czwartek, 26 maja 2011

PM Group Polska Liderem Eko-Inwestycji

PM Group Polska Liderem Eko-Inwestycji

Autorem artykułu jest Profit CommunicationsCztery lata pracowali na rzecz modernizacji systemu zaopatrującego Kotlinę Jeleniogórską w czystą wodę. Teraz eksperci z PM Group Polska zostali za to nagrodzeni tytułem Lidera Eko-Inwestycji. Firma odbierze statuetkę Ministra Rozwoju Regionalnego w poniedziałek podczas gali konkursu w Toruniu.

Firma architektoniczno-inżynierska PM Group Polska została laureatem konkursu Lider Eko-Inwestycji w kategorii inżynier kontraktu. Plebiscyt pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego po raz czwarty zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Beneficjentów Funduszy Pomocowych. Jego cel to promowanie efektywnego wykorzystywania pieniędzy unijnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji proekologicznych.
PM Group nagrodzono za współrealizację projektu pn. ”Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze”. Firma w konsorcjum z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego i zielonogórską spółką Ekosystem przez cztery lata zarządzała inwestycją, która pochłonęła prawie 39 milionów euro – to trzy roczne budżety Jeleniej Góry. 26,5 mln euro stanowiła dotacja z Funduszu Spójności. Efekty zrealizowanego projektu to przede wszystkim nowy Zakład Uzdatniania Wody Sosnówka, który zaopatruje w czystą wodę mieszkańców aglomeracji jeleniogórskiej, a także zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wraz z kompostownią osadów, która poprawi stan czystości wód rzeki Bóbr. W ramach projektu wybudowano też sieci wodociągową i kanalizacyjną.
Firma PM Group Polska jest zaangażowana w kilkanaście inwestycji pro-ekologicznych, dotowanych z unijnych środków pomocowych. Ich łączna wartość sięga 600 milionów euro. Eksperci z PM Group miedzy innymi w konsorcjum z firmą Ekocentrum zarządzają kontraktami w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków i Dostawa Wody dla Miasta Poznania. To samo konsorcjum uczestniczy także w jednym z największych projektów unijnych w Polsce z budżetem o wartości 180 milionów euro, który ma poprawić warunki gospodarki wodno–ściekowej na terenie 22 gmin w dorzeczu rzeki Parsęta. Jako inżynier kontraktu PM Group nadzoruje też realizację projektów związanych z budową i renowacją sieci kanalizacyjnej w Krakowie. – Angażujemy się w największe w Polsce inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową. Tytuł Lidera Eko-Inwestycji za projekt jeleniogórski traktujemy jako formę uznania naszego zaangażowania w ekologię – mówi Liam Phelan, dyrektor operacyjny PM Group na Europę Środkowo-Wschodnią. Firma odbierze statuetkę 12 kwietnia w Toruniu podczas 37. Konferencji Beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

---

PM Group Polska


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz