poniedziałek, 9 grudnia 2013

Wpływ zanieczyszczeń na budowę wentylatora

Wpływ zanieczyszczeń na budowę wentylatora


Autor: Tomasz Janis


Budowa wentylatora różni się w zależności od wielu czynników. Jednym z najważniejszych są czynniki związane z zanieczyszczeniem pomieszczeń wentylowanych przez wentylatory.


Jeżeli zanieczyszczenia mają własności powodujące korozję, wentylator powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej lub ze stali węglowej pomalowanej wewnątrz lakierem kwasoodpornym. W niektórych przypadkach wentylator może być wyłożony wewnątrz gumą, ebonitem lub ołowiem. Mniejsze wentylatory w takich przypadkach mogą być z winiduru, pod warunkiem, że temperatura gazów będzie się zawierała w granicach od -5 do +60stC.
Jeżeli przez wentylatory przepływa powietrze lub gazy o wysokiej temperaturze, powinien on być wykonany ze stopów odpornych na wysoką temperaturę. Szczególną uwagę należy zwrócić na łożyska, które powinny być odpowiednio izolowane od obudowy, aby umożliwić ich właściwe chłodzenie.
Jeżeli powietrze lub gazy mają temperaturę wyższą niż +120C, wentylatory powiny mieć łożyska ślizgowe chłodzone wodą. Ponadto należy stosować ekrany do osłonięcia łożysk przed promieniowaniem obudowy wentylatora. Wał między ekranem z łożyskami powinien być chłodzony powietrzem.
Jeżeli przez wentylatory ma przepływać powietrze o dużej zawartości wilgoci albo zachodzi obawa, że w obudowie wentylatora będą się gromadziły skropliny, wtedy w części dolnej obudowy wentylatora należy wbudować odwadniacz zaopatrzony w zamknięcie wodne, zapobiegające uchodzeniu powietrza
wentylacja, wentylatory Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz