piątek, 26 grudnia 2014

Budowa domu – część I

Budowa domu – część I


Autor: Irena Zobniów


Budowa domu to marzenie niemal każdego z nas. Ponieważ zwykle jest to inwestycja na całe życie, warto z odpowiednim wyprzedzeniem zaplanować poszczególne etapy prac. Poniżej podpowiemy, od czego powinniśmy zacząć, jeśli decydujemy się na wybudowanie domu.


Zakup działki budowlanej

Pierwszą rzeczą, od której powinniśmy zacząć planowanie to zakup działki budowlanej. Jest to niezwykle istotne, gdyż od tego zależeć będą dalsze etapy związane z wybudowaniem domu.

Decydując się na zakup działki, powinniśmy kierować się przede wszystkim użytecznością terenu, przez którą rozumiemy bliskość sieci elektrycznej lub gazowej, kanalizacji oraz sieci wodociągowej do której będziemy mieli możliwość podłączenia naszego domu.

Należy pamiętać, aby wielkość działki odpowiadała naszym potrzebom związanym z postawieniem domu, a także zagospodarowaniem terenu wokół niego. Jeśli w przyszłości będziemy chcieli wykonać ogrodzenie wokół domu, warto już wcześniej zadbać o to, aby nasza działka nie graniczyła bezpośrednio ze ścianą innego budynku. Z kolei brama wjazdowa na posesję powinna zostać zaplanowana w taki sposób, aby nie utrudniała dostępu do innych budynków lub urządzeń technicznych znajdujących się przy drodze.

Ponadto teren pod zabudowę powinien być płaski, a grunt stabilny. W przeciwnym razie budowa domu będzie dużo bardziej kosztowna, gdyż może się okazać, iż konieczne będzie doprowadzenie ziemi do stanu, który umożliwi postawienie fundamentów.

Pamiętajmy też o okolicy, w której ma stanąć nasz przyszły dom. Unikajmy terenów, gdzie w pobliżu zlokalizowane są zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, wysypiska, a także miejsc o wysokiej emisji hałasu i spalin.

Przed zakupem działki należy zaznajomić się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jakie inwestycje są planowane w pobliżu gruntu, który zamierzamy nabyć, aby uniknąć sytuacji, że za kilka lat obok naszego domu staną zakłady chemiczne lub autostrada. W planie zagospodarowania przestrzennego sprawdzimy również, czy nasz dom jednorodzinny będzie współgrał z okolicą pod względem architektonicznym oraz funkcjonalnym.

Uwaga! Zanim kupimy działkę, konieczne należy zgłosić się do Sądu Rejonowego, aby uzyskać informację, czy dany teren nie został oddany w użytkowanie wieczyste, co oznacza, iż otrzymujemy prawo dysponowania nieruchomością, będąca własnością Skarbu Państwa, które posiada prawo pierwokupu. Takie użytkowanie gruntu jest przyznawane na określony czas i wynosi przeważnie 99 lat. Ponadto użytkowanie wieczyste wiąże się z ograniczeniem co do terminu oraz sposobu zagospodarowania gruntu oraz z wymaga wniesienia tzw. pierwszej opłaty oraz opłat corocznych.

Umowa kupna-sprzedaży

Aby nabyć nieruchomość budowlaną konieczne jest zawarcie umowy kupna - sprzedaży, sporządzonej w formie aktu notarialnego przy udziale obydwu stron transakcji (kupującego i sprzedającego), przy czym przed spisaniem umowy właściciel gruntu jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający jego prawo własności do danej działki. Następnie, po podpisaniu umowy, każda ze stron otrzymuje odpis aktu notarialnego podpisanego i opieczętowanego przez notariusza.

Przed zakupem działki budowlanej warto skorzystać z usług pośrednika, który za ustaloną kwotę wynagrodzenia, stanowiącą zwykle procent od wartości nieruchomości, zajmie się nie tylko znalezieniem odpowiedniej działki, ale także przeprowadzi nas przez wszelkie zawiłości prawne związane z jej nabyciem.

Mając już zakupioną działkę pod budowę domu można przejść do kolejnego etapu, jakim jest przygotowanie projektu budowlanego, co wymagać to będzie dużego wkładu pracy, zarówno od nas, jak i od architekta, któremu zlecimy wykonanie usługi.

W drugiej części artykułu „ Budowa domu” zajmiemy się dalszymi etapami, czyli przygotowaniem projektu budowlanego, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęciem budowy.


Irena Zobniów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

1 komentarz:

  1. Budowa domu to bardzo żmudna praca pod względem organizacyjnym. Jeżeli ktoś nie ma dokładnie przemyślanego sposobu działania, może się nawet zniechęcić projektem.

    OdpowiedzUsuń