środa, 18 listopada 2015

Przegląd błędów najczęściej zwiększających ryzyko korozji konstrukcji stalowych

Przegląd błędów najczęściej zwiększających ryzyko korozji konstrukcji stalowych


Autor: cgmedia


Korozja stali jest zjawiskiem, które może pojawić się w każdej chwili. Gdy do tego dojdzie, naprawa wymaga dużych nakładów finansowych. Jednak lepszym rozwiązaniem jest właściwe wykonanie systemów antykorozyjnych, których zadaniem jest ograniczenie skutków korozji.


Starożytną zasadę głoszącą, że „lepiej zapobiegać niż leczyć” można także odnieść do konstrukcji stalowych. Szczególnie dotyczy to ich ochrony przed działaniem czynników korozjogennych przyczyniających się do osłabienia całościowej wytrzymałości obiektu inżynieryjnego. Aby jednak tę maksymę móc w pełni wdrożyć w życie, należy nie popełniać kilku podstawowych błędów w zakresie prac wykonawczych. Pozwoli to w znaczny sposób ograniczyć ryzyko wystąpienia korozji. Ich listę podajemy poniżej:

1. Wybór nieodpowiednich produktów antykorozyjnych

Najlepsze efekty w zakresie ochrony przed korozją uzyskuje się stosując materiały jednego producenta. Wynika to z tego, że najczęściej są one dostosowane do tych samych warunków środowiska oraz osiągają podobny wynik w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego. – Jest to szczególnie istotne z tego względu, że brak dostosowania do warunków panujących w środowisku, w którym funkcjonuje dany obiekt, może skutkować znacznym jego osłabieniem w tym zakresie – objaśnia Wiaczesław Siwak, ekspert branży budowlanej. Istotne jest także dopasowanie materiałów do funkcji, jaką pełni dany obiekt – infrastrukturalnej czy przemysłowej – oraz poziom narażenia na pojawienie się korozji na poszczególnych jego elementach. Parametry powłoki ochronnej powinny więc odnosić się do tych wszystkich aspektów, dzięki czemu będą gwarantować najwyższy poziom ochrony oraz trwałość działania.

2. Nieprzestrzeganie specyfikacji produktów

Kolejnym problemem często spotykanym podczas wykonywania wymalowań ochronnych jest niestosowanie się do wymagań realizacji określonych w Kartach Technicznych produktów. Wykonawcy powinni przykładać szczególną uwagę do tego typu zachowań, gdyż specyfika przygotowania materiału, praktyczne zastosowanie, a nawet instrukcja aplikacji jest różna dla każdego z produktów ochronnych. – Nieprzestrzeganie instrukcji wskazanych przez producenta zagraża skuteczności zastosowanych powłok antykorozyjnych, a nawet może przyczynić się do ich uszkodzenia. Czego następstwem może być doprowadzenie do pojawienia się znacznych ubytków powierzchni stalowej – wyjaśnia Siwak.

3. Błędy związane z przechowywaniem i wykorzystaniem materiału

Komponenty produktów antykorozyjnych służących do wykonywania wymalowań zewnętrznych posiadają pewne charakterystyczne właściwości. Aby mogły je zachować, preparaty te muszą być magazynowane i wykorzystane w odpowiedni sposób. Trzeba tutaj szczególnie zwrócić uwagę na temperaturę w przestrzeni magazynowej, gdyż musi się ona ograniczać do wartości od +5°C do +25°C. Dodatkowo pomieszczenia powinny być odpowiednio suche, a same opakowania szczelnie zamknięte. Ponadto warto zwracać uwagę na datę przydatności do użycia, która standardowo obejmuje okres 18 miesięcy. Również malowanie powinno być przeprowadzane we właściwych warunkach, do których należy temperatura otoczenia, podłoża i samego materiału oraz wilgotność względna otoczenia. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że w pomieszczeniach zamkniętych powinna być zapewniona właściwa wentylacja podczas malowania oraz wysychania powłok. - Wynika to po pierwsze z tego, że niedbałość w tym zakresie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników prowadzących prace malarskie oraz stanu środowiska naturalnego. Po drugie obniżenie parametrów produktów wpływa negatywnie na uzyskany efekt w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego – tłumaczy Siwak.

4. Praca niedoświadczonych malarzy

Praca związana z malowaniem konstrukcji stalowych wymaga znacznej wiedzy, a zwłaszcza szerokiego doświadczenia wykonawczego. Stąd też zalecane jest zatrudnienie do tego typu robót ekspertów w swojej dziedzinie, którzy znają specyfikę pracy oraz trudności z nią związane. Szczególnie istotna jest tutaj skrupulatność i brak skłonności do popełniania znaczących błędów. Efekty pracy niewykwalifikowanych pracowników są często mało satysfakcjonujące. – System kontroli to nie wszystko. Najważniejsza jest świadomość istotności wykonywanej pracy oraz doświadczenie, które zdobywa się latami – dopowiada Siwak. Ponadto ekspert w dziedzinie wykonywania wymalowań może okazać się źródłem przydatnych wniosków, na które w warunkach zatrudnienia niedoświadczonych malarzy nie można liczyć. Pozwala to bardzo często znaleźć dodatkowe rozwiązania, a co za tym idzie, znacznie ograniczyć liczbę popełnionych błędów, co w konsekwencji niweluje koszty potencjalnych robót naprawczych.


Zainteresowało Cię malowanie antykorozyjne? Wejdź na www.megachemie.com i dowiedz się więcej na jego temat.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza