piątek, 18 grudnia 2015

Laboratoria budowlano-drogowe – funkcje

Laboratoria budowlano-drogowe – funkcje


Autor: Aleksandra Primke


Niejednokrotnie słyszy się o laboratoriach drogowych, czy budowlanych, jednak mało kto jest w stanie określić funkcje pełnione przez takie jednostki, a jest to rola bardzo istotna choćby z punktu widzenia dopuszczenia do obrotu wszelkich produkowanych materiałów budowlanych.Z reguły słyszymy o laboratoriach chemicznych i o tym, jaka jest ich rola raczej mówić nie trzeba. Jednak rodzajów popularnych laboratoriów jest więcej. Są to:

 • Laboratoria fizyczne
 • Laboratoria chemiczno-biologiczno-medyczne
 • Laboratoria przemysłowe
 • Laboratoria pomiarowe
 • Laboratorium w naukach społecznych

Co oczywiste w zależności od profilu przeprowadzane są nich wszelkiego rodzaju unikatowe badania przy użyciu odpowiednich, specjalistycznych sprzętów.

Proszę zauważyć, że nie wymieniono tu takich laboratoriów, jak laboratorium drogowe, laboratorium budowlane, czy właśnie laboratorium budowlano-drogowe. Są to zdecydowanie mniej popularne laboratoria, bo zakres ich badań, jak sama nazwa wskazuje, ogranicza się przede wszystkim do badań surowców i materiałów budowlanych, a zatem i materiałów drogowych. Nie oznacza to, że funkcje takich laboratoriów są mniej istotne niż laboratoriów fizycznych, czy chemicznych. Po prostu ich specyfika jest inna, osoby o innych specjalizacjach w nich pracują, choć sam schemat prac może być bardzo podobny.

W laboratoriach budowlano-drogowych oprócz pracowników o wykształceniu chemicznym niezbędne jest funkcjonowanie specjalistów z dziedziny budownictwa, projektantów, czy inżynierów. Konieczna jest znajomość wszelkich właściwości materiałów budowlanych, jak np. betonu, cementu, zapraw, prefabrykatów i innych.

Laboratoria budowlano-drogowe niejednokrotnie specjalizują się również w zakładowej kontroli produkcji (ZKP) - prowadzeniu szkoleń, pomocy we wdrażaniu systemu ZKP oraz uzyskaniu certyfikatu ZKP. Zakładowa kontrola produkcji wprowadzona w danym zakładzie produkcyjnym zapewniać ma zgodność wyrobów z normami państwowymi.

Zakładowa kontrola jakości wymaga od producentów trzymania się ściśle określonych norm produkcji i wytwarzania materiałów budowlanych. Przestrzeganie zasad tego systemu z reguły ma przełożenie na pozytywne wyniki badań przeprowadzanych przez laboratoria budowlane, czy laboratoria budowlano-drogowe.

Główne zadania laboratorium budowlano-drogowego to:

 • badania cementów i dodatków,
 • badania betonu,
 • badania wody,
 • badania kruszyw,
 • badania kamienia naturalnego
 • badania prefabrykatów
 • badania gruntów i stabilizacji,
 • badania zapraw,
 • badania systemów dociepleń,
 • badania złóż,
 • badania mas bitumicznych,
 • badania nawierzchni,
 • diagnostyka.

Wyroby Budowlane, Biuro Projektów Inwestycyjnych "AG-CEL" s.c - oferuje szkolenia z zakresu Zakładowa Kontrola Produkcji, czy certyfikacja zkp

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Materiały budowlane – definicja, podział i przykłady

Materiały budowlane – definicja, podział i przykłady


Autor: Aleksandra Primke


Materiały budowlane to utwory lub przetwory, naturalnych formacji chemicznych zasobów ziemi, pozyskane lub przetworzone przez człowieka dla celów budowlanych.


Materiały budowlane to różnego rodzaju materiały stosowane do budowy nowych obiektów – wnoszenia budynków lub naprawy już istniejących budowli i konstrukcji. Materiały budowlane dzielą się przede wszystkim ze względu na ich przeznaczenie, ale też ze względu na typ tworzywa, czy surowce użyte do ich produkcji.
Nie należy mylić materiałów budowlanych z surowcami budowlanymi. Surowiec to materiał przeznaczony do dalszej przeróbki, czyli naturalny – niepoddany żadnym zabiegom technologicznym, jak np. drewno, kamień, skała. Skała poddana np. obróbce termicznej i rozdrobniona staje się kruszywem stosowanym do produkcji zapraw budowlanych i betonów, które to są już materiałami budowlanymi.


Ze względu na przeznaczenie materiałów budowlanych podzielić je można na:

 • konstrukcyjne — przeznaczone do wznoszenia fundamentów np. beton,
 • izolacyjne — chroniące przed czynnikami atmosferycznymi np. styropian – wełna mineralna, papa,
 • instalacyjne — do tworzenia instalacji grzewczych, sanitarnych np. stal, żelazo.

Według rodzaju tworzywa materiały budowlane dzieli się na:

 • kamienne (np. kamień dekoracyjny używany we wnętrzach domów lub w produkcji posadzek),
 • ceramiczne (ze względu na ich właściwości wykonuje się z nich materiały ogniotrwałe takie jak: osłony typu OSC, maty ceramiczne, papier ceramiczny),
 • betony (jedne z najważniejszych i najpowszechniejszych obecnie materiałów budowlanych mające bardzo szerokie zastosowanie),
 • drewno (stosowane jest do wykonywania konstrukcji dachowych, stolarki budowlanej — okna, drzwi, schody itp.)
 • metale (rozróżnia się metale ziem alkalicznych, metale alkaliczne, metale przejściowe, metale ziem rzadkich),
 • tworzywa sztuczne.

Ostatnią kategorią podziału materiałów budowlanych jest ich zastosowanie przy wykonywaniu elementów budynku i dzieli się je w tym przypadku na:

 • ścienne np. bloczek, cegła, pustak ścienny, płyta gipsowo-kartonowa,
 • stropowe np. pustak stropowy, płyta,
 • dachowe np. dachówka.

Z produkcją wszelkich materiałów budowlanych nierozerwalnie powiązana jest zakładowa kontrola produkcji (system zkp), gdyż to ona pozwala na otrzymanie materiałów o wymaganych przez normy państwowe właściwościach. Przed dopuszczeniem materiałów na rynek powinny one być zbadane przez odpowiednie laboratorium budowlane pod kątem ich cech fizycznych, fizykochemicznych, mechanicznych i chemicznych.


Wyroby budowlane, Laboratorium budowlane - zakładowa kontrola produkcji

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Pokrycia dachowe - montaż blachy trapezowej

Pokrycia dachowe - montaż blachy trapezowej


Autor: Paweł Pierożek


Wykonanie pokrycia dachu jest niezwykle istotnym elementem budżetu, jaki chcemy przeznaczyć na inwestycję budowlaną. Zarówno koszt jego wykonania, jak i sam zakup materiału, to znaczny wydatek, istnieją jednak pokrycia, pozwalające nieco zaoszczędzić. Należy do nich blacha trapezowa.


Blacha trapezowa – budowa

Blachy trapezowe wyposażone są w metalowy rdzeń, którego grubość waha się w przedziale od 0,4 mm do 1 mm. Z zewnątrz mogą być zdobione kolorową warstwą ochronną, lub dostarczane w stanie surowym, zabezpieczone jedynie przez ocynk lub alucynk. W tym przypadku odcień blachy nie jest jednolity, a zależy od producenta. Każdy stosuje bowiem nieco inne proporcje aluminium do cynku, co wpływa na kolor blachy.

Dla blachy trapezowej, niezwykle charakterystyczne są przetłoczenia, mające kształt (jak sama nazwa na to wskazuje) trapezu. Rozmiary arkuszy są różne i zależą przede wszystkim od indywidualnych preferencji inwestora. Blacha może być dostarczana w arkuszach o szerokości od 90 cm do 160 cm. Ich długość może wynieść nawet 10 – 12m.

Blacha trapezowa jest idealna do krycia dachów nowoczesnych obiektów budowlanych, o podwójnym spadzie. Takie połączenie zapewnia niezwykle ciekawy efekt wizualny, charakteryzuje się też trwałością i funkcjonalnością.

Montaż pokrycia

Pokrycie z blachy trapezowej najczęściej montuje się na rusztowaniu nośnym, na które składają się drewniane łaty i kontrłaty. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, żeby tego typu blachę układać na łatach stalowych.

O ile przygotowanie rusztu jest czasochłonnym procesem, to sam montaż pokrycia przebiega stosunkowo szybko, zwłaszcza w porównaniu do montażu blach płaskich.

Podobnie jak w przypadku blachodachówki, do przykręcenia blachy trapezowej do łat, należy używać plastikowych śrub z uszczelkami. Warto zadbać o to, aby strona, po której profilowane rowki są węższe, znajdowała się na górze. Dlaczego? To proste - dzięki temu wody opadowe będą miały możliwość swobodnego spływu.

Zakład łączący poszczególne arkusze powinien mieć szerokość przynajmniej jednego przetłoczenia, to niezwykle ważne. Warto także pamiętać, że jeżeli na powierzchni blachy znajduje się rowek kapitalny, powinien zostać przykryty sąsiadującym arkuszem.

Do przykręcenia blachy stosuje się dwa rodzaje śrub: krótkie i długie. Śruby krótkie stosuje się u góry fali i służą one do łączenia krawędzi. Śruby długie odpowiadają za przykręcenie arkuszy do konstrukcji dachu. Powinny być użyte u dołu fali.

Najczęstsze błędy montażowe

Należy zapamiętać, że do montażu blach trapezowych powinny być użyte wyłącznie wkręty zaopatrzone w uszczelkę, tzw. wkręty farmerskie. W przeciwnym wypadku pod powierzchnię blachy dostanie się woda, co znacząco przyspieszy proces zużycia. Prawidłowo zamocowany wkręt powinien odznaczać się uszczelką wystającą ponad "łebek".

Czasami dochodzi do sytuacji, kiedy nieuważny dekarz łączy blachę z dachem u góry fali. Jest to niedopuszczalny błąd! Miejscem łączenia pokrycia z dachem zawsze jest dół fali! Na górze fali łączy się blachę z blachą i od tej reguły nie ma żadnych odstępstw.


Artykuł powstał we współpracy z firmą Budmax-Metal

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zasady projektowania systemów tras kablowych

Zasady projektowania systemów tras kablowych


Autor: Ewa Bart


Systemy tras kablowych to nic innego jak przewody elektryczne zamocowane w specjalnych korytkach, stosowane zazwyczaj w dużych obiektach, zakładach przemysłowych, wszędzie gdzie ilość przewodów jest bardzo duża i muszą one być uporządkowane.


Projektując system tras kablowych, trzeba uwzględnić wiele specjalistycznych czynników, których elementem wspólnym i nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo instalacji. Taka trasa kablowa ma w założeniu służyć przez lata, powinna zatem być bezawaryjna i chroniona w razie pożaru i codziennego prawidłowego funkcjonowania w danym zakładzie.

Co jest najważniejsze w projektowaniu i wykonaniu tras kablowych? Na co zwrócić szczególną uwagę, a czego unikać, by nie zagrozić bezpieczeństwu instalacji? Oto najistotniejsze wskazówki do wykorzystania:

 • solidna konstrukcja trasy kablowej, zastosowanie odpowiednich elementów montażowych, wsporników, wieszaków, dopasowanych do ciężaru instalacji. Od wytrzymałości konstrukcji zależeć będzie bezpieczeństwo przewodów i całej instalacji.
 • stabilne zamocowanie przewodów w trasach za pomocą specjalnych obejm kabłąkowych i opasek kablowych – w zależności od ułożenia kabli w poziomie lub w pionie
 • ochrona przeciwpożarowa – stosowanie elementów o wysokiej wytrzymałości ogniowej
 • wykorzystanie odpornych na korozję korytek (ocynkowana blacha, stal chromowo-niklowa, lakiery epoksydowe)
 • uporządkowanie przewodów w trasie poprzez użycie przegródek i separatorów
 • stosowanie obejm zbiorczych do instalacji wiązki przewodów.

Co z kolei jest niewskazane przy projektowaniu i montażu trasy kablowej?

 • bezpośrednia bliskość innych instalacji – wodnej, telekomunikacyjnej, gazowej
 • gwałtowne i częste zmiany kierunków przewodów (konieczne jest stosowanie w tym specjalnych elementów, takich jak kolanka, specjalne kształtki itp.)
 • prowadzenie systemu tras kablowych w dylatacjach.

Projektowanie i wykonywanie systemów tras kablowych to niezwykle odpowiedzialne zajęcie, a wszelkie niedociągnięcia mogą mieć bardzo poważne następstwa w przyszłości. Na bezpieczeństwo instalacji wpływa przede wszystkich jakość wykorzystanych materiałów, ich odpowiedni dobór i solidny montaż. Konieczne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych zwłaszcza z ochroną przeciwpożarową, aby w razie pożaru ustrzec system przed zniszczeniem.


Nowoczesne systemy tras kablowych w Hurtowni ELEKTRO-HURT

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wykorzystanie betonu do budowy ław fundamentowych

Wykorzystanie betonu do budowy ław fundamentowych


Autor: Artykuły Specjalne


Ławy fundamentowe stanowią podstawę większości budynków. Od ich solidności zależy przede wszystkim żywotność i solidność domu. Jednak aby ława taka spełniła odpowiednio swoje zadanie musi być skonstruowana z odpowiedniej mieszaniny betonowej.


- Pod większość domów jednorodzinnych zwykle stosuje się ławy betonowe. Wynika to z faktu, iż beton jest wytrzymały na ściskanie. Aby zwiększyć jego wytrzymałość na zginanie wzmacnia się je zbrojeniem konstrukcyjnym. Koszt takiego zbrojenia nie należy do najwyższych, bez niego natomiast nawet niewielkie ruchy gruntu mogą powodować pękanie ław, a nawet ścian domu- mówią specjaliści z contractor.com.pl.

Jeśli chodzi o ławy fundamentowe, to najczęściej układa się je z betonu w deskowaniu lub bezpośrednio w gruncie. Oczywiście im wyższa jakość mieszaniny tym lepiej. Fundamenty są bowiem narażone na szkodliwe oddziaływanie środowiska takie jak wilgoć, kwasy organiczne czy mróz.Pamiętać trzeba również, że jeśli obciążenia fundamentu będą znaczne, a grunt będzie słaby, to szerokość ław musi być większa od typowej. Wykonuje się wtedy szeroką ławę żelbetową z dodatkowym zbrojeniem poprzecznym. Czasami zamiast zbroić ławę w ten sposób, można jedynie zwiększyć jej wysokość.

Fachowcy z contractor.com.pl dodają, że ława fundamentowa może być wykonana również z bloczków betonowych, a jeśli istnieje taka możliwość to nawet z cegieł. Sposobów takich już nie spotyka się zbyt często, jednak można spotkać się z tym w budownictwie starego typu.

Jeśli chodzi o sposoby wykonywania ław fundamentowych to istnieją dwa, sprawdzone od lat sposoby. Jeśli ma ona zostać wykonana w deskowaniu, to dolna część wykopu powinna być od niej szersza o 10-15 cm z każdej strony, aby można było ustawić niskie deskowanie na wysokości 30-40 cm, w którym zabetonuje się ławę. Samo deskowanie układa się w stwardniałym suchym betonie, a następnie montuje się zbrojenie i układa beton. W przypadku, jeśli nie zbroi się chudego betonu, to na styku z podłożem gruntowym świeża mieszanka betonowa miesza się z gruntem i w tym ważnym dla trwałości fundamentów miejscu beton będzie porowaty, o bardzo małej wytrzymałości i odporności na zamarzanie.


Kiedy ława ma być wykonana bezpośrednio w gruncie, to wykop robi się na jej wymiar. W następnej kolejności jego dno i boki wykłada się folią hydroizolacyjną, która - podobnie jak deskowanie - zapobiega wyciekaniu zaczynu cementowego z mieszanki betonowej. Dzięki temu beton będzie miał odpowiednią wytrzymałość.

Ławy fundamentowe wychodzą znacznie lepiej w gruntach gliniastych niż piaszczystych, jednak i w tych pierwszych bardzo często podczas betonowania obrywają się fragmenty wykopów i grunt miesza się z betonem. W całości więc powstaje konstrukcja nie najlepszej jakości, a beton w tym przypadku jest zdecydowanie trudniej ułożyć i zagęścić niż w deskowaniu. Jest również niewiele tańsza, samo zużycie mieszanki betonowej jest większe ze względu na niedokładności w wykonaniu wykopów.

W obu przypadkach pamiętać jednak należy, że najistotniejszym elementem jest sama betonowa wylewka. Im wyższej jest jakości, tym większa gwarancja, że ława będzie stanowić solidny fundament pod dom.


Praktyczna i dobra wiedza w sieci - Artelis.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dwustronne ogrodzania betonowe

Dwustronne Ogrodzenia Betonowe


Autor: GrafMEDIA


Ogrodzenie to bardzo istotny element otoczenia domu. Nie tylko wyznacza granice działki, jest barierą dla intruzów i hałasu, ale pełni także funkcję dekoracyjną. Powinno być więc solidne, funkcjonalne i estetyczne, a przy tym komponować się z architekturą domu i ogrodu.


Nowoczesnym i inspirującym rozwiązaniem są dwustronne ogrodzenia betonowe, w których wzór piaskowca lub cegły jest po obu stronach ogrodzenia. Dzięki temu wspólnie z sąsiadami można wybudować eleganckie ogrodzenie.

Dwustronne ogrodzenia betonowe stosowane są często jako ogrodzenie pełne, które chronią przed hałasem i kurzem, także można zastosować je jako ogrodzenie ażurowe. Wówczas dwustronne ogrodzenie betonowe posłuży do budowy słupków i podmurówki, a jako wypełnienie dobierzemy dowolny materiał,np: panele drewniane, metalowe, itp,. Dzięki aranżacji 2D i wizualizacji 3D na stronie internetowej producenta można często wystylizować własne dwustronne ogrodzenie betonowe.

Dobrze, jeśli projektowane przez nas ogrodzenie utrzymane jest w jednej spójnej konwencji, tzn powinno komponować się nie tylko z budynkiem, który jest zazwyczaj dominantą w takim założeniu, ale także z otoczeniem. Można stosować się do prostych porad pozwalających na ujednolicenie wszystkiego, co znajduje się na działce. Na przykład ogrodzenie, śmietnik i garaż powinny być w podobnej kolorystyce co dom. Wypełnienie ogrodzenia ażurowego może nawiązywać do balkonowych balustrad i poręczy przy schodach wejściowych.

Dwustronne ogrodzenia betonowe produkowane są w kolorach Ziemi: piaskowy, piaskowy ciemny, szary, grafit, antracyt, w dwóch wzorach: o fakturze łupanego piaskowca i fakturze cegły. Kolory dwustronnych ogrodzeń betonowych pasują do każdego otoczenia, np.: faktura piaskowca, kolor grafitowy – elegancko wygląda na tle grafitowej dachówki domu w sąsiedztwie zieleni. Również stylowo kolor grafitowy komponuje się w nowoczesnej architekturze.

Dwustronne ogrodzenia betonowe znajdują uniwersalne zastosowanie: od posesji prywatnych po obiekty przemysłowe i publiczne, można je również stosować do aranżacji ogrodów i tarasów.

Ogrodzenie łączy budynek i posesję z otoczeniem. Dlatego dobrze, gdy współgra zarówno z architekturą domu, jak i charakterem okolicy. Wybór odpowiedniego rodzaju ogrodzenia nie jest łatwy, bo możliwości jest naprawdę dużo. Należy pamiętać, aby płot, furtka i brama wejściowa składające się na ogrodzenie wokół domu, stanowiły zgrabą całość, która jest wizytówką posesji. Warto więc przed rozpoczęciem inwestycji skonsultować się i poradzić specjalisty od ogrodzeń.


Gerard Wieczorek

właściciel firmy PREF-BET - producent ogrodzeń.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Drewno klejone – stworzone z natury

Drewno klejone – stworzone z natury.


Autor: Jakub Przepiórka


Drewno od wieków harmonizuje ze światem człowieka. Natura drewna sprzyja alergikom, dobrze wpływa na nasze samopoczucie i klimat w pomieszczeniach. Naturalne cechy drewna ułatwiają też samą budowę, drewno jest bowiem łatwo obrabialnym materiałem, nie tylko szybsza jest więc sama produkcja, ale także montaż.


Niezależnie czego by człowiek nie wymyślił, jakich rozwiązań by nie zaproponował, drewno zawsze będzie jednym z lepszych i częściej wybieranych materiałów budowlanych. Popularność drewna tkwi w jego naturalnych walorach, które już we wstępnej fazie obróbki, pozwalają w łatwy i szybki sposób wytworzyć gotowe elementy konstrukcyjne. Łatwiejsze jest również montowanie gotowych konstrukcji z drewna, które w doskonały sposób łączy się też z innymi materiałami budowlanymi. To dlatego wiele budynków powstaje z połączenia stali, żelbetonu i właśnie drewna.

Wykorzystanie drewna klejonego pozwala też w dużej mierze uniknąć wszelkich błędów i pomyłek konstrukcyjnych. Drewno bowiem można dowolnie kształtować, formować, jak i docinać już na placu budowy. W trakcie montażu łatwo i szybko można nanieść wszelkie niezbędne poprawki, co przy tradycyjnym żelbetonie czy stali nie jest już takie proste. Ekspresowy i zarazem prosty montaż gotowych elementów w konstrukcji drewnianej to jednak nie jedyne i też nie najważniejsze zalety drewna klejonego. Co jest cenne dla mieszkańców i osób przebywających w pomieszczeniach, to właściwe samopoczucie, które przy powierzchniach drewnianych jest bardzo pozytywne i korzystne. Dzięki bowiem porowatości i niskiej przewodności cieplnej drewno utrzymuje temperaturę niemal taką samą jak ta, w pomieszczeniu. Drewno wytwarza też odpowiedni mikroklimat, tak bardzo ceniony i pożądany przez alergików i osoby mające problemy z oddychaniem.

Ciekawy jest też sam design drzewa, który w wyszukany, często finezyjny sposób łączy się zresztą wystroju wnętrz. Drewniane kompozycje poprawiają nasz komfort psychiczny, jasne odcienie drewna klejonego poprawiają koloryt pomieszczeń i zapewniają odpowiednią taflę światła. Z drewnem stworzymy więc elegancki design ze zdrowym i naturalnym mikroklimatem. Można więc rzec, że z natury drewna człowiek czerpie wszystko, co dla niego jest najlepsze i właściwe.

W drewnie klejonym natura wsparta jest cechami wytrzymałości i trwałości.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Po więcej informacji zapraszam na bloga: http://drewnoklejone.szczecin.pl/

Zachęcam również do zapoznania się z ofertą: http://glulam-pro.pl/oferta/

Jakub Przepiórka, Glulam-Pro

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Projektowanie konstrukcji – jak wybrać dobrego architekta?

Projektowanie konstrukcji – jak wybrać dobrego architekta?


Autor: Maciej Ryszka


Pracownie architektoniczne na trenie całej Polski świadczą usługi w ramach projektowania konstrukcji – znalezienie tej odpowiedniej może być jednak poważnym wyzwaniem, gdy nie wiadomo, na co w szczególności zwracać uwagę.


Dlatego też jeżeli planuje się inwestycję, wtedy dobranie ekspertów, którzy będą mogli zaoferować kompleksową obsługę w ramach projektowania konstrukcji – stalowych, żelbetowych, drewnianych czy murowanych, jest kluczowe. Co powinno przesądzić o decyzji? Rozpatrzymy poniżej, w punktach najistotniejsze kwestie związane z wyborem odpowiedniego architekta.

Odpowiednie kwalifikacje
Przede wszystkim biuro architektoniczne musi zatrudniać takich specjalistów, który będą posiadali odpowiednie do prowadzenia działalności projektowej wykształcenie oraz uprawnienia. Informacje na temat kwalifikacji zespołu pracowni można na ogół znaleźć na jej stronie internetowej – warto zwrócić na nie uwagę już na samym początku.

Doświadczenie w branży
Na równo z kwalifikacjami warto też sprawdzić kwestie doświadczenia pracowników – ci, którzy dłużej pracują w branży, dysponują szerszą wiedzą niż ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność. Dlatego też wieloletnie doświadczenie poparte licznymi zrealizowanymi projektami na pewno będzie plusem. Warto pytać o portfolio, wielu architektów również chwali się obecnie pisemnymi referencjami swoich klientów, które są bardzo wiarygodnym źródłem doświadczenia.

Opinie i referencje
Jednak pracownia, która na rynku jest już od lat, ale nie ma dobrych opinii, nie powinna być brana pod uwagę. Na stronach internetowych pracowni znaleźć można najczęściej ich referencje – można też zawsze o nie poprosić. Także po wpisaniu do wyszukiwarki internetowej nazwy firmy można dowiedzieć się więcej o tym, co mówi się o niej online. Opinie zamieszczane są głównie na portalach branżowych, forach internetowych. Naturalnie, warto też szukać architektów z polecenia – przez internet to możliwe głównie na serwisach społecznościowych dla biznesu oraz tematycznych.

Realizacje
Bogate portfolio realizacji to kolejny plus. Najczęściej na stronie internetowej firmy znaleźć można wizualizacje oraz fotografie zrealizowanych już konstrukcji.

Zatem przy doborze projektanta konstrukcji nigdy nie warto działać pochopnie – dokładne zapoznanie się z ofertami to podstawa sukcesu.


Źródło: Projektowanie konstrukcji stalowych Piotr Witek

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

czwartek, 17 grudnia 2015

Spawanie elektrodą węglową i grafitową

Spawanie elektrodą węglową i grafitową


Autor: Katarzyna Kowal


Artykuł przedstawia kamień milowy w historii spawalnictwa jakim było wynalezienie spawania metodą elektrody węglowej, dającej solidny fundament pod współczesne sposoby spawalnicze.


Spawanie elektodą węglową jest procesem łączenia metali dzięki nietopliwej elektrodzie (węglowej lub grafitowej). Jest to pierwszy w przemyśle sposób łączenia metali. Dzisiaj nie jest już praktykowany, bowiem upowszechniła się metoda spawania elektrodami otulonymi (metoda 111). Współcześnie nietopliwą elektrodę grafitową lub węglową wymieniono na topliwe metale. Skądinąd pomimo nowych zdobyć techniki spawalniczej zasady działania oraz układ poszczególnych elementów pozostał niezmieniony po dziś dzień.

Twórcą tej metody był Polak- Stanisław Olszewski i Rosjanin Nikołaj Benardos. Wynaleźli oni ją 10 października 1885 roku wraz z innymi narzędziami używanymi w procesie spawalniczym, czyli: spawarkę transformatorową na prąd zmienny, uchwyt z elektrodą, zacisk masy i kable łączące wszystkie elementy. Data ta, będąca dniem uzyskania francuskiego patentu jest początkiem narodzin nowoczesnego spawalnictwa. Ponadto została opatentowana również w Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji, Rosji, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Austro-Węgrzech oraz Włoszech. Obydwaj wynalazcy we wszystkich patentach wymieniani są jako współwynalazcy posiadający 50% własności w korzyściach z odkrycia, każdy.

Metoda spawania elektrodą węglową doczekała się wielu usprawnień i innowacji m.in spawanie podwójną elektrodą węglową (TCAW), gazowe spawanie elektrodą węglową (CAW-G) później również GTAW i TIG oraz nawet spawanie plazmowe (PAW oraz AHAW), które również wykorzystuje niezużywające się elektrody. Ponadto wynalazek Polaka i Rosjanina greckiego pochodzenia doczekał się innowacji w postaci topliwej elektrody metalowej (1888 rok), spawanie metodą elektrody otulonej (1900 rok).

Proces łączenia metali zapoczątkowany m.in przez naszego rodaka nie jest obecnie wykorzystywany komercyjnie, jednakże dał solidne fundamenty pod nowoczesne spawalnictwo, bowiem wiele założeń pozostało niezmiennych oraz większość metod wykorzystuje elektrody niezużywane w procesie spawania. Wobec czego możemy być dumni, iż większość konstrukcji stalowych na całym świecie powstaje między innymi dzięki polskiej myśli technicznej.


Michał, pasjonat spawalnictwa i tworzenia zaawansowanych konstrukcji stalowych z firmy Spawanie Poznań

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Drewno klejone wygrywa z pożarem!

Drewno klejone wygrywa z pożarem!


Autor: Jakub Przepiórka


Nie zawsze możemy się ustrzec przed wznieceniem ognia, możemy jednak już na etapie planowania budowy pomyśleć o takiej konstrukcji, która będzie mieć przewagę nad ogniem i pozwoli na w miarę bezpieczne przeprowadzenie akcji, i na jak najmniejszą ilość szkód po pożarze. Zamiast stali czy betonu, wybierzmy drewno klejone.


Inwestorzy budowlani często w fazie projektowania i planowania budowy nie zadają sobie pytania, jak dany materiał reaguje na ogień. Jest to poważnym błędem, który w chwili wzniecenia ognia może kosztować nawet czyjeś życie. W trakcie pożaru może się bowiem zapaść cała konstrukcja lub mogą wydzielać się szkodliwe substancje, doprowadzając uwięzione w budynku osoby do utraty przytomności, a w konsekwencji i życia.

Przed pożarem możemy się oczywiście odpowiednio zabezpieczać, montując czujniki alarmowe czy specjalistyczne urządzenia ochronne. Chwila nieuwagi może jednak doprowadzić do pożaru, a wtedy to już dobór elementu konstrukcyjnego będzie mieć znaczenie o powodzeniu akcji ratowniczej i ilości późniejszych strat. Obecnie za najbardziej ognioodporny materiał budowlany uznaje się właśnie drewno klejone. Drewno bowiem po pierwsze spala się ze stałą prędkością i co ważniejsze w początkowym etapie, zwęgleniu ulega tylko zewnętrzna jego powierzchnia. Jest to bardzo ważna cecha drewna, która nie tylko zapewnia odpowiednią nośność budynku przez dłuższy czas niż ma to miejsce w przypadku stali czy betonu, ale przede wszystkim zwęglona część jest automatycznie naturalną blokadą dla dalszego przenikania w głąb drewna tlenu, co przekłada się na wolniejsze tempo spalania całej konstrukcji. Blokada ta jest na tyle skuteczna, że potrzeba całej godziny by zwęglenie rozszerzyło się zaledwie o 40 mm. Co więcej, według najnowszych badań drewnianą konstrukcję można tak formować, aby zapewnić budynkowi odpowiednią ilość czasu na przeprowadzenie akcji ratunkowej, zanim straci on swoją nośność. Zwiększa się bowiem jedynie przekroje, obliczone na wymaganą nośność o wielkość, która ulegnie zwęgleniu do czasu zakończenia przeprowadzenia całej akcji ratowniczej. Dzięki temu drewno klejone jest idealnym materiałem konstrukcyjnym na hale sportowe, budynki użyteczności publicznej czy centra handlowe i magazyny, gdzie w przypadku zaprószenia ognia może znajdować się nawet kilka tysięcy ludzi.

Drewno bezapelacyjnie wygrywa pod tym względem ze stalą, która dosłownie w minutach pod wpływem gorąca uplastycznia się i zawala pod własnym ciężarem. Jeśli więc ze stali wybudowany jest market czy hala widowiskowo – sportowa to szanse uratowania przybywających w środku osób są dużo niższe niż w przypadku konstrukcji wzniesionej z drewna klejonego. Dla porównania warto dodać, że odporność ogniowa drewna klejonego wynosi 90 minut, gdzie stali tylko 25 minut.

Drewno klejone ma jeszcze jedną ważną zaletę – jako drewno gładkie, strugane również nie rozprzestrzenia ognia.

___________________________________________________________________


Po więcej informacji zapraszam na bloga: http://drewnoklejone.szczecin.pl/

Zachęcam również do zapoznania się z ofertą: http://glulam-pro.pl/oferta/

Jakub Przepiórka, Glulam-Pro

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zieleń dokoła nas

Zieleń dokoła nas


Autor: Krzysztof Krzeczowski


Oprócz urządzania domów, szczególnie po zakończeniu wszelkich prac wewnątrz i na zewnątrz pozostaje jeszcze do wykonania zagospodarowanie terenu wokół. Pozostaje więc do wykonania ogród, bądź ogródek, wszystko zależy od powierzchni, jaką mamy do zagospodarowania.


Ogród jest jednym z niewielu miejsc gdzie można spokojnie wypocząć, poczuć się u siebie w otoczeniu ulubionej zieleni. Każdy z nas potrzebuje czasem wypocząć na łonie przyrody, dlatego jeśli to możliwe warto zorganizować sobie koło własnego domu choć trochę przyjaznej przestrzeni. Osoby, które dysponują dużą działką mają szerokie pole do popisu w tym względzie, co jednak zrobić jeśli mamy zaledwie taras czy balkon? Wtedy warto zainwestować w donice betonowe.

Donice betonowe stanowią świetne rozwiązanie do sadzenia wszelkiej możliwej zieleni. Stosuje się je dla tzw. małych roślin, ale można też umieszczać w nich krzewy czy nawet drzewa. Wszystko zależy wyłącznie od inwencji osoby, która zakłada sobie taki ogród. Jeśli natomiast nie posiada umiejętności związanych z samodzielną aranżacją przestrzeni, może wtedy skorzystać z pomocy osób specjalnie wykwalifikowanych w tym kierunku.


Architekt zieleni pomoże, doradzi, zaproponuje stosowane gatunki roślin, tak aby dobrze znosiły warunki terenowe takie jak na przykład - zacienienie, czy ekspozycję słoneczną, warunki glebowe, czy warunki klimatyczne itd. Osoby takie oprócz usług na rzecz prywatnych zleceniodawców zajmują się również organizacją zielonych przestrzeni miejskich. Mogą na przykład zaprojektować park czy inną przestrzeń zieloną na potrzeby miast czy gmin.


Na terenach miejskich tak naprawdę jest niewiele miejsc zielonych, choć w dobrze zorganizowanym mieście znajdzie się obszar dla terenów zielonych. Stąd też w miastach głównie dominują parki. Są one jedyną alternatywą dla mieszkańców miast, które do własnej aranżacji posiadają jedynie balkony, z reguły o niewielkiej powierzchni.

Tereny parkowe to przede wszystkim enklawa dla spragnionych kontaktu z zielenią osób. Są tu jeziorka, fontanny, drzewa, krzewy kwiaty i wiele innych roślin. Oprócz niezbędnej zieleni w postaci drzew, krzewów, kwiatów i traw muszą także zapewnić możliwość wypoczynku. Stąd też umieszcza się tam ławeczki parkowe, miejsca na kawiarnie ze stolikami i krzesełkami, kosze parkowe i wiele innych, wszystko zależy od przeznaczenia i możliwości inwestora.

Jeśli w parku zorganizowany jest plac do zabaw dla dzieci, wtedy najlepiej by był ogrodzony, aby utrudnić dostęp dla osób spacerujących np. z psami. Dzieci potrzebują spokojnej przestrzeni dla zabaw, nie zanieczyszczonej przez odchody zwierząt. Na terenie parków miejskich spotyka się też gabloty z różnego rodzaju informacjami. Gablota ogłoszeniowa to najlepsze rozwiązanie jeśli władze miasta chcą poinformować mieszkańców np. o lokalnych wydarzeniach, bieżących atrakcjach, obowiązkach czy zakazach obowiązujących na terenie parku.

Parki więc stanowią bardzo ważny element w przestrzeni miejskiej, służą lokalnej społeczności do odpoczynku, rekreacji a także spotkań. Są niezbędne aby w miejskim bałaganie, hałasie znaleźć chwilę wyciszenia i odpoczynku.


Kontrukcje Architektoniczne - Konarch

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dlaczego drewno klejone?

Dlaczego drewno klejone?


Autor: Jakub Przepiórka


Jak to się dzieje, że drewno klejone odznacza się lepszymi parametrami mechanicznymi i fizycznymi od drewna litego, betonu czy stali? Jakimi cechami odznacza się drewno klejone, że wybierane jest na budowę domów, hali czy basenów? Warto inwestować w drewno klejone i iść z duchem czasu czy pozostać wiernym starym, sprawdzonym technikom budowania?


Świadomość na temat zalet i korzystnych właściwości drewna wśród małych i większych inwestorów budowlanych wciąż się pogłębia. Stereotypowe myślenie, iż konstrukcje drewniane są mniej odporne na ogień, wilgotność czy działanie owadów należy do przeszłości. Wiadomo bowiem, że ten naturalny budulec, odpowiednio zabezpieczony i zaimpregnowany zapewnia wznoszenie trwałych i stabilnych przez lata konstrukcji. Drewno klejone powstaje bowiem w bardzo wyspecjalizowanym i wysokozaawansowanym procesie technologicznym, co odbija się w jego długiej liście przydatnych cech i zalet.

 • Plastyczność drewna klejonego. W budownictwie, a zwłaszcza przy wielkoformatowych konstrukcjach nośnych plastyczność materiału budowlanego jest bardzo ważną, wręcz pożądaną cechą. Im większe możliwości nadawania form, tym ciekawsze projekty architektoniczne i ekonomiczniejsze pod względem kosztów konstrukcje. Drewno klejone jest bardzo plastycznym materiałem. Różnorodne, także pod względem wyginania kształty można uzyskiwać jeszcze przed sklejaniem lameli. Drewno klejone można więc łatwo dopasować do bryły budynku czy też kształtu samej konstrukcji dachowej. Plastyczność drewna klejonego przekłada się na mniejsze zużycie materiału, jak i prostotę samej konstrukcji. Ma to duże znaczenie nie tylko przy tworzeniu finezyjnych łuków czy wygięć. Także prostoliniowe elementy muszą w niewielkim stopniu zostać wygięte do góry, co wpływa na ich większe bezpieczeństwo, a także na samą estetykę konstrukcji.

 • Wytrzymałość drewna klejonego. Technika wytwarzania drewna klejonego jest jednocześnie gwarancją jego najwyższej wytrzymałości i trwałości. Wytwarzanie pojedynczych warstw – desek, pozwala bowiem na bardzo dokładne eliminowanie naturalnych wad drewna, które w przyszłości mogłyby działać na szkodę całej konstrukcji budowlanej. Odcinanie wadliwych części desek pozwala na szybkie i profesjonalne usuwane wszelkich skaz już na etapie wstępnej produkcji. W gotowej konstrukcji wady drewna należą więc do rzadkości. Uzyskanie jednolitej wilgotności drewna (maksymalna różnica powinna wynosić 4%) eliminuje też naturalne spękania na drewnie. Zaawansowana technologia produkcji drewna klejonego jest więc nastawiona na uzyskanie materiału aż dwukrotnie bardziej wytrzymałego w porównaniu z tradycyjnym drewnem.

 • Wysoka odporność na ogień. Ta cecha z pewnością budzi najwięcej zastrzeżeń, drewno bowiem kojarzy się z najbardziej łatwopalnym materiałem budowlanym. Jednakże wbrew pozorom konstrukcje z drewna klejonego są bardzo bezpieczne w chwili zaprószenia ognia. Po pierwsze klejone drewno nie wydziela żadnych zabójczych dymów czy gazów. Po drugie zwęgleniu ulega tylko zewnętrzna powierzchnia. Dzięki natomiast temu, iż pożar nie narusza wewnętrznej struktury, zachowana też zostaje nośność, co jest ważne zwłaszcza w budynkach wielokondygnacyjnych. Dzieje się tak, ponieważ środkowa część nienaruszonego przez płomienie przekroju przenosi obciążenia.

 • Estetyka – drewno klejone w bardzo harmonijny sposób łączy w sobie pragmatyzm z wizualnym odbiorem zewnętrznym. Decydując się bowiem na trwałość i wytrzymałość budulca, nie trzeba rezygnować z estetycznych walorów wykończenia wnętrz czy zewnętrznych ścian budynku. Klasyczny i elegancki dekor drewna klejonego skomponuje się z pozostałym designem pomieszczeń, jak i w odpowiedni sposób zadba o dobrą grę światła i kolorów. Drewno klejone poprzez swoje walory naturalne zapewnia bardzo unikalny klimat wnętrz, jest więc idealnym materiałem wykończeniowym, tam gdzie przebywamy często i regularnie.

 • W zgodzie z naturą. Klejenie drewna nie pozbawia go naturalnych i bardzo cennych walorów ekologicznych. Domy więc budowane z drewna cechuje zdrowy i naturalny klimat. Ekologiczny charakter domu przekłada się również na lepszą izolację wnętrz, jak i mniejsze zużycie energii. Znaczenie ma tu nie tylko późniejsze eksploatowanie domu, ale również samo wytwarzanie drewna klejonego, gdzie np. w porównaniu z produkcją betonu potrzeba czterokrotnie mniejszego zużycia energii i aż 60 – krotnie niższego niż w przypadku wytwarzania stali.

Jeśli do tego dodamy również niższe koszty budowy, większą stabilność kształtów i wymiarów, a także brak konieczności chemicznej ochrony drewna, to z pewnością uzyskamy pełny obraz korzyści i zalet drewna klejonego.

_______________________________________________________________________


Po więcej informacji na temat zalet drewna zapraszam na naszą witrynę:

http://glulam-pro.pl/drewno-klejone/zalety/

Zachęcam również do odwiedzenia naszego bloga: http://drewnoklejone.szczecin.pl/

Jakub Przepiórka, Glulam-Pro

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Aranżacja wnętrz - jak to zrobić samemu?

Aranżacja wnętrz - jak to zrobić samemu?


Autor: Gosia Topornicka


Aby poznać wszystkie tajniki aranżacji wnętrz, potrzebne jest dobrych kilka lat nauki. Po ukończeniu odpowiedniej szkoły otrzymujemy uprawnienia, by zawodowo doradzać innym w sprawie urządzenia mieszkania. Jednak aby zaaranżować własny dom, niepotrzebne nam są skończone studia albo wymyślne narzędzia budowlane. Wystarczy znajomość kilku podstawowych zasad.


Dokładny plan pomieszczenia

Na początek przyda się dokładne odwzorowanie pokoju, który zamierzamy urządzić. Możemy stworzyć je na kartce papieru lub w prostym programie do aranżacji wnętrz. Weźmy pod uwagę nie tylko wszelkie okna, gniazdka i kontakty, ale również wielkość mebli. Przetestujmy różne ustawienia i wybierzmy najlepsze.

Przeznaczenie pomieszczenia

Zanim jednak zaczniemy aranżować nasze wnętrze, zastanówmy się, ile osób w nim zwykle przebywa oraz do czego jest przeznaczone. Na tej podstawie będziemy mogli ustalić, jakie meble i w jakim ustawieniu są nam potrzebne, aby zapewnić swobodne przemieszczanie się po pokoju.

Główny punkt

Znajdźmy główny punkt pomieszczenia, tzw. ogniskowy. Na nim zazwyczaj skupia się uwaga domowników. Może to być telewizor, kominek, okno balkonowe. Postarajmy się tak ustawić wszystkie meble, by w miarę możliwości były zwrócone przodem do punktu ogniskowego. Jeśli jest nim telewizor, pamiętajmy o prawidłowej odległości ekranu od kanapy.

Meble

Przystępując do dzieła, ustawmy w pomieszczeniu najpierw największe meble, na przykład sofę lub łóżko. Będziemy mogli wtedy dopasować mniejsze elementy wystroju w taki sposób, by idealnie komponowały się z większymi.

Nie musimy ustawiać mebli “od linijki”. Taki tryb urządzania wnętrz jest praktykowany najczęściej w biurach. Aranżując własne mieszkanie, możemy pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa. Połączmy więc różne kształty geometryczne oraz ciężkie meble z lekkimi. Warto poeksperymentować za pomocą wspomnianego już programu komputerowego - wtedy przekonamy się, jaki mebel będzie pasował do naszego wnętrza.

Zwróćmy także uwagę na odległości między meblami. Powinniśmy mieć możliwość swobodnego przejścia utworzonymi “alejkami”. Stół w kuchni lub jadalni ustawmy w ten sposób, by do każdego krzesła był łatwy dostęp.

Powodzenia!


Polecamy sklep budowlany z profesjolanym wyposażeniem

Warto zajrzeć do działu: narzędzia budowlane

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Nowoczesność w budownictwie – zastosowanie drewna klejonego

Nowoczesność w budownictwie – zastosowanie drewna klejonego.


Autor: Jakub Przepiórka


Nowoczesne i trwałe budownictwo w większości oparte jest na wytrzymałych i niezawodnych konstrukcjach z drewna klejonego. Poparciem jednak na to, że jest to naprawdę dobry surowiec, są przede wszystkim same budowle, które bez znaczenia na stopień skomplikowanej struktury, odznaczają się zdrową i imponującą kondycją.


Drewno od setek lat wykorzystywane jest na rynku budowlanym. Do czasu jednak odkrycia fenomenalnej metody klejenia drewna nie było ono aż w tak dużym stopniu pozbawione wszystkich wad, przez co po jakimś czasie i tak ulegało degradacji i zniszczeniu. Na przestrzeni lat udało się jednak wypracować strategię klejenia drewna, zapewniającą w budowaniu i dalszym użytkowaniu trwały i naturalny budulec o bardzo dobrych parametrach technicznych, jak i również fizycznych. Produkcja drewna klejonego polega na uformowaniu elementów konstrukcyjnych poprzez trwałe sklejenie trzech warstw desek wzdłuż włókien. Idealnym materiałem na sklejkę są drzewa iglaste, stąd najczęściej do produkcji wykorzystuje się sosnę bądź świerk. Dobrymi cechami odznacza się jednak także topola, daglezja czy modrzew. Rzadziej wykorzystywane są gatunki drzew egzotycznych. Najważniejszym etapem produkcji drewna klejonego jest jego odpowiednie suszenie do poziomu wilgotności między 8 a 12%. W kolejnym etapie drewno jest sortowane na poszczególne klasy wytrzymałości. Materiał poddany jest dokładnej eliminacji wszelkich wad i niedoskonałości drewna. Co wpływa na dobrą kondycję i precyzyjną selekcję materiału to mechaniczna metoda badania i jednoczesnego sortowania desek. Tak dobrze przygotowane i osuszone deski są następnie łączone w długie listwy, zwane lamelami i klejone w prasie. Również sama technika klejenia zapewnia odpowiednią wytrzymałość budulca. Do łączenia desek używa się tylko i wyłącznie specjalnych klejów, zachowujących odporność na rozwarstwianie się, rozłączanie i wpływ wilgotności w różnych, nawet bardzo ekstremalnych warunkach klimatycznych. Ważne jest bowiem by spoina klejowa odznaczała się wyższą wytrzymałością niż ta, którą posiada samo drewno.

Zanim drewno zostanie oddane do użytku budowlanego, jest strugane z czterech stron, a jego krawędzie są odpowiednio fazowane. W budownictwie stosuje się zarówno drewno klejone łączone (warstwy są scalane na długości za pomocą mikro-wczepów) i drewno klejone lite, które nie posiada połączeń na długości.

Tak dobrze dopracowany proces produkcyjny jest gwarancją niezawodnego, cechującego się idealnymi właściwościami mechanicznymi i odpornościowymi materiału budowlanego.


___________________________________________________________________

Po więcej informacji zapraszam na bloga: http://drewnoklejone.szczecin.pl/

Zachęcam również do zapoznania się z ofertą: http://glulam-pro.pl/oferta/

Jakub Przepiórka, Glulam-Pro

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Nieruchomości komercyjne

Nieruchomości komercyjne


Autor: Edgar Schwarz


Budynek jest jedną z wielkich ikon XX wieku. Wieże biurowe dominują na tle nieba miast na wszystkich kontynentach.


Jest to najbardziej widoczny wskaźnik aktywności gospodarczej, społecznej, technologicznej i postępu finansowego, który stał się symbolem tego, czym ten wiek był.

To prawda, ponieważ biurowiec jest najbardziej namacalnym odzwierciedleniem głębokich zmian w strukturze zatrudnienia, które wystąpiły w ciągu ostatnich stu lat. W dzisiejszej Ameryce, Europie Północnej i Japonii, co najmniej 50 procent populacji pracujących jest zatrudnionych w strukturach biurowych w porównaniu do 5 procent ludności na początku XX wieku.

Dzisiaj dzięki zintegrowanej konstrukcji, nowa generacja wysokowydajnych budynków biurowych zaczyna się pojawiać na rynku coraz częściej. Zwiększa to zadowolenie pracowników i ich wydajność , lepsze zdrowie , większą elastyczność i lepszą wydajności energetyczną oraz ekologiczność. Zazwyczaj nowe projekty przewidują już na wstępnym etapie analizę cyklu życia budynku w celu optymalizacji inwestycji początkowych w projekcie architektonicznym , wyboru systemów i konstrukcji budynku.

Atrybuty budowlane

Budynek musi zapewniać elastyczne i zaawansowane technologicznie środowisko pracy, które będzie bezpieczne , zdrowe , wygodne , trwałe, estetyczne, miłe i dostępne . Musi być w stanie dostosować się do specyficznych potrzeb przestrzeni i wyposażenia najemcy. Szczególną uwagę zwraca się na elementy wykończeniowe wnętrz i instalacje artystyczne, zwłaszcza w miejscach wjazdu, salach konferencyjnych i innych obszarach z publicznego dostępu.

Budynek biurowy zawiera dziś szereg typów przestrzeni dla potrzeb pracowników i gości. Mogą one obejmować:

 • Pomieszczenia prywatne lub pół-prywatne, zabezpieczone akustycznie i / lub wizualnie.
 • Sale Konferencyjne
 • Sklepy , kioski, czy automaty
 • Lobby – zazwyczaj w Centralnej części budynku
 • Atria lub wspólne przestrzenie – miejsca nieformalne, wielofunkcyjne, rekreacyjne, przestrzenie spotkań
 • Kawiarnie lub jadalnie
 • Toalety prywatne i ogólnodostępne
 • Ośrodki opieki nad dziećmi
 • Siłownie
 • Miejsca postojowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • Pomieszczenia administracyjne i magazynowe
 • Palarnie

Uwagi konstrukcyjne

Typowe cechy budynków biurowych obejmują kilka obowiązujących elementów już na etapie założeń projektowych.

Opłacalność

Biura wysokiej wydajności powinny być oceniane za pomocą modeli cyklu życia gospodarczego i oceny materiału . W niektórych przypadkach właściciele muszą zrozumieć, że optymalizacja wydajności budynku wymagać będzie gotowości do większej inwestycji początkowo aby zaoszczędzić na eksploatacji i konserwacji w cyklu długoterminowym.

Funkcjonalność

Ten element musi być dostosowany do znanych wymagań najemcy - projekt budowlany musi uwzględniać zintegrowane wymagania najemców. Obejmuje to ich ocenę pożądanego wizerunku, stopień publicznego dostępu, godziny pracy, wymagania technologiczne, akustyczne, wymagania specjalne – np. posadzki i szafki i wiele innych.

Elastyczność

Biura wysokiej klasy muszą łatwo i ekonomicznie poddawać się możliwościom częstego remontu i modernizacji. Zmiany te mogą być spowodowane reorganizacją zarządzania, zmianami personalnymi, zmianami w modelach biznesowych, lub z pojawieniem się innowacji technologicznych.

Czasem warto pomyśleć o podniesionych podłogach, aby umożliwić łatwy dostęp do okablowania i dystrybucji energii, a także do zaawansowane j dystrybucji powietrza w celu rozwiązania problemów związanych z komfortem przebywania w budynku.

Urbanistyka

Koncentracja dużej liczby pracowników w jednym budynku może mieć znaczący wpływ na dzielnicę, w której go zbudowano. Może on ożywić dzielnicę w zakresie handlu detalicznego, gastronomii i wzajemnie powiązanych kontaktów gospodarczych dla całej okolicy. Rozpatrzenie spraw transportu również musi być wzięte pod uwagę przy tworzeniu struktur biurowych. Budynki biurowe poddają się często wpływom założeń urbanistycznych i zagospodarowania przestrzennego gminy, która próbuje promować kompatybilne użytkowanie gruntów i promuje pewne dzielnice.

Należy wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji, że trzeba będzie jakoś dotrzeć do biura. Należy rozpatrzyć nie tylko możliwości komunikacyjne ale często również koszty zamieszkania w okolicy, jakość systemu szkolnego, zasoby kulturalne, takie jak muzea, obiekty sportowe, atrakcje przyrodnicze, dostępność wykształconej siły roboczej, poziom przestępczości, jak również zdolności przepustowej infrastruktury wody, ścieków i przetwarzania odpadów.

Produktywność

Satysfakcja środowisk biurowych, ich zdrowie i komfort - to zdecydowanie najistotniejszy koszt pracodawcy. Zdrowie, bezpieczeństwo i komfort pracowników w biurze o wysokiej wydajności są sprawą najwyższej wagi. Ale to też kosztuje.

Zapewnienie zindywidualizowanego systemu regulacji klimatyzacji, która pozwala użytkownikom na ich preferencje własne to jeden z elementów wpływających na komfort pracy.

Choć trudny do oszacowania, to powszechnie znany jest fakt, że zadowolenie pracowników i wydajność wzrasta gdy pracownicy biurowi są stymulowani przez dynamiczne środowisko pracy. Dostęp do okna i widoku, możliwość interakcji i kontrola swojego najbliższego otoczenia to tylko niektóre z czynników, które przyczyniają się do poprawy zadowolenia w miejscu pracy. Światło naturalne jest ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia psychicznego pracowników biurowych. Konstrukcja pomieszczeń biurowych musi kłaść nacisk na zapewnienie każdej osobie dostępu do światła naturalnego i widokiem na zewnątrz.

Środowisko akustyczne w biurze musi być zaprojektowane i zintegrowane z innymi systemami architektonicznych i wyposażenia budynku. Szczególną uwagę należy zwrócić na kontrolę hałasu w pomieszczeniach biurowych.

Łączność

Technologia stała się niezbędnym narzędziem dla biznesu, przemysłu i edukacji. Biorąc to pod uwagę wiadomym staje się dobre wyposażenie budynku we wszystkie możliwe sieci teleinformatyczne – przewodowe i bezprzewodowe. Dziś jest to bezwzględnie konieczne.

Bezpieczeństwo

Na szczęście tu normy stosowane w Polsce są wysoko ustawione. Przy planowaniu zawsze należy uwzględnić wymogi PPOŻ. Warto również zadbać o dodatkowe elementy bezpieczeństwa zgodnie z zasadą, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Efektywność energetyczna

Tu wszystko zależy od realnych czynników wpływających na energochłonność budynku – od jego wielkości, lokalnego klimatu, profilu użytkowania.

Należy rozważyć stosowanie systemów energii odnawialnej, takich jak systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem, które wytwarzają energię elektryczną, systemy solarne, które produkują ciepłą wodę dla ciepłej wody użytkowej lub klimatyzacji przestrzeni, lub systemów geotermalnych pomp ciepła itp., aby zwiększyć wydajność systemu energetycznego.

Dodatkową uwagę należy zwrócić na możliwość zastosowania rozproszonych źródeł energii, które zapewnią niezawodność zasilania awaryjnego w przypadku problemów głównej sieci energetycznej.


Tu znajdziesz więcej informacji o tym jak powinna wyglądać dobrze zaprojektowana powierzchnia biurowa.

Żeby życie było lepsze. Męska Sfera

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Nowoczesne elewacje - na miarę XXI wieku

Nowoczesne elewacje - na miarę XXI wieku


Autor: Tomasz Kuśnierczak


Na ogólną prezencję każdego budynku, w bardzo dużej mierze wpływa rodzaj zastosowanej elewacji. To właśnie ona dodaje obiektowi sporą dawkę stylu i charakteru, świadczy także o guście i dobrym smaku jego właściciela.


Trendy dotyczące elewacji zmieniają się niemal tak samo szybko, jak moda - to, co było na topie kilka sezonów wstecz, dziś jest już passe. Jak wyglądają nowoczesne elewacje i jakie materiały służą do ich wykonania? Sprawdźmy to.

SAME ZALETY?

Czasy, kiedy do wykonania elewacji używano wyłącznie drewna, kamienia lub tynku, są już zamierzchłą przeszłością. Dzisiejsza technologia pozwala na użycie alternatywnych materiałów sztucznych, które pod względem stylistycznym nie ustępują swoim naturalnym odpowiednikom, za to w kwestii funkcjonalności i trwałości - wyprzedzają je o całe lata świetlne. Nie bez znaczenia jest także łatwiejszy montaż. Mniej roboczogodzin to mniejsze koszta - w końcowym rozrachunku to po prostu musi się opłacić. Duża różnorodność materiałów sprawia, że projektanci mają niezwykle szerokie pole do popisu, a osiągnięcie zniewalającego efektu stylistycznego, nie stanowi najmniejszego problemu. Trudno zatem doszukać się tu jakichkolwiek poważniejszych wad.

WENTYLACJA

W ostatnich latach, wiodącym trendem stały się elewacje wentylowane. Taki typ elewacji powstaje w wyniku połączenia okładzin elewacyjnych z ociepleniem wykonanym techniką lekką. Pusta przestrzeń, pozostawiona pomiędzy okładziną a ociepleniem, ma za zadanie zapobiegać gromadzeniu się wilgoci w izolacji termicznej budynku i trzeba uczciwie przyznać, że to naprawdę działa. Na tym jednak nie kończą się zalety takiego rozwiązania. Nowoczesna elewacja wentylowana ma niezwykle korzystny wpływ na gospodarkę cieplną w budynku - latem, w warunkach znacznego nasłonecznienia, chroni przed nadmiernym nagrzewaniem obiektu, natomiast zimą znacząco ogranicza straty cieplne. Korzyści, jakie wynikają z tego faktu, nie muszą być chyba szerzej omawiane.

METAL NA ELEWACJĘ? CZEMU NIE!

W ostatnim czasie można zaobserwować znaczący wzrost popularności elewacji, wykonanej z metalu. Nie ma w tym nic dziwnego, bogactwo form oraz kształtów metalowych paneli sprawia, że można uzyskać właściwie dowolny efekt stylistyczny - od futurystycznego, aż po industrialny. Do wykonania paneli zazwyczaj służy blacha aluminiowa, choć dosyć często spotyka się także okładziny cynkowo - tytanowe. Ich grubość zwykle nie przekracza trzech mm. W obu przypadkach elewacja będzie całkowicie odporna na warunki atmosferyczne, zatem wybór konkretnego rozwiązania, w dużej mierze, zależy od indywidualnych preferencji inwestora.
Jeszcze kilka lat temu, głównym odbiorcą metalowych elewacji było budownictwo przemysłowe, dziś sytuacja ta ulega zmianie - coraz większa liczba budynków mieszkalnych jest zdobiona metalową elewacją.

CEMENT I WŁÓKNO

Coraz większą popularność zdobywają także elewacje, wykonane z płyty cementowo - włóknowej. Do wykonania tego materiału służy cement, zbrojony włóknem celulozowym. Do takiej mieszanki dodaje się włókna PVA, które mają za zadanie wzmocnienie materiału i nadanie mi większej elastyczności, krzemionkę oraz kredę. Bardzo często wykorzystywane są także zużyte, pochodzące z recyklingu płyty cementowo - włóknowe, co dodatkowo podnosi aspekt ekologiczny takiego rozwiązania. Występują one w kilku wariantach - w formie płyty, mniejszych płytek lub podłużnych paneli, imitujących deski.

PŁYTY WIELOWARSTWOWE LAMINOWANE

Rozwiązaniem, które również zasługuje na uwagę, są płyty laminowane. Mają one budowę warstwową, w której głównym elementem jest płyta wiórowa. Wierzchnią warstwę stanowi papier z odpowiednim nadrukiem, który może imitować właściwie dowolny wzór. Jako zewnętrzne zabezpieczenie, stosowana jest żywica. Pomaga ona zabezpieczyć papierową warstwę przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Grubość płyty waha się w przedziale 6 - 13 mm. Wytrzymałość płyt laminowanych kształtuje się na bardzo dobrym poziomie, zatem można mieć pewność, że przez długie lata będą stanowiły ozdobę domu.

Więcej na temat nowoczesnych elewacji można poczytać na stronie internetowej jam-pol.eu/PL/oferta/nowoczesne-elewacje


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Zastosowania stali nierdzewnej w budownictwie

Zastosowania stali nierdzewnej w budownictwie


Autor: Paweł Pierożek


Stal nierdzewna jest materiałem, który już od wielu lat zyskuje coraz więcej różnych zastosowań. Nie da się ukryć, że jest to materiał posiadający wsporo zalet, także z punktu widzenia wykorzystania w budownictwie oraz wykończeniu wnętrz. Skąd wynika popularność stali?


Stal nierdzewna w budownictwieW budownictwie i architekturze stal nierdzewna jest wykorzystywana od kilkudziesięciu lat. Na pewno można zauważyć coraz większe zainteresowanie tym materiałem. Dotyczy to głównie dużych inwestycji komercyjnych, takich jak biurowce, czy centra handlowe, a także instytucji, np. muzeów. Coraz częściej po takie rozwiązanie sięgają również inwestorzy prywatni, którzy doceniają zalety tego ciekawego i trwałego materiału.

W budownictwie wykorzystuje się wiele różnych produktów - blachy nierdzewne, kątowniki, pręty, profile, czy siatki. Na rynku można znaleźć ogromny wybór różnorodnych elementów. Stal nierdzewna łatwo poddaje się obróbce i kształtowaniu, dlatego bez problemu można z niej wykonać bardzo wiele części, także tych bardzo precyzyjnych. Charakteryzuje je także duża wytrzymałość i wyjątkowa trwałość.Nowoczesna estetykaJedną z największych zalet stali nierdzewnej jest jej wyjątkowa estetyka. Wykorzystanie elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych z tego materiału, np. blach nierdzewnych, nadaje budynkom wyjątkowo nowoczesny wygląd. Stosują się ją do takich elementów jak balustrady, daszki, wykończenia kolumn, windy oraz wiele innych. Dzięki temu pomieszczenia wydają się dużo bardziej eleganckie. Stal doskonale komponuje się z takimi materiałami jak szkło i drewno.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się między innymi ozdobne blachy nierdzewne, które są ciekawym rozwiązaniem. Cechuje je nie tylko duża dekoracyjność, ale także duża funkcjonalność. Są trwałe, ale także łatwe do utrzymania w czystości i nie potrzebują renowacji. Dlatego doskonale nadają się do przestrzeni użytkowych. Sprawdzają się w centrach handlowych, na dworcach, czy peronach metra. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby takie rozwiązanie wykorzystać także w domu jednorodzinnym, gdzie pozwoli na stworzenie równie ciekawego efektu.


Dlaczego stal nierdzewna?Popularność blach nierdzewnych oraz innych elementów wykonanych z tego szlachetnego materiału jest dosyć prosta do wytłumaczenia. Wynika przede wszystkim z bardzo dużej trwałości takiego rozwiązania, które jest odporne na korozję i nie wymaga częstej renowacji oraz stosowania dodatkowych środków ochronnych. Jednocześnie prezentuje się w efektowny sposób i jest bardzo proste w eksploatacji. Tego typu stal doskonale sprawdza się w pomieszczeniach użytkowych, a także w domach jednorodzinnych, którym nadaje nowoczesnych charakter.

Zainteresowanie takim rozwiązaniem będzie prawdopodobnie nadal rosnąć. Na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych rozwiązań oraz propozycji wykorzystania stali nierdzewnej w budownictwie i wykończeniach, a architekci częściej sięgają po ten materiał, także w czasie przygotowywania projektów domów jednorodzinnych.


Artykuł powstał dzieki pomocy firmy Euromixstal

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Charakterystyka masy bitumicznej

Charakterystyka masy bitumicznej


Autor: Wioletta Nowak


Masa bitumiczna to mieszanka stosowana w budownictwie drogowym. Powstaje w wyniku połączenia kruszywa, lepiszcza i wypełniacza.


Masa bitumiczna znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym. Jest to masa zalewowa do szczelin i dylatacji w nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Masę bitumiczną opracowuje się na gorąco.

Masę bitumiczną produkuje się na bazie wysokiej jakości bitumu modyfikowanego. Gorące kruszywo zostaje przesiane przez odpowiednie sito i podzielone na kilka frakcji (części). Frakcje wyróżnia się ze względu na średnicę ziaren, którą określa się za pomocą dwóch specjalistycznych sit do badania krzywej uziarnienia. W taki sposób wyróżniamy frakcje: kamieniste, żwirowe, piaskowe, pyłowe i iłowe.

Tak przygotowane kruszywo jest przechowywane w specjalnie do tego przeznaczonych komorach, a następnie odpowiednio dozowany do mieszalnika. Lepiszcze jest ogrzewane do postaci bitumu, czyli lepkiej mieszaniny o kolorze czarnym lub brunatnoczarnym. Gotowa masa bitumiczna przechowywana jest w zbiornikach, a na budowę transportowana jest samochodami samowyładowczymi.

Masę bitumiczną wykorzystuje się przede wszystkim do wypełniania szczelin dylatacyjnych oraz do połączeń we wszystkich rodzajach nawierzchni. Szczelina dylatacyjna to szczelina, która została utworzona celowo we wszelkich konstrukcjach budowniczych. Elementy, które zostają przez szczelinę dylatacyjną wydzielone samodzielnie przenoszą odkształcenia, obciążenia i ewentualnie przesunięcia.

Ponadto masa bitumiczna znajduje skuteczne zastosowanie jako uszczelniacz powierzchni asfaltowych lub betonowych, a dodatkowymi elementami takimi jak krawężniki, włazy, kratki ściekowe. Masa bitumiczna umożliwia wypełnianie szczeliny poziomej lub o niewielkim nachyleniu.

Masa zalewowa jest bardzo elastyczna i gwarantuje optymalne wyważenie pomiędzy ciągliwością, przyczepnością oraz wysoką odpornością na na nacisk, a także wysokie i niskie temperatury, dlatego jest jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców do budowy.

Firmy oferujące wytwórnię mas bitumicznych zazwyczaj wyposażone są nie tylko w wymagane komory, ale także w zespoły do układania mas. W zależności od rodzaju wytwornicy zmienne są ilości segmenty kontenerowe, a także mobilność i możliwości zarówno montażowe jak i demontażowe poszczególnych elementów.


Wytwórnia mas bitumicznych

http://www.alstal.eu/oferta/wytwornia-mas-

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wybór grzejnika do łazienki - na jakie kwestie zwrócić uwagę?

Wybór grzejnika do łazienki - na jakie kwestie zwrócić uwagę?


Autor: Marcin Kwiatkowski


Niezależnie od wielkości łazienki, prawidłowo dobrany grzejnik pełni nie tylko funkcjonalną rolę, ale stanowi także zasadniczy element dekoracyjny, który nadaje charakteru całemu pomieszczeniu.


Dlatego też, wybierając konkretne urządzenie, należy wziąć po uwagę zarówno aspekt użyteczności, jak i formę i kolor konkretnego grzejnika. Szczególnie, że współczesne grzejniki są dostępne w bardzo różnorodnych stylach, co daje wiele interesujących możliwości aranżacyjnych i pozwala nadać pomieszczenie zupełnie odmiennego charakteru.

Rozmiar łazienki w kontekście wyboru grzejnika

Dobrej jakości grzejnik powinien być urządzeniem wielofunkcyjnym. Powinien nie tylko dawać ciepło, ale również być ozdobą pomieszczenia i bezawaryjnie służyć przez wiele lat. Prawidłowy dobór mocy urządzenia jest tu jednak kwestią priorytetową. Im pomieszczenie jest obszerniejsze, tym większe jest w nim zapotrzebowanie na ciepło.

W przypadku dużych pomieszczeń, zaleca się zastosowanie grzejnika łazienkowego wraz z ogrzewaniem podłogowym. Grzejnik szybko dostarczy ciepło i wysuszy łazienkowe ręczniki, natomiast ogrzewanie podłogowe pomoże utrzymać stałą temperaturę w łazience i zapewnia mieszkańcom poczucie komfortu.

W mniejszych łazienkach warto natomiast pamiętać o zastosowaniu minimalnej ilości urządzeń i mebli oraz o spójności całego wystroju. Grzejnik w tym przypadku powinien zapewniać dodatkową przestrzeń i zagwarantować komfort użytkowania pomieszczenia.

Dobór mocy grzejnika

Należy zaznaczyć, iż moc cieplna grzejników jest znacznie niższa od mocy grzejników stosowanych w innych pomieszczeniach. Wynika to z faktu, iż posiadają one mniejszą powierzchnię wymiany ciepła. Dlatego też, wybierając grzejnik do łazienki, nie należy kierować się wyłącznie jego wielkością, ale przede wszystkim mocą. Jest to kwestia szczególnie istotna w przypadku dużych łazienek, które są najczęściej zlokalizowane na krańcach budynku i posiadają okna, będące jednym z ujść ciepła.

Aby określić prawidłową moc urządzenia, należy wziąć pod uwagę trzy parametry: temperaturę zasilania i powrotu wody w instalacji c.o., niezbędną temperaturę w łazience oraz zapotrzebowanie na ciepło. Następnie należy przeprowadzić odpowiednie obliczenia, dzięki którym będzie wiadomo, jaka moc grzejnika jest w przypadku danej łazienki niezbędna.


Artykuł powstał przy współpracy z http://www.instalprojekt.com.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

63% Polaków wybrało gotowy projekt domu parterowego z poddaszem użytkowym

63% Polaków wybrało gotowy projekt domu parterowego z poddaszem użytkowym


Autor: Anna Skwierzyńska


Murowane, o powierzchni do 150 m2, zlokalizowane na terenach wiejskich – moda na takie domy nie mija, Polacy wciąż chętnie się na nie decydują. Nic dziwnego, społeczeństwo patrzy przyszłościowo. Duży metraż poza miastem to gwarancja ciszy i spokoju, dlatego chętnie wybierają go duże rodziny.


Budowanie nigdy nie wyjdzie z mody. Polacy, naśladując sąsiadów z Zachodu, coraz częściej chcą się usamodzielniać i mieszkać na swoim. Jednak urzeczywistnienie tego marzenia powinno wiązać się z bezpieczeństwem i stabilnością, toteż w projektach brak szaleńczych rozwiązań. Murowane ściany, dachówka i duża przestrzeń – tego potrzebują Polacy.

Najczęściej wybierane projekty domów

Wolno stojące domy jednorodzinne to wybór ponad 87% społeczeństwa. Co ciekawe, zdecydowana większość Polaków zdecydowała się na kupno gotowego projektu (63,1%). Chociaż projekty indywidualne dopiero raczkują w Polsce, to i tak w 2014 roku ten rodzaj wybrało o 3% więcej osób budujących dom niż w minionych 12 miesiącach.

Największym zainteresowaniem cieszyły się parterowe budynki z użytkowym poddaszem i podpiwniczeniem (70%). Dzięki temu łatwo o większą przestrzeń i możliwość przebudowy, gdy pojawi się taka potrzeba. Domy parterowe kojarzą się często z małymi budynkami – nic bardziej mylnego. Choć to one królowały, wybór padał na projekty domów o powierzchni do 150 m2 (28,7%).

Zaufanie do tradycyjnych metod budowlanych

Świat nieustannie się rozwija, pojawiają się nowe technologie – chociaż na co dzień chętnie korzystamy z dobrodziejstw współczesności, to podczas budowania domu wybieramy sprawdzone sposoby. Dlatego aż 40,9% Polaków zdecydowało się na murowanie mrozoodporną cegłą ceramiczną. O ponad 2% w porównaniu do ubiegłego roku wzrosło także zainteresowanie domami z bali (5,25%).

Dach – ważny element domu – pokrywa się dachówką ceramiczną (54%). To rozwiązanie świetnie sprawdza się zarówno w domach o tradycyjnej stylistyce, jak i tych o nowoczesnej konstrukcji. Dachówki ceramiczne są ognioodporne, dobrze radzą sobie także przy częstych zmianach warunkach atmosferycznych. Gwarantują trwałość na lata.


Zobacz całą infografikę: http://www.dobredomy.pl/poradnik/budujemy-dom/modne-budowanie-jakie-domy-polacy-buduja-najczesciej/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Konstrukcje stalowe – stwórz bezpieczne miejsce na rozwój firmy

Konstrukcje stalowe – stwórz bezpieczne miejsce na rozwój firmy


Autor: Paweł Pierożek


Szukasz przestrzeni do stworzenia dużego magazynu? Powierz montaż konstrukcji stalowych sprawdzonym firmom. Tylko wówczas zyskasz pewność, że oddana do użytku inwestycja będzie dobrze wykonana.Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na stworzenie oryginalnych i przestronnych wnętrz.


Wybieraj tylko nowoczesne rozwiązania


Przed wyborem odpowiedniej konstrukcji stalowej warto zapoznać się z ofertami wykonawców i postawić na rozwiązania najnowszej generacji, które są lekkie a równocześnie bardzo wytrzymałe. Specjalnością firmy Stalbau są konstrukcje stalowe, w których główne ramy wykonuje się ze spawanych blachownic o przekroju dwuteowym. Część nośną stanowią natomiast płatwie i rygle ścienne z kształtowników zimnogiętych. W ten sposób uzyskuje się mocny szkielet. Dodatkowo całość poddaje się piaskowaniu, a później nakłada się wielowarstwowe powłoki ochronne, żeby zabezpieczyć przed korozją. Połączenia są wykonane z użyciem śrub, które w razie potrzeby ułatwiają demontaż.

Wyobraźnia to jedyne ograniczenie


Na etapie projektu można w dowolny sposób kształtować powierzchnie wewnątrz obiektu, nadając im oryginalne formy i kształty. Współczesne możliwości technologiczne pozwalają na osiągnięcie rozpiętości do 60 metrów bez stosowania podpór wewnętrznych. Uzyskany w ten sposób efekt jest nie tylko bardzo wytrzymały, ale równocześnie stwarza szerokie możliwości dotyczące tworzenia wnętrz. Brak dodatkowych podpór powoduje, że szkielet jest jednocześnie bardzo lekki.

Wybierz najlepszego wykonawcę


Jeśli zdecydujemy się na budowę stalowej konstrukcji pod inwestycje, warto powierzyć to zadanie specjalistycznym firmom. Doświadczenie przy realizacji tego typu inwestycji pozwoli dopasować najlepsze rozwiązanie technologiczne. Ponadto postawienie na sprawdzonych fachowców gwarantuje terminowe wywiązanie się z powierzonych prac i sprostanie nawet najtrudniejszym zadaniom. Tylko wykwalifikowana ekipa monterska i dobrzy projektanci wykonają prace na najwyższym poziomie, a tym samym stworzą bezpieczne miejsce pracy.

Czym się kierować przy wyborze firmy?


Podstawową rzeczą jest informacja, jak długo dane przedsiębiorstwo istnieje. Im większe doświadczenie, tym bardziej zwiększa się prawdopodobieństwo, że konstrukcja będzie dobrze i szybko zrobiona. Nie zaszkodzi poprosić o referencje, żeby poznać opinie innych klientów. Solidna firma powinna nam udostępnić tego typu dokumenty. Dobrym pomysłem będzie także przejrzenie wyszukiwarki internetowej, by znaleźć więcej informacji o danym podmiocie.
Kolejną ważną kwestią jest zakres działalności. Żeby zaoszczędzić sobie czasu i nerwów, warto wybrać wykonawcę, który podejmie się inwestycji całościowo. To znaczy: wykona projekt, załatwi pozwolenia na budowę, wykona niezbędne roboty według wytycznych projektowych, a na koniec odda budynek do użytku.


Autro artykułu:

Tekst powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Stalbau

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Klimatyzacja w firmie

Klimatyzacja w firmie


Autor: Krzysztof Mroczko


Klimatyzacja w miejscu pracy zaczyna być standardem, zwłaszcza miastach. Rosnący rynek sprawia, że ceny maleją, więc przestaje być to zbyt duży wydatek. Nadchodząca wiosna to najlepszy moment na to, by zacząć rozważać instalację tego typu urządzeń, zostanie jeszcze sporo czasu na wszelkie prace z tym związane.


Zalety posiadania klimatyzacji są właściwie oczywiste i chyba nikomu nie trzeba ich przedstawiać. Rozważania o klimatyzacji lepiej prowadzić w zupełnie inną stronę. Myślenie powinno skoncentrować się na tym, jak zainstalować wszelkie urządzenia klimatyzacyjne dobrej jakości i za niewielkie pieniądze.

Minimalizacja kosztów

Koszty instalacji urządzeń klimatyzacyjnych można minimalizować w różny sposób. Nie zawsze dokonanie zakupu najtańszego z urządzeń dostępnych na rynku będzie tym najlepszym rozwiązaniem. Klimatyzatory posiadają różną moc, z czym związane jest różne zużycie prądu. Energooszczędne urządzenie jest prawie zawsze droższe, ale bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie czasowej. Dobra firma instalatorska powinna przedstawić wszystkie wady i zalety kilku proponowanych przez siebie rozwiązań, to do nas będzie wszak należało ostatnie zdanie. Przemyślany wybór pozwala na rzeczywistą oszczędność pieniędzy, nie tylko w cenie samego urządzenia, ale także kosztów jego instalacji i eksploatacji.

Dobre firmy instalacyjne nie tylko przedstawiają nam szeroki wybór urządzeń klimatyzacyjnych, ale pomagają przejść przez cały proces od początku do końca. Oznacza to zaprojektowanie i wykonanie całego przedsięwzięcia. Taki rodzaj świadczonych usług staje się już standardem, dobrze jest jednak wybrać renomowaną firmę, mogącą poszczycić się dużą ilością zrealizowanych już projektów.

Warto przemyśleć również podpisanie umowy serwisowej z firmą instalacyjną. Dołączenie takiego zapisu do umowy przed podjęciem prac może pomóc znaleźć dodatkową obniżkę ceny, co jest ważne z punktu widzenia firmowego budżetu. Wybór tej samej firmy do serwisowania całej instalacji jest także większą gwarancją otrzymania rzetelnej i wolnej od wad usługi serwisowania urządzeń chłodniczych.

Korzyści

Klimatyzacja działa stymulująco nie tylko na klientów, ale również na pracowników firmy. Mniej zmęczeni upałem po prostu będą znacznie bardziej wydajni, być może nawet bardziej niż konkurencja. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie każde, nawet najdrobniejsze udogodnienie, zwiększające efektywność pracy może naprawdę pomóc w uzyskaniu lepszej pozycji firmy na rynku. Przemyśleć zatem należy tę kwestię dogłębnie, póki jeszcze nie jest za późno.


Projekt, montaż, serwis - to wszystko za rozsądną cenę wykona dla Ciebie firma Pramost z Wrocławia.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Domy pasywne – wyzwanie dla każdego architekta

Domy pasywne – wyzwanie dla każdego architekta


Autor: Greta Rozmysłowicz


Jak każdy dom, tak i dom pasywny, potrzebuje odpowiedniego planu budowy.


Biorąc pod uwagę fakt, że domy pasywne spełniają dużo więcej funkcji, niż domy budowane w tradycyjny sposób, projekt takiego domu musi uwzględniać wiele istotnych elementów.

Architekt staje przed nie lada wyzwaniem projektując dom pasywny, inteligentny,energooszczędny czy też prefabrykowany. Wykonanie takiego projektu jest dużo trudniejsze, niż wykonanie projektu domu tradycyjnego. Budynek pasywny oprócz ogólnych norm budownictwa musi uwzględnić szereg wymogów funkcjonalnych i technicznych. Doświadczenie w planowaniu tego typu budynków przez architekta jest wskazane. Tym bardziej, że architekt musi stawiać w swoim projekcie na pierwszym miejscu elementy, które mają wpływ na bilans energetyczny domu oraz łączyć je z wizją klienta, co jest trudnym zadaniem.


Najważniejsze założenia w domach pasywnych


Domy pasywne zachowują charakterystyczną bryłę. Jest ona wynikową uzyskania odpowiedniej wartości stosunku powierzchni styku przegród zewnętrznych ze środowiskiem zewnętrznym do kubatury budynku. Dlatego idealnym kształtem i proporcją A/V charakteryzuje się kula czy sześcian. Parametr ten wpływa na bilans energetyczny budynku.

Ważnym elementem w trakcie projektowania domu pasywnego jest również szczelność przegród wewnętrznych. Miejsca, w których możliwa jest wymiana powietrza lub tworzenie się mostków termicznych wymagają szczególnego uwagi. Elementy takie, jak fundamenty, dach, ściany oraz przejścia instalacyjne muszą do siebie idealnie pasować i tworzyć wspólnie, z pozostałymi częściami budynku, maksymalnie szczelną powierzchnię.
Dobranie odpowiednich okien, które posiadają obniżony parametr U (przenikania ciepła). Najczęściej w tego typie budownictwie stosowane są szyby zespolone z potrójnym oszkleniem. Szczeliny między szybami w tego typu oknach wypełnione są gazem szlachetnym, który gwarantuje lepszą izolację.


Wykonanie projektu domu pasywnego jest bardzo trudnym zadaniem. Wymaga doświadczenia i dużej wiedzy architektów. Planując taką dużą inwestycje, jaką jest dom pasywny najlepiej jest skorzystać z porad doświadczonych specjalistów.


Artykuł powstał na podstawie informacji zamieszczonych na: http://domy.procyon.com.pl/projektowanie-domu-w-standardzie-pasywnym

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Rekuperacja - nowoczesny system wentylacji budynków

Rekuperacja - nowoczesny system wentylacji budynków


Autor: Marcin Kwiatkowski


Projektowanie budynku zawsze rozpoczyna się od określenia kwestii kluczowych, które mają istotny wpływ na pozostałe elementy, jakie zostaną w nim zastosowane.


Jedną z zasadniczych kwestii, jaka jest brana pod uwagę na etapie projektowania budynku, jest określenie sposobu jego wentylacji. Wyróżnia się trzy główne sposoby wentylacji pomieszczeń: wentylację grawitacyjną, mechaniczną oraz rekuperację. Obecnie to właśnie rekuperację uznaje się za najbardziej zaawansowany i najefektywniejszy system wentylacji.

Charakterystyka poszczególnych typów wentylacji

Wentylacja grawitacyjna, zwana także wentylacją naturalną, funkcjonuje na zasadzie wymiany powietrza poprzez poziome kanały wentylacyjne. Jej działanie jest możliwe, dzięki naturalnej różnicy ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz budynku, w efekcie czego powstaje tak zwany ciąg kominowy.

Z kolei wentylacja mechaniczna (wywiewna, nawiewna lun nawiewno-wywiewna) to instalacja, gdzie podstawową rolę pełni wentylator łazienkowy lub też wentylator centralny. Działanie tego rodzaju instalacji polega na zastosowaniu systemu kanałów, który wyciąga powietrze z pomieszczeń.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiwanie ciepła, czyli rekuperacją, to natomiast rozwiązanie wykorzystujące najbardziej zaawansowany technologicznie system wentylowania budynków. Jego zastosowanie jest szczególnie zalecane w przypadku domów jednorodzinnych. Jest to rodzaj instalacji, który zapewnia efektywną wymianę powietrza oraz umożliwia odzyskanie ciepła zawartego w wywiewanym powietrzu.

Korzyści wynikające z rekuperacji

Niewątpliwym atutem rekuperacji jest fakt, iż w przypadku tego systemu, właściciel posiada całkowitą kontrolę nad ilością wentylowanego powietrza. Co więcej, może on również zaprogramować system kontrolny, oparty na przykład na cotygodniowym cyklu. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest odzyskanie nawet do 95% ciepła, jakie znajduje się w wyciąganym powietrzu. Możliwość odzyskanie dużego procentu ciepła korzystnie przekłada się z kolei na niskie koszty ogrzewania, co sprzyja znaczącym oszczędnościom w okresie rocznym.

Obecnie wciąż najpopularniejszym rozwiązanie jest mało wydajna wentylacja grawitacyjna. Jednak to właśnie rekuperacja jest współcześnie uznawana za najbardziej efekty sposób wentylacji, w przypadku którego koszty nakładu zwracają się w momencie użytkowania budynku. Dzięki temu, ten rodzaj wentylacji zyskuje na popularności, a liczba montowanych instalacji zwiększa się z roku na rok. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to bowiem rozwiązanie efektywne, ekologiczne i przede wszystkim energooszczędne.


Artykuł powstał przy współpracy http://bh-res.pl/

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Domy energooszczędne przyszłością budownictwa mieszkaniowego

Domy energooszczędne przyszłością budownictwa mieszkaniowego


Autor: Marcin Kwiatkowski


Domy energooszczędne to przyszłość budownictwa mieszkaniowego. Budując energooszczędny dom, inwestujemy w komfort i bezpieczeństwo własne oraz naszych bliskich.


Ekologiczna technologia

Technologia budowy domów energooszczędnych jest w wysokim stopniu ekologiczna. Proces budowy tego rodzaju obiektów odbywa się przy minimalnej emisji substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Dzieje się tak głównie dlatego, że podczas prac budowlanych wykorzystywane są w pełni naturalne materiały i surowce. Dom energooszczędny to dom, który nie tylko oszczędza energię, ale również aktywnie pozyskuje ją ze źródeł naturalnych, takich jak słońce, ziemia i woda.

Energooszczędność, czyli mniejsze rachunki za ogrzewanie

Jednak dom energooszczędny to przede wszystkim o wiele mniejsze koszty codziennego użytkowania, a najdoskonalszą formą tego rodzaju budynku jest dom pasywny, który spełnia wiele różnorodnych warunków, mających bezpośredni wpływ na bilans energetyczny. Dobrej jakości dom energooszczędny to gwarancja nawet ośmiokrotnie niższych rachunków za ogrzewanie. Za bardzo niskie straty pozyskanej energii odpowiadają nie tylko materiały, jakich użyto w budowie, ale i sam projekt. Domy energooszczędne projektuje się w ten sposób, aby ich bryła pozostawała jak najbardziej zwarta i prosta. Dzięki temu zabiegowi powstaje minimalna ilość tzw. przegród zewnętrznych, przez które ucieka ciepło. Oprócz tego duże znacznie w projektowaniu domów energooszczędnych ma odpowiednie usytuowanie na działce, brak mostków termicznych, okna o niskim współczynniku przenikania ciepła oraz bardzo dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne

Z myślą o najbliższych

Budowa energooszczędnego domu to zwiększenie komfortu termicznego, to zapewnienie uczucia rześkości i świeżości w całym budynku. Wpływ na to ma m. in. wyraźny podział budynku na strefy termiczne, stosowanie wentylacji mechanicznej, a także szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych). Budowa tego rodzaju domu to inwestycja w przyszłość, ale też dbałość o zdrowie oraz samopoczucie najbliższych.


Artykuł powstał przy współpracy z: http://domy.procyon.com.pl/domy-energooszczedne

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Blachy ocynkowane - doskonałe pokrycie dachowe

Blachy ocynkowane - doskonałe pokrycie dachowe


Autor: Paweł Pierożek


Wielu z posiadaczy domów chcących wyremontować swój dach zastanawiało się z pewnością niejednokrotnie nad tym jakiego materiału użyć by zapewnić należyte bezpieczeństwo sobie i swoim najbliższym.


Kiedyś dachy pokrywało się bardzo niebezpiecznym i szkodliwym dla zdrowia azbestem, później modne stały się dachówki, a dziś najpewniejszą opcją pokryć dachowych jest blacha. Najlepiej ta ocynkowana.
Skąd w ogóle pojawiają się dylematy wyboru materiału przeznaczonego na pokrycie powierzchni dachowych? A no chyba stąd że w odczuciu wielu z nas dach to jeden z najważniejszych elementów domu. Dach nie tylko w przenośni stanowi doskonałe schronienie dla nas i reszty współlokatorów. Dach stanowi również (niejako paradoksalnie) podstawę pewnie stojącego i spokojnego domu. Nie bez powodu to przecież symbol bezpieczeństwa i pewności. Właśnie dlatego najwyższy element domu, powinien być wykonany z najlepszych materiałów.


Kiedy spytalibyśmy dzieci w przedszkolu jaki powinien być dobry dach, z pewnością jednogłośnie odpowiedziałyby że nieprzemakający. Ot cała tajemnica dobrego pokrycia dachowego rozwiązana. Chyba każdy z nas zgodzi się z twierdzeniem, że dobry dach to ten, przez którego nie przecieka deszczowa woda, pod którym nie załamuje się śnieg i który odporny jest na silne podmuchy wiatru. W dzisiejszych czasach dobrym rozwiązaniem gwarantującym długotrwały efekt, bezpieczeństwo i pewność jest zakup dobrej jakości blachy kryjącej. Do grona najlepszych materiałów należy niewątpliwie blacha ocynkowana.


Wielu w tym miejscu zadaje sobie pytanie na czym polega przewaga tego typu materiałów w stosunku do zwykłych blach? Otóż, blachy ocynkowane, jak sama nazwa wskazuje, to stal pokryta specjalną warstwą cynku, chroniąca blachę przed korozją. Co ważne dla użytkowników, blacha ta nie wymaga dodatkowej konserwacji chroniąc jednocześnie dach na wiele lat. Cała tajemnica trwałości tego rodzaju blach ukryta jest właśnie w warstwie cynku – substancji z grupy pierwiastków chemicznych, posiadających niezwykłe właściwości odpornościowe i kryjące. Dzięki swoim niezwykłym właściwościom, cynk uznawany jest za substancję mogącą stworzyć bardzo trudno rozpuszczalne powierzchnie kryjące. Zależność ta inicjowana jest po kontakcie cynku z powietrzem oraz wodą. To właśnie dzięki dodatkowi cynku, blachy cynkowe poddawane są rzadziej procesowi korozji, a dodatkowa warstwa lakieru lub powłoka malarska, położona indywidualnie przez klienta, może przedłużyć życie blachy o dodatkowe kilka lub nawet kilkanaście lat.


Poza znakomitymi właściwościami odpornościowymi, blachy cynkowe są cenione również za stan swojej powłoki. Stal pokryta warstwą cynku posiada odpowiednią gładkość, regulowaną grubość i niezłą przyczepność. Wykazuje też dobry jakościowo połysk. Inwestycja w droższe materiały budowlane to nie tylko bezpieczeństwo użytkowania, ale także gwarancja wieloletniego, bezkorozyjnego użytkowania. Cena blachy ocynkowanej oscyluje w granicach 27 – 45 zł za metr kwadratowy kryjący powierzchni. Cena w dużej mierze uwarunkowana jest grubością blachy i jakością użytego cynku.


Źródło: artykuł powstał we współpracy z Euromixstal

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Wynajmowanie maszyn budowlanych – komu się opłaca?

Wynajmowanie maszyn budowlanych – komu się opłaca?


Autor: Witek


W Polsce można spotkać wiele wypożyczalni sprzętu budowlanego, które ukierunkowane są na umożliwienie wynajęcia maszyn budowlanych o różnym charakterze. Możemy wypożyczyć zarówno maszyny przeznaczone do wykonania lekkich prac, jak i ciężkich, w zależności od potrzeb. Komu opłaca się wypożyczyć sprzęt budowlany?


Wady i zalety wypożyczania maszyn budowlanych.

Współpraca z wypożyczalnią maszyn budowlanych przyniesie Ci wiele korzyści. Podstawową zaletą współpracy jest natychmiastowy dostęp do wynajmowanej maszyny po podpisaniu umowy.

Ponadto, wypożyczając sprzęt nie musimy dysponować dużą gotówką. Przy wypożyczeniu maszyny na jeden dzień ceny sięgają w przedziale (70 zł – 400 zł) w zależności od maszyny. Szczególnie ważne jest to w przypadku, kiedy potrzebujemy dużej, zaawansowanej i przede wszystkim, drogiej maszyny.

Wypożyczanie sprzętu budowlanego ograniczy również koszty związane z eksploatacją maszyn. Wszelkie koszty napraw jak i przeglądów technicznych pokrywa firma, która wynajmuje nam maszyny. Należy jednak pamiętać, że, jeżeli maszyna ulegnie awarii podczas pracy, usterka zostanie naprawiona jedynie w przypadku, kiedy nie pochodzi ona z wyniku błędnego użytkowania. Dodatkowym atutem jest ubezpieczenie, którym objęty jest zarówno inwestor, jak i wypożyczalnia.

Opłacalność wynajmu sprzętu budowlanego przez osobę prywatną.

Opłacalność wynajmu sprzętu budowlanego zależy, przede wszystkim, od czasu, wartości maszyny i specyfiki wykonywanych prac budowlanych. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne w przypadku przeprowadzania jednorazowych prac.

Koszty wynajmu maszyn takich, jak agregaty prądotwórcze, odkurzacze przemysłowe, czy koparko-ładowarki są niewątpliwie niższe niż w przypadku zakupu maszyny fabrycznie nowej. Wypożyczenie, zatem jest dobrym sposobem, aby zaoszczędzić gotówkę, którą normalnie przeznaczylibyśmy na wyposażenie parku maszynowego.

Po zakończeniu wykonywanych prac budowlanych maszyna musi wrócić do wypożyczalni, co jest szczególnie ważne dla osób nie posiadających placu, na którym te maszyny można składować. Nie musimy martwić się także o stan techniczny urządzeń. To wypożyczalnia ma obowiązek, aby każdy oferowany przez nią sprzęt był w idealnym stanie technicznym.

Wypożyczalnie udostępniają sprzęt o wartości wyższej niż 50 tysięcy złotych jedynie przedsiębiorstwom, dlatego cześć klientów indywidualnych musi zdecydować się na zakup własnego sprzętu lub założenie działalności gospodarczej.

Wypożyczanie sprzętu budowlanego firmom. Opłacalność.

W przypadku wynajmowania sprzętu budowlanego przez firmy, bardzo ważne jest przeanalizowanie kosztów, które zależą, przede wszystkim, od lokalizacji placu budowy, częstotliwości wykonywania prac, czy ceny nowych maszyn budowlanych. Najmniejszego sensu nie ma wypożyczanie sprzętów podstawowych, które muszą znaleźć się w ramach kapitału każdego przedsiębiorstwa budowlanego. Dostępne są one w dość niskich cenach, dlatego zakup nie powinien przysporzyć większych problemów.

Większy, bardziej zaawansowany sprzęt budowlany jest droższy i jego wypożyczenie jest już bardziej opłacalne. Podobnie jest w przypadku, kiedy teren budowy znajduje się daleko od siedziby firmy. Transport większych maszyn często jest kłopotliwy, dlatego lepiej jest je wypożyczyć blisko miejsca, gdzie będą wykonywane prace budowlane.

Wypożycz maszynę o parametrach dobranych do Twoich potrzeb.

Opłacalność wypożyczania maszyny budowlanej zależy przede wszystkim od Twoich indywidualnych potrzeb. Bardziej optymalne rozwiązanie musisz wybrać sam. Przed podjęciem ostatecznej decyzji przeanalizuj ofertę wielu wypożyczalni różnego typu, aby wybrać najlepszą. Pamiętaj, że każda wypożyczalnia dysponujemy maszynami innego typu. Ważny jest również czas, w którym maszyny będą nam potrzebne, gdyż to właśnie ze względu na czas ustalana jest kwota wynajmu.


Jamar - wynajem i serwis maszyn budowlanych

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.