czwartek, 19 listopada 2015

Rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznej

Rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznej


Autor: Ewa Bart


Bezpieczeństwo instalacji elektrycznej zależy od wielu czynników – przede wszystkim od jakości elementów zastosowanych do jej budowy, a także od profesjonalizmu elektryka i prawidłowego użytkowania.


We współczesnej branży elektrycznej istnieje wiele elementów, które pozwalają skutecznie zabezpieczyć instalację na wypadek różnych niepożądanych sytuacji, takich jak nieprawidłowe działanie sieci, zwarcia elektryczne itp. Potocznie nazywamy je bezpiecznikami, mają one jednak swoje specjalistyczne nazwy i zadania. Możemy wśród nich wyróżnić:

Wyłączniki nadmiarowoprądowe (zwane także instalacyjnymi) – chronią instalację i odbiorniki elektryczne przed zwarciami oraz przeciążeniami, montowane są w gospodarstwach domowych i nie tylko. Działają, przerywając ciągłość obwodu w momencie, gdy prąd płynący w obwodzie przekroczy ustaloną, bezpieczną wartość. Aby spełnić swoją rolę, muszą charakteryzować się wysoką czułością.

Wyłączniki różnicowoprądowe – wykrywają różnicę między prądem wpływającym i wypływającym z obwodu. Taka różnica to wyraźny znak nieszczelności obwodu, co może się skończyć porażeniem, zniszczeniem urządzeń elektrycznych, a nawet pożarem. Wyłączniki różnicowoprądowe mają więc działanie przeciwporażeniowe, chroniąc użytkowników przed porażeniem prądem, a także przeciwpożarowe. W sytuacji wykrycia owej różnicy zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest odłączenie zasilania i rozłączenie obwodu.

Ograniczniki przepięć – chronią aparaturę elektryczną przed przepięciami, które mogą występować w sieci, na przykład na skutek uderzenia piorunem (stąd dawna nazwa odgromniki) lub awarii sieci. Przepięcia mogą mieć katastrofalne skutki dla wielu urządzeń elektrycznych i elektronicznych, łącznie z uszkodzeniem obwodów, zatrzymaniem pracy czy resetowaniem pamięci urządzeń.

Wszystkie te elementy odgrywają ważną rolę w codziennym funkcjonowaniu instalacji domowych i przemysłowych. Dla bezpieczeństwa instalacji elektrycznej istotną rolę ma jakość użytych materiałów oraz ich fachowy montaż, a także prawidłowe użytkowanie. Jeśli zostaną zastosowane wysokie standardy w tej materii, możemy liczyć na wieloletnie bezproblemowe działanie naszej domowej instalacji elektrycznej bez konieczności wzywania elektryka i uciążliwych napraw.


Wyłączniki marki Hager - Sklep internetowy Elektra

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza