czwartek, 19 listopada 2015

Kto może ubiegać się o MDM

Kto może ubiegać się o MDM


Autor: Grzegorz Pławecki


Program MDM, którego okres trwania przewidziany jest na lata 2014-2013 gwarantuje młodym rodzinom i singlom pomoc w nabyciu pierwszego lokalu. Sprawdźmy jednak kto konkretnie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach MDM.


Z pomocy finansowej, której podstawą prawną jest ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1304) mogą skorzystać małżeństwa oraz osoby samotne w wieku do 35 lat. Posiadanie dzieci nie jest warunkiem koniecznym udzielenia tej pomocy, jednak może to znacznie podnieść wysokość wsparcia. W przypadku małżeństwa pod uwagę brany jest wiek młodszego małżonka. Program MDM dotyczy osób, które dotychczas nie były właścicielami innego mieszkania, mieszkanie zakupione w ramach programu posłuży do zaspokojenia ich własnych potrzeb. Oznacza to, że lokal taki nie może być wynajmowany, grozi to bowiem sankcjami w postaci obowiązku zwrotu wsparcia finansowego.

Warto również podkreślić, że ustawa umożliwia ubieganie się o pomoc finansową na zakup także przez osoby, które w okresie po 31 grudnia, czyli po zakończeniu przyjmowania wniosków o kredyt preferencyjny w ramach programu Rodzina na swoim, a przed wdrożeniem programu MDM rozpoczęły już użytkowanie nowo wybudowanego mieszkania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu.

Beneficjentem środków może zostać zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna niepozostająca w związku małżeńskim oraz osoba samotnie wychowująca dziecko. Oznacza to, że w świetle ustawy w przypadku związków nieformalnych z wnioskiem o kredyt, który składany jest razem z wnioskiem o dofinansowanie wkładu własnego, może wystąpić tylko jedna z nich. Analogiczna zasada tyczy się małżeństw. Zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w przypadku małżeństwa kredyt musi zostać udzielony obojgu małżonkom.

Ustawa nie zawiera żadnych zapisów co do wysokości zarobków, jakie uprawniają beneficjentów do skorzystania ze wsparcia w ramach programu MDM. Są to raczej wymogi stawiane przez kredytujący bank i zależy od nich wysokość kredytu, jaka może zostać udzielona potencjalnemu kredytobiorcy.


sprawdź program MDM

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza