czwartek, 26 maja 2011

Wymagania na centrale automatycznego gaszenia i sygnalizacja pozaru

Wymagania na centrale automatycznego gaszenia i sygnalizacja pozaru

Autorem artykułu jest miwaWymagania centrale sygnalizacji pozaru i automatycznego gaszenia (CSG) jako sterowniki dedykowane dla urządzeń gaśniczych gazowych. Stałe urządzenia gaśnicze - Opisane wymagania i metody badań elektrycznych central automatycznego sterowania.

Jeżeli producent deklaruje spełnienia którejkolwiek funkcji nieobowiązkowej, wówczas musi spełniać podane w normie wymagania dla tej funkcji

Obowiązujące funkcje CSG:

- odbieranie i przetwarzanie wejściowych sygnałów inicjujących pochodzacych z instalacji pożarowej (ISP) i sygnałów inicjujących, pochodzących od ręcznych urządzeń inicjujących (przycisk rozpocznij gaszenie gazem), podłączonych bezpośrednio do CSG;
uruchomienie urządzeń alarmowych oraz przekazanie sygnału gaszenia po odebraniu alarmowego sygnału inicjującego (sygnał gaszenia może być, zgodne z funkcją nieobowiązkową, wstrzymany na określony czas przyciskiem STOP GASZENIA)
- maksymalnie w ciągu 3 s po uruchomieniu ręcznych urządzeń inicjujących, podłączonych bezpośrednio do CSG lub po otrzymaniu sygnału od ISP wejście w stan uruchomienia, sygnalizowany optycznie i akustycznie , po ustaleniu którego wszystkie właściwe wyjścia powinny być wyzwolone w określonym przez producenta czasie, maksymalnie w ciągu 1 s, chyba że w obwodzie wyjściowym instalacje pozarowe zaprogramowane sa na czas zwłoki;
sygnalizowanie czasu wyładowania po odebraniu sygnału, oznaczającego przepływ środka gaśniczego lub po wyzwoleniu wyjścia sygnałem gaszenia
- rozpoznanie i sygnalizowanie uszkodzeń w torach transmisji od urządzeń dołączonych do CSG oraz uszkodzeń zasilenia
- możliwość zablokowania , na poziomie dostępu 2, funkcji przetwarzania odebranych sygnałów alarmowych od ISP i ręcznych urządzeń wyzwalających (przycisków start gaszenia).

---

Eltech-Serwis.pl Instalacje Pożarowe


Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz