obniżenia kosztów budowy i kosztów eksploatacji. Nie chodzi tu o budowanie ze słabych materiałów, bowiem wiemy, że niesie to za sobą kolejne remonty (np. w przypadku dróg) lub wysokie koszty utrzymania (hale stalowe, magazyny, fabryki). Inżynierowie i projektanci w swoich pomysłach muszą uwzględniać przede wszystkim koszty utrzymania.

Nowoczesnych rozwiązań szuka też budownictwo przemysłowe – hale stalowe są coraz bardziej energooszczędne i budowane ze stali najwyższej jakości. Konstrukcje stalowe będą więc prawdopodobnie dominowały w przemyśle budowlanym jeszcze wiele lat.


hale stalowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Granit zmienia wystrój miast

Granit zmienia wystrój miast


Autor: Krystyna Kot


Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej do kraju zaczęły wpływać pieniądze z wielu funduszy. Wiele remontów, nowych przedsięwzięć było dofinansowanych, dzięki czemu wiele inwestycji miało szanse powodzenia.


Miasta zaczęły pięknieć, poprawiała się infrastruktura, nowe drogi, linie kolejowe, wyremontowane dworce i centra miast. Wszystko zaczynało dostawać drugie życie - swoja nową szansę. Wybudowano wiele elektrowni, oczyszczalni ścieków, aby wszystkim żyło się lepiej.

Szanse wykorzystały też firmy kamieniarskie, których materiały zaczęły pojawiać się na deptakach wielu polskich miast. Swego czasu popyt przewyższał podaż i na materiały granitowe trzeba było czekać nawet kilka miesięcy. Najpopularniejsza oczywiście była kostka granitowa, krawężniki granitowe i płyty granitowe. Są to najczęściej wykorzystywane materiały do wykonywania chodników oraz podjazdów. Wiele miast zainwestowało właśnie w kostkę granitową, ponieważ nie tylko bardzo korzystnie się ona prezentuje, ale jest przy tym niezwykle wytrzymała. Różne rodzaje kolorów, wielkości i grubość kostki granitowej pozwala na stworzenie chodnika, który jak najlepiej spełni nasze oczekiwania. Coraz częściej po kostkę granitowa sięgają właściciele domków jednorodzinnych, którzy niezwykle chętnie wybierają ten produkt, ponieważ prezentuje się on bardzo atrakcyjnie dla oka. Nie można też zapominać, że kostka ta jest również bardzo często wykorzystywana jako budulec dróg oraz mostów. Spośród wszystkich jej zalet z pewnością najważniejsze jest to, że jest ona trwała i wytrzymała. Chodniczki z niej ułożone będą się świetnie prezentowały przez długie lata, a co równie ważne, są one odporne na niskie i wysokie temperatury. Tak jak wcześniej wspomniałem różnorodność kolorów oraz rozmiarów pozwala stworzyć nam dowolne kształty i figury, co z pewnością ożywi w oryginalny sposób przydomowe ścieżki. Jeśli chodzi o kolory to dostępne są: żółty, czarny, czerwony, szary i szaro-rudy. Producenci kostki starają się cały czas sprostać wymaganiom klientów, z tego też powodu do sprzedaży trafiły elementy granitowe idealnie nadające się do ogrodów lub poprawiające wystrój rynku każdego miasta. Mowa tu o figurkach i granitowych wielkich donicach, w których można posadzić niewielkie drzewka lub kwiaty. Aby dodać elementom granitowym nieco smaczku, tworzy się ozdoby z piaskowca. Jest to znacznie łatwiejszy do formowania materiał i z pewnością nie sprawia tylu kłopotów, nie jest z kolei tak wytrzymały jak grafit, jednak w połączeniu ze sobą stanowią pięknie wyglądająca całość.


krawężniki granitowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak otrzymać premię na docieplenie budynku

Jak otrzymać premię na docieplenie budynku


Autor: adermina


Pomoc finansowa na docieplenie domu lub wymianę systemu ogrzewania polega na umorzeniu części zaciągniętego kredytu na termomodernizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wsparcie?


Premia termomodernizacyjna - definicja

Premia termomodernizacyjna jest formą wsparcia inwestorów, chcących zrealizować przedsięwzięcia związane z poprawą wydajności energetycznej obiektu przyznawaną z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wysokość możliwej pomocy wynosi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację projektu termomodernizacyjnego. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości otrzymania premii w przypadku, gdy inwestor będzie realizował przedsięwzięcie z własnych środków.

Przesłanki otrzymania wsparcia

Głównym wymogiem, który należy spełnić starając się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej jest załączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Opracowanie powinno zawierać opis parametrów technicznych i ekonomicznych dotyczących planowanej inwestycji ze wskazaniem najbardziej optymalnego rozwiązania – zarówno w obszarze kosztów jak oszczędności energii. Z dokumentu powinno jasno wynikać, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w skali roku oraz zmniejszenia rocznych strat energii o co najmniej 25%.

Jak ubiegać się o premię termomodernizacyjną - krok po kroku

 • Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię w przypadku dostępności wolnych środków oraz nie przekroczenia limitu określonego w jego planie finansowym.
 • Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego oraz oświadczeniem na temat wykluczenia wykorzystania kredytu na spłatę prac, na które uzyskano środki z Unii Europejskiej, a także potwierdzenie o nie korzystaniu wcześniej z tego typu wsparcia.
 • Rozpatrzenie wniosków przez BGK w kolejności ich wpłynięcia.
 • Weryfikacja załączonych dokumentów pod kątem spełnienia warunków ustawowych.
 • Wydanie opinii w ciągu 30 dni przez BGK - w przypadku negatywnej weryfikacji powiadamia się inwestora oraz bank kredytujący. Pozytywna decyzja, potwierdzająca spełnienie wszystkich warunków przyznania premii przekazywana jest do banku kredytującego wraz z podaniem jej wysokości.
 • Premia termomodernizacyjna przekazywana jest bankowi kredytującemu w momencie zakończenia prac zgodnie z projektem budowlanym oraz we wskazanym wcześniej terminie.
 • Pobranie przez BGK od inwestora prowizji w wysokości 0,6% przyznanej premii.

Więcej na temat premii termomodernizacyjnej można dowiedzieć się czytając bloga eksperckiego firmy budowlanej Profil.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Hale namiotowe jako tańsza alternatywa dla magazynu

Hale namiotowe jako tańsza alternatywa dla magazynu


Autor: PeeLeN


W dzisiejszym artykule postaram się przedstawić wady i zalety hal namiotowych oraz przedstawię różnicę między standardowym magazynem.


Firma, która zaczyna swoją działalność często myśli o kosztach związanych z wejściem na rynek. Oczywistą rzeczą jest, że zastanawiają się oni nad każdą wydaną złotówką. I bardzo dobrze! W tym artykule chce przedstawić wam jeden z pomysłów na zaoszczędzenie kilku złotych. Weźmy na przykład halę magazynową o długości 50m, szerokości 20m i wysokości ściany bocznej 4m. Dach niech ma dwa spady. Taka hala zazwyczaj wystarcza średniej statystycznej firmie, która potrzebuje magazynu. Nie warto kupować budynków, w których dach nie ma spadu ponieważ problem jest później z odśnieżaniem, odprowadzaniem wody itp. Uważam, że jako magazyn świetnie sprawdzi się hala namiotowa. Powierzchnia, o której pisałem wyżej to koszt mniej więcej 140 000 zł wraz transportem i montażem często nawet w jeden lub dwa dni. Jeżeli chodzi o koszt postawienia takiego budynku na przykład z pustaka to cena taka oscyluje w okolicach 200 000 zł. Tutaj już jesteśmy w stanie zaoszczędzić niemałe pieniądze, które można choćby wydać na wakacje z rodziną. Magazyn jako namiot doskonale sprawdza się w dzisiejszych czasach. Mało kto chcę czekać na wybudowanie powierzchni magazynowej. Hala namiotowa może powstać nawet w kilka dni. Jest to wielki plus. Także oprócz ceny możemy też dodać do zalet czas wzniesienia konstrukcji.

Kolejną właściwością hal namiotowych jest ich efektywniejsze wykorzystanie. Ich powierzchnia nie potrzebuje żadnych kolumn, prętów, pali i tym podobnych rzeczy aby wzmocnić konstrukcję gdzieś na środku hali. Takie słupy często przeszkadzają magazynierom bo przecież nie zawsze towar zajmuje miejsce od słupa do słupa. W przypadku zwykłych hal magazynowych czy produkcyjnych tego typu problemu występują. Jest to kolejna rzecz, która przemawia za postawieniem hali namiotowej.

Następna zalet to mobilność. Po zakupie takiej nieruchomości możemy ją postawić na dowolnym utwardzonym gruncie. A co jeżeli chcemy przenieść nasz magazyn? Żaden problem! Przeniesieni hali namiotowej w inne miejsce to kwestia kilku dni! Bez żadnych przeciwwskazań można taką hale rozmontować i na nowo złożyć. Nawet w przypadku gdy już nie potrzebujemy magazynu nie ma problemu z jego odsprzedażą. Po prostu składamy, oddajemy w częściach i potencjalny klient składa u siebie w wyznaczonym miejsc taką halę namiotową.

Często spotykam się ze stwierdzeniem, że „.. przecież pod plandeką to zimno musi być na magazynie… „. Niekoniecznie! Hala namiotowe charakteryzują się tym, że dach powstaje z plandeki. Na ściany boczne możemy użyć oprócz PCV takie materiały jak: blacha trapezowa czy płyta warstwowa. Płyta taka jest ogrzewana i ma w sobie izolację, także obala różne mity.

Halę namiotową możemy budować w szerokości od 5m do 30 m, wysokości od 3m do 6. Długość hali jest nieograniczona. Jedynym ograniczeniem są tak zwane segmenty, które mają długość 5 m. Hala namiotowa głównie składa się właśnie z takich segmentów które mogą być w dowolnym momencie dokładane.

Podsumowując zaletą hal namiotowych jest:

 • Koszt postawienia
 • Czas wzniesienia
 • Mobilność
 • Izolacja
 • Nieograniczona powierzchnia
 • Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie

Jedną wadą hal namiotowych jest to, że ich żywotność planowana jest na 20-30 lat, natomiast klasyczne powierzchnie magazynowe potrafią wytrwać o wiele dłużej.


Paweł Mieczkowski

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania - termomodernizacje

Jak zmniejszyć koszty ogrzewania - termomodernizacje


Autor: adermina


Istnieje wiele przyczyn zaburzenia wydajności energetycznej w budynku. Na pewno należą do nich mostki cieplne, które sprawiają, że ochrona termiczna jest mniej szczelna, przez co znaczna część ciepła rozprasza się.


Aby zapobiec wysokim rachunkom za ogrzewanie istotne jest przeprowadzenie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Czym właściwie ono jest i kiedy najlepiej je przeprowadzić?

Termomodernizacja budynku - co to jest

Docieplenia budynków to przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektu, przy równoczesnym zminimalizowaniu kosztów za ogrzewanie. Wartością dodaną tego typu inwestycji jest niewątpliwie poprawa estetyki zewnętrznej obiektu, która, poprzez działania związane z ociepleniem ścian zewnętrznych oraz do fundamentów, zyskuje na atrakcyjności. Termomodernizacji dokonuje się choćby dzięki wykorzystaniu nowego typu tynków i farb odpornych na zmienne warunki atmosferyczne, wymianie barierek balkonowych i parapetów czy też wykonaniu opaski wokół budynku z bloczków betonowych lub granitowych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego istotnym czynnikiem związanym z powodzeniem oraz niewydłużaniem się czasu projektu są warunki atmosferyczne, dlatego najkorzystniejszym okresem na przeprowadzenie inwestycji jest rozpoczęcie prac jeszcze w okresie wiosennym, by mogły one zakończyć się przed jesienią.

Audyt energetyczny - krok po kroku

Pierwszym zadaniem w ramach sporządzenia audytu energetycznego przez certyfikowanego audytora jest analiza stanu, w którym aktualnie znajduje się obiekt oraz weryfikacja dotychczasowych parametrów technicznych. Ustala się wówczas sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym okresie grzewczym, po czym określa koszty ogrzewania w tzw. warunkach średnich, do których będą nawiązywać wskazywane działania modernizacyjne.

Kolejną fazą jest wyodrębnienie wszelkich możliwych rozwiązań usprawniających, które po wdrożeniu zrealizują cel inwestycji, jakim jest między innymi zmniejszenie kosztów za energię.

Następnie sporządza się kosztorys inwestorski, obrazujący potencjalny poziom kosztów, które będzie trzeba ponieść w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W momencie analizowania opłacalności wskazywanych działań dokonuje się wyboru najbardziej odpowiednich, które będą uwzględniać zarówno aspekty związane z kosztami, ale i poprawą komfortu mieszkalnego lokatorów.

Premia termomodernizacyjna

Dofinansowanie inwestycji polegającej na dociepleniu budynku możliwe jest poprzez uzyskanie wsparcia w postaci premii termomodernizacyjnej, o którą można starać się w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innym z nim współpracującym.

Warunkiem jest dołączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Wykonanie inwestycji zgodnie z przedstawionym we wniosku projektem, a także dotrzymanie określonego tam terminu realizacji, jest przepustką do spłaty kredytu o pomniejszoną kwotę przyznanej premii termomodernizacyjnej. Warto zaznaczyć, że wysokość możliwej otrzymanej pomocy wynosi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.


Więcej na temat termomodernizacji można dowiedzieć się czytając bloga eksperckiego firmy budowlanej Profil.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Farby alkidowe – z czym to się je?

Farby alkidowe – z czym to się je?


Autor: cgmedia


Jedną z pierwszych grup środków służących malowaniu konstrukcji stalowych, które pojawiły się na rynku, były farby antykorozyjne alkidowe. W wielu publikacjach nazywane są także ftalowymi ze względu na wykorzystanie przy ich produkcji żywic zawierających w większości bezwodnik ftalowy.


Producenci farb alkidowych oparli recepturę na chudych i średnio-tłustych żywicach alkidowych. To ich ilość decyduje o elastyczności i odporności na działanie czynników zewnętrznych farb alkidowych. Niestety, jeśli chodzi o ochronę konstrukcji stalowych, ich parametry nie są zadowalające, szczególnie w wymiarze długotrwałego zabezpieczenia. Wadą dyskwalifikującą je w tym zakresie jest bardzo ograniczona wytrzymałość na czynniki korozyjne oraz pogarszające się wraz z upływem czasu możliwości ochrony metalu. Związane jest to z procesem starzenia się powłok, które pod jego wpływem często kruszeją i łuszczą się. Stąd też na rynku zaczęła pojawiać się zmodyfikowane farby alkidowe uzupełnione o dodatkowe substancje takie jak styren czy akrylany.

Dla zwiększenia odporności na działanie promieni słonecznych wprowadzono farby alkidowo-uretanowe. Ponadto alkidy zaczęto mieszać z innymi: chlorokauczukami i spoiwami poliwinylowymi. Wszystko po to, aby zwiększyć ich wytrzymałość. Także z czasem producenci odeszli od dodawania pigmentów chromianowych i ołowiowych, a w ich miejsce wprowadzają pigmenty pozbawione tych substancji. Dzięki czemu uzyskano możliwość nakładania grubszych warstw, a nawet przeprowadzenia natrysku elektrostatycznego. Proces schnięcia fizycznego i utwardzania oksydacyjnego przebiega na skutek sieciowania.

Poprzez przeprowadzone modyfikacje innymi żywicami coraz częściej alkidowe farby antykorozyjne wykorzystywane są przy realizacjach drogowych. Dzięki temu w zależności od wymagań konstrukcyjnych założonych przez projektanta można je więc spotkać na mostach, estakadach i wiaduktach. Farby te obecnie stosuje się do wymalowań stali, ale także aluminium i żeliwa. Ich zaletą jest stosunkowo niska cena, prosta aplikacji i stosunkowo niskie wymagania, jeśli chodzi o przygotowanie podłoża. Dlatego mogą być także wykorzystywane do malowania hal wykonanych z metalu.


Więcej na ten temat: http://www.megachemie.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

czwartek, 8 października 2015

Ogrzewanie dzięki pompom ciepła

Ogrzewanie dzięki pompom ciepła


Autor: Sebastian Wrzesionek


W branży techniki grzewczej coraz częściej wykorzystywane są tzw. pompy ciepła. Mimo to niewiele osób dokładnie wie, czym są pompy ciepła, na czym polega ich praca i gdzie mogą zostać wykorzystane. Z myślą o tych osobach powstał ten artykuł.


Na początek nieco definicji

Pompą ciepła nazywamy profesjonalnie skonstruowane urządzenie cieplne, którego zadaniem jest umożliwianie przepływu ciepła z pomieszczenia o niższej temperaturze do pomieszczenia o temperaturze wyższej. Proces ten jest przeciwieństwem naturalnych zmian, jakie zachodzą w fizyce, dlatego też, aby był on możliwy, należy dostarczyć do układu dodatkową energię. Energia ta, w zależności od rodzaju pompy ciepła, jest różnego pochodzenia. W pompach ciepła absorpcyjnych jest to energia cieplna, z kolei w przypadku pomp sprężarkowych, energia dostarczana jest mechanicznie.

Różnorodność zastosowania

Nowoczesne pompy ciepła mają różnorodne zastosowanie. Bardzo często korzysta się z nich w przemyśle chłodniczym oraz podczas klimatyzowania pomieszczeń. Ponadto, urządzenia te znajdują szerokie zastosowanie w szeroko pojętym przetwórstwie spożywczym. Oprócz chłodzenia pompy ciepła stosuje się także do ogrzewania pomieszczeń. W tym celu wykorzystywane jest ciepło, które pobrane zostało z otoczenia.

Ponadto pompy ciepła stosujemy także w gospodarstwach domowych, między innymi w takich urządzeniach jak zamrażarki czy chłodziarki oraz w urządzeniach służących do podgrzewania wody użytkowej.

Rodzaje pomp ciepła

Wyróżnia się wiele rodzajów pomp ciepła. Generalnie można je klasyfikować w różny sposób. Jednym ze sposobów klasyfikacji pomp ciepła jest podział ze względu na sposób zasilania zewnętrznego. Mamy wówczas do czynienia z trzema podstawowymi typami pomp cieplnych, którymi są pompy cieplne gazowe, elektryczne oraz olejowe.

Inny równie istotny podział dotyczy klasyfikacji tych urządzeń ze względu na sposób, w jaki dana pompa ciepła pobiera ciepło i później je przekazuje. W tym przypadku mamy do czynienia z z trzema podstawowymi typami pomp, jednak w ramach każdego typu wyróżnia się kilka podgrup.

Pierwszy typ to wygodne i bardzo często używane pompy ciepła powietrzne, które zasadniczo dzielą się na dwa rodzaje. Powietrzne pompy ciepła mogą pobierać ciepło z powietrza i przekazywać je do powietrza (powietrze-powietrze) lub pobierać ciepło z powietrza i przekazywać je do zbiornika z wodą (powietrze-woda).

Inny rodzaj to gruntowe pompy ciepła, które z kolei dzielone są na trzy rodzaje. Pierwszy z nich to pompy solanka-woda lub inaczej glikol-woda. Drugim rodzajem są pompy ciepła typu odparowania i skraplanie czy odparowanie i woda.

Ostatnim typem pomp ciepła są wodne pompy ciepła i tutaj środowiskiem, z jakiego dane urządzenie pobiera ciepło, jest zawsze woda. Wodne pompy ciepła mogą pobraną energię oddawać do dwóch ośrodków: do innego zbiornika wodnego lub do powietrza w danym pomieszczeniu.


Zobacz również: apic - producent pomp ciepła

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Nawierzchnie parkingowe bez tajemnic

Nawierzchnie parkingowe bez tajemnic


Autor: cgmedia


Budynków wielkopowierzchniowych przybywa. Codziennie znajduje się w nich wiele osób dojeżdżających autami. Bez względu więc na to czy są to markety, czy biurowce, potrzebują prawidłowo zrealizowanego parkingu. Aby taki parking gwarantował bezpieczeństwo i komfort, musi być wyposażony w odpowiednią nawierzchnię.


Rodzaje nawierzchni

Posadzki przemysłowe, które stosuje się w budynkach są szeroko dostępne na rynku budowlanym. W parkingach wielopoziomowych stosuje się jednak te oparte na żywicach polimerowych. Posadzki te dzielą się pod względem zastosowanej żywicy na: poliuretanowe, epoksydowe, akrylowe i na bazie polimetakrylanu metylu. Na wspomnianych zaś parkingach używa się głównie posadzki: poliuretanowe, epoksydowo-poliuretanowe i epoksydowe.

Jako kryteria wyboru nawierzchni wykonawca powinien wziąć pod uwagę

- łatwość aplikacja materiału;

- skuteczność ochrony przed degradacją betonu;

- zapobiegania zanieczyszczeniu wody, czyli czy powłoki są szczelne dla wody i innych cieczy;

- komfort poruszania się;

- łatwość czyszczenia;

- wytrzymałość mechaniczną i chemiczną;

- stopień szorstkości zapewniający odpowiednią antypoślizgowość

- oraz właściwości izolacyjne.

Produkt kompletny i godny polecenia powinien spełniać większość z tych założeń.

Gdzie stosować?

Posadzki żywiczne stosuje się w wielu miejscach wchodzących w skład parkingu. Można je spotkać na rampach, podjazdach, nawierzchni ciągów komunikacyjnych i stanowisk do parkowania aut. Wybór materiału uzależniony jest od charakterystyki miejsca, w którym ma on być aplikowany. Brane są pod uwagę wtedy wilgotność i nasłonecznienie. Z racji tego parkingi umiejscowione na dachach są zagrożone w największym stopniu oddziaływaniem czynników zewnętrznych, takich jak: promieniowanie UV, środki chemiczne i produkty paliwowe. W tym konkretnym przypadku najlepiej użyć żywic poliuretanowych, gdyż cechują się one wysoką elastycznością i odpornością na szkodliwe działanie promieniowania UV.

W parkingach otwartych oprócz poliuretanów można stosować bardziej elastyczne żywicie epoksydowo-poliuretanowe. Wymagane jest tutaj dodanie kruszywa kwarcowego, które nada posadzce właściwości antypoślizgowe. Jeśli zaś chodzi o parkingi podziemne lub kryte możemy użyć żywicy epoksydowej. Związane jest to z mniejszymi zmianami temperatury niż w przypadku parkingów umiejscowionych na dachach. Do żywicy można wtedy dodać specjalne kruszywo kwarcowe, co pozwoli zwiększyć jej odporność mechaniczną.

Megachemie-2-636x310

Foto: megadur.com

W działaniu

W skład posadzki wchodzą najczęściej trzy warstwy: grunt, warstwa pośrednia (międzywarstwa) i warstwa zamykająca. - Warstwa zamykająca jest warstwą opcjonalną. Zdarza się więc, że to międzywarstwa jest warstwą użytkową – mówi Janusz Kornaś, ekspert branży budowlanej. W tym przypadku posadzka wygląda w następujący sposób: na przygotowane odpowiednio podłoże betonowe nakłada się warstwę gruntującą, a następnie międzywarstwę z materiału epoksydowego lub poliuretanowego na odpowiednią grubość (od 1,5 do 5 mm) w zależności od obciążenia i miejsca zastosowania. W przypadku konieczności uzyskania faktury antypoślizgowej (szorstkiej) nieutwardzoną żywicę przesypuje się kruszywem kwarcowym,
a następnie po utwardzeniu materiału i usunięciu niezwiązanego kruszywa wykonuje się warstwę zamykającą.

Uwaga: bezpieczeństwo!

- Najważniejszą cechą, na którą należy zwrócić uwagę przy doborze posadzki parkingowej jest bezpieczeństwo użytkowania – podpowiada Kornaś. Szczególnie dotyczy to antypoślizgowości oraz odporności na działanie czynników zewnętrznych. O poziomie bezpieczeństwa danej posadzki decydują dwa parametry:

- wspomniana antypoślizgowość, która oznaczana jest symbolami od R9 do R13

- oraz zdolność do gromadzenia się zabrudzeń ciekłych i stałych, które mogą stanowić zagrożenie poślizgu. Cecha ta wyrażona jest za pomocą klas wypełniania – V4, 6, 8 i 10.

Doskonałe efekty, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed poślizgiem uzyskuje się poprzez przesypanie żywicy odpowiednio dobranym kruszywem kwarcowym. W określonych przypadkach stosuje się posadzki antyelektrostatyczne, które posiadają zdolność odprowadzenie ładunków elektrycznych.

Do dzieła

Planując budowę lub remont parkingu wielkopowierzchniowego dobrze skonsultować się z doświadczonym specjalistą. Tylko konstruktor mający odpowiednie przeszkolenie i wiedzę prawidłowo dobierze materiał do planowanej realizacji. Należy to zrobić, gdyż bez tego właściciele parkingu mogą narazić się na dodatkowe koszty związane z częstymi i kosztownymi naprawami. Warto więc zadbać o to dla własnego spokoju i oszczędności środków finansowych.


Więcej na ten temat posadzek przemysłowych: www.megachemie.com

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Usługi dźwigowe

Usługi dźwigowe


Autor: Wanda Nemal


Profesjonalne firmy, zajmujące się transportem i spedycją, znacznie rozbudowały dziś swoje oferty. Podstawą nadal jest oczywiście transport, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Oferowane jest przewożenie osób, jak i różnorodnych towarów.


Posiadana przez takie firmy flota samochodowa pozwala na transportowanie różnorodnych materiałów, zarówno płynnych, jak i sypkich czy produktów o dużych gabarytach. Z kolei usługi logistyczne obejmują pomoc w sprawnym organizowaniu całego procesu logistycznego. Firmy mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie, od produkcji, przez pakowanie, magazynowanie aż po transport i dystrybucję gotowych towarów.

To jednak nadal nie wszystko. Wiele firm transportowych i logistycznych zajmuje się również załatwianiem wszelkich formalności związanych z transportem. Należą do nich między innymi: odpowiednie zabezpieczenie ładunku, wszelkiego typu zezwolenia czy protokoły dotyczące tras. Na uwagę zasługują również profesjonalne usługi dźwigowe. Do swojej oferty wprowadza je coraz więcej firm transportowych. Na rynku pojawia się również coraz więcej firm, które proponują swoim klientom wyłącznie tego typu usługi. Są one wtedy o wiele bardziej rozbudowane.

Oferta obejmuje więc wynajem różnorodnych dźwigów i żurawi na potrzeby małych i dużych firm. Usługi dźwigowe spotykają się z ogromnym zainteresowaniem ze strony firm z sektora budownictwa. Dzięki dostępności dźwigów o różnym udźwigu nie muszą one za każdym razem kupować nowych maszyn. O wiele bardziej ekonomiczne i praktyczne będzie wynajęcie firmy, która świadczy profesjonalne usługi dźwigowe. Do wynajęcia są nowoczesne dźwigi o różnym udźwigu, od kilkunastu do nawet kilkuset ton, więc na pewno każda firma znajdzie urządzenie, które będzie w stu procentach odpowiadało jej potrzebom.

W cenie wynajmu dźwigu znajduje się również profesjonalna obsługa maszyny. Można więc liczyć na pomoc wykwalifikowanego operatora, który doskonale wie, jak pracować na takiej maszynie, jest to osoba doświadczona i kompetentna. Usługi dźwigowe spotykają się dziś z ogromnym zainteresowaniem wśród klientów. Wiele firm nie chce inwestować we własne dźwigi, ponieważ potrzebuje takich urządzeń tylko przez jakiś czas, a jego to bardzo kosztowny zakup. Woli więc wynajmować firmę, która świadczy profesjonalne usługi dźwigowe w atrakcyjnych cenach.


PPUH PAECH Sp. z o.o. oferuje usługi dźwigowe dźwigami 10t i 28t

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wywrotki do zadań specjalnych

Wywrotki do zadań specjalnych


Autor: Mateusz Biern


Wszędzie tam, gdzie tworzone są nieszablonowe rozwiązania inżynieryjne, zachodzi potrzeba użycia specjalistycznych maszyn budowlanych. Świetnym przykładem mogą być ogromne kopalnie odkrywkowe, których nie brakuje w krajach takich jak RPA, Chile, Rosja czy Australia.


W kopalniach odkrywkowych, w których wydobycie sięga 30 tys. ton kruszcu na dobę, pojawia się problem transportu wydobytych dóbr naturalnych. Z pomocą przychodzą wtedy ogromne mega wywrotki.

Rozmiary takich pojazdów to około 9 metrów szerokości, do 8 metrów wysokości i około 14,5 m długości. Masa własna wywrotki przekracza 200 ton. Zwykła wywrotka wygląda przy nich niczym dziecinna zabawka. Za ogromnymi rozmiarami idzie oczywiście ogromna ładowność. Mega wywrotka za jednym razem potrafi przewieźć nawet 360 ton ładunku. Dla porównania ładowność maksymalna tradycyjnej wywrotki to 20 ton, czyli bagatela 18 razy mniej. Super samochód wymaga oczywiście super opon, stąd do kontaktu z podłożem wykorzystuje się opony o średnicy dochodzącej do 3.5 metra.

Niezwykle ciekawym rozwiązaniem jest układ napędowy mega wywrotki, w którym wykorzystywana jest przekładnia elektryczna. Silnik wysokoprężny, umieszczony w przekładni napędza alternator, będący źródłem zasilania dwóch silników elektrycznych, znajdujących się w piastach tylnych kół.

Tak jak i cała maszyna, niestandardowy jest również sposób jej dostarczenia do klienta. Trudno sobie wyobrazić pojazd o szerokości 3 pasów drogowych, poruszający się zwykłą drogą. Dlatego też pojazd dostarczany jest do klienta w częściach, które składane są już na miejscu. Również serwis maszyn budowlanych, takich jak mega wywrotki, wymaga specjalnego podejścia. W razie awarii do klienta wysyłani są specjaliści z fabryki produkującej pojazd, a sama naprawa dokonywana jest na miejscu. Kluczową rolę odkrywa tutaj czas, gdyż każda godzina postoju takich maszyn to straty sięgające tysięcy dolarów.

Jeżeli więc potrzebujesz wywrotki mogącej przewieźć 360 ton ładunku i stać Cię na wydatek rzędu 3 mln dolarów, powinieneś zainteresować się mega wywrotką, gdyż jest to maszyna idealnie spełniająca takie wymagania.


serwis maszyn budowlanych

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Lodowisko w hali namiotowej

Lodowisko w hali namiotowej


Autor: voiteck


Hale namiotowe kojarzone są głównie z obiektami przemysłowymi, halami magazynowymi, powierzchniami produkcyjnymi czy garażami. Innym popularnym zastosowaniem hal namiotowych są usługi czy handel. Hala namiotowa ma jednak znacznie więcej możliwych zastosowań, jednym z niekonwencjonalnych przykładów jest lodowisko.


Tymczasowa hala namiotowa jest kojarzona głównie z obiektami stawianymi w nadmorskich miejscowościach turystycznych odwiedzanych latem. Takimi jak na przykład tymczasowy sklep czy obwoźny teatr w hali namiotowej. Nic bardziej mylnego. Konstrukcje namiotowe i hale stalowe można bowiem wykorzystywać z takim samym powodzeniem o każdej porze roku, także w okresie zimowym. Hala namiotowa sprawdza się bowiem świetnie na przykład jako miejsce na lodowisko.

Odpowiednio usztywniona może mieć zamontowane w środku trybuny oraz bandy. W specjalnej przybudówce można zaaranżować wypożyczalnię i przebieralnię oraz konieczne zaplecze techniczne. Zastosowanie hali namiotowej do zbudowania lodowiska, pozwala na szybki i łatwy jego montaż wraz z początkiem sezonu, a następnie demontaż i transport w miejsce magazynowania po zakończeniu sezonu.
Jedyną skomplikowaną sprawą pozostaje powierzchnia podłogowa, na której ma powstać lód. To wszystko da się jednak skonstruować tak samo, jak konstruowane jest to we wszelkiego rodzaju tymczasowych ślizgawkach. Bardzo ważne jest jednak wybranie hali namiotowej, która spełnia wszelkiego rodzaju normy. Jej materiały muszą bowiem być przygotowane na tego rodzaju warunki atmosferyczne i wszelkie czynniki, którym może być poddana tego rodzaju hala. Szczególną uwagę należy przyłożyć do konstrukcji dachu i jego wytrzymałości na nacisk zalegającego śniegu. Obiekt tego typu musi spełniać wymogi normy śniegowej, odpowiednie dla regionu, w którym stanie. Najlepiej skonsultować przeznaczenie hali namiotowej z firmą, która będzie dany obiekt projektować i budować.
Lodowisko w hali namiotowej to tylko jedno z niekonwencjonalnych jej zastosowań, hale namiotowe sprawdzają się doskonale także jako inne obiekty sportowe. Takie jak korty tenisowe, kręgielnie czy nawet tory kartingowe.


Polecamy hale namiotowe firmy ITPMar.pl.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Makiety architektoniczne

Makiety architektoniczne


Autor: Marek Marecki3


Czy makiety architektoniczne są potrzebne? Jedni powiedzą, że to przeżytek, że przecież technologia idzie do przodu, że dobre wizualizacje je zastępują... Najlepsze pracownie projektowe świata preferują pracę właśnie na makietach!


Tworzenie makiet architektonicznych jest praco- i czasochłonne. Kiedyś całość prac wykonywana była ręcznie, ale obecnie, w ślad za rozwojem technologii i urządzeń cnc, większą część prac wykonuje się na komputerze i ploterach cnc. W zależności od potrzeb, mogą to być plotery laserowe, frezujące, plotery tnące folię lub plotery termiczne, a także coraz bardziej popularne drukarki 3D. W dalszym ciągu ogrom prac spoczywa na barkach doświadczonych modelarzy, którzy całą makietę muszą skleić i pomalować. Praca przy jednej makiecie to od kilkudziesięciu do nawet kilku tysięcy godzin. Fakt, do tworzenia makiet architektonicznych, historycznych czy też makiet przemysłowych trzeba mieć dryg. Nie oszukujmy się, cierpliwość również jest wskazana. Godziny pracy nad jednym tematem wynagradza efekt końcowy.


realistyczna_makieta_architektonicznaMakiety historyczne wymagają trochę więcej pracy. Wszystkie przygotowania, szukanie materiałów, szperanie po archiwach, zajmują naprawdę sporo czasu. Przy okazji człowiek się dowiaduje i uczy wielu rzeczy. Makiety architektoniczne typowo deweloperskie mają inną technologię wykonania niż makiety historyczne. Z każdym zagadnieniem wprowadzane są w czyn coraz to nowe technologie, a jeżeli chodzi o materiały do budowy takiej makiety, to ogranicza nas tylko wyobraźnia. Głównym materiałem jest polistyren i pcv. Materiały te łatwo się obrabiają i dają się malować. Łatwo na takim materiale pokazać detale na elewacjach, takie jak sztukaterie czy boniowania. Gdy budynki są już wykonane, wykonywany jest teren. Cała makieta zwykle jest przykryta kloszem ze szkła lub pleksi dla ochrony przed kurzem. To już koniec pracy, teraz można nasycić wzrok :-)


Jeśli makiety architektoniczne to dla ciebie ciekawy temat i chcesz dowiedzieć się więcej na temat technologii wykonania jak wycinanie laserem i stosowanych materiałów. To zapraszamy do kontaktu z nami!

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Rekuperacja jako sposób na odzyskanie energii w wentylacji

Rekuperacja jako sposób na odzyskanie energii w wentylacji


Autor: Andrzej Czerkas


Od jakiegoś czasu urządzenia zwane rekuperatorami stały się bardzo powszechne na rynku wentylacji i coraz częściej polecane są przez większość firm z tej właśnie branży. Próbując bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu postanowiłem podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.


Sercem każdego układu wentylacyjnego wyposażonego w odzysk ciepła jest rekuperator. To właśnie od jego wyboru zależy cała instalacja wentylacji czyli jej:

Energooszczędność

Wydajność

Niskie koszty eksploatacji

Bezobsługowość

Bezawaryjność

Dlatego też jeśli stajemy przed wyborem zakupu takiego urządzenia dobrze jest sprawdzić powyższe parametry. Oczywiście najlepiej poradzić się fachowców z tej branży. Nie mniej jednak dobrze jest chociaż mieć jakieś pojęcie tak aby sprzedawca nie oferował nam przysłowiowego kota w worku.

(na zdj. wnętrze rekuperatora)

Co należy sprawdzić przy zakupie rekuperatora?

Kluczowym czynnikiem oczywiście jest wydajność urządzenia czyli rekuperator powinniśmy dobrać tak aby zapewniał nam górną granicę wymian (wg Polskiej Normy) dla poszczególnych pomieszczeń.

Następną sprawą jest spręż wentylatora w rekuperacji, który to pozwoli nam na pokonanie wszelkich oporów w instalacji i jednocześnie zapewni nam prawidłową wentylację pomieszczeń. Prawidłowy spręż powinien oscylować w przedziale 150 do 200 Pa przy wydajności potrzebnej do wentylacji obliczeniowej

Kolejnym bardzo istotnym elementem jest wymiennik. Jednymi z najlepszych wymienników są wymienniki przeciwprądowe z uwagi na ich efektywność. W zasadzie jest już standardem że odzysk z takiego wymiennika będzie na poziomie 90-95%

Ponadto istotnym jest również dobór obudowy oraz wentylatorów w urządzeniu. Jest to istotne ze względu na komfort energetyczny jeśli chodzi o wentylatory, które pobierają mniej energii przy stałym prądzie. Obudowa natomiast świetnie wygłusza pracę takiego urządzenia co podnosi nam komfort i nie utrudnia (zagłusza) egzystencji.

Generalnie rekuperacji nie polecam dla osób które mają już zamieszkały dom i chcieliby obniżyć koszty ogrzewania. Chyba że są przygotowani na wielki remont domu.

Tak naprawdę jest to system polecany dla nowo budowanych domków jedno czy też wielorodzinnych.

W związku z powyższym widać, że rekuperacja ma praktycznie same zalety. Jedyną wadą jest w dalszym ciągu dość wysoka cena montażu instalacji wentylacyjnej oraz samego rekuperatora ale ceny urządzeń mają tendencję spadkową więc jest i pozytywna strona tematu.

Najważniejszą zaletą jest ciągłe dostarczanie świeżego powietrza czyli wentylowanie pomieszczeń.

Jeśli chodzi o samą instalację to znacznie obniża nam koszty wykorzystanie rur giętkich typu Termofleks. Jednak minusem tego wariantu jest zwiększenie się oporów instalacji oraz brak możliwości czyszczenia takie instalacji.

Instalacja z rur sztywnych jest niestety droższa, ale bardziej trwała i narażona na mniejsze opory. Ponadto można ją czyścić.

Wybór pozostawiam oczywiście Państwu

Pozdrawiam


Czerkas Andrzej

www.acklimatyzacja.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.