czwartek, 17 grudnia 2015

Charakterystyka masy bitumicznej

Charakterystyka masy bitumicznej


Autor: Wioletta Nowak


Masa bitumiczna to mieszanka stosowana w budownictwie drogowym. Powstaje w wyniku połączenia kruszywa, lepiszcza i wypełniacza.


Masa bitumiczna znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym. Jest to masa zalewowa do szczelin i dylatacji w nawierzchniach asfaltowych i betonowych. Masę bitumiczną opracowuje się na gorąco.

Masę bitumiczną produkuje się na bazie wysokiej jakości bitumu modyfikowanego. Gorące kruszywo zostaje przesiane przez odpowiednie sito i podzielone na kilka frakcji (części). Frakcje wyróżnia się ze względu na średnicę ziaren, którą określa się za pomocą dwóch specjalistycznych sit do badania krzywej uziarnienia. W taki sposób wyróżniamy frakcje: kamieniste, żwirowe, piaskowe, pyłowe i iłowe.

Tak przygotowane kruszywo jest przechowywane w specjalnie do tego przeznaczonych komorach, a następnie odpowiednio dozowany do mieszalnika. Lepiszcze jest ogrzewane do postaci bitumu, czyli lepkiej mieszaniny o kolorze czarnym lub brunatnoczarnym. Gotowa masa bitumiczna przechowywana jest w zbiornikach, a na budowę transportowana jest samochodami samowyładowczymi.

Masę bitumiczną wykorzystuje się przede wszystkim do wypełniania szczelin dylatacyjnych oraz do połączeń we wszystkich rodzajach nawierzchni. Szczelina dylatacyjna to szczelina, która została utworzona celowo we wszelkich konstrukcjach budowniczych. Elementy, które zostają przez szczelinę dylatacyjną wydzielone samodzielnie przenoszą odkształcenia, obciążenia i ewentualnie przesunięcia.

Ponadto masa bitumiczna znajduje skuteczne zastosowanie jako uszczelniacz powierzchni asfaltowych lub betonowych, a dodatkowymi elementami takimi jak krawężniki, włazy, kratki ściekowe. Masa bitumiczna umożliwia wypełnianie szczeliny poziomej lub o niewielkim nachyleniu.

Masa zalewowa jest bardzo elastyczna i gwarantuje optymalne wyważenie pomiędzy ciągliwością, przyczepnością oraz wysoką odpornością na na nacisk, a także wysokie i niskie temperatury, dlatego jest jednym z najczęściej wykorzystywanych surowców do budowy.

Firmy oferujące wytwórnię mas bitumicznych zazwyczaj wyposażone są nie tylko w wymagane komory, ale także w zespoły do układania mas. W zależności od rodzaju wytwornicy zmienne są ilości segmenty kontenerowe, a także mobilność i możliwości zarówno montażowe jak i demontażowe poszczególnych elementów.


Wytwórnia mas bitumicznych

http://www.alstal.eu/oferta/wytwornia-mas-

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz