środa, 7 października 2015

Geologia w służbie budownictwa

Geologia w służbie budownictwa


Autor: Ewa Bart


Geologia to nie tylko nauka o przeszłości Ziemi, nie mająca nic wspólnego z teraźniejszością. Zdobycze tej nauki są na co dzień wykorzystywane w budownictwie poprzez geotechnikę.


Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważną nauką dla naszego życia jest geologia. Jej intensywny rozwój rozpoczął się pod koniec XIX wieku, jednak już dwieście lat wcześniej naukowcy interesowali się historią naszej planety, genezą tworzenia się lądów i ich ukształtowaniem, nie bez znaczenia były również dokonania starożytnych uczonych. Dzisiejsza geologia skupia się bardziej na przewidywaniu niebezpieczeństw wynikających z ruchów tektonicznych Ziemi i poznaniu przyczyn rozmaitych zjawisk, które mają wpływ na jej zmiany w ukształtowaniu.

Geotechnika wspomaga budownictwo. Jej zadaniem jest sprawdzenie oraz wytyczenie optymalnych miejsc pod budowę budynków, dróg i mostów. Uwzględniając dane płynące z odkryć geologicznych, geotechnicy są w stanie określić, jakie będą koleje losu danego gruntu, czy jest on wystarczająco stabilny, by mogły na nim powstawać jakiekolwiek konstrukcje budowlane. Szczegółowa ocena warunków i predyspozycji danego podłoża pozwala na prawidłowe usytuowanie budowli, bez ryzyka ich zniszczenia.

Geotechnicy rozpoczynają swoją pracę od zbadania wstępnych warunków, jakie posiada dany teren. Nadzorują również roboty budowlane w trakcie powstawania mostów dróg, czy rozmaitych budynków. Cały czas badają grunt pod kątem jego przyszłych zachowań. Zebrane dane weryfikują, kiedy dany obiekt jest użytkowany. Dzięki nim mamy pewność, że blok, w którym mieszkamy, da nam dach nad głową na wiele lat, a most, którym dojeżdżamy do pracy, szkoły czy sklepu będzie bezpiecznym elementem drogi.


Geologia oraz geotechnika

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz