czwartek, 12 stycznia 2012

Kompetencje montażysty na rynku budowy

Kompetencje montażysty na rynku budowy

Autorem artykułu jest AlberynTeren budowy to miejsce szczególnie narażone na niebezpieczeństwa. Jak wykazują statystyki, budownictwo, spośród wszystkich dziedzin gospodarki zajmuje niechlubne drugie miejsce w statystykach wypadków w miejscu pracy.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie wszystkich pracowników w taki sposób, aby do tragicznych sytuacji dochodziło coraz rzadziej.Każdy montażysta rusztowań jest zobligowany do przejścia szkolenia przygotowawczego do bezpiecznej pracy na budowie. Jego celem jest zdobycie niezbędnej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie budowy i eksploatacji rusztowań.
Każdy montażysta, rozpoczynający pracę na budowie powinien:
- budować rusztowania różnego typu i różnego rodzaju, za pomocą instrukcji i dokumentacji danego sprzętu
- posiadać niezbędną wiedzę dotyczącą oceny stanu technicznego poszczególnych elementów rusztowania
- umieć przeprowadzić prawidłowy załadunek i rozładunek poszczególnych elementów rusztowania
- przygotować stanowisko w taki sposób, aby było bezpieczne zarówno dla montażysty, pracownika budowy, jak i osób trzecich
- nie polegać jedynie na własnej intuicji, ale szczegółowo analizować instrukcje montażu i stosować się do warunków eksploatacji sprzętu
- umieć określić wielkość obciążeń użytkowych
- kontrolować przebieg działań montażowych zgodnie z procedurami systemów jakości ISO
- posiadać umiejętności obsługiwania podstawowych urządzeń transportu pionowego oraz urządzeń pomiarowych dla określenia siły kotwienia
- umieć współpracować z zespołem montażowym oraz samodzielnie montować rusztowania w różnych warunkach terenowych .

Szkolenie dla montażystów organizowane są w tych ośrodkach, które są upoważnione do prowadzenie tego typu działalności. Niezbędne jest spełnienie podstawowych warunków, takich jak: pełnoletniość, wykształcenie minimum podstawowe oraz przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego możliwość wykonywania prac na wysokościach. Po jego odbyciu każdy kursant otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. W następnej kolejności odbywa się egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS). Po otrzymaniu pozytywnej oceny zarówno z zadań teoretycznych jak i praktycznych, otrzymuje uprawnienia montażysty rusztowań.
Ponieważ musi on posiadać szeroką wiedzę dotyczącą zarówno środowiska swojego miejsca pracy – czyli budowy, jak i sprzętu i jego montażu, musi zostać jak najlepiej przeszkolony i przygotowany do pracy w tak ciężkim i niebezpiecznym miejscu, jakim jest praca na budowie. Ważne jest, aby nie przekazywać jedynie suchych wiadomości ale również odbyć szkolenia praktyczne, które jak żadne inne pokazują realnie zagrożenia związane ze stanowiskiem, o którego uprawnienia się ubiega. Takie szkolenie powinno również uświadomić każdego, jak ważne zadania ma do wykonania i jaką odpowiedzialnością obarczona jest jego praca.

---

Koszulki Reklamowe - doskonała reklama twojej firmy
Social Media wszystko o mediach społecznościowych.
Namioty handlowe - wszystko czego potrzebujesz w handlu.
Przedłużanie rzęs - Profesjonalne produkty


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz