czwartek, 19 listopada 2015

Audyt energetyczny. Czy warto?

Audyt energetyczny. Czy warto?


Autor: Grażyna Lisicka


Audyt energetyczny to ekspertyza, która ma nam dać wiedzę na temat kosztów energii zużywanej w budynku. Czy warto w niego inwestować? Co w praktyce możemy dzięki niemu osiągnąć?


Co zawiera audyt energetyczny?

Audyt energetyczny ma pomóc w ustaleniu, którędy ciepło ucieka z budynku i wskazać co należy zrobić, by zmienić niekorzystny stan zastany. W szczegółach polega to na inwentaryzacji budynku, ocenie jego cieplnych właściwości, co prowadzić ma do sformułowania wniosków w postaci zasugerowania metod ulepszających termoizolacyjność. W oparciu o budżet jakim dysponuje właściciel budynku, audyt powinien także zaproponować kroki optymalne do możliwości. Certyfikat pozwala również oszacować koszty planowanego remontu czy też modernizacji budynku.

Certyfikat energetyczny i jego zastosowanie

Audyt kończy się wystawieniem certyfikatu energetycznego budynku. Certyfikat taki zawiera wartość faktycznie zużytej energii na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie, wentylację lub energii szacowanej do zużycia. Stanowić może podstawę do wnioskowania o kredyt bądź dofinansowanie do kredytu na modernizację termiczną budynku. Certyfikaty energetyczne w swym założeniu mają się przyczyniać do zwiększania oszczędności energii oraz zwiększania efektywności energetycznej, tak by zmniejszać rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości. Korzyścią z wykonania audytu energetycznego i zapisanych w nim zaleceń może okazać się też większa łatwość znalezienia nabywcy na budynek, jeżeli planujemy jego sprzedaż.

Podstawa prawna

Audyty energetyczne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw infrastruktury z 2009 roku. Akt ten określa precyzyjnie zakres i formy audytu energetycznego. Prawo natomiast nie wprowadza obostrzeń dotyczących audytorów przeprowadzających badanie. Nie ma takiej potrzeby, gdyż cała materia i proces audytu to zagadnienia tak skomplikowane, że w praktyce zajmują się tym tylko specjaliści o ugruntowanej wiedzy technicznej. Hochsztapler niczego nie wskóra.audyt energetyczny

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza