sobota, 15 listopada 2014

Irlandia serwerowniami stoi

Irlandia serwerowniami stoi


Autor: Profit Communications


PM Group wykorzystuje umiarkowany klimat Irlandii do zwiększenia wydajności i opłacalności funkcjonowania serwerowni. Wszystko, aby przyciągnąć inwestycje w tej dziedzinie. Polska ma nieco inny klimat, ale są pewne zasady inżynierii, które pozostają niezmienne niezależnie od miejsca na mapie.


W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosła liczba powstających na całym świecie centrów danych. Trend ten napędzany jest dramatycznym wzrostem zapotrzebowania na zarządzanie informacją. Ciągły rozwoju usług internetowych, stron społecznościowych i nowych technologii, takich jak cloud computing, który wymaga zdolności do magazynowania i wydajnego zarządzania ogromną ilością danych, wymusza ustawiczne rozbudowywanie infrastruktury dostawców tych usług. Nowe serwerownie w szybkim tempie powstają na całym świecie, a koszty ich utrzymania rosną jeszcze szybciej. Raport z 2007 roku, przedłożony Kongresowi Stanów Zjednoczonych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska sugeruje, że zapotrzebowanie energetyczne centrów danych w USA wzrośnie dwukrotnie i wyniesie ponad 100 miliardów kilowatogodzin do roku 2011.
PM Group proponuje rozwiązania, które mają na celu zwiększyć efektywność wykorzystania energii w centrach danych, a tym samym uczynić rachunki za prąd mniej dotkliwymi. - Kluczem do zbudowania wydajnych energetycznie centrów danych jest dokładne zrozumienie i ustalenie potrzeb klienta już na samym początku, a następnie uwzględnienie ich w projekcie budynku, wyborze systemu i budowie, począwszy od fazy projektu koncepcyjnego - wyjaśnia Brendan Roe dyrektor oddziału Zaawansowanych Technologii w PM Group. - Ogromne znaczenie ma analiza wartości już na wczesnym etapie projektu. Umożliwia to zaprojektowanie, wybór i zainstalowanie najbardziej ekonomicznych systemów i technologii. Wraz z postępem prac projektowych zmniejsza się możliwość wprowadzania zmian, bez narażania się na wysokie koszty. Centra danych generalnie składają się z wielu różnych wzajemnie powiązanych systemów, tak więc zmiana choćby jednego z nich na późniejszym etapie będzie miała poważny wpływ na koszty i harmonogram prac - dodaje.
Jednym z ostatnich projektów Grupy PM jest obiekt o powierzchni 26 000 m2 i mocy 100MW ulokowany na obrzeżach Dublina. Komisja Europejska uznała go za przykład dobrej praktyki innowacyjnego projektu zrównoważonego środowiskowo, gdyż jest on o 50% bardziej wydajny niż porównywalne centra danych powstałe zaledwie trzy lata temu. Prawie przez cały rok nie jest wymagane żadne mechaniczne chłodzenie, co znacznie zmniejsza zużycie wody i elektryczności. Taki wzrost wydajności udało się uzyskać głównie poprzez wykorzystanie darmowego chłodzenia powietrzem. Zaprzęgnięcie natury do pomocy umożliwiła niska temperatura powietrza w Irlandii. Brendan Roe uważa, że warunki klimatyczne miały kluczowe znaczenie w przetargu. Dają one szansę na przyciągnięcie pokrewnych inwestycji zagranicznych. - Centra danych działają przez 24 godziny 365 dni w roku, zużycie energii zazwyczaj jest rozdzielone po połowie - 50% energii pochłaniają serwery, 50% - systemy chłodzenia budynku - tłumaczy ekspert PM Group. - Badania przeprowadzone w tym zakresie pokazują, że aż 76% istniejących obiektów jest tak naprawdę przechłodzonych, a co za tym idzie mało wydajnych energetycznie. Spore oszczędności można uzyskać dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu chłodzenia powietrznego i wodnego w odpowiednich temperaturach, a także za sprawą dobrego projektu systemu i wyboru sprzętu zwiększającego efektywność zużycia energii - dodaje Roe.
Choć nie wszystkie kraje mają łagodny klimat Irlandii i nie wszędzie jest możliwe wykorzystanie chłodzenia powietrzem na tak szeroką skalę, to kwestia właściwego wyboru miejsca pod inwestycję nadal pozostaje kluczowa dla ograniczenia kosztów prowadzenia centrów danych. - Czynnikiem, który ma duże znaczenie dla zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną jest dostępność naturalnych źródeł wody, takich jak rzeki, czy jeziora, które można wykorzystać w systemach chłodzenia - tłumaczy Brendan Roe - Można też wykorzystywać chłodzenie mieszane, korzystające z naturalnego gazu i biomasy. Ciepło powstające w serwerowni można wykorzystać do ogrzania pozostałych części obiektu lub pobliskich budynków. Można także wziąć pod uwagę rozwiązania opierające się na energii słonecznej, wiatrowej lub źródłach geotermalnych - dodaje. Aby zmniejszyć zużycie energii i uzyskać maksymalną wydajność, trzeba dokładnie sprawdzić warunki lokalnego środowiska pod kątem dostępności zasobów naturalnych i odnawialnych źródeł energii już na etapie planowania inwestycji. Odpowiednie przygotowanie takiej inwestycji pozwoli w przyszłości uzyskać znaczące zmniejszenie kosztów jej funkcjonowania. W Polsce mamy dużo rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, jest więc nadzieja, że i nam uda się przyciągnąć inwestycje z zakresu hostingu usług internetowych.


PM Group Polska Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza