sobota, 10 października 2015

Bezpieczne rusztowania

Bezpieczne rusztowania


Autor: Wiktoria Woźniak


Bezpieczeństwo pracy na wysokościach to jedna z podstawowych kwestii, o jaką zadbać musi organizator budowy bądź innych działań, do których przeprowadzenia potrzebne są rusztowania.


Statystyki wypadków związanych z wykonywaniem pracy są niestety zatrważające. Co roku w trakcie pracy giną około dwa miliony osób. Kolejny milion zostaje ranny. W wielu przypadkach wypadki te kończą się trwałym kalectwem. Bez wątpienia jednym z rodzajów pracy, który najbardziej naraża na niebezpieczeństwo, jest praca na wysokościach. Znów potwierdzają to statystyki. Według danych GUS-u najwięcej wypadków na budowach ma związek z nieprawidłowym montażem lub eksploatacją rusztowań. Przyczyną tych wypadków najczęściej jest nieodpowiedni stan wiedzy, czy to na temat obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, czy to na temat zasad użytkowania rusztowań. Problemem są także wadliwe konstrukcje (za czym także kryje się brak stosownej wiedzy).

Truizmem zatem będzie powiedzenie, że przed postawieniem rusztowania należy wnikliwie zapoznać się z treścią obowiązujących przepisów na temat zasad bezpieczeństwa. Są one dość szczegółowe. Normują każdy etap stawiania rusztowań, włącznie z fazą przedmontażową. Pamiętać zatem należy, że rusztowanie może być używane tylko w jednej strefie obciążenia wiatrem, a jego wszystkie elementy muszą być sprawdzone pod kątem technicznej sprawności. Montażu rusztowań nie można też powierzyć osobie przypadkowej. Zawód montera jest bowiem zawodem zakwalifikowanym do grupy robotników przemysłowych i rzemieślników i do jego wykonywania wymagane są stosowne uprawnienia. Podmiot odpowiedzialny za rusztowanie pamiętać musi także o zabezpieczeniu konstrukcji piorunochronem. Jeżeli rusztowanie znajduje się przy ścianie, która posiada instalację piorunochronną, wówczas możliwe jest połączenie rusztowania ze zwodem pionowym piorunochronu.

Oczywiście lista zasad związanych z bezpieczeństwem konstrukcji przeznaczonych do prac na wysokościach jest szersza. Bezwzględnie należy się z nimi zapoznać, nie tylko z powodu obowiązującego prawa, ale także z czysto ludzkiej odpowiedzialności za drugiego człowieka.


konstrukcje aluminiowe

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz