piątek, 9 października 2015

5 głównych zasad aplikacji posadzek epoksydowych

5 głównych zasad aplikacji posadzek epoksydowych


Autor: cgmedia


Posadzki epoksydowe należą do bardzo skutecznych rozwiązań, jeśli chodzi o ochronę betonu. Ich wykonawcy, w celu osiągnięcia odpowiedniego efektu, powinni jednak zachować najwyższe standardy pracy. Jednak nawet i doświadczony wykonawca popełnia czasem błędy.


Pośpiech, duża ilość zleceń, a czasem zwykłe ludzkie niedbalstwo – to najczęściej spotykane przyczyny błędnie wykonanych posadzek epoksydowych. Aby jednak do takich sytuacji nie dochodziło, należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych elementów. Oto i one:

1. Odpowiednie parametry podłoża

Jeszcze w fazie planowania położenia posadzek epoksydowych należy zwrócić uwagę na to, jakim podłożem dysponujemy w danym pomieszczeniu. Szczególnie istotne jest, aby podłoże betonowe, na którym chcemy zastosować posadzki żywiczne, było wykonane zgodnie z normami budowlanymi i posiadało odpowiednią wytrzymałość (szczególnie na ściskanie - beton klasy nie niższej niż C20/25). Dodatkowo warto sprawdzić powierzchniową wytrzymałość betonu na odrywanie (średnia wartość próby pull-off - powinna wynosić minimum 1,5 MPa).

fot-Megachemie-2

Foto: megadur.com

2. Prawidłowe przygotowanie powierzchni

Przed rozpoczęciem nakładania warstw żywicznych wymagane jest odpowiednie przygotowanie podłoża betonowego, co przekłada się na jakość, trwałość oraz końcowy efekt wykonanych prac. Powierzchnia betonowa, na której chcemy wykonać posadzkę żywiczną, powinna być mocna, sucha, równa, czysta, lekko chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia takie jak: mleczko cementowe, pyły, zaolejenia, ślady tłuszczu, luźne, niezwiązane lub słabo związane z podłożem fragmenty betonu oraz stare powłoki - należy usunąć. - Wymagane spadki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym, natomiast nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować, a ubytki naprawić – radzi Janusz Kornaś, ekspert branży budowlanej. Czyszczenie podłoża betonowego najlepiej przeprowadzić metodą strumieniowo-ścierną (piaskowanie) lub mechanicznie (np. śrutowanie, groszkowanie, frezowanie). Przed aplikacją materiałów podłoże betonowe należy dokładnie odpylić i odkurzyć.

3. Warunki panujące podczas nakładania warstw żywicznych

Aby posadzka epoksydowa właściwie przylegała do podłoża, musi być położona w odpowiednich warunkach. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nanoszenia żywic powinna wynosić minimum +5°C (zalecane +10°C) temperatura maksymalna +30°C (w przypadku niektórych materiałów dopuszczalna jest temperatura +35°C), przy czym temperatura podłoża musi być wyższa o min. 3°C od temperatury punktu rosy. Maksymalna wilgotność podłoża nie może być wyższa niż 5%, a wilgotność względna powietrza ≤ 80%. Należy również przestrzegać wymaganych czasów dojrzewania betonu (okres dojrzewania betonu min. 28 dni) oraz materiałów naprawczych.

4. Właściwie dobrany materiał gruntujący

Zupełny brak lub zastosowanie nieodpowiedniego materiału gruntującego może spowodować odspajanie się kolejnych warstw posadzki, dlatego szczególnie istotny jest odpowiedni dobór i właściwe wykonanie warstwy gruntującej. Zwykle stosuje się dwuskładnikowy grunt epoksydowy, bardzo dobrze penetrujący podłoża mineralne oraz zwiększający przyczepność kolejnych warstw.

5. Prawidłowe przygotowanie żywicy

Prawidłowo wykonana powłoka żywiczna nie pozostaje po zakończonej realizacji lepka ani miękka, nie wykazuje także przebarwień. Wszystko dlatego, że została prawidłowo - zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta w Kartach Technicznych produktu - przygotowana. Jeśli jest inaczej, to przyczyny należy poszukiwać przede wszystkim w wadliwym wymieszaniu żywicy z utwardzaczem (np. źle dobrane proporcje składników, zastosowanie innego niż wymagany utwardzacza). - Taki błąd może zupełnie uniemożliwić utwardzenie wykonanej warstwy lub spowodować wystąpienie nieutwardzonych miejsc, przebarwienia (w postaci smug) a także powstanie innych wad – zaznacza Kornaś.

Powyższe zasady stanowią o jakości posadzek epoksydowych stosowanych nie tylko w pomieszczeniach przemysłowych, ale także i w lokalach użytkowych czy mieszkalnych. Przestrzegając tych kilku podstawowych, wymienionych powyżej reguł, unikniemy niepotrzebnych błędów. Dzięki temu oszczędzimy swój czas oraz środki finansowe.


Zainteresowały Cię posadzki epoksydowe? Wejdź na www.megachemie.com.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz