niedziela, 3 marca 2013

Znaczenie przenośników w transporcie

Znaczenie przenośników w transporcie

Autorem artykułu jest leonidas kromek


Artykuł o przenośnikach

Pierwszą ważna grupę stanowią przenośniki tasmowe, będące największą pod względem zapotrzebowania i produkcji grupą przenośników. W różnych dziedzinach przemysłu, szczególnie do prac przeładunkowo – transportowych, w magazynach i na składowiskach, na placach budów, w ciągach technologicznych, w zakładach przeróbki i eksploatacji materiałów i surowców mineralnych, do transportu urobku i nakładu w kopalnictwie podziemnym i odkrywkowym, w tych obszarach zastosowania możemy je najczęściej spotkać.


Drugą grupę przenośników, mających za zadanie przemieszczanie materiałów luzem lub w postaci ładunków na odpowiednio ukształtowanych członach, połączonych w jeden obwód pojedynczym lub podwójnym ciągiem (zwykle łańcuchowym). Najczęściej stosowane są łańcuchy sworzniowo – płytkowe. Duże zastosowanie znajdują również przenośniki płytowe i korytowe. Dzięki małej prędkości i odpowiedniej konstrukcji mogą być wykorzystywane w procesach technologicznych (suszenie, chłodzenie, sortowanie itp.). Przenośniki płytowe znajdują szczególne zastosowanie do wybierania surowca materiałów budowlanych spod zasobnika i podawania do kruszarek lub innych urządzeń transportowych.
magazynowanie, forum kierowcy, spedycja

--- Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz