piątek, 14 stycznia 2011

Budowa domu – część II

Budowa domu – część II

Autorem artykułu jest Irena ZobniówW pierwszej części artykułu dowiedzieliśmy się, jak wybrać oraz zakupić grunt pod budowę naszego domu. W drugiej części zajmiemy się omówieniem projektu budowlanego, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz rozpoczęciem prac.

Projekt budowlany

Kolejnym etapem w planowaniu budowy domu jest projekt budowlany. Ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów przygotowania do budowy domu, warto zlecić wykonanie projektu firmie, która profesjonalnie wykonuje projekty architektoniczne, w tym projekty budowlane.

Od projektu budowlanego zależeć będzie, jakie w przyszłości będziemy ponosić koszty, związane z utrzymaniem domu, możliwości wprowadzania zmian w architekturze domu poprzez jego rozbudowę, a także komfort mieszkania. Najważniejszym jednak powodem, dla którego musimy posiadać projekt budowlany jest konieczność dołączenia go do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę domu.

Na projekt budowlany składają się następujące elementy:

1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany na aktualnej mapie, określający granice działki oraz jej usytuowanie względem sąsiadujących budynków i innych obiektów lub planowanych inwestycji, wraz z zaznaczeniem sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych itp.

2. Projekt architektoniczno-budowlany, określający szczegółowo funkcję oraz konstrukcję planowanego obiektu z uwzględnieniem relacji z otoczeniem, budynkami użyteczności publicznej i zabudowaniami mieszkalnymi.

3. Oświadczenie właściwych jednostek organizacyjnych, zapewniające dostawę energii, gazu, wody i ciepła oraz potwierdzające możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, czy telekomunikacyjnych.

Rodzaje projektów budowlanych

Mamy do wyboru dwa rodzaje projektów budowlanych:

Gotowy – tzw. typowy, który możemy wybrać z katalogów firm, gdzie mamy możliwość obejrzenia wizualizacji naszego przyszłego domu. Wśród korzyści zakupu gotowego projektu można wymienić przede wszystkim szybką dostępność oraz stosunkowo niską cenę, a także możliwość zasięgnięcia opinii od kogoś, kto skorzystał z tego samego projektu.

Wadą takiego rozwiązania jest jednak konieczność zaadoptowania projektu pod zakupioną przez nas działkę, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Często również w gotowym projekcie będziemy musieli dokonać wielu zmian, aby dostosować go do własnych potrzeb, jak przesunięcie okien, drzwi, a czasem nawet ścian zewnętrznych, co będzie skutkowało wykonaniem dodatkowych projektów.

Indywidualny – to projekt domu stworzony pod nasze indywidualne potrzeby. Jego główną zaletą jest możliwość stworzenia oryginalnej, niepowtarzalnej architektury domu, w której mamy wpływ na wygląd oraz położenie wszystkich jego elementów. Możemy zatem dowolnie rozplanować ścianki działowe wewnątrz domu, instalacje grzewcze, wentylacyjne a także rozlokowanie wszystkich pomieszczeń. Jednak minusem indywidualnego projektu jest jego wysoka cena, a także dłuższy czas oczekiwania na jego wykonanie.

Należy pamiętać, iż projekt budowlany musi być wykonany przez architekta posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz zaświadczenie o przynależności do Izby Architektów RP. Architekt powinien sporządzić oświadczenie o wykonaniu projektu według obowiązujących przepisów.

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę, które poprzedzone jest złożeniem stosownego wniosku w wydziale nadzoru architektoniczno-budowlanego urzędu samorządowego, pod który podlega zakupiona działka. Dodatkowo należy dołączyć do wniosku projekt budowlany wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw do dyspozycji daną nieruchomością na cele budowlane. Pozwolenie na budowę wydawane jest przez Starostę, przy czym należy pamiętać, iż może ona wygasnąć, jeśli w okresie trzech lat od jej wydania, nie rozpoczęliśmy budowy lub przerwaliśmy ją na okres dłuższy niż trzy lata.

Rozpoczęcie budowy

Po załatwieniu formalności związanych z wydaniem pozwolenia na budowę, nadszedł czas rozpoczęcia robót. Przepisy Prawa Budowlanego zaznaczają, iż do zgłoszenia terminu rozpoczęcia robót budowlanych konieczne jest dołączenie zgłoszenia o uczestnictwa kierownika lub inspektora nadzoru na placu budowy.

Należy pamiętać, iż minimum 7 dni przed planowaną budową konieczne jest zgłoszenie terminu rozpoczęcia prac staroście. Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie kierownika budowy o przejęciu nadzoru nad pracami, które zawiera również dokument stwierdzający sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Następnie w inspektoracie otrzymujemy dziennik budowy, będący urzędowym dokumentem zawierającym opis przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich wydarzeń im towarzyszących, a za jego zawartość odpowiedzialność ponosi kierownik budowy.

Po upływie 7 dni od daty zgłoszenia możemy rozpocząć budowę naszego wymarzonego domu.

Pamiętajmy, aby na każdym etapie przygotowań do budowy w miarę możliwości korzystać z pomocy i konsultacji specjalistów. Popularnym sposobem znalezienia zarówno architekta, jak i firmy, której zlecimy budowę domu jest złożenie zapytania ofertowego przez internet. Specjaliści sami prześlą nam swoje oferty wraz z referencjami oraz przykładami dotychczasowych realizacji, co pozwoli nam wybrać ekipę, która spełni nasze oczekiwania.

Dzięki zleceniu budowy domu firmie cieszącej się dużym zaufaniem klientów oraz posiadającej wieloletnie doświadczenie będziemy mieć pewność, iż nasz dom posłuży nam na lata, zapewniając komfort i bezpieczeństwo całej rodziny.

W kolejnej części cyklu „Budowa domu” podpowiemy, jak wybrać ekipę budowlaną oraz opiszemy, jakie są etapy prac na placu budowy.


---

Irena Zobniów
Oferteo.pl


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz