piątek, 18 grudnia 2015

Materiały budowlane – definicja, podział i przykłady

Materiały budowlane – definicja, podział i przykłady


Autor: Aleksandra Primke


Materiały budowlane to utwory lub przetwory, naturalnych formacji chemicznych zasobów ziemi, pozyskane lub przetworzone przez człowieka dla celów budowlanych.


Materiały budowlane to różnego rodzaju materiały stosowane do budowy nowych obiektów – wnoszenia budynków lub naprawy już istniejących budowli i konstrukcji. Materiały budowlane dzielą się przede wszystkim ze względu na ich przeznaczenie, ale też ze względu na typ tworzywa, czy surowce użyte do ich produkcji.
Nie należy mylić materiałów budowlanych z surowcami budowlanymi. Surowiec to materiał przeznaczony do dalszej przeróbki, czyli naturalny – niepoddany żadnym zabiegom technologicznym, jak np. drewno, kamień, skała. Skała poddana np. obróbce termicznej i rozdrobniona staje się kruszywem stosowanym do produkcji zapraw budowlanych i betonów, które to są już materiałami budowlanymi.


Ze względu na przeznaczenie materiałów budowlanych podzielić je można na:

 • konstrukcyjne — przeznaczone do wznoszenia fundamentów np. beton,
 • izolacyjne — chroniące przed czynnikami atmosferycznymi np. styropian – wełna mineralna, papa,
 • instalacyjne — do tworzenia instalacji grzewczych, sanitarnych np. stal, żelazo.

Według rodzaju tworzywa materiały budowlane dzieli się na:

 • kamienne (np. kamień dekoracyjny używany we wnętrzach domów lub w produkcji posadzek),
 • ceramiczne (ze względu na ich właściwości wykonuje się z nich materiały ogniotrwałe takie jak: osłony typu OSC, maty ceramiczne, papier ceramiczny),
 • betony (jedne z najważniejszych i najpowszechniejszych obecnie materiałów budowlanych mające bardzo szerokie zastosowanie),
 • drewno (stosowane jest do wykonywania konstrukcji dachowych, stolarki budowlanej — okna, drzwi, schody itp.)
 • metale (rozróżnia się metale ziem alkalicznych, metale alkaliczne, metale przejściowe, metale ziem rzadkich),
 • tworzywa sztuczne.

Ostatnią kategorią podziału materiałów budowlanych jest ich zastosowanie przy wykonywaniu elementów budynku i dzieli się je w tym przypadku na:

 • ścienne np. bloczek, cegła, pustak ścienny, płyta gipsowo-kartonowa,
 • stropowe np. pustak stropowy, płyta,
 • dachowe np. dachówka.

Z produkcją wszelkich materiałów budowlanych nierozerwalnie powiązana jest zakładowa kontrola produkcji (system zkp), gdyż to ona pozwala na otrzymanie materiałów o wymaganych przez normy państwowe właściwościach. Przed dopuszczeniem materiałów na rynek powinny one być zbadane przez odpowiednie laboratorium budowlane pod kątem ich cech fizycznych, fizykochemicznych, mechanicznych i chemicznych.


Wyroby budowlane, Laboratorium budowlane - zakładowa kontrola produkcji

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

3 komentarze: