wtorek, 31 maja 2016

Zasady organizacji pracy przy budowie

Zasady organizacji pracy przy budowie


Autor: Aleksandra Primke


Tak, jak zakładowa kontrola produkcji (system ZKP) pozwala na stały nadzór nad prawidłowością produkcji materiałów budowlanych, tak samo istnieją zasady zaprowadzające ład w miejscu prowadzenia prac budowlanych. Znajomość tych zasad jest koniecznością dla osób zajmujących się realizacją projektów i obsługą budów.


Amerykański inżynier F.W. Taylor opierając się na obserwacjach i badaniach sformułował następujące ogólne zasady organizacji pracy:


- przed przystąpieniem do prac należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynności konieczne do wykonania oraz najlepszy sposób jej wykonania z uwzględnieniem wszystkich elementów prostych
- wszyscy wykonawcy odpowiedzialni za właściwe ukończenie projektu muszą mieć odpowiednio przydzielone prace
- każdy robotnik powinien mieć dokładnie określony zakres obowiązków i zapewnione odpowiednie warunki do wykonania swoich zadań
- wraz z przekazaniem robotnikowi zakresu prac należy także udzielić mu dokładnego instruktażu,
- osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami zobowiązana jest do stałego nadzoru prac i ich zgodności z wcześniejszym ustaleniami i dokumentacją.

W późniejszym czasie opracowano dokładniejsze zasady organizacji pracy:

 • Zasada ładu materialnego – miejsce środków pracy musi być ściśle określone;
 • Zasada podziału pracy – polega na rozdzieleniu zadań na prostsze procesy i przekazanie ich odpowiednim osobom;
 • Zasada normalizacji pracy – wymaga ustalenia odgórnych norm np. w postaci przepisów omawiających dany proces produkcji;
 • Zasada oszczędzania wysiłku ludzkiego – eliminacja czynności zbędnych i zastosowanie odpowiedniej mechanizacji;
 • Zasada harmonizacji – wskazuje na odpowiednie dobieranie współpracujących ze sobą jednostek (ludzi, maszyn);
 • Zasada równości i rytmiczności – umożliwia wyrównywanie wahań w przebiegu realizacji zadań przez ustalenie tempa pracy;
 • Zasada zapobiegania uszkodzeniom, zagubieniom przedmiotów, czy przerwaniu prac np. poprzez zadbanie o równomierność dostaw materiałów;
 • Zasada stosowania rezerw – wymaga zapewnienia odpowiednich rezerw czasu, zapasowych maszyn, narzędzi itp.;
 • Zasada elastyczności – polega na stałym dostosowywaniu się do zmieniających się warunków;
 • Zasada kontroli pozwala na wczesne ujawnienie rozbieżności pomiędzy planowanym a rzeczywistym wynikiem.

Znajomość i stosowanie się do powyższych zasad wprowadza ład na budowie, przyczynia się do szybszej realizacji projektu, często ograniczając , czy eliminując straty finansowe.


Laboratorium budowlane Ag-Cel - zkp i obsługa budów

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

2 komentarze:

 1. Bardzo ładnie i w punktach wymieniono wszystkie zasady. Sądzę, że jest to podstawa przestrzegania zasad BHP. Mimo to, każdy pracownik powinien być odpowiednio przeszkolony.

  OdpowiedzUsuń
 2. Niestety coraz częściej na budowach pracują osoby, które w ogóle nie znają się na rzeczy, o wypadek nietrudno

  OdpowiedzUsuń