wtorek, 3 lutego 2015

Wprowadzenie świadectw energetycznych - ruch w dobrym kierunku

Wprowadzenie Świadectw energetycznych- ruch w dobrym kierunku


Autor: speedy


Świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2009 roku. Wiele osób uważa je za kolejny, zbędny dokument urzędniczy. Warto się zastanowić czy to tylko kolejny administracyjny wymóg, który uszczupla nasz budżet czy może świadectwa energetyczne mają większy sens.


Świadectwa energetyczne, często zwane certyfikatami energetycznymi, to dokumenty oceniające zapotrzebowanie nieruchomości na energię potrzebną do ogrzewania, podgrzania ciepłej wody, oświetlenia itp. Dokument ten został wprowadzony dyrektywą EPBD przez Unię Europejską, jest odpowiedzią na potrzebę wspólnych działań proekologicznych. Polska jako jeden z krajów członkowskich miała obowiązek wprowadzenia obowiązku certyfikacji energetycznej, co uczyniła w nowelizacji prawa budowlanego. Certyfikaty energetyczne zostały wprowadzone w celu stopniowego zmniejszania zużycia energii poprzez zastosowanie przez inwestorów lepszej jakości materiałów budowlanych, ekologicznych systemów ogrzewania co w dłuższej perspektywie czasu przyczyni się do zredukowania zanieczyszczenia środowiska. Z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa domowego, certyfikacja energetyczna doprowadzi do zmniejszenia opłat za energię niezbędną do użytkowania domostw. Wymóg sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej w jakimś stopniu ma również wpływ na poprawę stanu technicznego obecnych budynków, które w większości nie należą do energooszczędnych. Właściciel nieruchomości chcąc sprzedać swoją nieruchomość będzie zmuszony przez rynek do poprawy jej stanu technicznego lub obniżenia ceny gdyż logicznym wydaje się, że wynik na świadectwie energetycznym będzie miał wpływ na decyzje zakupowe konsumentów. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż w wyniku podniesienia standardu energetycznego poprawi się mikroklimat środowiska domowego a to jest równoznaczne z poprawą zdrowia i samopoczucia domowników

Świadomość społeczna dotycząca świadectw charakterystyki energetycznej w dalszym ciągu jest na stosunkowo niskim poziomie. Wiele osób albo nie słyszała o certyfikacji energetycznej albo właściciele nieruchomości boją się złego wyniku certyfikacji co w konsekwencji obniży wartość ich nieruchomości. Należy zdać sobie sprawę z tego, że nie unikniemy tego obowiązku i może już teraz warto się zastanowić nad polepszeniem standardu energetycznego naszej nieruchomości aby w przyszłości moc się pochwalić wynikiem na świadectwie.


Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz