wtorek, 3 lutego 2015

Jak zdobyć uprawnienia geodezyjne?

Jak zdobyć uprawnienia geodezyjne?


Autor: Artur Kosiński


Stanowiska pracy w geodezji zwykle podzielić można bardzo prosto: asystent geodety (pomiarowy) i właściwy geodeta. Właściwy geodeta może natomiast być geodetą uprawnionym lub podwykonawcą bez uprawnień, którego praca jest firmowana przez geodetę uprawnionego. Jak widzisz ostatecznie wszystko zależy od geodety uprawnionego. Jak nim zostać?


Aby zostać geodetą uprawnionym trzeba piąć się przez parę lat po kolejnych szczeblach drabinki, którą podzielić można na trzy następujące etapy:

1. Edukacja

2. Praktyka zawodowa

3. Egzamin

Edukacja oznacza ukończenie szkoły geodezyjnej. Może to być 4-letnie technikum geodezyjne lub studia. Studiować możemy przez 3,5 roku uzyskując tytuł inżyniera lub 5 lat uzyskując tytuł magistra inżyniera. Jeśli chodzi o uprawnienia to w tym momencie nie ma to znaczenia jak tytuł mamy – ważne, że skończyliśmy studia.

Po ukończeniu edukacji należy odbyć praktykę zawodową w firmie geodezyjnej, która powinna trwać minimum 3 lata w przypadku ukończenia studiów oraz 6 lat w przypadku ukończenia technikum. Po odbyciu praktyki zawodowej należy zapisać się państwowy egzamin na uprawnienia geodezyjne, który przeprowadza Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) z siedzibą w Warszawie.

Egzamin na uprawnienia składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Jeśli kandydat pozytywnie przejdzie te dwa etapy przyznaje mu się uprawnienia do wykonywania zawodu w geodezji. Szczegółowe informacje na temat samego egzaminu zostaną opisane w osobnym artykule.

Uprawnienia geodezyjne dzielą się na kilka zakresów. Są to:

1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne;

2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3. geodezyjne pomiary podstawowe;

4. geodezyjna obsługa inwestycji;

5. geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

6. redakcja map;

7. fotogrametria i teledetekcja.

Warto wspomnieć, że praktyka zawodowa, którą odbywamy musi być związana z zakresem uprawnień, na który chcemy zdawać. Obecnie można zdawać przy jednym podejściu tylko na jeden zakres. Przepisami prawnymi regulującymi nadawanie uprawnień geodezyjnych są:

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2000r. nr 100 poz. 1086

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2003r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.


geodezja Olsztyn | geo-service.pl
Artur Kosiński

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

1 komentarz: